Betutteling van blinden en slechtzienden

Betutteling van blinden en slechtzienden is een alledaags fenomeen dat zich op verschillende manieren kan manifesteren. Vaak met goede bedoelingen, maar soms met negatieve gevolgen. In deze tekst bespreken we de verschillende vormen van betutteling, de oorzaken, de impact op blinden en slechtzienden, en tips voor zowel de betuttelden als de betuttelaars.

Voorbeelden van betutteling

Overnemen van taken

 • Koken: Iemand kan de blinde of slechtziende persoon uit de keuken sturen en alles zelf koken, terwijl de blinde of slechtziende misschien prima in staat is om met aangepaste recepten en hulpmiddelen te koken.
 • De weg vinden: Iemand kan de blinde of slechtziende persoon bij de arm nemen en hen overal naartoe leiden, terwijl de blinde of slechtziende misschien prima in staat is om met een geleidestok of navigatieapp te navigeren.
 • Boodschappen doen: Iemand kan de blinde of slechtziende persoon meenemen naar de winkel en alle boodschappen voor hen doen, terwijl de blinde of slechtziende misschien prima in staat is om met behulp van een boodschappenlijst, een witte stok en/of blindengeleidehond, een draagbare loep en/of winkelhulp de boodschappen zelf te doen.
Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Onnodige hulp aanbieden

 • Iemand kan aanbieden om een ​​blinde of slechtziende persoon te helpen met het invullen van formulieren, terwijl de persoon misschien prima in staat is om dit met behulp van een schermuitleesprogramma te doen.
 • Iemand kan aanbieden om een ​​blinde of slechtziende persoon voor te lezen, terwijl de persoon misschien liever zelf leest met braille of audioboeken.
 • Iemand kan aanbieden om een ​​blinde of slechtziende persoon te helpen met het gebruik van hun computer, terwijl de persoon misschien prima in staat is om dit met behulp van speciale software te doen.

Beslissingen nemen voor anderen

 • Bepaal wat ze wel of niet kunnen dragen: Iemand kan zeggen dat een blinde of slechtziende persoon geen donkere kleuren mag dragen omdat ze “er niet goed uitzien”, terwijl de blinde of slechtziende persoon zelf mag beslissen wat ze willen dragen.
 • Bepaal wat ze wel of niet kunnen doen: Iemand kan zeggen dat een blinde of slechtziende persoon niet mag autorijden of een gevaarlijke sport mag beoefenen, terwijl de blinde of slechtziende persoon zelf mag beslissen of ze deze risico’s willen nemen.
 • Bepaal met wie ze wel of niet omgaan: Iemand kan proberen te controleren met wie een blinde of slechtziende persoon omgaat, uit angst dat ze worden uitgebuit of misleid.

Gebruik van kinderlijke taal

 • Tegen een blinde of slechtziende persoon praten alsof ze een kind zijn, met een overdreven hoge stem en eenvoudige taal.
 • Gebruik van diminutieven zoals “schatje” of “liefje”.
 • Dingen uitleggen die de blinde of slechtziende persoon al weet, alsof ze niet intelligent genoeg zijn om het te begrijpen.

Overdreven beschermd worden

Iemand die overdreven beschermd wordt, kan het gevoel hebben dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden en dat hun eigen capaciteiten niet worden vertrouwd. Dit kan leiden tot frustratie, boosheid en een gevoel van afhankelijkheid.

Enkele voorbeelden:

 • Ouders die hun blinde of slechtziende kind nooit alleen laten spelen, zelfs niet in een veilige omgeving.
 • Een partner die altijd voor de blinde of slechtziende persoon beslist wat ze wel of niet kunnen doen.
 • Vrienden die de blinde of slechtziende persoon nooit uitnodigen om mee te gaan op activiteiten die als “te gevaarlijk” worden beschouwd.

Niet serieus genomen worden

Mensen die niet serieus genomen worden, kunnen het gevoel hebben dat hun mening of ideeën niet belangrijk zijn. Dit kan leiden tot frustratie, boosheid en een gevoel van minderwaardigheid.

Enkele voorbeelden:

 • Collega’s die de ideeën van een blinde of slechtziende collega negeren tijdens vergaderingen.
 • Docenten die lagere verwachtingen hebben van blinde of slechtziende studenten.
 • Vreemden die de blinde of slechtziende persoon negeren en met hun begeleider praten alsof de blinde of slechtziende persoon er niet is.

Oorzaken van betuttelende reacties

Onwetendheid

 • Mensen die niet bekend zijn met blindheid of slechtziendheid, weten mogelijk niet hoe ze op een juiste manier met blinden of slechtzienden moeten omgaan. Dit kan leiden tot onbewust betuttelend gedrag, zoals het overnemen van taken die de blinde of slechtziende persoon prima zelf kan uitvoeren.
 • Onwetendheid over de hulpmiddelen en technologieën die beschikbaar zijn voor blinden en slechtzienden kan leiden tot de veronderstelling dat ze minder capabel zijn dan anderen.

Angst

 • Sommige mensen zijn bang voor wat ze niet kennen, en deze angst kan zich manifesteren in betuttelend gedrag. Angst voor het onbekende kan leiden tot overbezorgdheid en de neiging om de blinde of slechtziende persoon te controleren.
 • Angst om fouten te maken kan ook leiden tot betuttelend gedrag. Mensen die bang zijn om iets verkeerd te zeggen of te doen, kunnen ervoor kiezen om de blinde of slechtziende persoon te vermijden of te behandelen alsof ze een kind zijn.

Overbescherming

 • Partner, familie en vrienden van blinden of slechtzienden kunnen hen uit angst overbeschermen. Dit kan leiden tot betuttelend gedrag, zoals het nemen van beslissingen voor de blinde of slechtziende persoon zonder hun mening te vragen.
 • Overbescherming kan ook leiden tot een gebrek aan vertrouwen in de capaciteiten van de blinde of slechtziende persoon.

Stereotypen

 • Negatieve stereotypen over blinden en slechtzienden kunnen leiden tot betuttelend gedrag. Stereotypen over hulpeloosheid, afhankelijkheid en incompetentie kunnen leiden tot de veronderstelling dat blinden of slechtzienden niet in staat zijn om hun eigen leven te leiden.
 • Deze stereotypen kunnen ook leiden tot discriminatie en ongelijkheid in verschillende aspecten van het leven, zoals onderwijs, werk en sociale interactie.

Oncomfortabele gevoelens

Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk in de omgang met blinden of slechtzienden. Dit ongemak kan verschillende oorzaken hebben:

 • Onbekende: Angst voor het onbekende is een veelvoorkomende oorzaak van ongemak. Mensen die niet bekend zijn met blindheid of slechtziendheid, weten mogelijk niet hoe ze op een juiste manier met blinden of slechtzienden moeten omgaan. Dit kan leiden tot angst en ongemak.
 • Onzekerheid: Sommige mensen zijn onzeker over hoe ze zich in de omgang met blinden of slechtzienden moeten gedragen. Ze zijn bang om iets fouts te zeggen of te doen, wat kan leiden tot ongemakkelijke stiltes of geforceerde gesprekken.
 • Stereotypen: Negatieve stereotypen over blindheid en slechtziendheid kunnen leiden tot ongemak. Stereotypen over hulpeloosheid, afhankelijkheid en incompetentie kunnen leiden tot de veronderstelling dat blinden of slechtzienden een last zijn of dat er speciale aandacht aan hen moet worden besteed.

Gebrek aan empathie

Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens en gedachten van anderen. Sommige mensen missen de empathie om zich in te leven in de positie van een blinde of slechtziende persoon. Dit kan leiden tot betuttelend gedrag, omdat ze de behoeften en gevoelens van de blinde of slechtziende persoon niet begrijpen.

Persoonlijkheidstrekken

Sommige mensen hebben een betuttelende persoonlijkheid, ongeacht of ze met een blinde of slechtziende persoon te maken hebben. Deze mensen hebben de neiging om anderen te controleren en te beschermen, zelfs als dat niet nodig is.

Impact

Betutteling kan een significante negatieve impact hebben op blinden en slechtzienden op verschillende niveaus:

Fysiek

 • Beperkte mobiliteit: Overdreven bescherming kan leiden tot een verminderde fysieke activiteit, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals obesitas en spierzwakte.
 • Verlies van vaardigheden: Door te veel taken uit handen te nemen, kunnen blinden of slechtzienden essentiële vaardigheden die ze nodig hebben voor hun onafhankelijkheid verliezen.

Mentaal/emotioneel/psychisch

 • Gevoel van frustratie: Betutteling kan leiden tot frustratie en boosheid, omdat blinden en slechtzienden het gevoel kunnen hebben dat ze niet als volwaardige individuen worden gezien.
 • Verlies van zelfvertrouwen: Betutteling kan het zelfvertrouwen van blinden en slechtzienden aantasten, waardoor ze minder geneigd zijn om nieuwe dingen te proberen.
 • Gevoel van afhankelijkheid: Betutteling kan leiden tot een gevoel van afhankelijkheid van anderen, wat kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid.
 • Angst en depressie: Betutteling kan gevoelens van angst en een depressie versterken, doordat blinden en slechtzienden zich beperkt en gecontroleerd voelen.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Sociaal

 • Beperkte sociale interactie: Betutteling kan leiden tot minder sociale interactie, doordat blinden of slechtzienden minder kansen krijgen om zelfstandig deel te nemen aan sociale activiteiten.
 • Gevoel van isolatie: Betutteling kan leiden tot een gevoel van isolatie en eenzaamheid, doordat blinden en slechtzienden zich uitgesloten voelen van de rest van de samenleving.
 • Discriminatie: Betutteling kan leiden tot discriminatie en stigmatisering, doordat blinden en slechtzienden als minder capabel worden gezien.

Enkele concrete voorbeelden van de impact van betutteling:

 • Een blinde student die niet mag meedoen met een excursie omdat de leraar bang is dat hij iets overkomt.
 • Een slechtziende vrouw die niet mag solliciteren naar een baan omdat de werkgever denkt dat ze het werk niet aankan.
 • Een blinde man die door zijn partner en familie wordt overbeschermd en niet mag leren koken of schoonmaken.

Tips voor betuttelden

 • Stel je grenzen: Laat duidelijk weten wanneer je geen hulp nodig hebt, en wanneer je liever zelfstandig dingen wilt doen.
 • Vraag om wat je wilt: Wees assertief en vraag om de hulp die je echt nodig hebt.
 • Informeer anderen: Informeer mensen over blindheid of slechtziendheid, en de beste manier om je te helpen.
 • Zoek steun: Praat met andere blinden of slechtzienden over je ervaringen met betutteling.
 • Zelfvertrouwen kweken:
  • Focus op je capaciteiten: Denk aan de dingen die je goed kunt, en laat je niet definiëren door je beperking.
  • Stel realistische doelen: Begin met kleine doelen en bouw geleidelijk aan je zelfvertrouwen op.
  • Vier je successen: Neem de tijd om te vieren wat je bereikt hebt, hoe klein ook.
 • Assertief zijn:
  • Leer nee te zeggen: Het is oké om hulp te weigeren als je die niet nodig hebt.
  • Vraag om wat je wilt: Wees duidelijk over wat je nodig hebt en verwacht van anderen.
  • Oefen met assertieve communicatie: Er zijn veel online en offline bronnen beschikbaar om je hierbij te helpen.

Tips voor betuttelaars

 • Vraag altijd of iemand hulp nodig heeft, voordat je iets voor ze doet.
 • Luister naar wat de persoon te zeggen heeft, en respecteer hun wensen.
 • Biedt keuzes: Geef mensen de keuze om zelf te bepalen wat ze willen doen, en hoe ze geholpen willen worden.
 • Vertrouw op hun capaciteiten: Ga ervan uit dat blinden en slechtzienden in staat zijn om veel dingen zelfstandig te doen.
 • Behandel blinden en slechtzienden met respect, zoals je iedereen zou behandelen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 2. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 3. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 4. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 5. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 6. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 7. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 8. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 9. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 10. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 11. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 12. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 13. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 14. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 15. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 16. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 17. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 18. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 19. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 20. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 21. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 22. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 23. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 24. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 25. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 26. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 27. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 28. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 29. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 30. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 31. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 32. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 33. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 34. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 35. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 36. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 37. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 38. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 39. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 40. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 41. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 42. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 43. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 44. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 45. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 46. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 47. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 48. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 49. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 50. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 51. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 52. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 53. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 54. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 55. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 56. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 57. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 58. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 59. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 60. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 61. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 62. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 63. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 64. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 65. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 66. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 67. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 68. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 69. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 70. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 71. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 72. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 73. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 74. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 75. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 76. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 77. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 78. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 79. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 80. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 81. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 82. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 83. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 84. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 85. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 86. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 87. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 88. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 89. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 90. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 91. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 92. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 93. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 94. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 95. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 96. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 97. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 98. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 99. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 100. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 101. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 102. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 103. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 104. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 105. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 106. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 107. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 108. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 109. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 110. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 111. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 112. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 113. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 114. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 115. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 116. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 117. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 118. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 119. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 120. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 121. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 122. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 123. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 124. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 125. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 126. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024 – 06:51