Loslaten van je blind of slechtziend kind

Het opvoeden van kinderen is een prachtige, uitdagende reis die ouders keer op keer dwingt om een balans te vinden tussen bescherming en onafhankelijkheid. Ouderschap brengt vreugde, trots en zorgen met zich mee, en dit geldt des te meer wanneer je een kind hebt met een visuele handicap. Het proces van loslaten kan complexer lijken, maar het is essentieel voor de groei en ontwikkeling van je kind.

De uitdaging van loslaten

Het loslaten van een blind of slechtziend kind kan voor ouders een extra emotionele lading hebben. Hier volgen enkele redenen waarom dit proces soms uitdagender kan zijn:

Beschermingsinstinct

Ouders willen natuurlijk hun kinderen beschermen tegen gevaren en uitdagingen in de wereld. Dit beschermingsinstinct kan echter sterker zijn bij ouders van blinde of slechtziende kinderen, omdat ze zich meer zorgen kunnen maken over de veiligheid en het welzijn van hun kinderen.

Hier zijn enkele specifieke aandachtspunten die ouders met dit instinct in gedachten moeten houden:

 1. Informatie en educatie: Ouders kunnen hun angst verminderen door goed geïnformeerd te zijn over de visuele handicap van hun kind. Wanneer ze goed begrijpen wat de specifieke behoeften en uitdagingen van hun kind zijn, is het makkelijker om gerichte maatregelen te nemen.
 2. Het belang van zelfvertrouwen: Hoewel bescherming belangrijk is, is het ook cruciaal om het zelfvertrouwen van je kind te ondersteunen. Door hen aan te moedigen om geleidelijk aan zelfstandigheid te winnen, kunnen ze vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de wereld met meer vertrouwen tegemoet kunnen treden.
 3. Communicatie: Een open communicatiekanaal met je kind is van onschatbare waarde. Vraag hen naar hun ervaringen, angsten en behoeften, en wees bereid om te luisteren zonder oordeel. Dit zal helpen bij het begrijpen van hun perspectief en zorgen.
 4. Samenwerking met professionals: Werk eventueel samen met professionals in de visuele revalidatie (BE en NL) en/of onderwijs om te leren welke stappen je kunt nemen om de veiligheid en het welzijn van je kind te waarborgen. Ze kunnen tips en hulpmiddelen aanreiken die de onafhankelijkheid van je kind kunnen ondersteunen.
 5. Stapsgewijze zelfstandigheid: Moedig je kind aan om geleidelijk aan meer onafhankelijkheid te tonen. Begin met kleine taken en activiteiten en werk toe naar grotere uitdagingen. Dit proces kan ouders geruststellen terwijl hun kinderen groeien.
 6. Netwerk en ondersteuning: Zoek contact met andere ouders van blinde of slechtziende kinderen. Zij kunnen waardevolle inzichten en steun bieden, omdat ze soortgelijke ervaringen delen.
 7. Realistische omgaan met angsten: Het is belangrijk om realistisch te zijn over de gevaren en uitdagingen waarmee je kind kan worden geconfronteerd. Dit betekent niet dat je overbezorgd moet zijn, maar eerder dat je praktische maatregelen neemt om je kind te helpen deze uitdagingen te overwinnen.

Het beschermen van je kind met een visuele handicap is begrijpelijk, maar het is even belangrijk om hen de kans te geven om te groeien en te gedijen in een wereld die voor hen toegankelijk en betekenisvol is. Het vinden van de juiste balans tussen bescherming en onafhankelijkheid is een proces dat tijd en begrip vergt, maar het zal uiteindelijk leiden tot een sterker en zelfverzekerder kind.

Angst voor onafhankelijkheid

De angst voor onafhankelijkheid bij ouders van blinde of slechtziende kinderen is een diepgaand emotioneel aspect van de opvoeding. Het is begrijpelijk dat ouders zich soms overweldigd voelen door de gedachte dat hun kinderen mogelijk moeilijkheden zullen tegenkomen bij het nastreven van onafhankelijkheid, en deze angst kan leiden tot een sterke neiging om te veel te doen voor hun kinderen. Hier zijn enkele belangrijke tips om deze angst te begrijpen en te overwinnen:

 1. Het belang van onafhankelijkheid: Het bevorderen van de onafhankelijkheid van je kind is een essentieel aspect van hun persoonlijke en emotionele groei. Ze kunnen hierdoor zelfvertrouwen opbouwen, essentiële vaardigheden ontwikkelen en de wereld met een gevoel van eigenwaarde verkennen.
 2. Het leerproces: Het is normaal dat kinderen met een visuele handicap langer de tijd nodig hebben om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, maar dit betekent niet dat ze dit niet kunnen doen. Ze leren vaak op een andere manier, maar met geduld en ondersteuning kunnen ze dezelfde mijlpalen bereiken als hun ziende leeftijdsgenoten.
 3. Stapsgewijze begeleiding: In plaats van alle verantwoordelijkheid van je kind over te nemen, kun je geleidelijk aan hun zelfstandigheid opbouwen. Begin met eenvoudige taken en activiteiten die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau en werk dan naar meer complexe taken toe.
 4. Hulpmiddelen en training: Profiteer van hulpmiddelen en training voor blinde en slechtziende personen. Oriëntatie- en mobiliteitstraining, braillelessen en het gebruik van technologische hulpmiddelen kunnen de onafhankelijkheid van je kind vergroten.
 5. Zelfvertrouwen opbouwen: Het is cruciaal om het zelfvertrouwen van je kind te ondersteunen. Moedig hen aan om uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen. Succeservaringen zullen hun geloof in hun eigen capaciteiten versterken.
 6. Geduld en ondersteuning: Bied een ondersteunend en geduldig klimaat. Er zullen onvermijdelijke ups en downs zijn, maar je aanwezigheid en aanmoediging zijn van onschatbare waarde tijdens dit proces.
 7. Professionele begeleiding: Zoek eventueel professionele hulp, zoals psychologische begeleiding of advies van experts in de visuele revalidatie, om je eigen zorgen en angsten als ouder aan te pakken.

Mislukkingen en terughoudendheid

De angst voor mislukking en terughoudendheid bij ouders van blinde of slechtziende kinderen kan een aanzienlijke invloed hebben op zowel het kind als het ouderlijk opvoedingsproces. Het is essentieel om deze angsten te herkennen en aan te pakken, aangezien ze de ontwikkeling van cruciale vaardigheden en het zelfvertrouwen van het kind kunnen belemmeren. Hier zijn enkele manieren om met deze zorgen om te gaan:

 1. Realistische verwachtingen: Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over de ontwikkeling van je kind. Elk kind, ongeacht hun visuele beperking, zal in hun leven geconfronteerd worden met uitdagingen en mislukkingen. Dit is een normaal onderdeel van groei en leren.
 2. Focus op inspanning, niet op resultaten: Leer je kinderen het belang van inzet en doorzettingsvermogen, ongeacht het uiteindelijke resultaat. Het moedigen van hun inspanningen en doorzettingsvermogen is vaak belangrijker dan het eindresultaat.
 3. Positieve taal en houding: Gebruik positieve taal en benaderingen om je kinderen aan te moedigen om nieuwe dingen te proberen. Vermijd negatieve opmerkingen die hun zelfvertrouwen kunnen ondermijnen.
 4. Steunen van risicovol gedrag: Erken dat risico’s nemen een essentieel onderdeel is van leren en groeien. Moedig je kinderen aan om nieuwe dingen te proberen, fouten te maken en te leren van die ervaringen.
 5. Zelfbeeld versterken: Help je kinderen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld. Benadruk hun sterke punten en benoem hun prestaties, hoe klein die ook mogen lijken.
 6. Zelfredzaamheid bevorderen: Geef je kinderen de kans om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Hierdoor kunnen ze hun zelfredzaamheid ontwikkelen en een gevoel van controle over hun leven krijgen.
 7. Professionele ondersteuning: Raadpleeg eventueel professionals, zoals psychologen of maatschappelijk werkers met expertise in een visuele handicap, voor begeleiding en advies over hoe om te gaan met deze zorgen. Ze kunnen specifieke tips en adviezen aanreiken om het zelfvertrouwen van zowel ouders als kinderen te versterken.
 8. Geduld en begrip: Wees geduldig met jezelf en met je kinderen. Het proces van leren en groeien kan soms traag verlopen, maar met tijd en oefening kunnen ze hun vaardigheden verbeteren.

Tips en adviezen voor ouders

Om ouders te helpen bij het proces van loslaten en het bevorderen van de onafhankelijkheid van hun blinde of slechtziende kinderen, zijn hier enkele tips en adviezen:

Ondersteuning bieden

Zorg voor een ondersteunende omgeving waarin je kind zich veilig voelt om nieuwe dingen te proberen en fouten te maken. Moedig open communicatie aan en luister naar de zorgen en behoeften van je kind.

Zelfstandigheid bevorderen

Help je kind bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden, zoals oriëntatie en mobiliteit, braille, gebruik van hulpmiddelen en technologie, en huishoudelijke taken. Deze vaardigheden zullen hun zelfvertrouwen vergroten en hun onafhankelijkheid bevorderen.

Braille

Braille

Grenzen stellen

Hoewel het belangrijk is om onafhankelijkheid te stimuleren, moeten ouders ook grenzen stellen om de veiligheid van hun kind te waarborgen. Dit vereist een evenwichtige benadering waarin je je kind de vrijheid geeft om te verkennen, maar met duidelijke richtlijnen en supervisie.

Rolmodel zijn

Wees een positief rolmodel door zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en positieve attitudes ten opzichte van uitdagingen te tonen. Je kind zal veel leren door jouw voorbeeld.

Aandachtspunten voor blinde en slechtziende kinderen

Aan de andere kant is het voor blinde en slechtziende kinderen van cruciaal belang om bepaalde aspecten in gedachten te houden terwijl ze hun eigen onafhankelijkheid ontwikkelen:

Zelfvertrouwen opbouwen

Werk aan het opbouwen van zelfvertrouwen door het behalen van doelen en het leren omgaan met uitdagingen. Geloof in je eigen capaciteiten en wees bereid om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Assertief communiceren

Leer assertief te communiceren met anderen, zodat je je behoeften en wensen duidelijk kunt maken. Oefen om hulp te vragen en aan te geven wat je nodig hebt om succesvol te zijn.

Zelfbewustzijn

Ontwikkel een dieper zelfbewustzijn over je visuele handicap en hoe je ermee omgaat. Begrijp je sterke punten en uitdagingen en zoek manieren om met beide om te gaan.

Blijf leren

Blijf leren en groeien door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en je kennis uit te breiden. Technologische hulpmiddelen en training kunnen je helpen bij het vergroten van je zelfstandigheid.

Het loslaten van een kind met een visuele handicap kan zeker uitdagend zijn, maar het is een belangrijk onderdeel van hun groei naar onafhankelijkheid. Zowel ouders als kinderen moeten samenwerken om een evenwicht te vinden tussen bescherming en autonomie, en dit proces zal uiteindelijk leiden tot sterke, zelfverzekerde personen die klaar zijn om de wereld te verkennen en te veroveren.

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024 – 06:16