Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden

Privacy is een fundamenteel recht dat voor iedereen van groot belang is, ongeacht visuele mogelijkheden. Af en toe wordt de privacy geschonden van mensen, dus ook van blinden en slechtzienden. Het schenden van de privacy van blinden en slechtzienden kan ernstige gevolgen hebben voor hun lichamelijke en mentale welzijn. In deze tekst verkennen we de impact van privacyschending bij deze groep mensen door eerst enkele voorbeelden te bespreken, de gevolgen te analyseren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Voorbeelden van privacyschending bij blinden en slechtzienden

Privacyschending op straat en in binnenomgevingen

Openbare ruimten

In openbare ruimten kunnen situaties ontstaan waarin blinden en slechtzienden ongewenste aandacht ontvangen. Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand met een visuele beperking met behulp van een taststok over straat loopt en onbekende mensen zonder toestemming beginnen met hen te praten en hen te betasten. Dit vormt een inbreuk op hun persoonlijke ruimte en kan hen angstig maken.

Voorbeeld: Een blinde vrouw loopt met haar taststok door een drukke winkelstraat. Plots begint een vreemdeling haar vragen te stellen over haar visuele beperking en biedt ongevraagd hulp aan, waarbij hij haar arm vastpakt zonder toestemming.

Ongewenste aandacht

Een ander voorbeeld van privacyschending kan zich voordoen wanneer mensen zonder toestemming foto’s van blinden en slechtzienden nemen. Dit gebeurt vaak zonder medeweten van het slachtoffer en kan leiden tot gevoelens van schaamte en ongemak.

Voorbeeld: Een slechtziende man zit in een park en wordt zich plots bewust van het feit dat omstanders foto’s van hem maken terwijl hij gewoon van zijn rust geniet. Hij voelt zich vernederd en beroofd van zijn privacy.

Intrusief gedrag

Sommige mensen zijn buitengewoon nieuwsgierig en stellen ongepaste vragen over iemands visuele beperking, medische geschiedenis of persoonlijke achtergrond. Dit kan als privacyschending worden beschouwd, aangezien het de grenzen van respect en discretie overschrijdt.

Voorbeeld: Een blinde man wordt geconfronteerd met een collega die voortdurend vraagt naar de oorzaak van zijn visuele beperking, medische details en behandelingen. Deze inbreuk op zijn privacy maakt hem ongemakkelijk op de werkvloer.

Digitale privacyschending

Online tracking

Blinden en slechtzienden zijn (net zoals ook veel mensen zonder visuele beperking) kwetsbaar voor online tracking, waarbij hun internetgedrag wordt gevolgd zonder hun toestemming. Dit resulteert vaak in de weergave van gerichte advertenties, wat als een inbreuk op hun online privacy wordt beschouwd.

Voorbeeld: Een blinde student surft op het internet op zoek naar informatie over toegankelijke studiematerialen. Binnen enkele dagen merkt hij dat hij constant advertenties voor hulpmiddelen voor visueel gehandicapten ziet, wat hem het gevoel geeft dat zijn online activiteiten constant worden gevolgd.

Sociale media

Privacyschending kan zich ook manifesteren op sociale mediaplatforms. Blinden en slechtzienden delen persoonlijke informatie en foto’s met vrienden en familie, maar wanneer anderen deze informatie zonder toestemming delen of gebruiken voor doeleinden buiten het platform, vormt dit een inbreuk op hun privacy.

Voorbeeld: Een slechtziende vrouw plaatst een foto op haar sociale media-account om deze te delen met haar vrienden. Een van haar contacten downloadt de foto en gebruikt deze zonder haar toestemming in een reclamecampagne, wat leidt tot een ernstige schending van haar privacy.

Icoontjes van social media

Icoontjes van social media

E-mail en communicatie

Het ongeoorloofd toegang verkrijgen tot iemands e-mails of privéberichten vormt een ernstige schending van digitale privacy. Dit kan leiden tot identiteitsdiefstal, financieel misbruik en schending van vertrouwelijke informatie.

Voorbeeld: Een blinde professional ontdekt dat zijn e-mails zijn gehackt en dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie is gestolen. Dit leidt niet alleen tot financiële schade, maar ook tot ernstige zorgen over de veiligheid van zijn gegevens.

Medische privacy

De privacy van blinden en slechtzienden kan worden geschonden wanneer medische professionals, zoals artsen en verpleegkundigen, ongeoorloofd toegang hebben tot hun medische dossiers. Dit kan leiden tot het lekken van gevoelige medische informatie.

Voorbeeld: Een blinde patiënt merkt dat zijn medische dossiers, inclusief details over zijn visuele aandoening, toegankelijk zijn voor medisch personeel dat niet bij zijn behandeling betrokken is. Dit leidt tot ernstige zorgen over de vertrouwelijkheid van zijn medische gegevens.

Werkplek privacy

Op de werkplek kunnen blinden en slechtzienden hun privacy geschonden zien wanneer collega’s ongeoorloofd hun werkruimte binnengaan en het computerscherm aflezen zonder toestemming. Dit kan leiden tot ongemak en verstoring van hun werk.

Voorbeeld: Een blinde werknemer merkt dat collega’s herhaaldelijk zijn kantoor binnenkomen zonder aankondiging of toestemming te vragen. Dit verstoort zijn werkritme en schendt zijn werkplekprivacy.

Openbaar vervoer privacy

Het openbaar vervoer kan een andere context zijn waarin de privacy van blinden en slechtzienden wordt geschonden. Reisgegevens, zoals reisbestemmingen en tijden, kunnen zonder toestemming worden ingezien of gedeeld.

Voorbeeld: Een slechtziende persoon gebruikt het openbaar vervoer om naar haar werk te gaan. Ze ontdekt dat haar reisgeschiedenis en persoonlijke informatie ongevraagd worden gedeeld met derden, waardoor haar reisprivacy wordt geschonden.

Relatie Privacy

De privacy van blinden en slechtzienden kan ook worden geschonden in persoonlijke relaties, bijvoorbeeld wanneer familieleden of partners ongeoorloofd toegang proberen te krijgen tot hun persoonlijke bezittingen of financiën.

Voorbeeld: Een blinde persoon ervaart financiële druk van een familielid dat probeert toegang te krijgen tot zijn bankrekening onder het mom van ‘hulp’. Dit is niet alleen een inbreuk op de financiële privacy, maar kan ook leiden tot conflicten in de relatie.

Lichamelijke en mentale impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden

Psychologische stress

Onderzoek toont aan dat privacyschending leidt tot psychologische stress bij blinden en slechtzienden. Ze ervaren gevoelens van angst, een depressie en een verlies van controle over hun persoonlijke informatie.

Sociale terughoudendheid

Privacyschending kan leiden tot sociale terughoudendheid bij blinden en slechtzienden. Ze vermijden soms sociale situaties uit angst voor ongewenste aandacht, wat hun sociale interacties en kwaliteit van leven beperkt.

Digitale terughoudendheid

Vanwege zorgen over privacy kunnen blinden en slechtzienden terughoudend zijn in het gebruik van digitale technologieën. Dit kan hen uitsluiten van online kansen en groepen.

Lichamelijke veiligheid

Privacyschending kan leiden tot inbreuken op de lichamelijke veiligheid van blinden en slechtzienden. Hun persoonlijke informatie kan worden misbruikt om hen te benaderen of zelfs te bedreigen.

Oplossingen en preventie

Voorlichting en bewustwording

Educatieprogramma’s over digitale geletterdheid en privacybewustzijn zijn van vitaal belang. Blinden en slechtzienden moeten worden voorzien van de kennis en vaardigheden om hun online privacy te beschermen.

Wetgeving en handhaving

 1. Privacywetten: Privacywetten handhaven is essentieel om digitale en fysieke privacyschending te voorkomen. Daders moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.
 2. Toegang tot juridische bijstand: Toegang tot juridische bijstand voor slachtoffers van privacyschending is van cruciaal belang. Ze kunnen hierdoor hun rechten beschermen en een schadevergoeding eisen.

Privacy als fundamenteel mensenrecht

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht dat blinden en slechtzienden evenzeer toekomt als ieder ander individu. Het is van groot belang om iedereens’ privacy te respecteren, te beschermen en te waarborgen, zowel in fysieke als digitale omgevingen. Dit zal bijdragen aan een inclusievere en rechtvaardigere samenleving voor iedereen.

Bronvermeldingen:

 1. The Right to Personal Space: Privacy for Blind People (National Federation of the Blind)
 2. Photographing people in public places: Balancing the right to privacy with the freedom of the press (The Conversation)
 3. Privacy, Security, and the Digital Footprint of Blind and Visually Impaired Users (ACM Digital Library)
 4. Privacy Concerns and Privacy Actions: Personal versus Social Context (ScienceDirect)
 5. Effects of Privacy Violations on Blind and Visually Impaired Individuals (Taylor & Francis Online)
Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2024 – 15:26