Corticale blindheid

Corticale blindheid is het geheel of gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen, ondanks dat de ogen zelf normaal lijken te functioneren. De oorzaak ligt in een beschadiging van de achterhoofdskwab in de hersenen, waar visuele informatie wordt verwerkt.

Corticale blindheid (CB) versus cerebrale visuele inperking (CVI)

Corticale blindheid (CB) en cerebrale visuele inperking (CVI) zijn beide aandoeningen die het gezichtsvermogen beïnvloeden door schade aan de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen. Het is echter nuttig om het verschil tussen de ernst van het gezichtsverlies te begrijpen:

Corticale blindheid

Cerebrale visuele inperking (CVI)

 • Ernst: Gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen. Het gezichtsvermogen is verminderd, maar niet volledig afwezig.
 • Symptomen: Kan lichtgevoeligheid, moeite met het zien in omgevingen met weinig licht of contrast, moeite met het herkennen van details of objecten, moeite met het volgen van bewegende objecten, en problemen met visuele ruimtelijke oriëntatie omvatten.
 • Oorzaken: Kan worden veroorzaakt door dezelfde factoren als corticale blindheid, maar de schade aan de hersenen is doorgaans minder ernstig. CVI kan ook voorkomen bij kinderen die in de baarmoeder of tijdens de bevalling zuurstoftekort hebben gehad.

Samengevat

 • Corticale blindheid is een ernstige vorm van CVI met bijna of geheel geen zicht.
 • CVI is een spectrumstoornis met uiteenlopende gradaties van visuele beperking. CVI is vaak een complexere aandoening dan corticale blindheid, omdat het gepaard kan gaan met andere neurologische problemen zoals motorische problemen, leerproblemen of epilepsie.
 • De behandeling van beide aandoeningen richt zich op het maximaliseren van het resterende gezichtsvermogen en het aanleren van strategieën om met de visuele beperking om te gaan.

Oorzaken van corticale blindheid

Corticale blindheid kan worden onderverdeeld in twee types:

Verworven corticale blindheid

Dit is de meest voorkomende vorm van corticale blindheid. Het ontstaat plotseling als gevolg van een beschadiging van de achterhoofdskwab in de hersenen. Dit kan door verschillende oorzaken komen, zoals:

 • Beroerte: Dit is de meest voorkomende oorzaak van verworven corticale blindheid. Een beroerte kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor de achterhoofdskwab beschadigd kan raken.
 • Hersenletsel: Traumatisch hersenletsel, zoals door een val of ongeluk, kan de achterhoofdskwab beschadigen en leiden tot corticale blindheid.
 • Tumoren: Tumoren in de achterhoofdskwab kunnen de visuele functie beïnvloeden en corticale blindheid veroorzaken.
 • Infecties: Infecties in de hersenen, zoals encefalitis, kunnen de achterhoofdskwab aantasten en leiden tot corticale blindheid.
 • Operaties: In zeldzame gevallen kan een operatie aan de hersenen, zoals hartoperatie, leiden tot corticale blindheid.

Aangeboren corticale blindheid

Deze vorm van corticale blindheid is zeldzamer en is aanwezig vanaf de geboorte. Het ontstaat door een afwijkende ontwikkeling van de achterhoofdskwab in de hersenen. Dit kan door verschillende oorzaken komen, zoals:

 • Genetische afwijkingen: Er zijn een aantal genetische afwijkingen die kunnen leiden tot een afwijkende ontwikkeling van de achterhoofdskwab en corticale blindheid.
 • Hersenbeschadiging tijdens de ontwikkeling: Beschadiging van de hersenen tijdens de zwangerschap of de bevalling kan leiden tot corticale blindheid.

In zeldzame gevallen kan corticale blindheid ook tijdelijk zijn. Dit kan optreden als gevolg van een migraine-aanval, een epileptische aanval, of een TIA (mini-beroerte).

Het is belangrijk om te onthouden dat de oorzaak van corticale blindheid per persoon kan variëren. Afhankelijk van de oorzaak, kunnen er verschillende behandelingen beschikbaar zijn om de symptomen te verbeteren.

Risicofactoren

De risicofactoren voor corticale blindheid kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Factoren die het risico op een beroerte verhogen:

 • Leeftijd: Het risico op een beroerte, en daarmee op corticale blindheid, neemt toe met de leeftijd.
 • Hoge bloeddruk: Hoge bloeddruk kan de bloedvaten beschadigen, waardoor het risico op een beroerte toeneemt.
 • Diabetes: Diabetes kan de bloedvaten beschadigen en het risico op een beroerte verhogen.
 • Roken: Roken kan de bloedvaten beschadigen en het risico op een beroerte verhogen.
 • Overmatig alcoholgebruik: Overmatig alcoholgebruik kan het risico op een beroerte verhogen.
 • Hartaandoeningen: Hartaandoeningen, zoals hartritmestoornissen of een hartaanval, kunnen het risico op een beroerte verhogen.
 • Obesitas: Obesitas kan het risico op een beroerte verhogen.
 • Gebrek aan lichaamsbeweging: Gebrek aan lichaamsbeweging kan het risico op een beroerte verhogen.
Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Factoren die het risico op hersenletsel verhogen:

 • Deelname aan contactsporten: Deelname aan contactsporten, zoals boksen, kan het risico op een hersenletsel verhogen.
 • Werken in een gevaarlijke omgeving: Mensen die in een gevaarlijke omgeving werken, zoals op een bouwplaats of in een fabriek, hebben een verhoogd risico op hersenletsel.
 • Motorrijden of fietsen zonder helm: Het dragen van een helm kan het risico op hersenletsel bij een ongeluk aanzienlijk verminderen.
 • Valincidenten: Valincidenten, vooral bij ouderen, kunnen leiden tot hersenletsel.

Naast de bovenstaande factoren, zijn er nog een aantal aandoeningen die het risico op corticale blindheid kunnen verhogen:

 • Sichelcelziekte: Sichelcelziekte is een aandoening van de rode bloedcellen die het risico op een beroerte kan verhogen.
 • Hersenaneurysma: Een hersenaneurysma is een uitstulping in een bloedvat in de hersenen. Als deze uitstulping scheurt, kan dit leiden tot een hersenbloeding en corticale blindheid.
 • Migraine: Migraine kan in zeldzame gevallen leiden tot een TIA (mini-beroerte) en corticale blindheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat de risicofactoren voor corticale blindheid per persoon kunnen variëren. Door een gezonde leefstijl te volgen en het risico op een beroerte en hersenletsel te verminderen, kunt u het risico op corticale blindheid verkleinen.

Symptomen van corticale blindheid

De symptomen van corticale blindheid kunnen per persoon variëren, maar er zijn een aantal algemene symptomen:

Verlies van gezichtsvermogen

 • Dit kan variëren van wazig zien tot complete blindheid in één of beide ogen.
 • Het gezichtsverlies kan plotseling optreden (bij verworven corticale blindheid) of geleidelijk (bij aangeboren corticale blindheid).

Moeite met het herkennen van objecten en gezichten

 • Personen met corticale blindheid kunnen moeite hebben om objecten te herkennen, zelfs als ze ze duidelijk kunnen zien.
 • Dit kan komen doordat de hersenen de visuele informatie niet meer correct kunnen interpreteren.

Moeite met het interpreteren van visuele informatie

 • Personen met corticale blindheid kunnen moeite hebben met het begrijpen van wat ze zien, zoals het volgen van bewegende objecten of het inschatten van afstanden.
 • Dit kan komen doordat de hersenen de visuele informatie niet meer correct kunnen verwerken.

Andere visuele stoornissen

Andere symptomen

Naast de bovenstaande symptomen, kunnen er in zeldzame gevallen ook andere symptomen optreden:

 • Syndroom van Anton: Dit is een aandoening waarbij mensen met corticale blindheid ontkennen dat ze blind zijn.
 • Hallucinaties: Sommige mensen met corticale blindheid kunnen visuele hallucinaties ervaren.
 • Agnosie: Dit is een aandoening waarbij mensen moeite hebben om objecten te herkennen, ondanks dat ze ze duidelijk kunnen zien.
 • Apraxie: Dit is een aandoening waarbij mensen moeite hebben met het uitvoeren van doelgerichte bewegingen.

De ernst van de symptomen van corticale blindheid kan per persoon variëren. Sommige mensen met corticale blindheid zijn volledig blind, terwijl anderen nog een gedeeltelijk gezichtsvermogen hebben. De prognose hangt af van de ernst van de hersenbeschadiging en de leeftijd waarop de blindheid is ontstaan.

Impact van corticale blindheid:

Fysiek

Praktisch

Mentaal / psychisch / emotioneel

Sociaal

 • Moeite met het communiceren met anderen.
 • Verlies van sociale contacten.
 • Moeite met het deelnemen aan sociale activiteiten.
 • Discriminatie en stigmatisering.
 • Gevoel van onbegrip en frustratie.

De impact van corticale blindheid kan per persoon enorm variëren. Afhankelijk van de ernst van de aandoening, de leeftijd waarop de blindheid is ontstaan, en de copingvaardigheden van de persoon, kan de impact van mild tot zeer ernstig zijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Diagnose

De diagnose van corticale blindheid wordt gesteld door een oogarts of neuroloog. De arts zal een aantal onderzoeken uitvoeren om de oorzaak van de blindheid te bepalen:

 • Oogonderzoek: Dit omvat het meten van de visus, het bekijken van de oogfundus (achterkant van het oog), en het uitvoeren van tests voor gezichtsveld en kleurzicht.
 • Neurologisch onderzoek: Dit omvat het testen van de reflexen, coördinatie, en hersenfunctie.
 • Beeldvorming van de hersenen: CT-scan of MRI-scan om te kijken naar schade aan de hersenen.
 • Elektroencefalografie (EEG): Dit kan worden gebruikt om epilepsie of andere hersenafwijkingen te detecteren.

Oogonderzoeken

Naast de bovenstaande onderzoeken, kunnen er ook andere oogonderzoeken worden uitgevoerd om de visuele functie te beoordelen:

 • Visuele functie tests: Deze tests meten de visus, het contrastgevoeligheid, en het gezichtsveld.
 • Elektroretinografie (ERG): Dit onderzoek meet de elektrische activiteit van de netvliescellen.
 • Optische coherentietomografie (OCT): Dit onderzoek maakt een gedetailleerde scan van de achterkant van het oog.

De diagnose van corticale blindheid kan een lange tijd duren. Het is belangrijk om een ​​team van artsen te hebben die gespecial

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandeling

Hoewel er geen genezing is voor corticale blindheid, zijn er wel behandelingen beschikbaar om de symptomen te verbeteren en het resterende gezichtsvermogen te maximaliseren. Deze behandelingen richten zich op het helpen van mensen met corticale blindheid om zo functioneel mogelijk te leven.

Revalidatie

 • Visuele training: Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een revalidatietherapeut kan met de patiënt werken aan het hertrainen van de hersenen om visuele informatie te verwerken. Dit kan oefeningen omvatten voor het herkennen van objecten, het volgen van bewegende objecten, en het verbeteren van het gezichtsveld.
 • Mobiliteitstraining: Mensen met corticale blindheid kunnen moeite hebben met het zich verplaatsen in hun omgeving. Mobiliteitstraining kan hen leren om hulpmiddelen te gebruiken, zoals een witte stok of geleidehond, en om veilige routes te plannen.
 • Training in dagelijkse vaardigheden: Revalidatie kan ook gericht zijn op het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals koken, eten, zich aankleden, en persoonlijke verzorging.

Hulpmiddelen

Verschillende hulpmiddelen kunnen mensen met corticale blindheid helpen om hun onafhankelijkheid te vergroten:

 • Braille: Braille is een systeem van tastbare punten waarmee blinde mensen kunnen lezen en schrijven.
 • Computers met schermuitleesprogramma: Computers kunnen worden aangepast met software die tekst voorleest. Dit kan mensen met corticale blindheid helpen om informatie te verkrijgen en te communiceren.
 • Elektronische loepen: Elektronische loepen kunnen teksten of objecten vergroten, zodat ze gemakkelijker te zien zijn.
 • Geleidehonden: Geleidehonden kunnen mensen met corticale blindheid helpen om zich veilig te verplaatsen in hun omgeving.
 • Aanpassingen in de woning: Er kunnen aanpassingen worden gedaan aan de woning, zoals verhoogde contrasten, om deze veiliger en toegankelijker te maken.

Medicijnen

In sommige gevallen kunnen medicijnen worden gebruikt om symptomen van aandoeningen die corticale blindheid kunnen veroorzaken te behandelen, zoals:

 • Epilepsie: Medicijnen kunnen worden gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen of te controleren.
 • Migraine: Medicijnen kunnen worden gebruikt om migraine-aanvallen te voorkomen of te verlichten.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Ondersteuning

Naast medische behandeling is er ook psychosociale ondersteuning beschikbaar:

 • Therapie: Therapie kan helpen omgaan met de emotionele impact van corticale blindheid.
 • Lotgenotencontact: Er zijn organisaties die lotgenotencontactgroepen aanbieden, waar mensen met corticale blindheid ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen steunen.

Het behandelplan voor corticale blindheid wordt altijd op maat gemaakt. De arts of therapeut zal rekening houden met de ernst van de aandoening, de leeftijd waarop de blindheid is ontstaan, en de individuele behoeften van de patiënt.

Prognose van corticale blindheid

De prognose van corticale blindheid is variabel en hangt af van een aantal factoren:

 • Ernst van de hersenbeschadiging: Hoe ernstiger de schade aan de hersenen, hoe slechter de prognose.
 • Leeftijd waarop de blindheid is ontstaan: Kinderen die blind worden geboren of op jonge leeftijd, hebben meer kans op herstel dan volwassenen.
 • Oorzaak van de blindheid: De prognose kan afhangen van de oorzaak van de blindheid. Bijvoorbeeld, blindheid door een beroerte kan meer kans op herstel hebben dan blindheid door een tumor.
 • Motivatie en revalidatie: De motivatie van de patiënt om te revalideren en zich aan te passen aan de blindheid kan de prognose verbeteren.

In het algemeen:

 • Volledig herstel van het gezichtsvermogen is zeldzaam.
 • Sommige mensen met corticale blindheid kunnen een gedeeltelijk herstel van het gezichtsvermogen ervaren.
 • De meeste mensen met corticale blindheid leren om te functioneren met hun verminderde gezichtsvermogen.

Er is momenteel veel onderzoek gaande naar nieuwe behandelingen voor corticale blindheid. Deze behandelingen richten zich op het stimuleren van de hersenen om visuele informatie te verwerken.

Het is belangrijk om te onthouden dat corticale blindheid geen doodvonnis is. Mensen met corticale blindheid kunnen nog steeds een volwaardig en zinvol leven leiden.

Complicaties van corticale blindheid

Corticale blindheid kan leiden tot een aantal complicaties, die zowel fysiek als psychosociaal van aard kunnen zijn:

Fysieke complicaties

 • Verhoogd risico op vallen en letsel: Mensen met corticale blindheid kunnen moeite hebben om hun omgeving te zien en zich te verplaatsen, wat het risico op vallen en letsel vergroot.
 • Moeite met coördinatie en motoriek: De visuele informatie die de hersenen ontvangen is belangrijk voor coördinatie en motoriek. Schade aan de visuele verwerkingsgebieden kan leiden tot problemen met deze vaardigheden.
 • Moeite met lezen en schrijven: Braille of andere hulpmiddelen kunnen nodig zijn om te lezen en te schrijven.
 • Vermoeidheid: De inspanning die nodig is om te functioneren met corticale blindheid kan leiden tot vermoeidheid.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychische en sociale complicaties

 • Depressie, angst, en frustratie: De aanpassing aan corticale blindheid kan een uitdaging zijn, wat kan leiden tot gevoelens van depressie, angst, en frustratie.
 • Gevoel van isolatie en eenzaamheid: Mensen met corticale blindheid kunnen zich geïsoleerd en eenzaam voelen, vooral als ze moeite hebben om met anderen te communiceren of deel te nemen aan sociale activiteiten.
 • Verlies van zelfvertrouwen en eigenwaarde: De blindheid kan leiden tot een verlies van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
 • Discriminatie en stigmatisering: Mensen met corticale blindheid kunnen te maken krijgen met discriminatie en stigmatisering.

Ondersteuning is belangrijk om de complicaties van corticale blindheid te verminderen. Er zijn verschillende organisaties die informatie, advies, en ondersteuning bieden aan mensen met corticale blindheid en hun naasten.

Preventie van corticale blindheid

Corticale blindheid is een aandoening die wordt veroorzaakt door schade aan de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen. Deze schade kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals:

 • Herseninfarct: Dit is de meest voorkomende oorzaak van corticale blindheid.
 • Hersenbeschadiging: Dit kan worden veroorzaakt door een ongeluk, val, of trauma.
 • Infecties: Infecties zoals encefalitis kunnen de hersenen beschadigen en leiden tot corticale blindheid.
 • Tumoren: Tumoren in de hersenen kunnen de visuele verwerkingsgebieden aantasten.
 • Aangeboren afwijkingen: In zeldzame gevallen kan corticale blindheid te wijten zijn aan een aangeboren afwijking.

De preventie van corticale blindheid richt zich op het verminderen van het risico op deze oorzaken:

Preventie van herseninfarct

 • Controleer uw bloeddruk: Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor een herseninfarct.
 • Eet gezond: Eet een dieet dat rijk is aan fruit, groenten en volle granen.
 • Beweeg regelmatig: Regelmatige lichaamsbeweging helpt om uw bloeddruk te verlagen en uw cholesterolgehalte te verbeteren.
 • Stop met roken: Roken verhoogt uw risico op een herseninfarct.
 • Beperk alcoholgebruik: Overmatig alcoholgebruik kan uw bloeddruk verhogen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Preventie van hersenbeschadiging

 • Draag een helm: Dit kan het risico op hoofdletsel bij een ongeluk of val verminderen.
 • Wees voorzichtig in het verkeer: Left op uw omgeving en houd u aan de verkeersregels.
 • Voldoende rust: Slaaptekort kan uw reactievermogen en coördinatie beïnvloeden, wat het risico op ongelukken vergroot.

Preventie van infecties

 • Vaccinaties: Laat u vaccineren tegen infecties die de hersenen kunnen aantasten, zoals encefalitis.
 • Goede hygiëne: Was uw handen regelmatig en vermijd contact met zieke mensen.

Preventie van tumoren

 • Regelmatige medische controles: Regelmatige medische controles kunnen tumoren in een vroeg stadium opsporen, waardoor de prognose beter is.

In sommige gevallen kan corticale blindheid niet worden voorkomen. Echter, door de risicofactoren te verminderen, kunt u de kans op het ontwikkelen van deze aandoening verkleinen.

Recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten over corticale blindheid:

Verbetering van visuele functie met hersen-computerinterface

 • Onderzoekers van de Universiteit van Californië, San Francisco, hebben een hersen-computerinterface (BCI) ontwikkeld die mensen met corticale blindheid in staat stelt om eenvoudige objecten te herkennen.
 • De BCI interpreteert hersensignalen en zet deze om in visuele beelden die op een computerscherm worden weergegeven.
 • De resultaten van dit onderzoek zijn bemoedigend en suggereren dat BCI’s in de toekomst kunnen worden gebruikt om het gezichtsvermogen bij mensen met corticale blindheid te herstellen.

Stimulatie van hersenen met licht verbetert visuele waarneming

 • Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben aangetoond dat het stimuleren van de hersenen met licht de visuele waarneming bij mensen met corticale blindheid kan verbeteren.
 • In dit onderzoek werd transcraniële magnetische stimulatie (TMS) gebruikt om de visuele cortex te stimuleren.
 • De deelnemers aan het onderzoek konden na TMS-stimulatie objecten beter herkennen en bewegingen beter waarnemen.

Kunstmatige intelligentie voor het herkennen van objecten

 • Onderzoekers van de Universiteit van Zürich hebben een AI-systeem ontwikkeld dat objecten kan herkennen op basis van hersensignalen van mensen met corticale blindheid.
 • Het AI-systeem is getraind op een dataset van hersensignalen en bijbehorende visuele beelden.
 • De resultaten van dit onderzoek suggereren dat AI-systemen kunnen worden gebruikt om mensen met corticale blindheid te helpen bij het herkennen van objecten in hun omgeving.

Nieuwe medicijnen voor het verbeteren van hersenfunctie

 • Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge bestuderen de effecten van nieuwe medicijnen op de hersenfunctie bij mensen met corticale blindheid.
 • Deze medicijnen zijn gericht op het verbeteren van de neuroplasticiteit van de hersenen, wat het vermogen van de hersenen is om te herstellen van schade.
 • De eerste resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend en suggereren dat deze medicijnen de visuele functie bij mensen met corticale blindheid kunnen verbeteren.

Toekomstperspectief

 • Het onderzoek naar corticale blindheid is nog steeds in ontwikkeling, maar de bovenstaande resultaten zijn bemoedigend en suggereren dat er in de toekomst nieuwe behandelingen beschikbaar zullen komen die het leven van mensen met corticale blindheid aanzienlijk kunnen verbeteren.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 20:56