Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid

Doofblindheid is een complexe en uitdagende aandoening die een diepgaande impact kan hebben op het leven van mensen. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid, waaronder aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid. Elk van deze vormen verschilt in de oorsprong van de aandoening en heeft unieke effecten op lichamelijk, emotioneel, psychisch, sociaal en praktisch niveau in het dagelijks leven. Hierover volgt meer informatie in onderstaande tekst, evenals hoe je kan omgaan met de gevolgen van doofblindheid.

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid treedt op wanneer mensen bij de geboorte al gehoor- en gezichtsverlies hebben. Dit kan het gevolg zijn van genetische factoren, prenatale infecties of andere aandoeningen die zich ontwikkelen in de baarmoeder. De impact van aangeboren doofblindheid op het dagelijks leven omvat:

 • Lichamelijke impact: Aangeboren doofblindheid tast de ontwikkeling van de zintuigen vanaf het allereerste begin aan. Personen met aangeboren doofblindheid ontwikkelen vaak compensatiestrategieën, zoals tastzin en geur, om hun omgeving waar te nemen.
 • Emotionele impact: Emotioneel kan aangeboren doofblindheid uitdagingen met zich meebrengen, zoals gevoelens van isolatie en afhankelijkheid van anderen voor communicatie.
 • Psychische impact: Mensen moeten strategieën ontwikkelen voor communicatie, mobiliteit en dagelijkse taken, wat een beroep kan doen op cognitieve vaardigheden.
 • Sociale impact: Aangeboren doofblindheid kan de sociale interactie bemoeilijken, wat kan leiden tot beperkte kansen voor vriendschap en integratie.
 • Praktische impact: Dagelijkse activiteiten vereisen vaak aanpassingen, zoals aangepaste hulpmiddelen en specifieke training.

Verworven doofblindheid

Verworven doofblindheid ontstaat na de geboorte als gevolg van een letsel, ziekte of andere oorzaken. Het kan abrupt gebeuren of zich geleidelijk ontwikkelen. De impact van verworven doofblindheid omvat:

 • Lichamelijke impact: Het plotselinge of geleidelijke verlies van gehoor en gezichtsvermogen kan een ernstige fysieke en emotionele schok veroorzaken.
 • Emotionele impact: Verworven doofblindheid kan leiden tot angst, een depressie en het rouwproces voor verlies van zintuigen.
 • Psychische impact: Mensen moeten hun leven en routines opnieuw leren organiseren en ontwikkelen nieuwe communicatievaardigheden.
 • Sociale impact: Het verlies van zintuigen kan sociale isolatie tot gevolg hebben, omdat personen moeite kunnen hebben met communicatie en interactie.
 • Praktische impact: Het dagelijks leven vereist nieuwe strategieën, waaronder training in oriëntatie en mobiliteit en het aanleren van braille of gebarentaal.
Braille

Braille

Leeftijdsgerelateerde doofblindheid

Leeftijdsgerelateerde doofblindheid treedt op bij ouderen als gevolg van natuurlijke verouderingsprocessen. De impact van leeftijdsgerelateerde doofblindheid omvat:

 • Lichamelijke impact: Veroudering kan leiden tot een verslechtering van het gehoor en gezichtsvermogen, wat de mobiliteit kan aantasten.
 • Emotionele impact: Het verlies van zintuigen op latere leeftijd kan gevoelens van frustratie en isolatie veroorzaken.
 • Psychische impact: Ouderen moeten zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen en hun bestaande vaardigheden behouden.
 • Sociale impact: Leeftijdsgerelateerde doofblindheid kan sociale interactie bemoeilijken, wat de behoefte aan ondersteuning vergroot.
 • Praktische impact: Ouderen moeten mogelijk aanpassingen aan hun leefomgeving maken en revalidatie (BE en NL) krijgen om hun onafhankelijkheid te behouden.

Omgaan met de gevolgen van doofblindheid

Om effectief om te gaan met doofblindheid, ongeacht of het aangeboren, verworven of leeftijdsgerelateerd is, is het essentieel om zowel de betrokken persoon als hun omgeving de nodige ondersteuning en hulpmiddelen te bieden. Hier volgen enkele belangrijke aspecten:

 • Multidisciplinaire benadering: Doofblindheid vereist vaak een multidisciplinaire benadering. Artsen, audiologen, oogartsen, specialisten in visuele en auditieve revalidatie, psychologen en maatschappelijk werkers kunnen samenwerken om een uitgebreid behandel- en revalidatieplan te ontwikkelen.
 • Communicatiemethoden: Het is van cruciaal belang om effectieve communicatiemethoden te identificeren en te leren. Dit kan variëren van braille en gebarentaal tot technologische hulpmiddelen zoals schermlezers en gehoorapparaten.
 • Onderwijs en training: Zowel mensen met doofblindheid als hun verzorgers moeten worden opgeleid in de specifieke behoeften en vaardigheden die vereist zijn voor dagelijkse activiteiten en zelfstandigheid. Revalidatieprogramma’s kunnen helpen bij het aanleren van oriëntatie- en mobiliteitstechnieken, het gebruik van hulpmiddelen en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
 • Ondersteunende technologie: Moderne technologie biedt veel mogelijkheden voor mensen met doofblindheid. Screenreaders (schermuitleesprogramma’s), brailleleesregels, gesproken boeken en andere hulpmiddelen kunnen de toegang tot informatie en communicatie verbeteren.
 • Aanpassingen aan de leefomgeving: Het is belangrijk om de fysieke omgeving aan te passen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit kan onder meer betrekking hebben op verlichting, akoestiek en het verwijderen van obstakels.
 • Psychosociale ondersteuning: Emotionele steun is essentieel. Mensen met doofblindheid en hun familieleden kunnen te maken krijgen met stress en gevoelens van isolatie. Psychosociale ondersteuning en lotgenotengroepen kunnen van onschatbare waarde zijn.
 • Zorg voor de mantelzorgers: Zorgverleners van mensen met doofblindheid ervaren vaak zelf stress en belasting. Het is belangrijk om ondersteuning en hulpbronnen beschikbaar te stellen voor deze mantelzorgers.
 • Bewustwording en sensibilisering: Het vergroten van de bewustwording over doofblindheid in de samenleving kan bijdragen aan een inclusievere en toegankelijkere omgeving voor mensen met deze aandoening.
 • Individueel plan: Elke persoon met doofblindheid heeft zijn of haar eigen unieke behoeften en uitdagingen. Het is belangrijk om een individueel plan op te stellen dat is afgestemd op de specifieke situatie en doelen van de persoon.
 • Doorlopende zorg en ondersteuning: Doofblindheid is vaak een levenslange aandoening, dus doorlopende zorg en ondersteuning zijn cruciaal. Periodieke evaluaties en aanpassingen aan het behandel- en revalidatieplan zijn meestal nodig.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 28 oktober 2023 – 06:31