Ooginfecties door schimmels: Schimmelinfecties aan ogen

De unieke structuur van het menselijk oog en de directe blootstelling ervan aan de omgeving maken het bijzonder vatbaar voor diverse ongewone infectieziekten. Ooginfecties kunnen voortkomen uit bacteriën, virussen, parasieten en in zeldzame gevallen ook schimmels. Verscheidene soorten schimmels kunnen leiden tot ooginfecties. De symptomen lijken op die van infecties door andere micro-organismen, maar zijn vaak ernstiger bij schimmelinfecties die de ogen aantasten. Typische symptomen zijn onder andere oogpijn, rode ogen en een wazig zicht. Dergelijke schimmelinfecties kunnen zelfs leiden tot ernstige oogproblemen. Daarom is het van groot belang om bij het waarnemen van tekenen van een ooginfectie onmiddellijk medische hulp in te schakelen, aangezien alleen professionele behandeling verdere schade kan voorkomen.

Verschillende schimmelsoorten die ooginfecties veroorzaken

Er zijn diverse schimmelsoorten die kunnen resulteren in ooginfecties, zoals:

Aspergillus

 • Aspergillus is een veelvoorkomende schimmel die in binnen- en buitenomgevingen gedijt.
 • Sporen van Aspergillus kunnen via de lucht worden verspreid en in de ogen terechtkomen.
 • Infecties door Aspergillus komen vaker voor bij mensen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Symptomen van een Aspergillus-ooginfectie kunnen zijn:

Candida

Fusarium

Andere schimmels

Naast Aspergillus, Candida en Fusarium, kunnen ook andere schimmels, zoals Mucor en Rhizopus, ooginfecties veroorzaken. Deze infecties zijn zeldzamer, maar kunnen zeer ernstig zijn.

Oorzaken van schimmelinfecties aan de ogen

Schimmelinfecties aan de ogen komen minder vaak voor dan bacteriële of virale infecties, maar kunnen ernstige gevolgen hebben indien onbehandeld. De oorzaken van schimmelinfecties aan de ogen zijn divers.

Oogletsel

 • Een letsel aan het oog, zoals een kras, snede of brandwond, vormt de meest gangbare oorzaak van schimmelinfecties.
 • Door het letsel kan de schimmel toegang krijgen tot het oog en een infectie veroorzaken.

Oogbehandelingen

 • Oogbehandelingen waarbij corticosteroïden worden ingespoten door een oogarts kunnen het risico op schimmelinfecties verhogen.
 • Corticosteroïden onderdrukken het immuunsysteem, waardoor het lichaam vatbaarder is voor infecties.

Besmette producten

 • Het gebruik van besmette producten, zoals contactlensvloeistoffen of oogdruppels, kan leiden tot een schimmelinfectie aan de ogen.
 • Zorg ervoor dat u contactlenzen en oogproducten goed bewaart en reinigt.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Plantaardig materiaal

 • Oogletsels veroorzaakt door plantaardig materiaal, zoals takken of doornen, kunnen schimmelinfecties veroorzaken.
 • Schimmelsporen kunnen op plantaardig materiaal aanwezig zijn en via de wond in het oog terechtkomen.

Bloedbaaninfectie

 • In zeldzame gevallen kunnen schimmelinfecties via de bloedbaan in het oog terechtkomen.
 • Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een bloedbaaninfectie zoals candidemie.

Risicofactoren

Schimmelinfecties aan de ogen komen minder vaak voor dan bacteriële of virale infecties, maar kunnen ernstige gevolgen hebben indien onbehandeld. De volgende factoren kunnen het risico op een schimmelinfectie aan de ogen verhogen:

Contactlenzen

 • Contactlensdragers, met name diegenen met een langdurige draagtijd of onjuiste hygiëne, lopen een verhoogd risico op schimmelinfecties.
 • Besmette contactlenzen of contactlensvloeistoffen kunnen de infectie veroorzaken.

Besmette medische producten

 • Gebruik van besmette oogdruppels, zalven, of andere medische producten die in aanraking komen met de ogen kan leiden tot een schimmelinfectie.
 • Zorg ervoor dat u oogproducten op de juiste manier bewaart en vervangt.

Chronische oogaandoeningen

 • Chronische oogaandoeningen die het oogoppervlak aantasten, zoals keratitis, scleritis, of uveïtis, kunnen het risico op schimmelinfecties verhogen.
 • Deze aandoeningen kunnen de natuurlijke afweer van het oog verzwakken.

Hematogene schimmelinfecties

 • Schimmelinfecties die zich via de bloedbaan verspreiden, zoals candidemie of oculaire histoplasmose, kunnen de ogen aantasten.
 • Dit komt zelden voor, maar kan ernstige gevolgen hebben.

Verzwakt immuunsysteem

 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem, door bijvoorbeeld diabetes mellitus, HIV/AIDS, of langdurig gebruik van corticosteroïden, lopen een hoger risico op schimmelinfecties.
 • Het immuunsysteem is minder goed in staat om schimmels te bestrijden.

Oogbeschadigingen

 • Oogbeschadigingen, met name door plantaardig materiaal zoals takken of doornen, kunnen een schimmelinfectie veroorzaken.
 • Schimmelsporen kunnen via de wond in het oog terechtkomen.

Oogchirurgie

 • Oogchirurgie, in zeldzame gevallen, kan leiden tot een schimmelinfectie.
 • Dit is vooral een risico bij staaroperaties, waarbij de ooglens wordt vervangen.

Symptomen

Aantastingsgebieden

Schimmelinfecties van de ogen kunnen verschillende delen van het oog aantasten:

 • Conjunctivitis: In zeldzame gevallen veroorzaken schimmels een ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis).
 • Endoftalmitis: Hierbij raakt het binnenste deel van het oog (de glasachtige lichaam) geïnfecteerd. Exogene endoftalmitis wordt veroorzaakt door schimmelsporen van buitenaf, terwijl endogene endoftalmitis optreedt wanneer een bloedbaaninfectie zich naar het oog verspreidt.
 • Keratitis: Dit is een infectie van het heldere voorste deel van het oog (het hoornvlies). Fusarium-keratitis is een voorbeeld van fungale keratitis en wordt vaak veroorzaakt door de Fusarium-schimmel.

Tekenen

De symptomen van een schimmelinfectie van het oog kunnen enkele dagen tot weken na de blootstelling aan de schimmels optreden. Deze symptomen lijken op die van andere ooginfecties, zoals bacteriële infecties, en omvatten onder andere:

Andere symptomen

Belangrijk

 • De symptomen van een schimmelinfectie van het oog kunnen mild of ernstig zijn.
 • Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als u symptomen van een schimmelinfectie van het oog ervaart.
 • Een snelle diagnose en behandeling kan verdere schade aan het oog en verlies van gezichtsvermogen voorkomen.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Impact van schimmelinfectie aan oog of ogen

Praktische impact

 • Verlies van gezichtsvermogen: Schimmelinfecties aan de ogen kunnen leiden tot wazig zien, blindheid en andere visuele stoornissen. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op iemands dagelijkse activiteiten, zoals lezen, autorijden, werken en het herkennen van gezichten.
 • Pijn en ongemak: Oogpijn, jeuk, irritatie en gevoeligheid voor licht kunnen aanzienlijk ongemak veroorzaken en iemands kwaliteit van leven beïnvloeden.
 • Moeilijkheden met dagelijkse activiteiten: Schimmelinfecties aan de ogen kunnen het moeilijk maken om te lezen, te schrijven, te werken en andere dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 • Behandelingskosten: De behandeling van schimmelinfecties aan de ogen kan langdurig en kostbaar zijn. Dit kan een aanzienlijke financiële last vormen voor patiënten en hun families.

Mentale / Emotionele / Psychische impact

Sociale impact

 • Werkverlies: Schimmelinfecties aan de ogen kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid en verlies van werk.
 • Moeilijkheden met sociale interactie: Wazig zien en andere visuele stoornissen kunnen het moeilijk maken om met anderen te communiceren en deel te nemen aan sociale activiteiten.
 • Stigma: Sommige mensen met schimmelinfecties aan de ogen kunnen te maken krijgen met stigma en discriminatie vanwege hun uiterlijk.

Diagnose en onderzoeken

Een snelle diagnose van een schimmelinfectie aan het oog is cruciaal om verdere schade aan het oog en verlies van gezichtsvermogen te voorkomen. De diagnose wordt gesteld door een oogarts (officieel: oogheelkundige) op basis van:

 • Uw medische voorgeschiedenis: De arts zal vragen naar uw symptomen, risicofactoren en eventuele eerdere oogproblemen.
 • Oogonderzoek: De arts zal uw ogen grondig onderzoeken met behulp van een spleetlamp en andere instrumenten.
 • Weefsel– of vochtmonster: In sommige gevallen kan de arts een klein weefselmonster of vochtmonster uit het oog nemen om te worden onderzocht in een laboratorium.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Onderzoeken

 • Microscopie: Het weefsel- of vochtmonster wordt onderzocht onder een microscoop om te kijken of er schimmelsporen of schimmeldraden aanwezig zijn.
 • Cultuur: Het monster wordt in een laboratorium gekweekt om te zien of er schimmels groeien.
 • Polymerase Chain Reaction (PCR): Deze test kan worden gebruikt om DNA van schimmels te detecteren in het monster.

Beeldvormingsonderzoeken

 • Optische Coherentie Tomografie (OCT): Deze scan kan worden gebruikt om de verschillende lagen van het netvlies te bekijken en te beoordelen of er schade is door de infectie.
 • Echografie: Dit onderzoek kan worden gebruikt om de binnenkant van het oog te bekijken, inclusief de glasachtige lichaam en de achterkant van het hoornvlies.

Differentiële diagnose

Het is belangrijk om een schimmelinfectie te onderscheiden van andere ooginfecties, zoals bacteriële of virale infecties. De arts kan hiervoor aanvullende tests uitvoeren.

Behandeling

De behandeling van een schimmelinfectie aan het oog hangt af van:

 • Ernst van de infectie: Milde infecties kunnen met oogdruppels worden behandeld, terwijl ernstigere infecties intraveneuze medicatie of zelfs een operatie vereisen.
 • Aangetaste gebieden van het oog: Infecties van het hoornvlies worden anders behandeld dan infecties van het netvlies.
 • Type schimmel: De schimmel die de infectie veroorzaakt bepaalt welke medicijnen het meest effectief zijn.

Antischimmelmedicatie

De meest gebruikte behandeling voor schimmelinfecties aan de ogen is antischimmelmedicatie, ook wel antimycotica genoemd. Deze medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend:

 • Oogdruppels: Dit is de meest gebruikelijke manier om antischimmelmedicijnen toe te dienen. De oogdruppels worden 4-6 keer per dag in het oog gedruppeld.
 • Orale tabletten: In sommige gevallen kan de arts orale tabletten voorschrijven. Deze tabletten worden ingenomen via de mond en komen via de bloedbaan in het oog terecht.
 • Intraveneuze medicatie: Bij ernstige infecties kan de arts intraveneuze medicatie voorschrijven. Deze medicijnen worden via een infuus in de aderen toegediend.
 • Ooginjecties: In zeldzame gevallen kan de arts antischimmelmedicijnen direct in het oog injecteren.

Operatie

Als medicamenteuze behandeling niet effectief is, kan een operatie nodig zijn. Dit kan zijn:

 • Hoornvliestransplantatie: Hierbij wordt het beschadigde hoornvlies vervangen door een gezond hoornvlies van een donor.
 • Vitrectomie: Hierbij wordt het glasvocht (de heldere vloeistof in het oog) verwijderd en vervangen door een zoutoplossing.
 • Enucleatie: Hierbij wordt het oog verwijderd.

Belangrijk

 • De behandeling van schimmelinfecties aan de ogen is langdurig en kan tot enkele maanden duren.
 • Het is belangrijk om de instructies van uw arts nauwkeurig op te volgen en de medicijnen volgens voorschrift te gebruiken.
 • Regelmatige controles bij de oogarts zijn nodig om de voortgang van de behandeling te controleren.

Prognose van oogproblemen

De prognose van oogproblemen door schimmelinfecties varieert en hangt af van verschillende factoren:

 • Ernst van de infectie: Milde infecties die vroegtijdig worden behandeld, hebben een betere prognose dan ernstige infecties die zich al naar andere delen van het oog hebben verspreid.
 • Type schimmel: Sommige schimmels zijn gevoeliger voor medicijnen dan andere.
 • Immuunsysteem: Mensen met een verzwakt immuunsysteem hebben een hoger risico op complicaties en een slechtere prognose.
 • Snelheid van diagnose en behandeling: Een snelle diagnose en behandeling met antischimmelmedicatie vermindert de kans op blijvende schade aan het oog.
 • Locatie van de infectie: Infecties van het hoornvlies hebben over het algemeen een betere prognose dan infecties van het netvlies.
 • Algemene gezondheid: Mensen met andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes, hebben een hoger risico op complicaties.

In het algemeen

 • Een vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal voor een goede prognose.
 • De meeste schimmelinfecties aan de ogen kunnen met succes worden behandeld met antischimmelmedicatie.
 • Er is echter altijd een risico op blijvende schade aan het oog, zelfs met adequate behandeling.
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem hebben een hoger risico op complicaties en een slechtere prognose.

Belangrijk

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts als u symptomen van een schimmelinfectie aan het oog ervaart.
 • Volg de instructies van uw arts nauwkeurig op en neem de medicijnen volgens voorschrift.
 • Ga regelmatig naar uw arts voor controles om de voortgang van de behandeling te controleren.

Complicaties van schimmelinfecties aan de ogen

Mogelijke complicaties van schimmelinfecties aan de ogen:

 • Blijvende schade aan het oog: Schimmelinfecties kunnen leiden tot blijvende schade aan het oog, zoals littekens op het hoornvlies, glaucoom, cataract en netvliesloslating. Dit kan leiden tot een verlies van het gezichtsvermogen.
 • Verspreiding van de infectie: In zeldzame gevallen kan de infectie zich verspreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de hersenen. Dit kan levensbedreigend zijn.
 • Verhoogd risico op complicaties: Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals diabetici of mensen met HIV/AIDS, hebben een hoger risico op complicaties van schimmelinfecties aan de ogen.

Enkele van de meest ernstige complicaties zijn:

 • Endoftalmitis: Dit is een infectie van het binnenste van het oog. Endoftalmitis kan leiden tot blindheid.
 • Keratitis: Dit is een ontsteking van het hoornvlies. Keratitis kan leiden tot hoornvlieslittekens en een verlies van het gezichtsvermogen.
 • Netvliesloslating: Dit is een aandoening waarbij het netvlies loskomt van de achterkant van het oog. Netvliesloslating kan leiden tot blindheid.

Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als u symptomen van een schimmelinfectie aan het oog ervaart. Een snelle diagnose en behandeling kan verdere schade aan het oog en een verlies van het gezichtsvermogen voorkomen.

Preventie van oogschimmelinfecties

Bescherming bij werkzaamheden

Draag oogbescherming, zoals een veiligheidsbril of gelaatsscherm, bij werkzaamheden met plantaardig materiaal, zoals snoeien, tuinieren of houtbewerking. Dit helpt om te voorkomen dat schimmelsporen in uw ogen terechtkomen.

Hygiëne voor contactlensdragers

Volg strikte hygiënerichtlijnen voor het dragen van contactlenzen. Dit omvat:

 • Uw handen grondig wassen met water en zeep voordat u de lenzen aanraakt.
 • De lenzen grondig reinigen en desinfecteren met de juiste vloeistoffen.
 • De lenzencontainer regelmatig schoonmaken en te vervangen.
 • De houdbaarheidsdatum van de lenzen te respecteren.
 • Contactlenzen niet langer te dragen dan de aanbevolen gebruiksduur.

Handhygiëne

Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep, vooral na contact met aarde, planten, dieren of vochtige omgevingen. Dit helpt om de verspreiding van schimmelsporen te voorkomen.

Behandeling van vochtige omgevingen:

Laat vochtige omgevingen in uw huis, zoals badkamers of kelders, behandelen om schimmelgroei te voorkomen. Schimmelsporen in de lucht kunnen uw ogen infecteren.

Andere preventieve maatregelen:

 • Vermijd contact met besmette personen of dieren.
 • Gebruik geen oogdruppels of zalven die niet door een arts zijn voorgeschreven.
 • Ga bij oogklachten onmiddellijk naar een arts.

Door deze preventieve maatregelen te nemen, kunt u het risico op oogschimmelinfecties aanzienlijk verminderen.

Disclaimer

Deze tekst is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd uw arts voor meer informatie over oogschimmelinfecties en preventie.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 14:15