Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?

Heel wat ziende personen maken nog steeds de veronderstelling dat blinde en (zwaar) slechtziende personen een bril met donkere glazen of een zonnebril dragen. Dit stereotiep gedrag klopt echter niet. Het dragen van een zonnebril of een verduisterde bril door blinden en slechtzienden kan verschillende redenen hebben, maar niet alle blinden en slechtzienden dragen een donkere bril. Zoals bij alles varieert dit van persoon tot persoon en hangt dit af van persoonlijke behoeften, voorkeuren en omstandigheden. Het is belangrijk om respectvol en begripvol te zijn ten opzichte van de keuzes die mensen maken om met hun visuele beperking om te gaan.

Stereotiep gedrag

Het dragen van een zonnebril door blinde mensen wordt soms als stereotiep gedrag gezien. Stereotypen zijn algemene overtuigingen of percepties over een bepaalde groep mensen, gebaseerd op veronderstellingen en vooroordelen. Net als bij elke andere groep mensen zijn er individuele verschillen, en het is essentieel om stereotypen te vermijden en elke persoon als een individu te behandelen.

Bij het dragen van een donkere bril door blinden en slechtzienden, kan het stereotiep gedrag voortkomen uit verschillende factoren:

Film en media

De afbeelding van blinde personages met zonnebrillen in films, tv-shows en andere media is een complex fenomeen met verschillende oorzaken en gevolgen.

Redenen voor de afbeelding:

 • Visuele herkenbaarheid: Een zonnebril kan een eenvoudig visueel hulpmiddel zijn om een ​​personage als blind te identificeren voor het publiek.
 • Stereotype versterking: De herhaaldelijke afbeelding van blinde personages met zonnebrillen kan het stereotype versterken dat alle blinden deze dragen.
 • Symbolische betekenis: In sommige films en tv-shows kan de zonnebril een symbolische betekenis hebben, zoals het representeren van innerlijke duisternis of isolatie.
 • Praktische overwegingen: In sommige scènes kan het gebruik van een zonnebril praktische voordelen hebben, zoals het verbergen van de ogen van de acteur of het creëren van een mysterieuze sfeer.

Gevolgen van de afbeelding:

De continue afbeelding van blinden met zonnebrillen kan leiden tot misvattingen over blindheid in het publieke bewustzijn. De focus op zonnebrillen kan de diversiteit binnen de blinde gemeenschap verhullen en leiden tot een eenzijdige representatie. Sommige blinden en slechtzienden ervaren de stereotypische afbeelding met zonnebrillen als stigmatiserend en onnauwkeurig.

Alternatieven en nuances:

Het is belangrijk om diverse afbeeldingen van blinde personages te tonen, met en zonder zonnebrillen. De focus moet liggen op de persoonlijkheid en het verhaal van het personage, ongeacht hun visuele beperking. Mediamakers moeten samenwerken met blinde en slechtziende personen om een ​​nauwkeurige en respectvolle representatie te garanderen.

Zonnebril

Zonnebril

Bekendheid

Sommige beroemdheden en publieke figuren dragen om verschillende redenen een zonnebril. Dit kan leiden tot een verhoogde bekendheid met het gebruik van zonnebrillen door blinden in de maatschappij.

Redenen voor het dragen van een zonnebril door beroemdheden:

 • Privacy: Beroemdheden dragen soms een zonnebril om hun privacy te bewaren en te vermijden dat ze constant worden herkend of aangesproken.
 • Persoonlijke stijl: Een zonnebril kan ook deel uitmaken van hun persoonlijke imago of stijl.
 • Bescherming tegen fel licht: Sommige beroemdheden met lichtsensitieve ogen dragen een zonnebril om hun ogen te beschermen tegen fel licht, cameraflitsen en andere schittering.
 • Medische redenen: In zeldzame gevallen kan een beroemdheid een zonnebril dragen om medische redenen, zoals na een oogoperatie.

Gevolgen van de bekendheid met blinde beroemdheden:

 • Verhoogde zichtbaarheid: De bekendheid met blinde beroemdheden die zonnebrillen dragen kan leiden tot een verhoogde zichtbaarheid van blinden in de maatschappij.
 • Normalisering van het gebruik van zonnebrillen: Het kan het gebruik van zonnebrillen door blinden normaliseren en de acceptatie van deze hulpmiddelen bevorderen.
 • Stereotype versterking: In sommige gevallen kan de bekendheid die een zonnebril draagt het stereotype versterken dat alle blinden deze dragen.

Zichtbaarheid

Het dragen van een zonnebril door blinden kan voor mensen die niet bekend zijn met visuele beperkingen verwarrend lijken. Deze tekst belicht de verschillende factoren die hierbij een rol spelen.

Verwarring over het dragen van een zonnebril:

Sommige mensen begrijpen niet dat blinden nog steeds licht kunnen waarnemen, zelfs als ze geen zicht hebben. Mensen die niet bekend zijn met verschillende hulpmiddelen voor blinden, zoals zonnebrillen, kunnen zich afvragen waarom iemand zonder zicht een bril draagt. Stereotypen over blinden, zoals het idee dat ze geen ‘normale’ mensen zijn, kunnen leiden tot verwarring over hun gedrag en keuzes.

Medische en praktische redenen voor dragen van zonnebril

Bescherming

Blinde en slechtziende mensen kunnen mogelijk de zon niet zien, maar ze kunnen nog steeds gevoelig zijn voor de effecten ervan en dus blootgesteld worden aan de UV-straling. Daarom kan het dragen van een zonnebril ook dienen als bescherming tegen deze schadelijke straling.

Zonlicht

Zonlicht

Bescherming tegen scherpe objecten

Een zonnebril kan de ogen beschermen tegen stof, wind, insecten en andere kleine objecten die in de lucht kunnen vliegen. Dit is vooral belangrijk in omgevingen met veel potentiële gevaren voor de ogen.

Lichtgevoeligheid

Sommige blinden en slechtzienden hebben last van overgevoeligheid voor licht (fotofobie), zelfs als ze geen zicht meer hebben. Fel licht kan pijn, ongemak en wazig zien veroorzaken. Een zonnebril met donkere glazen kan helpen om het licht te verminderen en het comfort te verbeteren. Sommige slechtziende mensen kiezen voor een pet met klep in combinatie met of ter vervanging van een zonnebril om lichtverblinding te voorkomen.

Persoonlijke en psychologische redenen voor gebruik van donkere bril

Mode en persoonlijke stijl

Zonnebrillen zijn niet alleen functioneel, maar ook een modeaccessoire. Blinde en slechtziende mensen kunnen, net als iedereen, zonnebrillen dragen om hun persoonlijke stijl en uitstraling te benadrukken. Sommige mensen houden ervan om verschillende zonnebrillen te dragen die passen bij hun kleding of hun persoonlijkheid weerspiegelen. Het dragen van een zonnebril kan het zelfvertrouwen en de zelfexpressie van blinde en slechtziende mensen vergroten.

Privacy en anonimiteit

 • Vermijden van oogcontact: Het dragen van een donkere bril kan oogcontact met anderen vermijden, wat privacy kan bieden in sociale situaties.
 • Bescherming tegen identificatie: In sommige gevallen kan een donkere bril helpen om iemands identiteit te verbergen, wat handig kan zijn in situaties waar men anoniem wil blijven.

Normalisatie

 • Conformiteit met sociale verwachtingen: In veel samenlevingen is het dragen van een zonnebril een gebruikelijke praktijk. Blinde mensen die een zonnebril dragen, kunnen zich meer conformeren aan deze norm en een gevoel van normaliteit ervaren.
 • Verminderen van afwijking: Door een zonnebril te dragen, kunnen blinde mensen hun zichtbaarheid verminderen en minder opvallen in de menigte. Dit kan een gevoel van comfort en zelfvertrouwen vergroten.
 • Vermijden van ongemakkelijke situaties: In sommige situaties kan blindheid leiden tot ongemakkelijke interacties of stares. Het dragen van een zonnebril kan deze situaties helpen te voorkomen.

Reacties van anderen

 • Vermijden van nieuwsgierige blikken: Door een zonnebril te dragen, kunnen blinde mensen de aandacht van hun ogen afleiden en nieuwsgierige blikken van anderen vermijden.
 • Verminderen van ongemakkelijke vragen: Sommige mensen met een visuele handicap ervaren ongemakkelijke vragen of opmerkingen van anderen over hun zicht. Het dragen van een zonnebril kan hen helpen om deze interacties te vermijden.
 • Beperken van onbedoelde opmerkingen: Mensen kunnen onbedoeld onbeleefde of kwetsende opmerkingen maken over de blindheid van iemand. Een zonnebril kan fungeren als een barrière die deze opmerkingen kan verminderen.

Zelfvertrouwen

 • Modeaccessoire: Zonnebrillen, of ze nu verduisterd zijn of niet, zijn niet alleen functioneel, maar ook een modeaccessoire. Het dragen van een bril die iemand mooi of stijlvol vindt, kan bijdragen aan een positief zelfbeeld.
 • Verbergen van onzekerheden: Sommige mensen dragen een zonnebril om onzekerheden over hun ogen te verbergen, zoals rimpels, wallen of donkere kringen. Dit kan hen meer zelfvertrouwen geven in sociale situaties.
 • Focus op andere aspecten: Door een zonnebril te dragen, kan de aandacht afgeleid worden van bepaalde aspecten van iemands uiterlijk en meer gericht worden op andere, zoals hun persoonlijkheid of kleding.

Esthetische onzekerheid

Trauma

Traumatische ervaringen, zoals een ongeval of letsel, kunnen leiden tot fysieke veranderingen aan de ogen, zoals littekens, verwondingen, of het verlies van een oog. Dit kan een emotionele en psychologische impact hebben op de persoon, wat kan leiden tot gevoelens van onzekerheid of zelfbewustzijn over hoe hun ogen eruitzien. In dergelijke situaties kunnen sommige mensen ervoor kiezen om een zonnebril te dragen om hun ogen te bedekken en zich comfortabeler te voelen in sociale situaties.

Oogaandoening

Sommige mensen kunnen onzeker zijn over het uiterlijk van hun ogen, vooral als ze een oogaandoening hebben die hun ogen er anders doet uitzien dan de norm. Ze kunnen zich bewust zijn van het feit dat hun ogen afwijken van de gebruikelijke uiterlijke kenmerken en kunnen daarom een zonnebril dragen om deze kenmerken te verbergen.

Oogprothese

Mensen met bepaalde oogaandoeningen die een oogprothese dragen die hun ogen vervangen, opteren soms ook voor een verduisterde bril. Hoewel deze prothesen eruitzien als echte ogen, kunnen sommige mensen zich er nog steeds onzeker over voelen en ervoor kiezen om een donkere bril te dragen om ze te verbergen.

Oogcontact

Verminderen van ongemak:

 • Gebrek aan oogcontact: Voor sommige blinde of slechtziende personen kan het dragen van een zonnebril helpen om het ongemak van het gebrek aan oogcontact met anderen te verminderen.
 • Controle over interactie: Door te kiezen of ze oogcontact willen maken, kunnen blinde mensen meer controle hebben over hun interacties met anderen.
 • Vermijden van misverstanden: Zonnebrillen kunnen misverstanden over iemands intenties of aandacht verminderen.

Bescherming tegen ongepaste reacties:

 • Ongewenste aandacht: Door een zonnebril te dragen, kunnen blinde mensen de aandacht van hun ogen afleiden en nieuwsgierige blikken van anderen vermijden.
 • Verminderen van ongemakkelijke vragen: Sommige mensen met een visuele handicap ervaren ongemakkelijke vragen of opmerkingen van anderen over hun zicht. Het dragen van een zonnebril kan hen helpen om deze interacties te vermijden.
 • Beperken van onbedoelde opmerkingen: Mensen kunnen onbedoeld onbeleefde of kwetsende opmerkingen maken over de blindheid van iemand. Een zonnebril kan fungeren als een barrière die deze opmerkingen kan verminderen.

Algemene omgangstips met mensen met een visuele handicap

Basisprincipes

 • Empathie en begrip: Behandel mensen met een visuele handicap met respect en waardigheid, net zoals je dat met iedereen zou doen.
 • Respect voor individualiteit: Onthoud dat een visuele beperking slechts één aspect van hun identiteit is. Waardeer hen als individu, los van hun handicap.
 • Vermijd vooroordelen: Ga niet uit van veronderstellingen over hun motieven of behoeften. Vraag op een vriendelijke manier of je ergens mee kan helpen.

Communicatie

 • Oogcontact: Maak oogcontact als je met slechtziende mensen praat, aangezien dit voor hen een belangrijk sociaal signaal kan zijn. Voor blinde mensen is dit uiteraard niet relevant.
 • Duidelijkheid: Spreek duidelijk en met een normale stemtoon. Vermijd overdreven luid of langzaam praten.
 • Geduld: Geef mensen met een visuele handicap de tijd om te reageren en te communiceren. Houd rekening met hun hulpmiddelen, zoals een witte stok of geleidehond.

Hulpvaardigheid

 • Hulp aanbieden: Bied beleefd aan om te helpen als je merkt dat iemand moeite heeft. Vraag concreet wat je kunt doen.
 • Respect voor autonomie: Respecteer het als iemand je hulp afwijst. Blinde en slechtziende mensen zijn zelfstandig en capabel.

Vragen

Extra tips

 • Identificatie: Stel je voor als je iemand voor het eerst ontmoet.
 • Omgeving: Beschrijf de omgeving kort als je samen met iemand ergens naartoe gaat.
 • Naamgeving: Gebruik de naam van de persoon wanneer je met hem of haar praat.
 • Geleidehond: Raak een geleidehond nooit aan zonder toestemming van de baas.
 • Witte stok: Wees alert op obstakels in de looproute van iemand met een witte stok.
Geleidehond

Geleidehond

Stel geen onnodige vragen over de visuele beperking

Tenzij de persoon er zelf over begint, is het meestal niet gepast om nieuwsgierige vragen te stellen over hun visuele beperking. Focus op andere onderwerpen in het gesprek.

Wees open voor communicatie

Als je twijfelt over hoe je het beste met blinde en slechtziende personen kunt communiceren, wees dan open en vraag ze hoe je het beste kunt helpen of met ze kunt praten. Ze zullen je waarderen voor je bereidheid om ze tegemoet te komen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 2. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 3. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 4. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 5. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 6. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 7. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 8. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 9. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 10. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 11. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 12. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 13. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 14. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 15. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 16. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 17. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 18. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 19. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 20. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 21. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 22. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 23. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 24. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 25. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 26. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 27. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 28. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 29. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 30. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 31. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 32. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 33. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 34. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 35. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 36. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 37. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 38. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 39. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 40. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 41. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 42. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 43. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 44. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 45. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 46. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 47. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 48. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 49. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 50. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 51. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 52. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 53. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 54. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 55. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 56. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 57. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 58. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 59. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 60. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 61. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 62. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 63. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 64. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 65. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 66. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 67. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 68. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 69. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 70. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 71. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 72. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 73. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 74. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 75. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 76. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 77. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 78. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 79. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 80. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 81. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 82. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 83. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 84. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 85. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 86. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 87. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 88. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 89. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 90. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 91. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 92. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 93. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 94. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 95. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 96. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 97. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 98. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 99. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 100. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 101. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 102. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 103. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 104. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 105. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 106. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 107. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 108. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 109. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 110. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 111. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 112. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 113. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 114. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 115. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 116. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 117. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 118. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 119. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 120. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 121. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 122. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 123. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 124. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 125. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 126. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 127. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 128. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 129. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 130. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024 – 06:25