Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?

Het is belangrijk om de complexe concepten van blindheid en slechtziendheid aan kinderen van verschillende leeftijden op een eenvoudige en begrijpelijke manier uit te leggen. Hier zijn voorbeeldzinnen en benaderingen die geschikt zijn voor verschillende leeftijden:

Voor 1-2 jarigen

Voor kinderen van 1-2 jaar is het van erg belangrijk om de uitleg zo eenvoudig mogelijk te houden, omdat ze zich nog in de vroege stadia van hun taalontwikkeling bevinden.

Bovenal is het belangrijk om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin kinderen vragen kunnen stellen en kunnen leren over diversiteit en inclusie. Het begrip zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen naarmate ze ouder worden.

 1. Gebruik herhaling: Herhaal eenvoudige zinnen en woorden om het begrip te bevorderen. Bijvoorbeeld: “Sommige mensen kunnen niet goed zien, zoals jij dat kunt.”
 2. Visuele ondersteuning: Laat ze voelen aan een zachte, stoffen blinddoek die ze even voor hun ogen moeten houden en vraag wat de kindjes nu zien. Je kan dan zeggen dat blinde personen geen blinddoek dragen, maar ook niks zien.
 3. Gebruik concrete voorbeelden: Wijs naar objecten in hun omgeving en benoem ze. Bijvoorbeeld: “Dit is een bal. Mensen die niet goed kunnen zien, kunnen de bal misschien niet zien, maar ze kunnen hem voelen.”
 4. Toon emoties: Gebruik gezichtsuitdrukkingen en stemvariaties om emoties over te brengen. Glimlach bijvoorbeeld wanneer je positieve dingen benadrukt en maak een zorgelijke blik wanneer je het hebt over de uitdagingen van mensen met een visuele beperking.
 5. Blijf geduldig: Kinderen van deze leeftijd kunnen veel herhaling nodig hebben voordat ze nieuwe concepten volledig begrijpen. Moedig hun nieuwsgierigheid aan en beantwoord hun vragen met geduld.

Voor 3-4 jarigen

Kinderen van deze leeftijd zijn nieuwsgierig en willen graag begrijpen hoe de wereld werkt. Door eenvoudige taal te combineren met visuele en tastbare ondersteuning, kun je hen helpen de basisprincipes van blindheid en slechtziendheid te begrijpen.

 1. Gebruik eenvoudige, duidelijke taal: Blijf eenvoudige taal gebruiken, maar je kunt nu iets meer details toevoegen aan je uitleg. Bijvoorbeeld: “Sommige mensen hebben ogen die anders werken, waardoor ze niet alles goed kunnen zien. Maar maak je geen zorgen, er zijn manieren om hen te helpen.”
 2. Toon hulpmiddelen: Laat kinderen een bril zien en leg uit: “Dit is een bril. Mensen met slechtziendheid dragen deze om beter te kunnen zien.” Je kunt hen ook een tastbare blindenstok laten vasthouden en zeggen: “Dit is een stok die mensen helpt om te bewegen en dingen te vinden.”
 3. Introduceer braille: Toon een brailleboek en leg uit: “Dit is een speciale manier van schrijven die mensen met slechtziendheid kunnen lezen. Het zijn kleine bobbels die ze met hun vingers kunnen voelen om woorden en verhalen te begrijpen.”
 4. Leer empathie aan: Vertel hen dat het belangrijk is om aardig te zijn en mensen met slechtziendheid te helpen wanneer dat nodig is. Zeg bijvoorbeeld: “Als je iemand ziet met een bril of een stok, wees dan vriendelijk en help hen als ze dat vragen. Dat maakt iedereen blij.”
 5. Gebruik verhalen en tekeningen: Vertel verhalen over kinderen die anderen helpen of over personages met visuele beperkingen. Je kunt ook tekeningen maken om de concepten visueel te ondersteunen.
 6. Beantwoord vragen: Moedig kinderen aan om vragen te stellen en beantwoord ze geduldig. Dit kan hun begrip vergroten en hen helpen omgaan met complexe concepten.
 7. Speel samen: Speel spelletjes zoals “Blindemannetje” waarbij je een blinddoek draagt en ervaar hoe het is om niet goed te kunnen zien. Dit kan het begrip en empathie vergroten.
Braille

Braille

Voor 5-6 jarigen

Op deze leeftijd zijn kinderen nieuwsgierig en willen ze graag begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Door te concrete voorbeelden te geven en het belang van inclusie te benadrukken, kun je hen helpen begrip te krijgen voor blindheid en slechtziendheid.

 1. Gebruik vergelijkingen: Op deze leeftijd kunnen kinderen abstractere concepten begrijpen. Je kunt zeggen: “Stel je voor dat je in een donkere kamer bent waar geen licht is. Zo voelen sommige mensen zich als ze niets kunnen zien. Ze hebben speciale vaardigheden en hulpmiddelen om zich te redden.”
 2. Laat tastbare voorbeelden zien: Laat hen een brailleleesregel vasthouden en voelen. Zeg: “Dit is een brailleleesregel. Mensen die heel slecht of niets zien, kunnen deze gebruiken om te lezen. Ze voelen de bobbels met hun vingers en begrijpen wat er staat.” Dat speciale bobbeltjesschrift noemen ze “braille“. Of laat hen een witte stok zien en vertel hen dat blinden en slechtzienden hiermee op de grond tikken om zo te weten welke obstakels er op de stoep staan.
 3. Leg uit hoe mensen leren: Vertel hen dat mensen die blind of slechtziend zijn, leren hoe ze de wereld kunnen verkennen en begrijpen zonder goed zicht. Ze kunnen leren luisteren naar geluiden, voelen met hun handen en vertrouwen op hun andere zintuigen.
 4. Nadruk op inclusie: Benadruk het belang van inclusiviteit en vriendelijkheid. Zeg: “We kunnen altijd vriendelijk zijn en mensen helpen als ze dat nodig hebben. Of iemand nu goed kan zien of niet, iedereen verdient respect en hulp als dat nodig is.”
 5. Verhalen en boeken: Lees boeken voor die verhalen bevatten over kinderen met een visuele beperking of boeken die uitleggen hoe mensen met blind- of slechtziendheid de wereld ervaren. Dit kan hun begrip verdiepen.
 6. Stimuleer vragen: Moedig kinderen aan om vragen te stellen over wat ze leren. Beantwoord hun vragen met geduld en begrip.
 7. Spelletjes: Speel spelletjes die gericht zijn op het ontwikkelen van zintuiglijke vaardigheden, zoals voelen en luisteren. Dit kan helpen begrip te kweken voor hoe blinde en slechtziende mensen hun andere zintuigen gebruiken.

Voor 7-8 jarigen

Op deze leeftijd kunnen kinderen al wat diepere vragen stellen en begrijpen ze meer nuances. Door te wijzen op speciale technieken en hulpmiddelen die blinden en slechtzienden gebruiken, kun je hen helpen meer begrip te krijgen voor deze uitdagingen.

 1. Bespreek oorzaken: Kinderen op deze leeftijd kunnen begrijpen dat er verschillende oorzaken zijn van slechtziendheid en blindheid. Je kunt zeggen: “Sommige mensen worden geboren met ogen die niet goed werken, en anderen kunnen hun zicht verliezen door ziekte of ouderdom.”
 2. Leg speciale technieken uit: Vertel hen dat mensen die blind of slechtziend zijn, speciale technieken leren om zelfstandig te zijn. Bijvoorbeeld: “Ze leren hoe ze zich kunnen verplaatsen, lezen, schrijven en spelen, net zoals jij dat doet, maar op een andere manier, of met wat hulp(middelen), aanpassingen en/of hulp.”
 3. Introduceer hulpmiddelen: Toon een voelbare kaart met reliëf en leg uit dat mensen met slechtziendheid deze kaarten gebruiken om plaatsen te begrijpen. Je kunt zeggen: “Dit is een kaart met bobbels en reliëf die mensen kunnen voelen. Hiermee kunnen ze plaatsen vinden en begrijpen hoe de wereld eruitziet.” Je kan ook een kleurendetector laten zien en kleuren van kledij van de kinderen laten uitspreken, zodat kinderen begrijpen dat er speciale toestellen zijn die kleuren kunnen zien en uitspreken.
 4. Benadruk uniek zijn: Leg uit dat iedereen uniek is, en sommige mensen hebben gewoon wat extra hulp en ondersteuning nodig. Zeg: “Iedereen is anders, en dat maakt de wereld interessant. Sommige mensen hebben gewoon speciale hulpmiddelen nodig om te kunnen doen wat ze willen doen.”
 5. Vragen aanmoedigen: Stimuleer kinderen om vragen te stellen en moedig hun nieuwsgierigheid aan. Beantwoord hun vragen eerlijk en open.
 6. Inclusie bevorderen: Bespreek het belang van inclusie en vriendelijkheid tegenover mensen met een visuele beperking. Zeg bijvoorbeeld: “We kunnen altijd vriendelijk zijn en mensen helpen als dat nodig is, of ze nu goed kunnen zien of niet.”

Voor 9-10 jarigen

Op deze leeftijd ontwikkelen kinderen empathie en beginnen ze complexere concepten te begrijpen. Door te wijzen op genieten van het leven, toegankelijkheid en het belang van respect en hulp, kunnen ze een dieper begrip ontwikkelen voor mensen met visuele beperkingen.

 1. Wijs op concrete uitdagingen: Op deze leeftijd kunnen kinderen abstractere concepten begrijpen. Je kunt zeggen: “Stel je voor dat je geen tv kunt kijken, videogames kunt spelen of boeken kunt lezen zoals je nu doet. Dit is hoe sommige blinde en slechtziende personen zich voelen, maar ze vinden manieren om van het leven te genieten en te leren.”
 2. Leg nadruk op genieten van het leven: Praat over hoe visueel gehandicapte personen nog steeds kunnen genieten van activiteiten zoals muziek luisteren, sporten, koken en vrienden maken. Benadruk dat ze veel plezier kunnen hebben in het leven.
 3. Toon aanpassingen: Bespreek hoe plaatsen en dingen kunnen worden aangepast om mensen met een visuele beperking te helpen. Je kunt zeggen: “Op sommige plaatsen liggen er bijvoorbeeld geribbelde lijnen op de grond, zodat mensen met hun witte stok kunnen voelen waar ze lopen en zo naar een zebrapad kunnen lopen. Dit is een manier om de wereld toegankelijker te maken voor iedereen.”
 4. Ontwikkel empathie: Moedig empathie aan door te vragen hoe ze zich zouden voelen als ze geen toegang hadden tot de dingen waar ze van genieten. Vraag: “Hoe denk je dat je je zou voelen als je geen boeken kon lezen of geen videogames kon spelen?”
 5. Respect en hulp benadrukken: Leg uit dat respect en hulp belangrijk zijn. Zeg: “Het is belangrijk om altijd respectvol te zijn en mensen te helpen als ze dat nodig hebben, ook voor mensen die niets of heel weinig zien.”
Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Voor 11-12 jarigen

Op deze leeftijd kunnen kinderen complexere concepten begrijpen en dieper nadenken over inclusie en respect. Door te benadrukken dat blindheid en slechtziendheid uitdagingen zijn die kunnen worden overwonnen, en door inspirerende voorbeelden te delen, kun je hen helpen een dieper begrip en respect te ontwikkelen voor mensen met visuele beperkingen.

 1. Benadruk uitdagingen, geen beperkingen: Op deze leeftijd kunnen kinderen begrijpen dat blindheid en slechtziendheid uitdagingen zijn, maar geen beperkingen. Je kunt zeggen: “Mensen met blindheid en slechtziendheid hebben uitdagingen in het leven, maar ze laten zich hier niet door beperken. Ze leren speciale technieken en gebruiken hulpmiddelen om onafhankelijk te zijn en hun doelen te bereiken.”
 2. Inclusie en respect: Leg uit hoe belangrijk inclusie en respect zijn. Bespreek hoe kinderen kunnen helpen door respectvol te zijn tegenover mensen met een visuele beperking en door een inclusieve omgeving te creëren waar iedereen gelijke kansen heeft.
 3. Technologie en innovatie: Bespreek hoe technologie en innovatie mensen met visuele beperking helpen. Je kunt praten over screenreaders (schermuitleesprogramma’s), spraakgestuurde apparaten en andere hulpmiddelen die slechtziende en blinde mensen gebruiken om toegang te krijgen tot informatie en de omgeving.
 4. Rol van vriendelijkheid: Benadruk de rol van vriendelijkheid en begrip in de samenleving. Leg uit dat kleine daden van vriendelijkheid, zoals het aanbieden van hulp aan iemand met een visuele beperking, een groot verschil kunnen maken in iemands leven.
 5. Open voor vragen en discussie: Sta open voor vragen en discussie. Moedig kinderen aan om vragen te stellen en hun gedachten te delen. Beantwoord hun vragen met geduld en begrip.

Voor 13-14 jarigen

Voor tieners van 13-14 jaar kun je de uitleg over blindheid en slechtziendheid verder uitbreiden en complexere concepten introduceren. Op deze leeftijd kunnen kinderen diepgaandere gesprekken voeren en kunnen ze complexere concepten begrijpen. Door de nadruk te leggen op de kracht van andere zintuigen, technologie, onderwijs en inclusie, kun je hen helpen een breder begrip te ontwikkelen van de wereld van blinden en slechtzienden.

Hier zijn enkele aanvullende tips en informatie:

 1. Bespreking van zintuigen: Op deze leeftijd kunnen kinderen begrijpen dat zicht slechts één van de zintuigen is. Je kunt zeggen: “Hoewel sommige mensen niet goed kunnen zien, zijn hun andere zintuigen, zoals gehoor en tastzin, vaak erg sterk. Ze gebruiken namelijk deze zintuigen om de wereld te verkennen.”
 2. Technologische vooruitgang: Praat over technologische vooruitgang en hoe dit visueel beperkte mensen heeft geholpen. Bespreek diverse hulpmiddelen zoals braillehulpmiddelen, keukenhulpmiddelen, optische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, navigatieapps, slimme apparaten, … Je kan bijvoorbeeld ook laten zien dat je met social media kan werken.
 3. Onderwijs en carrières: Leg uit dat mensen met een visuele beperking een breed scala aan carrières kunnen nastreven en dat onderwijs en training hen helpen om hun doelen te bereiken. Bespreek eventueel beroemde blinde of slechtziende mensen in verschillende vakgebieden.
 4. Vragen en discussie aanmoedigen: Stimuleer vragen en discussies. Geef ruimte voor kritisch denken en moedig kinderen aan om na te denken over hoe ze kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving.
Icoontjes van social media

Icoontjes van social media: Je kan tieners van deze leeftijd ook uitleggen hoe je social media kan raadplegen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 12:00