Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen

Bij blinde of zwaar slechtziende mensen komen af en toe herhalende, vaak schijnbaar zinloze gedragingen en bewegingen voor, zoals bijvoorbeeld in de handen wrijven, met het bovenlichaam wiegen en het maken van handbewegingen langs objecten. Deze bewegingen staan bekend als “blindismen”, al is deze term controversieel en mogelijk stigmatiserend.

Oorzaken van herhaalde bewegingen

Repetitieve bewegingen bij blinden kunnen voorkomen als een vorm van zelfstimulatie of zelfregulatie. Net als bij mensen zonder visuele beperking, kunnen ze een manier zijn voor blinden en zwaar slechtzienden om te verkennen, zichzelf te kalmeren, stress te verminderen of zichzelf te uiten. Deze bewegingen zijn niet specifiek voor blinden en kunnen ook voorkomen bij mensen met andere sensorische of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen.

Enkele mogelijke voordelen of functies van dergelijke gedragingen kunnen zijn:

Zelfregulatie

Herhalende gedragingen kunnen dienen als manieren om emoties te reguleren, stress te verminderen of rust te creëren in overweldigende situaties.

Zintuiglijke stimulatie

Herhalende tactiele of auditieve bewegingen kunnen een manier zijn om zintuiglijke informatie te verkrijgen en de omgeving te verkennen, vooral in situaties waarin visuele informatie beperkt is.

Zelfcomfort

Voor sommige slechtziende of blinde personen kunnen herhalende bewegingen een gevoel van comfort en veiligheid bieden, vergelijkbaar met andere zelfkalmerende mechanismen.

Communicatie

Herhalende vocalisaties kunnen een manier zijn om geluiden en klanken te verkennen en te communiceren met anderen.

Wanneer ontstaan repetitieve bewegingen en handelingen?

Herhalende gedragingen of zelfstimulerende gedragingen bij blinden doen zich op verschillende momenten in het leven voor. Net als bij mensen zonder visuele beperking, kunnen herhalende gedragingen bij mensen met een visuele beperking op verschillende leeftijden beginnen en zich ontwikkelen om verschillende redenen.

Jonge kinderen

Bij jonge kinderen kunnen herhalende gedragingen voorkomen als een normaal onderdeel van hun ontwikkeling, waarbij ze de omgeving verkennen en manieren vinden om zichzelf te kalmeren of zelfregulatie te bevorderen. Sommige herhalende gedragingen kunnen te maken hebben met de reactie op sensorische prikkels of het verkennen van de omgeving via andere zintuigen dan het gezichtsvermogen.

Oudere kinderen, adolescenten of volwassenen

Bij oudere kinderen, adolescenten of volwassenen met blindheid of slechtziendheid, kunnen herhalende gedragingen en bewegingen een manier zijn om om te gaan met stress, angst of overweldigende situaties. Deze gedragingen kunnen ook voortkomen uit gewoonten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld.

Unieke verschijningsvormen

Niet alle blinde mensen vertonen dezelfde herhalende gedragingen of gewoonten. Bovendien kunnen herhalende gedragingen verschillende functies hebben en kunnen ze zich op verschillende momenten in het leven manifesteren. Sommige verschijningsvormen van repetitieve bewegingen en handelingen kunnen ook voorkomen bij mensen zonder visuele beperking. Daarnaast kunnen ze worden beïnvloed door persoonlijke ervaringen, cultuur, opvoeding en omgevingsfactoren.

Enkele veelvoorkomende vormen van repetitieve bewegingen en handelingen bij blinden zijn:

Wiegende bewegingen

Het zachtjes heen en weer wiegen van het bovenlichaam of het hele lichaam kan rustgevend zijn en helpen om zich te concentreren of tot rust te komen.

Handbewegingen

Herhaalde handbewegingen, zoals wapperen, wrijven (in de ogen = oogboren), klappen of vingerbewegingen, kunnen voorkomen als een manier om zintuiglijke stimulatie te zoeken of om emoties te uiten.

Objectmanipulatie

Blinde mensen kunnen objecten vasthouden en manipuleren om zich comfortabeler te voelen en een gevoel van controle te krijgen over hun omgeving.

Vocalisaties

Naast bewegingen kunnen herhaalde vocalisaties, zoals hummen of zingen, voorkomen bij blinden als een vorm van zelfexpressie of zelfregulatie.

Negatieve gevolgen van repetitieve bewegingen

Net als bij alle gedragingen, is het belangrijk om deze repetitieve handelingen en bewegingen bij blinden te begrijpen vanuit een holistisch perspectief. Deze bewegingen zijn meestal onschadelijk en dienen vaak als copingmechanismen. Ze moeten niet worden gezien als iets dat per se moet worden “gecorrigeerd”, tenzij ze het dagelijks functioneren van de persoon verstoort of schadelijk is.

Niet alle herhalende gedragingen bij mensen met een visuele beperking leiden tot negatieve gevolgen. Sommige herhaalde gedragingen kunnen zelfregulatie of zelfstimulatie bieden zonder schadelijke effecten. Soms echter hebben repetitieve bewegingen en handelingen bij blinden of slechtzienden bepaalde nadelige effecten.

Belemmering van sociale interactie

Herhalende gedragingen kunnen soms interfereren met sociale interacties, waardoor het voor anderen moeilijk kan zijn om communicatie en verbinding met de persoon met een visuele beperking te vergemakkelijken.

Beperking van functioneren

Sommige herhalende gedragingen kunnen het dagelijks functioneren aantasten, zoals repetitieve handbewegingen waardoor het vasthouden van voorwerpen lastiger wordt, of herhalende vocalisaties die de communicatie aantast.

Negatieve sociale percepties

Anderen kunnen verkeerd begrijpen of negatief reageren op herhalende gedragingen, wat kan leiden tot stigmatisering of sociale isolatie.

Gevolgen voor zelfbeeld en zelfvertrouwen

Herhalende gedragingen kunnen het zelfbeeld en zelfvertrouwen aantasten, vooral als de persoon zich bewust is van de negatieve reacties van anderen.

Mogelijke fysieke gevolgen

Sommige herhalende gedragingen kunnen leiden tot lichamelijke gevolgen, zoals huidirritatie bij herhaaldelijk wrijven of verwondingen bij het wapperen van handen.

Het is essentieel om eventuele negatieve gevolgen te begrijpen en te reageren op basis van de persoonlijke behoeften en context van de persoon die blind of slechtziend is. Als herhalende gedragingen problematisch worden en nadelige effecten hebben, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken, zoals van een gedragsdeskundige, therapeut of specialist in een visuele beperking. Deze professionals kunnen helpen bij het begrijpen van de oorzaken van het gedrag en strategieën bieden om ermee om te gaan of alternatieve vormen van zelfregulatie aan te leren.

Ondersteuning

Het is altijd van belang om de blinde persoon te respecteren en te begrijpen dat hun gedragingen een manier kunnen zijn om met de wereld om te gaan, waarbij ze zichzelf comfortabel en veilig voelen.

Hier volgen enkele algemene benaderingen om positieve ontwikkeling en gedragsreacties te bevorderen bij mensen met een visuele beperking:

Vroegtijdige behandeling en begeleiding

Vroege ondersteuning en begeleiding kunnen van cruciaal belang zijn bij het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. Door vroegtijdige opsporing van uitdagingen en het bieden van gepaste ondersteuning kan problematisch gedrag worden voorkomen of verminderd.

Individueel afgestemde ondersteuning

Elke persoon met een visuele beperking is uniek en heeft verschillende behoeften. Het is essentieel om ondersteuning en begeleiding af te stemmen op de specifieke behoeften, interesses en vaardigheden van de persoon.

Bevorderen van autonomie en onafhankelijkheid

Het aanmoedigen van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid is essentieel voor mensen met een visuele beperking. Het vergroten van hun zelfvertrouwen en gevoel van controle kan helpen bij het voorkomen van problematisch gedrag.

Sensory-based learning

Omdat de visuele input beperkt is bij mensen die blind of slechtziend zijn, kan het benutten van andere zintuigen bij leren en verkennen belangrijk zijn. Het aanmoedigen van tactiele en auditieve exploratie kan helpen bij het begrijpen van de omgeving.

Inclusieve omgeving

Een inclusieve omgeving waarin mensen met en zonder visuele beperking samenwerken en communiceren, kan helpen bij het verminderen van stereotypen en vooroordelen, en bij het creëren van begrip en respect.

Onderwijs en bewustwording

Het bieden van onderwijs en bewustmaking over een visuele beperking aan familieleden, vrienden, medestudenten, docenten en de bredere gemeenschap kan helpen bij het verminderen van onwetendheid en negatieve attitudes.

Professionele ondersteuning

Indien nodig kunnen mensen terecht bij professionals en experts die werken met mensen met een visuele beperking, zoals bijvoorbeeld leraren (buitengewoon onderwijs), (oog)artsen, psychologen ergotherapeuten, gedragsdeskundigen en maatschappelijk werkers.

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 14:56