Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen

Herhaling is een alledaags fenomeen dat vaak wordt gezien als saai of repetitief. Echter, voor blinde en slechtziende kinderen is herhaling van essentieel belang in hun ontwikkeling. In tegenstelling tot hun ziende leeftijdsgenoten, die een groot deel van hun informatie via hun ogen opnemen, missen blinde en slechtziende kinderen deze visuele input. Herhaling helpt hen om de informatie die ze via andere zintuigen, zoals tast en gehoor, verzamelen te consolideren en te begrijpen. Deze tekst verkent de verschillende manieren waarop herhaling een rol speelt in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen. We bespreken de voordelen van herhaling, de verschillende vormen waarin het zich kan manifesteren, en tips voor ouders en begeleiders om herhaling op een stimulerende manier te gebruiken.

Een universele behoefte

Herhaling is een alomtegenwoordig fenomeen in de ontwikkeling van alle kinderen. Van het brabbelen van hun eerste woordjes tot het oefenen van hun veters strikken, herhaling vormt de basis voor het leren en ontwikkelen van vaardigheden. Voor blinde en slechtziende kinderen is de rol van herhaling echter nog prominenter.

Versterkte noodzaak

Door hun beperkte visuele input missen blinde en slechtziende kinderen een cruciale informatiebron. De wereld om hen heen ervaren ze via andere zintuigen, zoals tast en gehoor. Herhaling speelt hier een sleutelrol in het consolideren en begrijpen van de verzamelde informatie.

De voordelen van herhaling

 • Versterking van neurale verbindingen: Herhaaldelijke acties en stimuli versterken de neurale verbindingen in de hersenen, wat leidt tot betere verwerking en opslag van informatie.
 • Vertrouwen en comfort: Herhaling creëert een gevoel van vertrouwdheid en comfort. Dit is cruciaal voor blinde en slechtziende kinderen die hun omgeving nog aan het leren kennen.
 • Ontwikkeling van routines: Dagelijkse routines met herhalende elementen bieden structuur en veiligheid. Dit helpt kinderen om hun dag te voorspellen en zich meer georganiseerd te voelen.
 • Bevordering van exploratie: Door herhaling van routes en acties worden blinde en slechtziende kinderen gestimuleerd om hun omgeving te verkennen en te leren navigeren.
 • Ontwikkeling van mentale kaarten: Herhaaldelijke exploratie resulteert in de creatie van mentale kaarten in de hersenen. Deze mentale kaarten helpen kinderen om zich te oriënteren en te bewegen in hun omgeving.

Verschillende vormen van herhaling bij blinden en slechtzienden

Herhaling kan zich op verschillende manieren manifesteren in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen:

Routines

 • Dagelijkse routines zoals eten, zich aankleden en tandenpoetsen bieden structuur en herhaling.
 • Voorspelbaarheid in routines geeft blinde en slechtziende kinderen een gevoel van veiligheid en controle.
 • Routines kunnen worden uitgebreid met nieuwe elementen om de ontwikkeling te stimuleren.

Spel

 • Spelletjes met herhalende elementen, zoals liedjes, knutselen of bouwen met blokken, bevorderen de ontwikkeling van motorische vaardigheden, creativiteit en taalvaardigheid.
 • Herhalende spelletjes bieden een veilige omgeving om te experimenteren en risico’s te nemen.
 • Door variatie in spelmaterialen en activiteiten te stimuleren, wordt de ontwikkeling van verschillende vaardigheden bevorderd.

Lezen

 • Voorlezen van dezelfde verhalen of boeken helpt kinderen om de taal te begrijpen en woordenschat te ontwikkelen.
 • Herhaaldelijk voorlezen geeft kinderen de kans om de details van het verhaal te leren kennen en te begrijpen.
 • Door verschillende stemmen en intonaties te gebruiken tijdens het voorlezen, wordt de auditieve ontwikkeling gestimuleerd.

Muziek

 • Muziek en zingen met herhalende melodieën en ritmes bevorderen de auditieve ontwikkeling en geheugen.
 • Muziek kan een gevoel van rust en comfort bieden.
 • Muzikale activiteiten kunnen worden gecombineerd met andere zintuigen, zoals dansen of het bespelen van instrumenten.

Tactiele exploratie

 • Het herhaaldelijk aanraken en aftasten van objecten helpt kinderen om hun vorm, textuur en functie te leren kennen.
 • Tactiele exploratie stimuleert de ontwikkeling van de tastzin en ruimtelijke waarneming.
 • Door verschillende materialen en texturen te aanbieden, wordt de tactiele ontwikkeling gestimuleerd.

Leerstrategieën: Herhalingstechnieken voor blinde en slechtziende kinderen

Herhaling is een krachtig instrument in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen. Naast de eerder genoemde tips, zijn er diverse leerstrategieën die gebruikmaken van herhaling om het leren en geheugen te bevorderen.

Herhalingstechnieken:

 • Flashcards: Flashcards zijn een klassieker. Maak of koop kaarten met afbeeldingen, braille of tekst in reliëf. Laat het kind de kaarten herhaaldelijk bekijken en benoemen.
 • Mnemonics: Mnemonics zijn geheugensteuntjes die gebruikmaken van associaties, acroniemen of afbeeldingen om informatie te onthouden. Leer het kind verschillende mnemonische technieken aan.
 • Audio-opnamen: Maak audio-opnamen van belangrijke informatie, zoals schoolboeken of instructies. Laat het kind deze opnamen herhaaldelijk beluisteren.
 • Tactiele spelletjes: Spelletjes met herhalende elementen, zoals memory of domino met reliëf, stimuleren het geheugen en de tastzin.
 • Bewegingsactiviteiten: Bewegingsspellen met herhalende elementen, zoals dansen of een parcours afleggen, bevorderen het geheugen en de motorische vaardigheden.

Tips voor het gebruik van herhalingstechnieken:

 • Kies de juiste techniek: Kies een techniek die past bij de leerstijl en interesses van het kind.
 • Varieer in technieken: Gebruik verschillende technieken om de interesse te behouden en het leren te stimuleren.
 • Maak het leuk: Maak herhaling leuk en aantrekkelijk voor het kind.
 • Oefen regelmatig: Regelmatige oefening is cruciaal om het geheugen te versterken.
 • Wees geduldig: Het kan even duren voordat het kind een herhalingstechniek onder de knie heeft.

Bewegingsactiviteiten voor blinde en slechtziende kinderen

Herhaling speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen. Dit geldt ook voor bewegingsactiviteiten. Herhalende bewegingen bevorderen de ontwikkeling van motorische vaardigheden, coördinatie en lichaamsbewustzijn.

Enkele voorbeelden van bewegingsactiviteiten met herhalende elementen:

 • Wandelen: Regelmatige wandelingen helpen kinderen om hun omgeving te leren kennen en hun uithoudingsvermogen te vergroten.
 • Fietsen: Fietsen is een leuke en uitdagende manier om motorische vaardigheden en coördinatie te ontwikkelen.
 • Zwemmen: Zwemmen is een uitstekende manier om conditie te kweken en tegelijkertijd te ontspannen.
 • Dansen: Dansen bevordert de motorische vaardigheden, coördinatie en ritmegevoel.
 • Spelletjes: Spelletjes met herhalende bewegingen, zoals hinkelen of tikkertje, zijn leuk en bevorderen de motorische vaardigheden.
 • Muziek: Muziek en zingen met herhalende melodieën en ritmes bevorderen de coördinatie en het lichaamsbewustzijn.

Tips voor het stimuleren van bewegingsactiviteiten:

 • Maak het leuk: Kies activiteiten die het kind leuk vindt en waar het plezier in beleeft.
 • Bied ondersteuning: Blinde en slechtziende kinderen kunnen extra ondersteuning nodig hebben bij bewegingsactiviteiten.
 • Gebruik hulpmiddelen: Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar die blinde en slechtziende kinderen kunnen helpen bij het bewegen, zoals geleidelijnen of speciale sportkleding.
 • Wees geduldig: Het kan even duren voordat het kind een bewegingsactiviteit onder de knie heeft.
 • Zoek een geschikte omgeving: Kies een veilige en toegankelijke omgeving voor bewegingsactiviteiten.

Gebruik van hulpmiddelen

Herhaling is een krachtig instrument in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen. Dit geldt ook voor het gebruik van hulpmiddelen. Herhaaldelijk oefenen met hulpmiddelen zoals braille of een witte stok helpt hen om hun omgeving te leren kennen, zich te verplaatsen en onafhankelijker te worden.

Enkele voorbeelden van hulpmiddelen:

 • Braille: Braille is een tactiel lees- en schrijfsysteem dat blinden en slechtzienden in staat stelt om te communiceren en te leren.
 • Witte stok: De witte stok is een symbool van onafhankelijkheid voor blinde en slechtzienden. Het helpt hen om obstakels te detecteren en zich te verplaatsen in hun omgeving.
 • Geleidehond: Een geleidehond kan blinde en slechtzienden helpen om zich veilig en efficiënt te verplaatsen.
 • Tactiele hulpmiddelen: Er zijn diverse tactiele hulpmiddelen beschikbaar, zoals kaarten, spelletjes en boeken met reliëf, die blinde en slechtzienden helpen om te leren en te exploreren.
 • Technische hulpmiddelen: Er zijn diverse technologische hulpmiddelen beschikbaar, zoals smartphones met spraakondersteuning of computers met brailleleesregels, die blinde en slechtzienden kunnen helpen om te communiceren, te leren en te werken.
Geleidehond

Geleidehond

Tips voor het stimuleren van het gebruik van hulpmiddelen:

 • Maak het leuk: Laat het kind kennismaken met verschillende hulpmiddelen op een speelse manier.
 • Bied ondersteuning: Blinde en slechtziende kinderen kunnen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren gebruiken van hulpmiddelen.
 • Zoek de juiste hulpmiddelen: Kies hulpmiddelen die passen bij de behoeften en vaardigheden van het kind.
 • Wees geduldig: Het kan even duren voordat het kind een hulpmiddel onder de knie heeft.
 • Bied training aan: Er zijn diverse trainingen beschikbaar die blinde en slechtziende kinderen kunnen helpen om hulpmiddelen te gebruiken.
 • Betrek andere kinderen: Stimuleer interactie met andere kinderen tijdens het gebruik van hulpmiddelen.
 • Maak gebruik van de omgeving: Verken de omgeving met behulp van hulpmiddelen.
 • Varieer in hulpmiddelen: Bied verschillende hulpmiddelen aan om de interesse te behouden.
 • Volg de interesses van het kind: Kies hulpmiddelen die aansluiten bij de interesses van het kind.

Door herhaling te integreren in het gebruik van diverse hulpmiddelen, kunnen we blinde en slechtziende kinderen helpen om hun mobiliteit, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen te vergroten.

Tips voor ouders en begeleiders

Omarm herhaling

 • Herhaling is geen teken van stagnatie, maar een cruciaal aspect in de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen.
 • Zie herhaling als een kans om te leren en te groeien: het helpt kinderen om informatie te consolideren, vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen te kweken.
 • Benader herhaling met een positieve instelling: moedig het kind aan om te exploreren, te experimenteren en te leren van herhalende activiteiten.

Bied verschillende vormen van herhaling aan

 • Varieer in activiteiten, materialen en contexten om de interesse van het kind te behouden.
 • Combineer herhaling met nieuwe elementen om de leerervaring te verrijken en uitdagingen te creëren.
 • Maak gebruik van verschillende zintuigen om de herhaling te stimuleren: combineer tast, gehoor, geur en smaak.

Maak gebruik van multisensorische ervaringen

 • Combineer verschillende zintuigen tijdens activiteiten om de leerervaring te verrijken en het geheugen te bevorderen.
 • Bied multisensorische materialen aan: speelgoed met verschillende texturen, geluiden en geuren.
 • Koppel auditieve en tactiele aanwijzingen: voeg bijvoorbeeld geluiden toe aan tastactiviteiten.

Wees geduldig

 • Blinde en slechtziende kinderen hebben meer tijd nodig om te leren en te ontwikkelen.
 • Geef het kind de tijd om te herhalen en te oefenen: geduld is cruciaal voor hun ontwikkeling.
 • Beloon kleine successen en moedig het kind aan om te blijven proberen.

Volg de interesses van het kind

 • Kies activiteiten die aansluiten bij de interesses van het kind om motivatie te bevorderen.
 • Laat het kind keuzes maken binnen de herhalende activiteiten: dit geeft hen een gevoel van controle en autonomie.
 • Maak gebruik van de interesses van het kind om nieuwe leermomenten te creëren.

Raadpleeg professionals

 • Maak gebruik van de expertise van professionals zoals orthopedagogen en experten in visuele handicap, bijvoorbeeld via blindenorganisaties, revalidatiecentra, hulpmiddelenleveranciers, …
 • Deel je zorgen en vragen met professionals: zij kunnen je waardevolle tips en begeleiding bieden.
 • Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de sector van visuele handicap: er zijn steeds nieuwe materialen en hulpmiddelen beschikbaar die de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen kunnen bevorderen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 2 april 2024 – 13:01