Perfectionisme bij blinden en slechtzienden

Perfectionisme, de onuitputtelijke drang om alles foutloos te doen, kan een aanzienlijke impact hebben op het leven van mensen, ongeacht hun visuele status. Echter, voor blinden en slechtzienden kan perfectionisme unieke uitdagingen met zich meebrengen die extra aandacht en ondersteuning vereisen.

Verschijningsvormen van perfectionisme (bij blinde en slechtziende personen)

Perfectionisme kan zich op diverse manieren manifesteren bij mensen met een visuele beperking. In tegenstelling tot de meer algemene verschijningsvormen, kan perfectionisme bij blinden en slechtzienden unieke kenmerken vertonen die extra aandacht en begrip vereisen. Laten we deze unieke verschijningsvormen nader bekijken:

Overdreven focus op details

Door hun beperkte visuele waarneming, richten blinden en slechtzienden soms hun aandacht te sterk op kleine details. Dit kan leiden tot het uit het oog verliezen van de context of het grotere geheel. Dit kan zich uiten in:

 • Nauwkeurigheid boven efficiëntie: Perfectionistische blinde of slechtziende personen besteden mogelijk overdreven veel tijd aan het perfectioneren van kleine details, waardoor ze inefficiënt worden en de globale taak uit het oog verliezen.
 • Fixatie op onvolkomenheden: De focus op details kan leiden tot fixatie op kleine onvolkomenheden of fouten, waardoor ze het eindresultaat als onacceptabel ervaren, ondanks dat het voor anderen prima is.

Gebrek aan tolerantie voor fouten

Fouten kunnen voor blinden en slechtzienden extra zwaar wegen. Door de extra inspanningen die ze moeten leveren om taken uit te voeren, ervaren ze fouten soms als onvergeeflijk. Dit kan leiden tot:

 • Intense zelfkritiek: Perfectionistische neigingen kunnen leiden tot harde en onverbiddelijke zelfkritiek na het maken van fouten. Dit kan gevoelens van frustratie, schaamte en ontoereikendheid versterken.
 • Angst om te falen: De angst om fouten te maken kan zo groot worden dat het hen ervan weerhoudt om nieuwe dingen te proberen of risico’s te nemen. Dit kan hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden beperken.

Angst voor mislukking

De angst om te falen kan bij blinden en slechtzienden extra sterk aanwezig zijn. Door de maatschappelijke verwachtingen en druk om te presteren, ondanks hun beperking, kan de angst voor mislukking verlammend werken. Dit kan leiden tot:

 • Vermijding van uitdagingen: Uit angst om te falen of kritiek te ontvangen, vermijden perfectionistische blinden en slechtzienden mogelijk uitdagende taken of situaties. Dit kan leiden tot gemiste kansen en stagnatie in hun persoonlijke groei.
 • Beperkt risico nemen: De angst voor mislukking kan hen ervan weerhouden om risico’s te nemen die hen wellicht dichter bij hun doelen zouden brengen. Dit kan leiden tot een behoudende en veilige houding die hun ontwikkeling belemmert.

Strenge zelfverwachtingen

Blinden en slechtzienden kunnen zichzelf onrealistisch hoge normen en verwachtingen opleggen. Dit kan voortkomen uit een verlangen naar bewijs van hun capaciteiten of een angst om tekort te schieten. Dit kan leiden tot:

Vermijding van uitdagingen

Uit angst voor fouten of kritiek, kunnen perfectionistische blinden en slechtzienden uitdagende taken of situaties vermijden. Dit kan leiden tot:

 • Gestagnatie in ontwikkeling: Door uitdagingen te vermijden, missen ze kansen om te leren, te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan leiden tot stagnatie in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Gebrek aan motivatie: De constante druk om perfect te presteren kan leiden tot een verlies van motivatie en plezier in activiteiten. Dit kan een gevoel van zinloosheid en leegte creëren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze verschijningsvormen niet bij alle blinde of slechtziende personen met perfectionisme zullen voorkomen. Iedereen ervaart perfectionisme op een unieke manier. De hierboven beschreven kenmerken kunnen echter waardevolle inzichten bieden in de unieke uitdagingen die perfectionisme met zich meebrengt.

Oorzaken van perfectionisme

Omgevingsdruk en maatschappelijke verwachtingen

Blinden en slechtzienden ervaren vaak een verhoogde druk om te bewijzen dat hun beperking hen niet belemmert in hun capaciteiten. Deze maatschappelijke verwachtingen, soms bewust of onbewust, kunnen leiden tot een internalisatie van de drang om perfect te presteren. Dit kan zich uiten in een constante behoefte om te excelleren en fouten te vermijden om aan te tonen dat ze even capabel zijn als ziende personen.

Innerlijke motivatie en zelfbeeld

Het zelfbeeld van een blinde of slechtziende persoon kan sterk beïnvloed worden door hun visuele beperking. Perfectionisme kan voortkomen uit een diepgewortelde behoefte aan controle en zelfwaardering. Door perfect te willen zijn, proberen ze hun kwetsbaarheid te verbergen, hun zelfvertrouwen te versterken en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

Ervaringen uit het verleden

Negatieve ervaringen, zoals discriminatie, vooroordelen of mislukkingen in het verleden, kunnen bijdragen aan perfectionistische neigingen. Wanneer een blinde of slechtziende persoon in het verleden is geconfronteerd met ongeloof in hun capaciteiten of te hoge verwachtingen, kan dit leiden tot een overcompensatie door middel van perfectionisme. Ze streven ernaar om fouten te vermijden en hun waarde te bewijzen in een wereld die soms onbegripvol kan zijn.

Gevolgen van perfectionisme

Perfectionisme kan een aanzienlijke impact hebben op het leven van mensen, ongeacht hun visuele status. Voor blinden en slechtzienden kan perfectionisme echter unieke uitdagingen met zich meebrengen die extra aandacht en ondersteuning vereisen. In deze uitgebreide analyse gaan we dieper in op de negatieve gevolgen van perfectionisme op deze doelgroep.

Depressie, stress, angst en burn-out

De constante druk om perfect te presteren kan leiden tot chronische stress en angst. Blinden en slechtzienden, die al extra inspanning moeten leveren om dagelijkse taken uit te voeren, kunnen hierdoor overbelast raken. Dit kan zich uiten in:

 • Depressie: Langdurige gevoelens van hopeloosheid, waardeloosheid en verlies van interesse in activiteiten kunnen leiden tot een depressieve stoornis.
 • Emotionele uitputting: Perfectionisme kan leiden tot een constante stroom van zorgen, piekeren en zelfkritiek. Dit put emotionele reserves uit en maakt het moeilijk om met tegenslag om te gaan.
 • Burn-out: Langdurige stress en overbelasting kunnen leiden tot burn-out, met symptomen zoals uitputting, cynisme, verminderde motivatie en concentratieproblemen.
 • Fysieke gezondheidsproblemen: Chronische stress kan een negatieve impact hebben op de fysieke gezondheid, waardoor het risico op hartaandoeningen, een hoge bloeddruk, slapeloosheid en verzwakt immuunsysteem toeneemt.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Depressie: Depressieve vrouw achter laptop

Verminderd zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld

Perfectionisme kan ironisch genoeg leiden tot een lager zelfbeeld. Wanneer de hoge standaarden die men zichzelf stelt niet worden gehaald, wat onvermijdelijk is, ervaren blinden en slechtzienden vaak intense gevoelens van:

 • Frustratie en teleurstelling: Het onvermogen om aan de eigen perfectionistische verwachtingen te voldoen kan leiden tot frustratie, teleurstelling en gevoelens van falen.
 • Ontoereikendheid: Continue zelfkritiek kan leiden tot een negatief zelfbeeld en gevoelens van ontoereikendheid, waardoor men zich waardeloos en onwaardig voelt.
 • Vervreemding van eigenwaarde: Zelfwaarde koppelen aan prestaties en perfectie kan leiden tot een gevoel van leegte en onveiligheid wanneer deze prestaties tekortschieten.

Sociale isolatie en vermijding

De angst om fouten te maken of te falen in sociale situaties kan leiden tot sociale terugtrekking. Perfectionistische blinden en slechtzienden vermijden mogelijk sociale interacties uit angst voor:

 • Kritiek en afkeuring: De angst om beoordeeld of afgewezen te worden door anderen kan leiden tot sociale vermijding en isolatie.
 • Teleurstelling van anderen: De druk om perfect te presteren in sociale situaties kan leiden tot angst om anderen teleurstellen.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen: Een laag zelfbeeld en onzekerheid in sociale situaties kunnen leiden tot sociale angst en vermijding.

Moeilijkheden met relaties

Perfectionistische neigingen kunnen spanningen veroorzaken in relaties door:

 • Onrealistische verwachtingen: Perfectionisten kunnen onbewust onrealistische verwachtingen van hun partners stellen, wat kan leiden tot conflicten en teleurstelling.
 • Controlebehoefte: De drang om alles perfect te willen doen kan leiden tot een controledwang in relaties, wat partners verstikt en afstandelijkheid creëert.
 • Gebrek aan empathie: Perfectionisten zijn vaak zo gefocust op hun eigen tekortkomingen dat ze de gevoelens en behoeften van anderen uit het oog verliezen.

Tips om om te gaan met perfectionisme als je blind of slechtziend bent

Perfectionisme kan een enorme druk uitoefenen op ieders leven, ongeacht hun visuele status. Voor blinden en slechtzienden kan perfectionisme echter unieke uitdagingen met zich meebrengen die extra aandacht en ondersteuning vereisen. Gelukkig zijn er effectieve strategieën die blinden en slechtzienden kunnen helpen om perfectionisme te overwinnen en een gelukkiger en meer vervuld leven te leiden.

Realistische doelen stellen en vooruitgang vieren

 • Stel haalbare en realistische doelen die in kleine, beheersbare stappen kunnen worden opgesplitst.
 • Vier elke stap die je zet, hoe klein die ook mag lijken. Dit helpt je gemotiveerd en zelfverzekerder te blijven.
 • Vergeet niet dat perfectie niet haalbaar is. Concentreer je op vooruitgang, niet op perfectie.

Fouten accepteren als leermomenten

 • Fouten zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leerproces. Zie ze als kansen om te groeien en te verbeteren.
 • Leer van je fouten en pas je aanpak aan waar nodig.
 • Blijf geduldig en veerkrachtig. Tegenvallers horen erbij, maar geef de moed niet op.

Zelfcompassie en positieve zelfpraat

 • Wees compassievol met jezelf. Perfectionisme kan leiden tot harde zelfkritiek.
 • Gebruik positieve zelfpraat om je innerlijke criticus te kalmeren en je te focussen op je sterke punten en prestaties.
 • Praat tegen jezelf zoals je tegen een dierbare vriend zou praten.

Professionele hulp en steungroepen

 • Zoek professionele hulp van een therapeut of psycholoog die gespecialiseerd is in perfectionisme en visuele beperkingen.
 • Zij kunnen je helpen perfectionistische patronen te herkennen, gezondere copingmechanismen te ontwikkelen en je algehele welzijn te verbeteren.
 • Sluit je aan bij steungroepen of online fora voor blinden en slechtzienden die worstelen met perfectionisme.
 • Deel ervaringen, leer van elkaar en vind bemoediging en ondersteuning in een omgeving die je begrijpt.

Mindfulness en ontspanningstechnieken

 • Beoefen mindfulness en ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga of ademhalingsoefeningen.
 • Deze technieken kunnen helpen om stress te verminderen, negatieve gedachten te beheersen en een gevoel van kalmte en innerlijke rust te creëren.

Vier unieke capaciteiten en prestaties

 • Erken en vier je unieke talenten, vaardigheden en prestaties, ongeacht of deze verband houden met je visuele beperking.
 • Focus op je sterke punten en de waarde die je toevoegt aan de wereld.
 • Laat je niet ontmoedigen door de maatstaven van perfectie die anderen mogelijk hanteren.

Zelfzorg en prioriteren van welzijn

 • Maak van zelfzorg een prioriteit. Zorg voor voldoende slaap, een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging.
 • Deze activiteiten dragen bij aan je fysieke en mentale gezondheid, waardoor je beter kunt omgaan met stress en perfectionistische neigingen.

Geduld en volharding

 • Verandering vergt tijd en geduld. Wees niet te hard voor jezelf als je terugvalt in perfectionistische patronen.
 • Leer van tegenslagen, pas je strategieën aan en blijf volhouden op je weg naar een leven zonder de overheersende druk van perfectie.

Onthoud dat je niet alleen bent. Perfectionisme is een veelvoorkomende uitdaging, ongeacht je visuele status. Met de juiste ondersteuning, tips en zelfcompassie kun je perfectionisme overwinnen, je zelfvertrouwen vergroten en een leven leiden dat authentiek, bevredigend en volbracht is.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 05:21