Studeren aan de hogeschool of universiteit met een visuele beperking

Studeren aan de hogeschool of universiteit is een spannend avontuur, en dit geldt ook voor studenten met een visuele beperking. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van hulpmiddelen, aanpassingen en begeleidingsvormen beschikbaar zodat blinden en slechtzienden hun academische doelen kunnen bereiken. Hier volgen enkele tips om het studeren voor deze studenten toegankelijk en succesvol te maken:

Verkennend gesprek

Een verkennend gesprek aan het begin van het academisch jaar belangrijk om studenten met een visuele beperking succesvol te integreren in het hoger onderwijs. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om heldere verwachtingen te stellen, aanpassingen te bespreken en te zorgen voor een soepele academische ervaring. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van dit gesprek, samen met extra tips:

 • Kennismaking: Het verkennend gesprek begint meestal met een kennismakingsronde. De student met een visuele beperking kan zichzelf voorstellen en vertellen over zijn of haar specifieke behoeften en ervaringen.
 • Bespreken van behoeften: De student moet de gelegenheid krijgen om zijn of haar specifieke behoeften en vereisten te benadrukken, zoals toegankelijke leermaterialen, technologische hulpmiddelen, extra examentijd, enzovoort.
 • Aanpassingen: Tijdens het gesprek kunnen mogelijke aanpassingen worden besproken, zoals toegankelijke studiematerialen, opnames van lessen, extra ondersteuning bij oriëntatie op de campus, enzovoort.
 • Communicatie: Het is belangrijk om duidelijke communicatielijnen vast te stellen tussen de student, docenten en studiebegeleiders. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt hoe ze effectief met elkaar kunnen communiceren.
 • Begeleiding: Als de student gebruikmaakt van studiebegeleiders, kunnen hun rollen en verantwoordelijkheden tijdens het gesprek worden besproken. Ze kunnen helpen bij het organiseren van toegankelijke studiematerialen, begeleiden bij oriëntatie op de campus en andere ondersteuning bieden.
 • Planning: Het gesprek biedt ook de gelegenheid om de academische planning van de student te bespreken, waarbij bijvoorbeeld deadlines, examenroosters en andere belangrijke academische datums worden vastgesteld.
 • Bewustwording: Het is belangrijk dat docenten en opleidingsverantwoordelijken zich bewust zijn van de uitdagingen waarmee de student met een visuele beperking kan worden geconfronteerd. Ze moeten openstaan voor het bespreken en implementeren van redelijke aanpassingen.
 • Flexibiliteit: Flexibiliteit is essentieel. Het is mogelijk dat de behoeften van de student in de loop van het semester veranderen. Er moeten mechanismen worden ingebouwd om snel op deze veranderingen te kunnen reageren.
 • Follow-up: Na het initiële gesprek is het belangrijk om regelmatig contact te houden met de student en eventuele studiebegeleiders om te controleren of de aangeboden ondersteuning effectief is en of er aanvullende behoeften zijn.
 • Positieve benadering: Het verkennend gesprek moet altijd in een positieve en ondersteunende sfeer plaatsvinden. Het doel is om de student te helpen slagen en een inclusieve leeromgeving te creëren.

Mobiliteit en oriëntatie

Mobiliteit en oriëntatie bevorderen voor blinde en slechtziende studenten is belangrijk, zodat ze zich comfortabel en zelfverzekerd kunnen bewegen in de schoolomgeving. Hier zijn enkele tips en aanbevelingen:

 • Individuele verkenning: Sommige blinde of slechtziende studenten geven er de voorkeur aan om individueel het schoolgebouw en de omgeving te verkennen. Dit kan in alle rust gebeuren, zodat ze vertrouwd kunnen raken met de lay-out van de gebouwen, belangrijke oriëntatiepunten en de locatie van klaslokalen, toiletten, trappen, liften en andere faciliteiten.
 • Groepsrondleidingen: Anderen geven de voorkeur aan groepsrondleidingen, waarbij een begeleider of medestudenten hen begeleiden. Het voordeel hiervan is dat ze in contact kunnen komen met medestudenten en de sfeer van de school kunnen ervaren.
 • Buddyprogramma: Het opzetten van een buddyprogramma kan buitengewoon nuttig zijn. Medestudenten kunnen vrijwillig fungeren als ‘buddy’s’ en blinde of slechtziende studenten begeleiden, hen helpen bij het navigeren door de school en hen introduceren bij belangrijke plaatsen. Dit draagt bij aan de inclusieve en ondersteunende sfeer op de campus.
 • Tactiele kaarten en modellen: Het gebruik van tactiele kaarten en modellen van het schoolgebouw kan blinde en slechtziende studenten helpen bij het begrijpen van de indeling. Hierdoor kunnen ze beter anticiperen op hun route en de locatie van belangrijke plekken.
 • Virtuele rondleidingen: Bied eventueel virtuele rondleidingen aan voor blinde en slechtziende studenten. Met moderne technologie kunnen 3D-kaarten en virtuele realiteit worden gebruikt om hen een realistische indruk te geven van de schoolomgeving voordat ze fysiek arriveren.
 • Duidelijke begeleiding en communicatie: Begeleiders en medestudenten moeten duidelijke en gedetailleerde instructies geven bij het navigeren door de school. De omgeving beschrijven (inclusief de positie van obstakels en deurlocaties!) is van onschatbare waarde.
 • Geleidehond en uitlaatgebieden: Als een student een geleidehond heeft, zorg dan voor geschikte uitlaatgebieden en informeer hen over de locaties waar de hond kan rusten en naar buiten kan gaan.
 • Noodprocedures en Evacuatieoefeningen: Blinde en slechtziende studenten moeten bekend zijn met noodprocedures en evacuatieoefeningen op de campus. Zorg ervoor dat ze weten hoe ze veilig het gebouw kunnen verlaten in geval van een noodsituatie.
 • Oriëntatiepunten en akoestische signalen: Markeer belangrijke oriëntatiepunten in de schoolomgeving en overweeg het gebruik van akoestische signalen of geleidelijnen om hen te begeleiden naar specifieke bestemmingen.
 • Flexibiliteit en geduld: Wees als school en medestudenten flexibel en geduldig. Het kan even duren voordat studenten zich volledig vertrouwd voelen in de nieuwe omgeving. Moedig hen aan om vragen te stellen en bied ondersteuning wanneer dat nodig is.

Samenwerking met secretariaat

De samenwerking met het secretariaat van de school is van onschatbare waarde voor blinde en slechtziende studenten, omdat ze veel administratieve en logistieke ondersteuning kunnen bieden. Hier zijn enkele manieren waarop het secretariaat kan bijdragen aan het succes van deze studenten, samen met extra tips:

 • Inschrijvingen en administratieve zaken: Het secretariaat kan helpen bij het stroomlijnen van inschrijvingsprocessen en andere administratieve taken. Dit omvat het verwerken van inschrijvingsdocumenten, het verstrekken van studiemateriaal in toegankelijke formaten en het beheren van registraties voor examens en cursussen.
 • Begeleiding naar examens en lokalen: Voor studenten met een visuele beperking kan het moeilijk zijn om de weg te vinden naar examenlokalen. Het secretariaat kan hen begeleiden naar de juiste locaties, zorgen voor aangepaste zitplaatsen en helpen bij eventuele logistieke uitdagingen.
 • Hulpmiddelen en opslag: Het secretariaat kan faciliteiten bieden voor het opslaan van hulpmiddelen zoals een brailleleesregel, laptop en andere ondersteunende apparatuur.
 • Digitale Informatie verschaffen: Digitale informatie over lesroosters, wijzigingen in docentenroosters, lokaalwijzigingen en andere belangrijke aankondigingen is cruciaal. Zorg ervoor dat deze informatie in toegankelijke formaten wordt verstrekt, zoals tekstbestanden of e-mails, zodat blinde en slechtziende studenten deze gemakkelijk kunnen raadplegen met behulp van spraaksoftware of  een brailleleesregel.
 • Persoonlijke ondersteuning: Het secretariaat kan fungeren als een aanspreekpunt voor blinde en slechtziende studenten. Ze kunnen persoonlijke ondersteuning bieden bij vragen of problemen met betrekking tot administratie, logistiek of toegankelijkheid.
 • Tijdige communicatie: Zorg ervoor dat het secretariaat tijdig communiceert met blinde en slechtziende studenten over belangrijke informatie, zoals wijzigingen in het rooster of examendata. Dit geeft hen de kans om zich goed voor te bereiden.
 • Toegankelijkheid van documenten: Het secretariaat moet ervoor zorgen dat alle officiële documenten en mededelingen van de school, inclusief syllabi, studiegidsen en examenreglementen, volledig toegankelijk zijn, bijvoorbeeld documenten moeten worden omgezet naar digitale formaten of anders zijn alternatieve versies nodig.
 • Flexibiliteit en empathie: Behandel blinde en slechtziende studenten met begrip en empathie. Wees flexibel bij het omgaan met persoonlijke behoeften en uitdagingen die ze kunnen tegenkomen.

Toegankelijkheid in de keuken

Toegankelijkheid in de keuken is een belangrijk aspect voor blinde en slechtziende studenten. Hier zijn enkele manieren waarop de school de keukenomgeving toegankelijker kan maken, samen met extra informatie:

 • Weekmenu vooraf ontvangen: Voor blinde en slechtziende studenten kan het lastig zijn om het weekmenu in het studentenrestaurant te lezen, vooral als het aan een bord of muur is bevestigd. Het is daarom handig als het menu vooraf via e-mail wordt verstrekt of op een toegankelijk internet- of schoolplatform kan worden geplaatst. Op die manier kunnen studenten hun maaltijden plannen en eventuele dieetbeperkingen of voorkeuren overwegen voordat ze naar het restaurant gaan.
 • Assistentie in het restaurant: In sommige gevallen hebben studenten hulp nodig bij het kiezen en opdienen van hun maaltijden. Het keukenpersoneel kan ondersteuning bieden door bijvoorbeeld het menu voor te lezen, te helpen bij het opscheppen van voedsel of te wijzen op beschikbare gerechten. Dit vraagt om begrip en flexibiliteit van het restaurantpersoneel.
 • Geleidehondvriendelijke omgeving: Voor studenten die een geleidehond gebruiken, is het van vitaal belang om te weten waar ze hun hond kunnen uitlaten en waar ze rustig kunnen spelen. De school kan hiervoor specifieke ruimtes aanduiden, zoals een grasveld of uitlaatgebied in de buurt van de eetgelegenheid.
 • Opruimen en afvalbeheer: Studenten met een visuele beperking kunnen soms moeite hebben met het vinden van vuilnisbakken of het correct weggooien van hun afval. Het keukenpersoneel kan helpen door afvalbakken duidelijk aan te duiden en indien nodig te helpen bij het opruimen van tafels na de maaltijd.
 • Toegankelijk betalen: In sommige scholen is het enkel mogelijk om met een opgeladen studentenkaart te betalen. Het opladen van deze kaart kan echter een uitdaging zijn voor studenten met een visuele beperking vanwege ontoegankelijke oplaadterminals. Het personeel van het studentenrestaurant kan ondersteuning bieden door te helpen bij het opladen van kaarten of alternatieve betaalmethoden te accepteren.
 • Overleg met studenten: Het is belangrijk om regelmatig in overleg te gaan met de blinde en slechtziende studenten om hun ervaringen en behoeften te begrijpen. Op basis van hun feedback kunnen verbeteringen worden aangebracht in de toegankelijkheid van de keukenomgeving en andere faciliteiten op de campus.

Toegankelijke studiematerialen

 

Toegankelijke studiematerialen garanderen gelijke toegang tot het curriculum voor blinde en slechtziende studenten. Hier is een uitgebreide beschrijving en extra tips om dit te bereiken:

 • Digitale studiematerialen: Digitale kopieën van studieboeken, lezingen, notities en andere leermiddelen zijn erg belangrijk voor visueel gehandicapte studenten. Sommige uitgeverijen bieden digitale kopieën van boeken aan, maar niet allemaal. In gevallen waarin dit niet beschikbaar is, moeten materialen worden omgezet in toegankelijke formaten, zoals digitale tekstbestanden, braille of grootdruk. Omzetcentra (BE en NL) kunnen hier voor zorgen.
 • Samenwerking met uitgevers: Scholen kunnen samenwerken met uitgevers om toegankelijke studiematerialen te verkrijgen. Zo kunnen ze soms digitale kopieën van studieboeken verkrijgen, of uitgevers aanmoedigen om meer toegankelijke formaten te produceren. Deze samenwerking kan het proces voor blinde en slechtziende studenten aanzienlijk vereenvoudigen.
 • Docenten als bondgenoten: Docenten kunnen eenvoudige en duidelijke lesmaterialen ontwikkelen, door bijvoorbeeld visuele elementen in PowerPoint-presentaties te verminderen. De nadruk komt dan meer te liggen op tekst en gesproken uitleg. Docenten kunnen ook alternatieve beschrijvingen geven bij grafieken, tabellen en afbeeldingen.
 • Alternatieve formaten: Naast digitale tekst zijn er andere alternatieve formaten die nuttig kunnen zijn voor blinde en slechtziende studenten. Braille is een van de meest bekende alternatieve formaten, en sommige studenten geven er de voorkeur aan om studiemateriaal in braille te ontvangen. Daarnaast kunnen vergrootdruk en gesproken boeken waardevolle hulpmiddelen zijn.
 • Toegankelijke online platforms: Scholen kunnen investeren in online leerplatforms en leermanagementsystemen die toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende studenten. De platformen moeten compatibel zijn met schermuitleesprogramma’s en andere braille– en vergrotingshulpmiddelen. Het is ook belangrijk dat de online platforms alternatieve tekstvelden ondersteunen voor afbeeldingen en multimedia-inhoud.
 • Regelmatige feedback en aanpassingen: Regelmatig feedback van blinde en slechtziende studenten over de toegankelijkheid van studiematerialen is zeer nuttig. Hierdoor kunnen aanpassingen worden aangebracht om de toegankelijkheid te verbeteren. Het is een continu proces dat gericht is op het herkennen  en oplossen van obstakels.

Aanpassingen in het leslokaal

Aanpassingen in het leslokaal creëren een inclusieve leeromgeving waarin studenten met een visuele beperking op gelijke voet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Hier is een uitgebreide beschrijving en extra tips:

 • Bewustmaking van docenten: Docenten moeten op de hoogte zijn van de aanpassingen en ondersteuning die nodig kunnen zijn om visueel gehandicapte studenten te helpen.
 • Flexibele indeling van het leslokaal: Leslokalen moeten flexibel genoeg zijn om aan de behoeften van studenten met een visuele beperking te voldoen, bijvoorbeeld door extra ruimte te creëren om te manoeuvreren en te zorgen voor voldoende stopcontacten voor het opladen van hulpmiddelen.
 • Digitale leermaterialen: Het delen van digitale leermaterialen is gunstig voor alle studenten, maar vooral voor blinde en slechtziende studenten. Docenten moeten bereid zijn om cursusmateriaal, lezingen en presentaties digitaal beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen blinde en slechtziende studenten met technologische hulpmiddelen de inhoud begrijpen.
 • Minimaliseer visuele elementen: Complexiteit in visuele presentaties kan problematisch zijn voor studenten met een visuele beperking. Docenten moeten streven naar eenvoud in hun visuele materialen. Dit betekent het vermijden van overmatig gebruik van afbeeldingen, complexe grafieken en kleurgecodeerde informatie. Tekst en gesproken uitleg genieten de voorkeur.
 • Alternatieve toetsingsopties: Docenten kunnen in overleg met de student mogelijk alternatieve toetsingsopties aanbieden, zoals mondelinge examens, projecten, presentaties of andere vormen van beoordeling die minder afhankelijk zijn van visuele vaardigheden.
 • Continue communicatie: Communicatie tussen docenten en studenten met een visuele beperking moet continu zijn. Dit omvat het regelmatig controleren van de behoeften van de student, feedback verzamelen over de effectiviteit van aanpassingen en het aanbieden van ondersteuning indien nodig. Een open en communicatieve relatie draagt bij aan het succes van deze studenten.
 • Peer support: Het bevorderen van peer-ondersteuning kan ook nuttig zijn. Studenten kunnen aangemoedigd worden om samen te werken en elkaar te helpen bij het navigeren door de academische omgeving. Een buddy-systeem waarbij medestudenten ondersteuning bieden aan studenten met een visuele beperking kan waardevol zijn.

Examens en toetsen

Examens en toetsen zijn cruciale aspecten van het onderwijsproces, waarbij studenten met een visuele beperking gelijke kansen moeten krijgen om hun kennis en vaardigheden te demonstreren. Hier is een uitgebreide beschrijving en extra tips:

 • Extra examentijd: Veel studenten met een visuele beperking hebben recht op extra examentijd als aanpassing. De duur van deze extra tijd kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van de student. Dit moet van tevoren worden afgesproken en vastgelegd volgens de schoolbeleidsregels. Docenten moeten ervoor zorgen dat deze overeenkomst wordt nageleefd.
 • Aanpassing van examenformaten: Docenten moeten examens zorgvuldig aanpassen om de inhoud toegankelijk te maken voor studenten met een visuele beperking. Dit kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de aard van het examen. Enkele aanbevelingen zijn:
  • Gesproken vragen: In plaats van geschreven vragen kunnen docenten overwegen om de vragen mondeling voor te lezen aan de student met een visuele beperking.
  • Braille- of grootdrukversies: Zorg ervoor dat examenmateriaal beschikbaar is in braille- of grootdrukversies voor studenten die deze formaten gebruiken.
  • Digitale toegankelijkheid: Als examens elektronisch worden afgenomen, moeten de digitale versies volledig toegankelijk zijn voor schermuitleesprogramma’s en andere hulpmiddelen die studenten met een visuele beperking gebruiken.
 • Duidelijke instructies: Docenten moeten duidelijke instructies geven aan studenten met een visuele beperking over hoe het examen zal worden afgenomen, welke aanpassingen beschikbaar zijn en wat er van hen wordt verwacht. Dit vermindert stress en verwarring.
 • Alternatieve beoordelingsmethoden: In sommige gevallen kan het nodig zijn om alternatieve beoordelingsmethoden te overwegen die minder afhankelijk zijn van visuele vaardigheden, zoals mondelinge examens, projecten, presentaties of schriftelijke verslagen. Het is belangrijk dat deze alternatieve beoordelingen dezelfde competenties meten als traditionele examens.
 • Proefexamens: Het aanbieden van proefexamens of oefenvragen aan studenten met een visuele beperking kan hen helpen zich voor te bereiden op de daadwerkelijke examens. Ze kunnen hierdoor vertrouwd raken met het formaat en de stijl van de vragen en eventuele aanpassingen testen.
 • Toegankelijke examensoftware: Als er gebruik wordt gemaakt van specifieke examensoftware, moet deze software volledig toegankelijk zijn voor schermuitleesprogramma’s en andere ondersteunende technologieën. Test de software vooraf om eventuele problemen op te lossen.
 • Communicatie en feedback: Houd open communicatielijnen met studenten met een visuele beperking. Vraag naar hun feedback over de toegankelijkheid van examens en pas aan waar nodig. Deze samenwerking kan leiden tot verbeteringen in het examenproces.
 • Begeleiding: Zorg ervoor dat er voldoende begeleiding beschikbaar is voor studenten met een visuele beperking tijdens het afnemen van examens, bijvoorbeeld voor het voorlezen van vragen en instructies, technische ondersteuning en hulp bij het indienen van examenmateriaal.

Stages en externe hulp

Stages zijn vaak een integraal onderdeel van het hoger onderwijs, en het is belangrijk dat studenten met een visuele beperking zich goed voorbereiden op en ondersteund worden tijdens hun stage-ervaring. Hier is een uitgebreide beschrijving en extra tips:

 • Planning van stages: Studenten met een visuele beperking moeten hun stages ruim van tevoren plannen. Ze moeten geschikte stageplaatsen vinden, communiceren met stagebegeleiders en mogelijke aanpassingen bespreken die nodig kunnen zijn om de stage toegankelijk te maken.
 • Voorbereiding van stagebegeleiders: Het is belangrijk om stagebegeleiders vroegtijdig op de hoogte te stellen van de specifieke behoeften van de student met een visuele beperking, zoals informatie over de gebruikte hulpmiddelen en aanpassingen.
 • Mogelijke aanpassingen tijdens stages: Studenten kunnen tijdens hun stages verschillende aanpassingen nodig hebben, afhankelijk van de aard van het werk en de omgeving. Enkele aanpassingen kunnen zijn:
  • Aanpassingen in de werkplek: Zorg voor een toegankelijke werkplek, zoals het verwijderen van obstakels, het markeren van deuren en gangen en het bieden van voldoende verlichting.
  • Hulp bij het navigeren: Indien nodig kunnen stagiairs ondersteuning krijgen bij het navigeren door de werkruimte, bijvoorbeeld door middel van oriëntatie- en mobiliteitstraining.
  • Toegang tot informatie: Zorg ervoor dat stagiairs toegang hebben tot alle relevante informatie, documenten en communicatie in toegankelijke formaten.
  • Assistentie bij taken: In sommige gevallen kan hulp nodig zijn voor taken die specifieke visuele vaardigheden vereisen.
 • Stagebeoordelingen: Het beoordelen van het werk van studenten met een visuele beperking moet op een eerlijke en toegankelijke manier gebeuren. Zorg ervoor dat de beoordelingscriteria en -methoden geschikt zijn voor alle studenten, ongeacht hun visuele capaciteiten.
 • Externe ondersteuning en advies: Verschillende organisaties, zoals de Oogvereniging en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) in Nederland, bieden externe ondersteuning aan studenten met een visuele beperking. Deze organisaties kunnen nuttige tips en middelen bieden voor studenten en instellingen om stages toegankelijk te maken.
 • Zelfbewustzijn en assertiviteit: Het is belangrijk dat studenten met een visuele beperking zelfbewust zijn en weten welke aanpassingen en ondersteuning ze nodig hebben. Ze moeten ook op een assertieve manier voor zichzelf opkomen en duidelijk communiceren met stagebegeleiders en werkgevers over hun behoeften.
 • Evaluatie en feedback: Na afloop van de stageperiode is het essentieel om de ervaring te evalueren en feedback te verzamelen van zowel de student als de stagebegeleiders. Zo kunnen verbeterpunten in kaart gebracht worden en toekomstige stage-ervaringen geoptimaliseerd worden.

Samenwerking en creativiteit

Samenwerking en creativiteit spelen een cruciale rol in het succes van blinde en slechtziende studenten in het hoger onderwijs. Hier is een uitgebreide beschrijving en extra tips:

 • Open communicatie: Een open communicatiekanaal tussen de student, docenten en de school is van vitaal belang. Studenten moeten zich comfortabel voelen om hun behoeften, uitdagingen en ideeën met docenten en de school te bespreken. Op dezelfde manier moeten docenten en de school bereid zijn om te luisteren en samen te werken aan oplossingen.
 • Probleemoplossend denken: Creatief denken en probleemoplossend vermogen zijn essentiële vaardigheden voor zowel studenten als docenten. Wanneer zich obstakels voordoen, is het belangrijk om samen te werken om innovatieve oplossingen te vinden die de toegankelijkheid verbeteren.
 • Flexibele lesmethoden: Docenten kunnen flexibiliteit in hun lesmethoden inbouwen om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van studenten. Dit kan onder meer het aanbieden van alternatieve toewijzingsopties, het gebruik van verschillende lesmaterialen en het aanpassen van evaluatiecriteria omvatten.
 • Toegankelijke lesmaterialen: Toegankelijke lesmaterialen zijn van groot belang. Docenten moeten zich bewust zijn van het belang van digitale studiematerialen en deze in toegankelijke formaten aanbieden. Het vermijden van overmatig gebruik van visuele elementen in presentaties kan alle studenten helpen.
 • Peer-ondersteuning: Het opzetten van peer-ondersteuningsprogramma’s kan waardevol zijn. Medestudenten kunnen blinde en slechtziende studenten helpen bij het navigeren door de campus, bij het delen van aantekeningen en bij andere ondersteunende taken.
 • Sensibilisering en training: Zowel studenten als docenten kunnen baat hebben bij training en bewustwordingstraining over visuele beperkingen. Dit kan helpen om misvattingen en vooroordelen te verminderen en een inclusievere leeromgeving te bevorderen.
 • Ondersteunende diensten: Het is belangrijk voor scholen om ondersteuning te bieden van studenten met een visuele beperking, zoals studiebegeleiding, technische ondersteuning en andere middelen om de academische ervaring te verbeteren.
 • Ervaringen delen: Het delen van ervaringen en best practices tussen blinde en slechtziende studenten en docenten kan nuttig zijn, hetgeen kan gebeuren via bijvoorbeeld workshops, seminars en online platforms.
 • Positieve mindset: Het cultiveren van een positieve mindset is van cruciaal belang. Studenten met een visuele beperking moeten geloven in hun capaciteiten en bereid zijn uitdagingen aan te gaan. Docenten kunnen een ondersteunende en aanmoedigende rol spelen in het opbouwen van het zelfvertrouwen van hun studenten.
 • Continue evaluatie en aanpassing: Het onderwijsproces moet voortdurend worden geëvalueerd en aangepast op basis van feedback van studenten. Het is belangrijk om flexibel te blijven en bereid te zijn om verbeteringen aan te brengen in de toegankelijkheid van het onderwijs.
Deel dit:
Advertenties

 1. Omgaan met jaloerse medestudenten omwille van aanpassingen voor blinde of slechtziende leerlingen18-10-2023 01:10:34
 2. Inclusieve gymlessen voor blinde en slechtziende kinderen, leerlingen en studenten06-09-2023 06:09:15
 3. Studeren aan de hogeschool of universiteit met een visuele beperking01-09-2023 07:09:58
 4. Schoolvakken voor leerlingen / studenten met een visuele handicap20-08-2023 03:08:15

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024 – 19:10