Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen

Mensen hebben van nature een nieuwsgierige aard. Soms benaderen ze spontaan iemand met een witte stok of willen ze graag meer begrijpen over de zichtproblemen die duidelijk zichtbaar zijn bij blinden of slechtzienden. Voor mensen met een visuele handicap is het van groot belang om doeltreffende manieren te ontwikkelen om te reageren op vragen en opmerkingen van anderen. Hieronder staan voorbeeldreacties en tips om op een constructieve manier te reageren wanneer mensen vragen hebben over hun visuele beperking, oogaandoening of ogen.

Inhoudsopgave

Voorbereid zijn op vragen

Voorbereid zijn op vragen is een essentieel aspect van het omgaan met nieuwsgierige reacties op een visuele handicap. Hier zijn enkele meer gedetailleerde voorbeelden en tips om dit effectief te doen:

De eenvoudige verklaring

Het kan handig zijn om een korte en eenvoudige uitleg te hebben over je visuele beperking. Dit kan helpen om vragen snel en beknopt te beantwoorden.

Voorbeeldreactie: “Ik heb een oogaandoening die mijn zicht aantast. Als je meer wilt weten, vertel ik er graag over.”

De gedetailleerde uitleg

Soms zijn mensen oprecht geïnteresseerd en willen ze meer weten. In dat geval kun je een uitgebreidere verklaring geven, zoals:

Voorbeeldreactie: “Mijn visuele beperking is het gevolg van [naam aandoening]. Het heeft invloed op mijn zicht op deze manier: [beschrijf het kort]. Als je nog specifieke vragen hebt, stel ze gerust.”

Zelfbepaling

Het is cruciaal om in controle te blijven over hoeveel informatie je wilt delen. Je hebt het recht om te beslissen welke details je met anderen wilt delen en wat privé moet blijven.

Voorbeeldreactie: “Ik deel graag wat basisinformatie over mijn visuele beperking, maar sommige details houd ik liever privé.”

Openstaan voor dialoog

Sta open voor vragen en wees bereid om te luisteren naar de vragen van anderen. Het kan een kans zijn om bewustwording te bevorderen en misvattingen te corrigeren.

Voorbeeldreactie: “Ik begrijp dat je vragen hebt. Het is niet erg om te vragen, want ik wil graag begrip kweken voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Educatie over visuele beperking

Als mensen geïnteresseerd zijn in meer kennis over een visuele beperking in het algemeen, kun je misschien informatie te delen over de verschillende soorten slechtziendheid en hoe mensen ermee omgaan.

Voorbeeldreactie: “Als je geïnteresseerd bent in een visuele beperking in het algemeen, zijn er verschillende soorten en manieren waarop mensen ermee omgaan. Ik kan je wat bronnen aanbevelen om meer te leren als je dat wilt.”

Icoontje "Problemen en oplossingen" (vraagtekens en brandend lampje)"

Icoontje “Problemen en oplossingen” (vraagtekens en brandend lampje)”

Omgaan met algemene vragen over visuele handicap

Omgaan met algemene vragen over visuele handicap is een belangrijk aspect van het omgaan met nieuwsgierigheid van anderen. Hier zijn meer gedetailleerde uitleg en extra voorbeelden om je te helpen in verschillende situaties:

Dagelijkse ervaringen delen

Vaak willen mensen weten hoe je je dagelijks door de wereld beweegt. Het kan nuttig zijn om wat inzicht te geven in je routines en hulpmiddelen die je gebruikt.

Voorbeeldreactie: “Natuurlijk, ik loop meestal met behulp van een witte stok om obstakels te detecteren, en ik vertrouw sterk op mijn gehoor en tastzin om mijn omgeving waar te nemen. Het is eigenlijk verrassend hoe adaptief je kunt zijn.”

Uitleg over braille

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar braille, het schrijf- en leessysteem voor mensen met een visuele beperking. Je kunt uitleggen wat braille is en hoe het werkt.

Voorbeeldreactie: “Braille is een tactiel schrijf- en leessysteem dat bestaat uit reliëftekens. Met mijn vingers kan ik deze tekens lezen, en hierdoor kan ik boeken, cursussen en meer lezen. Het is een geweldig hulpmiddel voor toegang tot geschreven informatie.”

Benadrukken van andere interesses

In plaats van je volledig te richten op je visuele handicap, kun je de aandacht verleggen naar je andere kwaliteiten en interesses.

Voorbeeldreactie: “Naast mijn visuele beperking ben ik erg gepassioneerd over muziek. Ik speel gitaar en ben betrokken bij een lokale band. Heb je zelf ook hobby’s of interesses waar je graag over praat?”

Onderwijs en bewustwording bevorderen

Als mensen geïnteresseerd zijn in meer diepgaande informatie, kun je een kans zien om bewustwording te bevorderen over visuele handicaps in het algemeen. Dit kan de perceptie van anderen helpen verbeteren.

Voorbeeldreactie: “Ik vind het geweldig dat je geïnteresseerd bent! Er zijn veel verschillende soorten visuele beperkingen, en elke persoon heeft zijn eigen unieke ervaring. Als je meer wilt weten over visuele handicaps in het algemeen, kan ik je enkele informatieve bronnen aanbevelen.”

Grenzen aangeven

Als je weinig tijd of energie hebt om te reageren op nieuwsgierige vragen, is het belangrijk om je grenzen te respecteren en duidelijk te maken dat je op dat moment liever niet praat.

Voorbeeldreactie: “Ik waardeer je interesse, maar op dit moment ben ik een beetje druk. Kunnen we hier later over praten?”

Omgaan met nieuwsgierigheid wanneer je beperkte energie hebt

Het omgaan met nieuwsgierigheid wanneer je beperkte energie hebt, is van groot belang om jezelf te beschermen en tegelijkertijd respectvol te reageren. Hier zijn meer uitleg en voorbeelden om je te helpen in situaties waarin je niet uitgebreid kunt antwoorden:

Vriendelijk uitstellen

Het is volkomen acceptabel om vriendelijk aan te geven dat je op dat moment niet uitgebreid kan antwoorden, maar dat je wel bereid bent om later te praten.

Voorbeeldreactie: “Ik waardeer je interesse, maar ik ben momenteel een beetje vermoeid. Zullen we hier later over praten? Misschien kunnen we een andere keer afspreken.”

Verwijs naar online bronnen

Je kunt mensen aanmoedigen om online informatie te zoeken over een visuele handicap als je merkt dat je niet de energie hebt om uitgebreid te praten.

Voorbeeldreactie: “Ik begrijp dat je vragen hebt, maar op dit moment kan ik er niet dieper op ingaan. Je kunt echter veel nuttige informatie online vinden over visuele handicap en hoe mensen ermee omgaan via http://www.visuelehandicap.be en andere websites.”

Dankbaarheid tonen

Laat mensen weten dat je hun interesse waardeert, zelfs als je op dat moment niet kunt reageren. Dit toont beleefdheid en opent de deur voor gesprekken op een later tijdstip.

Voorbeeldreactie: “Bedankt voor je begrip. Het betekent veel voor me dat je interesse toont, en ik ben zeker bereid om er op een ander moment over te praten.”

Alternatieve gespreksonderwerpen aandragen

Stel voor om het gesprek te verleggen naar andere onderwerpen waar je op dat moment meer energie voor hebt.

Voorbeeldreactie: “Ik kan nu niet echt dieper ingaan op mijn visuele handicap, maar laten we het hebben over iets luchtigers, zoals je recente vakantie of een interessante film die je hebt gezien.”

Zorg voor jezelf

Onthoud dat je eigen welzijn voorop staat. Het is belangrijk om jezelf niet te overbelasten met vragen en gesprekken als je daar op dat moment niet klaar voor bent.

Voorbeeldreactie: “Ik hoop dat je begrijpt dat ik op dit moment mijn energie moet bewaren. Dank je wel voor je begrip.”

Omgaan met ongevoelige of onwetende opmerkingen

Het omgaan met ongevoelige of onwetende opmerkingen vereist empathie en geduld. Hier is een uitgebreidere uitleg en meer voorbeelden om je te helpen in situaties waarin mensen ongevoelige opmerkingen maken:

Informatief en geduldig zijn

Als iemand een onwetende opmerking maakt, kun je deze gelegenheid aangrijpen om educatief te zijn zonder te oordelen. Leg rustig uit wat je visuele beperking of oogaandoening inhoudt.

Voorbeeldreactie: “Het is begrijpelijk dat je misschien niet veel weet over mijn situatie. Ik heb eigenlijk een zeldzame oogaandoening genaamd [naam aandoening], en die ziekte heeft invloed op mijn gezichtsvermogen. Hierdoor [beschrijf kort de effecten].”

Stel vragen om misverstanden te verhelderen

Soms kunnen ongevoelige opmerkingen voortkomen uit misverstanden. Je kunt vragen stellen om te begrijpen waar de persoon vandaan komt en vervolgens uitleggen.

Voorbeeldreactie: “Ik merk dat je een vraag hebt over mijn visuele beperking. Wat specifiek wilde je weten of begrijpen?”

Benadruk dat iedereen uniek is

Herinner mensen eraan dat visuele beperkingen en oogaandoeningen variëren en dat wat voor jou geldt, niet noodzakelijk voor anderen met vergelijkbare aandoeningen geldt.

Voorbeeldreactie: “Een visuele beperking kan heel divers zijn. Wat voor mij geldt, hoeft niet per se voor anderen met een vergelijkbare aandoening te gelden.”

Vraag om respectvolle taal

Als iemand een kwetsende term gebruikt, kun je vriendelijk vragen om respectvolle taal te gebruiken.

Voorbeeldreactie: “Ik waardeer je interesse, maar zou je alsjeblieft het woord [kwetsend woord] willen vermijden? Dat kan voor sommige mensen als kwetsend worden ervaren. Je kunt gewoon spreken over mijn visuele beperking.”

Bied hulpbronnen aan

Als de persoon oprecht geïnteresseerd is in meer informatie, kun je suggesties doen voor bronnen waar ze meer kunnen leren over een visuele beperking.

Voorbeeldreactie: “Als je meer wilt weten over blinden en slechtzienden, zijn er enkele geweldige organisaties en websites die betrouwbare informatie bieden. Ik kan je wat links sturen als je dat wilt.”

Laat los indien nodig

Soms zijn mensen niet geïnteresseerd in het leren begrijpen van je situatie, en dat is prima. Als de situatie te ongemakkelijk wordt, kun je er ook voor kiezen om het gesprek te beëindigen.

Voorbeeldreactie: “Laten we het over iets anders hebben. Bedankt voor je interesse, maar laten we genieten van onze dag.”

Omgaan met oncomfortabele vragen of opmerkingen

Het is prima om je grenzen aan te geven als je niet comfortabel bent met bepaalde vragen of opmerkingen. Respectvolle mensen zullen begrijpen dat sommige onderwerpen privé zijn.

Vriendelijk maar vastberaden zijn

Het is belangrijk om respectvol te reageren terwijl je je grenzen aangeeft. Je kunt beleefd, maar duidelijk aangeven dat je niet comfortabel bent om verder in te gaan op het onderwerp.

Voorbeeldreactie: “Bedankt voor je begrip. Ik praat liever niet te veel over mijn oogaandoening, maar ik ben wel bereid om over andere onderwerpen te praten.”

Afleiden naar een ander gespreksonderwerp

Je kunt proberen het gesprek af te leiden naar een ander, neutraler onderwerp dat voor beiden interessant kan zijn.

Voorbeeldreactie: “Laten we het over iets anders hebben. Heb je nog andere interesses of hobby’s waar we over kunnen praten?”

Benadrukken dat het persoonlijk is

Soms helpt het om vriendelijk te benadrukken dat het onderwerp persoonlijk is en dat je er liever niet over praat.

Voorbeeldreactie: “Ik hoop dat je begrijpt dat mijn oogaandoening voor mij een persoonlijk onderwerp is waar ik niet te diep op in wil gaan.”

Vragen beantwoorden binnen je comfortzone

Als je wel bereid bent om bepaalde vragen te beantwoorden, kun je dat aangeven en grenzen stellen over wat je wel en niet wilt delen.

Voorbeeldreactie: “Ik kan een paar vragen beantwoorden, maar laten we binnen mijn comfortzone blijven. Wat wil je graag weten?”

Verwachtingen duidelijk maken

Als je verwacht dat het onderwerp in de toekomst niet vaak ter sprake zal komen, kun je dat communiceren.

Voorbeeldreactie: “Ik begrijp dat je vragen hebt, maar ik wil graag duidelijk maken dat ik in de toekomst liever niet vaak over mijn oogaandoening praat.”

Omgaan met ongepaste reacties

Soms maken mensen opmerkingen die ongepast of kwetsend lijken. In dergelijke situaties is het vaak het beste om je kalmte te bewaren en de persoon vriendelijk maar duidelijk te corrigeren. Hier zijn enkele voorbeelden:

De ongepaste grap

Als iemand een ongepaste grap maakt over je visuele handicap, kun je reageren met: “Ik begrijp dat je misschien een grap probeerde te maken, maar het kan kwetsend zijn. Laten we respectvol met elkaar omgaan.”

Ongemakkelijke opmerkingen

Als iemand zich ongemakkelijk uitlaat over je handicap, kun je zeggen: “Ik begrijp dat dit soms ongemakkelijke gesprekken kan opleveren, maar ik ben hier om vragen te beantwoorden en mensen bewust te maken.”

Ongepaste nieuwsgierigheid

Als iemand te nieuwsgierig wordt over persoonlijke zaken, kun je vriendelijk aangeven: “Ik deel graag informatie, maar sommige details zijn privé. Laten we ons concentreren op andere onderwerpen.”

Stereotypen en vooroordelen

Als mensen stereotypen of vooroordelen hebben over visuele handicaps, kun je dit corrigeren met: “Het is begrijpelijk dat sommige mensen niet goed geïnformeerd zijn. Een visuele handicap betekent niet dat ik beperkt ben in wat ik kan bereiken.”

Ongepaste opmerkingen over uiterlijk

Als iemand ongepaste opmerkingen maakt over je uiterlijk gerelateerd aan je visuele handicap, kun je zeggen: “Het is belangrijk om respectvol te blijven in onze gesprekken. Laten we het hebben over andere onderwerpen.”

Omgaan met aangeboden hulp

Het is niet ongebruikelijk dat mensen spontaan hulp aanbieden aan iemand met een visuele handicap. Het is belangrijk om te weten hoe je op deze aanbiedingen kunt reageren en duidelijk kunt maken wat je wel of niet nodig hebt. Hier zijn enkele voorbeelden en verdere toelichting:

Accepteren van hulp

Als iemand hulp aanbiedt en je denkt dat het nuttig kan zijn, kun je dankbaar reageren: “Dank je wel voor het aanbieden van hulp. Ik waardeer het als je me wilt begeleiden.”

Duidelijkheid over de hulp

Soms kan het helpen om specifiek te zijn over het soort hulp dat je nodig hebt. Bijvoorbeeld: “Ik zou het fijn vinden als je me kunt vertellen welke bus er aan komt, zodat ik weet of het mijn bus is.”

Hulp afwijzen

Als je op dat moment geen hulp nodig hebt, kun je dit op een vriendelijke manier uitleggen: “Dank je wel voor je aanbod, maar ik kan op dit moment zelfstandig mijn weg vinden.”

Bewustwording bevorderen

Als de persoon niet bekend lijkt te zijn met de behoeften van mensen met een visuele handicap, kun je dit aangrijpen als een kans om bewustwording te bevorderen: “Het is geweldig dat je wilt helpen. Mensen met visuele handicaps hebben verschillende behoeften, dus het kan nuttig zijn om te vragen wat specifiek gewenst is.”

Grenzen stellen

Als iemand opdringerig is met hun hulp en je voelt je hier ongemakkelijk bij, kun je vriendelijk maar beslist zijn: “Bedankt voor je aanbod, maar ik kan dit zelf doen. Ik waardeer je begrip.”

Omgaan met vragen rond hulpmiddelen en technologie

Het is begrijpelijk dat mensen nieuwsgierig kunnen zijn naar de technologieën en hulpmiddelen die je als persoon met een visuele handicap gebruikt. Het delen van deze informatie kan niet alleen bijdragen aan een beter begrip, maar ook anderen bewust maken van de diverse hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Hier zijn enkele manieren om met deze vragen om te gaan, samen met voorbeelden:

Informatie delen

Als iemand interesse toont in de technologie of hulpmiddelen die je gebruikt, kun je bereid zijn om te delen. Bijvoorbeeld: “Ik gebruik een schermuitleesprogramma op mijn computer en smartphone, waardoor ik tekst kan horen in plaats van zien. Het helpt me enorm bij communicatie en werk.”

Vragen beantwoorden

Wees bereid om vragen te beantwoorden als mensen meer details willen weten. Bijvoorbeeld: “Hoe werkt dat schermuitleesprogramma precies?” Je kunt dan uitleggen hoe het werkt en waarom het voor jou nuttig is.

Bewustwording bevorderen

Als mensen weinig weten over bepaalde technologieën of hulpmiddelen, kun je dit zien als een kans om bewustwording te bevorderen. Bijvoorbeeld: “Niet iedereen is bekend met schermuitleesprogramma’s, maar ze zijn cruciaal voor mensen met een visuele handicap om toegang te hebben tot digitale informatie.”

Anderen aanmoedigen

Als iemand geïnteresseerd lijkt in het gebruik van vergelijkbare technologieën voor iemand in hun leven met een visuele handicap, kun je hen aanmoedigen om meer te leren. Bijvoorbeeld: “Als je iemand kent die baat zou kunnen hebben bij een schermuitleesprogramma, zijn er veel opties beschikbaar. Ik kan je helpen met informatie om hen te ondersteunen.”

Grenzen stellen

Als je op dat moment geen zin hebt om over je technologie te praten, kun je dit beleefd aangeven: “Ik praat er graag op een ander moment over, maar op dit moment ben ik druk bezig.”

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 17:01