Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent

Blindheid of slechtziendheid kan een grote impact hebben op het sociale leven. Contact leggen met anderen verloopt mogelijk anders dan voorheen, doordat visuele aanwijzingen ontbreken. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie, frustratie en eenzaamheid.

Belangrijk:

 • Iedereen is anders: De impact van blindheid of slechtziendheid op het sociale leven verschilt per persoon. Sommige mensen ervaren weinig problemen met het leggen van contacten, terwijl anderen hier meer moeite mee hebben.
 • Geen universele ervaring: De beschreven uitdagingen en tips in dit document zijn gebaseerd op algemene informatie en ervaringsverhalen. Ze gelden niet per se voor iedereen.

Uitdagingen bij het maken van contacten als je blind of slechtziend bent:

Gebrek aan visuele aanwijzingen

 • Non-verbale signalen:
 • Intenties en stemming:
  • Het is moeilijker om te begrijpen wat iemand denkt of voelt zonder deze visuele aanwijzingen.
  • Dit kan leiden tot misverstanden of verwarring in sociale interacties.

Afhankelijke positie

 • Hulp en ondersteuning:
  • Blinden en slechtzienden zijn vaker afhankelijk van anderen voor praktische zaken, zoals navigeren, lezen of het gebruik van technologie.
  • Dit kan een gevoel van afhankelijkheid creëren en de eigen autonomie beperken.
 • Passieve positie in sociale interacties:

Betuttelende houding

 • Gevoel van medelijden:
  • Sommige mensen benaderen blinden en slechtzienden met een gevoel van medelijden of paternalisme.
  • Dit kan hen klein en hulpeloos laten voelen, en hun eigen capaciteiten en talenten negeren.
 • Ontkenning van gelijkwaardigheid:
  • De betuttelende houding kan de gelijkwaardigheid in sociale interacties verstoren.
  • Blinden en slechtzienden worden dan niet als volwaardige gesprekspartners gezien.

Beperkte connectie

 • Oppervlakkige gesprekken:
  • Door het gebrek aan visuele aanwijzingen, kunnen gesprekken met mensen die niet blind of slechtziend zijn soms oppervlakkig aanvoelen.
  • Er is minder ruimte voor non-verbale communicatie en diepere connectie.
 • Geforceerde interacties:

Naast deze vier primaire uitdagingen, zijn er nog enkele andere factoren die het contact leggen als blinde of slechtziende bemoeilijken:

 • Moeilijkheden met het herkennen van personen:
  • Zonder zicht is het moeilijker om te weten met wie je praat.
  • Dit kan sociale interacties verwarrend en frustrerend maken.
 • Beperkte toegang tot informatie:
  • Blinden en slechtzienden hebben minder toegang tot visuele informatie, zoals krantenkoppen, borden en afbeeldingen.
  • Dit kan leiden tot een gevoel van isolatie en minder betrokkenheid bij de maatschappij.
 • Stigma en vooroordelen:
  • Sommige mensen hebben negatieve stereotypen over blinden en slechtzienden.
  • Dit kan leiden tot discriminatie en uitsluiting.

Ondanks deze uitdagingen is het zeker mogelijk om waardevolle connecties te maken als blinde of slechtziende. De tips in de volgende sectie kunnen je hierbij helpen.

Positieve ervaringen bij contact leggen met visuele beperking

Lotgenotencontact

 • Gelijkwaardigheid en spontaniteit:
  • In contact met andere blinden of slechtzienden is er vaak meer gelijkwaardigheid en spontaniteit.
  • Er is een gedeelde ervaring en begrip voor de uitdagingen en voordelen van blindheid of slechtziendheid.
 • Diepere connectie:
  • Gedeelde ervaringen creëren een diepere connectie en leiden tot waardevolle gesprekken.
  • Men kan ervaringen delen, elkaar steunen en leren van elkaar.

Openheid en humor

 • Spontane en humoristische benadering:
  • Sommige mensen durven blinden en slechtzienden op een spontane en humoristische manier te benaderen.
  • Dit kan de interactie leuk en ontspannen maken.
 • Verminderen van angst en ongemak:
  • Humor kan helpen om de angst en ongemak die sommige mensen ervaren in de omgang met blinden of slechtzienden te verminderen.

Gebruik van hulpmiddelen

 • Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen:
  • Hulpmiddelen zoals een blindengeleidehond, witte stok en spraaktechnologie kunnen blinden en slechtzienden meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
  • Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen en assertiviteit in sociale interacties.
 • Onbeperkte mogelijkheden:
  • Hulpmiddelen kunnen blinden en slechtzienden helpen om te participeren in alle aspecten van het sociale leven.
Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Spontane gesprekken

 • Onverwachte en leuke gesprekken:
  • Vaak ontstaan er onverwachte en leuke gesprekken met mensen die je helpen of die nieuwsgierig zijn naar je ervaringen.
  • Dit kan leiden tot nieuwe vriendschappen en contacten.
 • Kans om misvattingen te bestrijden:
  • Spontane gesprekken bieden de kans om misvattingen over blindheid of slechtziendheid te bestrijden.
  • Door open te zijn over je ervaringen, kun je anderen meer leren over blindheid en slechtziendheid.

Naast deze vier primaire positieve ervaringen, zijn er nog enkele andere factoren die het contact leggen als blinde of slechtziende veraangenamen:

 • Ondersteuningsgroepen:
  • Er bestaan diverse organisaties en online forums die lotgenotencontact en ondersteuning bieden.
  • Dit kan een waardevolle bron zijn van informatie, vriendschap en praktische hulp.
 • Trainingen:
  • Trainingen in sociale vaardigheden en assertiviteit kunnen helpen om je zelfvertrouwen te vergroten en je communicatievaardigheden te verbeteren.
  • Dit kan je helpen om meer assertief te zijn in sociale interacties.
 • Positieve instelling:
  • Een positieve instelling en openheid ten aanzien van anderen kan een grote rol spelen in het leggen van contacten.
  • Door te stralen met een open en vriendelijke houding, stimuleer je anderen om contact te leggen.

Tips voor contact leggen als blinde of slechtziende:

Zelf het initiatief nemen

 • Wacht niet af tot anderen contact leggen, maar spreek mensen zelf aan.
 • Je kunt bijvoorbeeld een compliment geven, vragen om de tijd of gewoon een praatje beginnen.
 • Door zelf het initiatief te nemen, laat je zien dat je openstaat voor contact en dat je zelfverzekerd bent.

Gebruik je stem

 • Maak oogcontact door je stem te richten op de persoon met wie je praat.
 • Spreek duidelijk en articuleer goed.
 • Door je stem te gebruiken, kun je je aandacht vestigen op de ander en een betere connectie maken.

Stel open vragen

 • Toon interesse in de ander en vraag door om het gesprek gaande te houden.
 • Vraag bijvoorbeeld naar hun interesses, hobby’s of werk.
 • Door open vragen te stellen, laat je zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander en dat je meer wilt weten.

Humor en zelfrelativering

 • Wees niet bang om te lachen en je kwetsbare kant te tonen.
 • Humor kan een ijsbreker zijn en het contact leggen makkelijker maken.
 • Door te relativeren, laat je zien dat je niet bang bent om fouten te maken en dat je jezelf niet te serieus neemt.

Positieve instelling

 • Straal een open en vriendelijke houding uit om anderen te stimuleren contact te leggen.
 • Glimlach, maak oogcontact en wees open voor gesprek.
 • Door een positieve instelling te tonen, maak je je aantrekkelijker voor anderen en ben je meer benaderbaar.

Naast deze vijf tips, zijn er nog enkele andere tips die je kunnen helpen om contact te leggen als blinde of slechtziende:

 • Gebruik je hulpmiddelen:
  • Je geleidehond, blindenstok of spraaktechnologie kunnen je helpen om contact te leggen met anderen.
  • Gebruik je hulpmiddelen om je te verplaatsen, te communiceren en te navigeren.
 • Wees assertief:
  • Laat je niet afschrikken door je blindheid of slechtziendheid.
  • Geef duidelijk aan wat je wilt en durf je grenzen te stellen.
 • Doe mee aan activiteiten:
  • Door deel te nemen aan activiteiten, kom je in contact met andere mensen met wie je interesses deelt.
  • Dit kan een leuke manier zijn om nieuwe vrienden te maken.
 • Zoek lotgenotencontact:
  • Er zijn diverse organisaties en online forums die lotgenotencontact en ondersteuning bieden.
  • Contact met andere blinden of slechtzienden kan je helpen om je ervaringen te delen en tips te krijgen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 08:00