Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?

In een wereld die sterk leunt op visuele waarneming, blijft slechtziendheid een complexe en soms moeilijk te begrijpen ervaring. Het uitleggen van hoe het is om beperkt zicht te hebben, vormt een uitdaging op zich. Deze uitdaging wordt vaak versterkt door de vele vooroordelen en misvattingen die mensen met slechtziendheid moeten trotseren. Maar de complexiteit stopt hier niet. Het gezichtsvermogen van slechtziende personen kan ook variëren, onder invloed van zowel oogaandoeningen als externe factoren.

Hoe kan je slechtziendheid uitleggen?

Het begrijpelijk maken van slechtziendheid aan anderen is een uitdaging, aangezien het een subjectieve ervaring betreft die niet gemakkelijk te bevatten is voor mensen met normaal zicht. Niettemin zijn er verschillende benaderingen die je kunt hanteren om empathie op te wekken en bewustzijn te creëren over de uitdagingen en strategieën van mensen met slechtziendheid.

Vergelijk met normaal zicht

Je kunt proberen anderen te laten begrijpen hoe jouw zicht afwijkt van hun perceptie van normaal zicht. Bijvoorbeeld: “Stel je voor dat je naar een schilderij kijkt dat een beetje uit focus is. Voor mij lijkt de wereld soms vergelijkbaar.”

Dit is mogelijk niet van toepassing zijn op mensen die nooit goed hebben kunnen zien. Voor deze mensen kan het lastig zijn om te verwijzen naar ervaringen met normaal zicht, aangezien ze dat nooit hebben gehad.

In plaats daarvan kan het nuttig zijn om de nadruk te leggen op hoe je omgaat met je huidige zichtsituatie en hoe je de wereld waarneemt. Hier zijn enkele mogelijke benaderingen:

 1. Persoonlijke beleving: Beschrijf hoe je jouw omgeving waarneemt, zonder te refereren naar normaal zicht. Bijvoorbeeld: “Ik merk dat ik soms details van objecten van dichtbij kan zien, maar het kan lastig zijn om te begrijpen hoe dingen eruitzien als ze verder weg zijn.”
 2. Relaties met andere zintuigen: Leg uit hoe je andere zintuigen gebruikt om je omgeving te begrijpen. Bijvoorbeeld: “Ik gebruik vaak geluiden en texturen om te begrijpen waar ik ben en wat er om me heen gebeurt.”
 3. Dagelijkse uitdagingen: Bespreek specifieke situaties waarin je merkt dat je zicht beperkingen heeft, zonder normaal zicht als vergelijkingspunt te nemen. Bijvoorbeeld: “Het kan soms lastig zijn om te weten wat er op een bord staat of om mensen in een menigte te herkennen.”
 4. Beschrijf aanpassingen: Leg uit welke hulpmiddelen en technieken je gebruikt om dagelijkse taken te vergemakkelijken. Dit kan anderen helpen begrijpen hoe je jezelf aanpast aan je visuele beperking.

Het doel is om anderen een inkijkje te geven in hoe je jouw wereld ervaart, zonder de vergelijking met normaal zicht te maken. Hierdoor kunnen mensen een beter begrip krijgen van jouw persoonlijke ervaring en uitdagingen.

Gebruik analoge vergelijkingen

Herkenbare vergelijkingen kunnen helpen om de ervaring te illustreren. Je zou kunnen zeggen: “Het is als kijken door een beslagen raam na een warme douche. Alles lijkt wazig en niet scherp.”

Voor mensen die nooit goed hebben kunnen zien en dus geen referentie hebben naar een normaal gezichtsvermogen, kunnen analoge vergelijkingen minder relevant lijken. In plaats daarvan kan het nuttig zijn om te focussen op het beschrijven van hun specifieke ervaringen en hoe ze de omgeving waarnemen, zonder terug te vallen op vergelijkingen met normaal zicht.

Bijvoorbeeld:

 1. Directe beschrijving: Probeer de gevoelens en indrukken van je zicht te beschrijven zonder ze te vergelijken met iets anders. “Ik ervaar de wereld als een verzameling van vormen en contrasten. Ik kan dingen dichtbij beter zien dan op afstand.”
 2. Zintuiglijke integratie: Benadruk hoe je andere zintuigen gebruikt om je omgeving te begrijpen. “Ik vertrouw sterk op geluiden, geuren en texturen om me te oriënteren en informatie te verzamelen over mijn omgeving.”
 3. Dagelijkse ervaringen: Vertel over dagelijkse situaties waarin je merkt dat je visuele beperking invloed heeft, zonder referentie naar normaal zicht. “Ik moet extra voorzichtig zijn bij het lopen door drukke plaatsen omdat ik mensen niet altijd kan zien aankomen.”
 4. Gebruik van hulpmiddelen: Leg uit welke hulpmiddelen en technieken je gebruikt om je dagelijkse taken uit te voeren. “Ik maak gebruik van een witte stok om obstakels te detecteren en een spraakassistent om teksten voor me voor te lezen.”

De nadruk ligt hierbij op het delen van persoonlijke ervaringen en strategieën zonder normaal zicht als vergelijkingspunt te nemen. Op deze manier kunnen anderen een dieper begrip ontwikkelen van hoe mensen die nooit goed hebben kunnen zien, de omgeving waarnemen en navigeren.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Focus op specifieke uitdagingen

Het benoemen van specifieke situaties kan begrip vergroten. Bijvoorbeeld: “Het lezen van menukaarten in restaurants is voor mij lastig, omdat de tekst klein is en mijn ogen moeite hebben met scherpstellen.”

Beschrijf het wisselende zicht

Je kunt uitleggen dat jouw zicht niet altijd hetzelfde is. Vergelijk het met een camera die moeite heeft met scherpstellen bij verschillende lichtniveaus. “Stel je voor dat je de helderheid van je telefoon aanpast in een donkere kamer en het even duurt voordat het beeld scherp wordt.”

Deel emoties en frustraties

Door te praten over de emotionele impact van jouw ervaring, kun je empathie opwekken. Bijvoorbeeld: “Soms is het frustrerend als ik iets niet kan vinden in de winkel en ik voel me onzeker als ik niet zelfstandig kan lopen.”

Gebruik technologische vergelijkingen

Het vergelijken van je ogen met technologie kan helpen. “Stel je voor dat je door de lens van een oude camera kijkt, waarbij het beeld onscherp is en enigszins vervormd lijkt.”

Voor slechtziende mensen die nooit goed hebben kunnen zien en dus geen ervaring hebben met normaal zicht, kunnen technologische vergelijkingen enigszins uitdagend zijn om te begrijpen. In dit geval is het belangrijk om de analogieën aan te passen zodat ze aansluiten bij hun unieke ervaring van slechtziendheid.

Bijvoorbeeld:

 1. Directe technologische beschrijving: In plaats van te verwijzen naar een oude camera, kun je technische termen gebruiken om de ervaring te beschrijven. “Het is alsof ik door een lens kijk met een lage resolutie en wazige focus, waardoor details vaak onduidelijk zijn.”
 2. Gevoelens en gevolgen: Benadruk hoe je visuele ervaring impact heeft op je dagelijkse leven zonder te verwijzen naar normaal zicht. “Mijn zicht voelt als een mozaïek van licht en schaduwen. Hierdoor moet ik dichtbij dingen zijn om ze goed te kunnen herkennen.”
 3. Voorbeeld van adaptatie: Vertel over manieren waarop je hebt geleerd omgaan met je beperkte zicht zonder referentie naar normaal zicht. “Ik heb geleerd om mijn omgeving in stukjes waar te nemen, vergelijkbaar met hoe een computer een afbeelding opdeelt in pixels.”
 4. Hulpmiddelen en vergelijking met technologie: Leg uit welke moderne technologie je gebruikt om jezelf te ondersteunen. “Ik maak gebruik van apps en apparaten die tekst kunnen voorlezen, vergelijkbaar met hoe spraakherkenningssoftware een geschreven tekst kan omzetten in gesproken woorden.”

Het doel is om de ervaring van slechtziende mensen zonder normaal zicht begrijpelijk en herkenbaar te maken, zelfs als technologische vergelijkingen worden gebruikt. Het draait om het delen van hun unieke perspectief en hoe ze omgaan met hun visuele beperking in het dagelijks leven.

Leid hen door jouw ervaring

Beschrijf een typische dag en de uitdagingen die je tegenkomt. “Ik moet bijvoorbeeld mijn telefoon heel dichtbij houden om berichten te lezen en wanneer ik buiten loop, moet ik extra voorzichtig zijn met obstakels zoals trappen.”

Hier zijn wat meer voorbeelden van hoe je slechtziendheid kunt uitleggen door anderen door jouw ervaring te leiden:

 1. Dagelijkse activiteiten: “Een typische ochtend voor mij begint met het lezen van mijn telefoon. Stel je voor dat je je telefoon op enkele centimeters van je ogen moet houden om de tekst duidelijk te zien. Dan, wanneer ik naar buiten ga, moet ik extra alert zijn op dingen zoals trappen en obstakels die ik niet altijd duidelijk kan zien.”
 2. Navigeren: “Stel je voor dat je een onbekende ruimte binnengaat met weinig licht. Je zou je handen uitstrekken om te voelen waar je naartoe gaat, omdat je omgeving vaag lijkt. Dat is hoe ik soms me voel als ik ergens naartoe ga waar ik niet bekend mee ben.”
 3. Kleuren en details: “Probeer je voor te stellen dat je naar een foto kijkt met vage kleuren en vervagingen rond de randen. Voor mij is dat vergelijkbaar met hoe ik de wereld zie. Details en helderheid zijn soms moeilijk te onderscheiden.”
 4. Sociale interacties: “Wanneer ik met mensen praat, moet ik soms hun stemmen en lichaamstaal extra goed observeren, omdat ik hun gezichtsuitdrukkingen niet altijd kan waarnemen. Het is als het oplossen van een puzzel om te begrijpen hoe iemand zich voelt.”
 5. Lezen en tekst: “Stel je voor dat je probeert een boek te lezen, maar de letters lijken te dansen en wazig te worden naarmate je verder gaat. Dat is wat er gebeurt als ik probeer gedrukte tekst te lezen zonder hulpmiddelen.”
 6. Detailwaarneming: “Als ik naar een schilderij kijk, kan ik soms de grote lijnen en vormen goed zien, maar de fijne details ontgaan me. Het is alsof ik naar de wereld kijk door een wazige lens.”
 7. Aanpassingen: “Ik heb speciale technologie en apps die me helpen bij dagelijkse taken. Denk aan deze hulpmiddelen als een soort digitale assistent die me vertelt wat er om me heen gebeurt.”
 8. Vermoeidheid en variabiliteit: “Stel je voor dat je ogen snel moe worden en dat je zicht na verloop van tijd waziger wordt. Soms lijkt mijn zicht helder en soms minder, afhankelijk van vermoeidheid, licht en andere factoren.”

Door specifieke situaties en dagelijkse ervaringen te delen, kun je anderen een kijkje geven in jouw wereld en hen helpen begrijpen hoe slechtziendheid van invloed is op verschillende aspecten van je leven.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vooroordelen

Welke vooroordelen?

Slechtzienden kunnen helaas geconfronteerd worden met verschillende vooroordelen en misvattingen van mensen die goed kunnen zien. Deze vooroordelen kunnen voortkomen uit een gebrek aan begrip en kennis over wat het werkelijk betekent om slecht te zien. Hier zijn enkele van deze vooroordelen in meer detail, samen met voorbeelden om ze te verduidelijken:

 1. “Je kunt toch nog wel iets zien?”: Mensen kunnen denken dat als iemand slechtziend is, ze helemaal geen zicht hebben. Dit vooroordeel komt voort uit het idee dat een visuele beperking absoluut en extreem is. Echter, slechtziendheid komt in verschillende gradaties voor. Iemand kan bijvoorbeeld grote objecten in de omgeving zien, maar kleine details missen.
 2. “Als je een bril draagt, moet je prima kunnen zien”: Dit vooroordeel komt voort uit het idee dat een bril alle visuele problemen kan oplossen. Maar sommige oogaandoeningen zijn niet te corrigeren met een bril. Een bril kan helpen bij het scherpstellen van beelden, maar het kan nog steeds moeilijk zijn om details te onderscheiden of contrasten waar te nemen.
 3. “Je kunt vast niet zelfstandig functioneren”: Dit vooroordeel gaat ervan uit dat slechtziende personen volledig afhankelijk zijn van anderen. Terwijl sommige taken misschien wat aanpassingen vergen, kunnen veel slechtzienden toch zelfstandig leven en dagelijkse activiteiten uitvoeren met behulp van hulpmiddelen zoals spraakassistenten, een witte stok en vergrotingsapparaten.
 4. “Je hebt vast allemaal dezelfde behoeften”: Dit vooroordeel houdt geen rekening met de diversiteit binnen de groep van slechtzienden. Mensen kunnen denken dat alle slechtzienden dezelfde behoeften hebben, terwijl elke persoon uniek is en verschillende aanpassingen en ondersteuning nodig kan hebben.
 5. “Je moet wel geluk hebben dat je bepaalde voordelen krijgt”: Hoewel er inderdaad steun en hulpmiddelen beschikbaar zijn voor slechtzienden, betekent dit niet dat hun leven zonder uitdagingen is. Ze moeten nog steeds dagelijkse obstakels overwinnen en leren omgaan met hun visuele beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
 6. “Je ziet er helemaal niet blind of slechtziend uit”: Dit vooroordeel komt voort uit stereotypen over hoe blindheid of slechtziendheid eruit zou moeten zien. Mensen denken vaak dat iemand die slecht ziet er op een specifieke manier uit moet zien, terwijl dit heel verschillend kan zijn, van subtiele tot meer zichtbare signalen.
 7. “Je moet altijd hulp nodig hebben”: Dit vooroordeel onderschat de zelfstandigheid van slechtzienden. Hoewel sommige situaties aanpassingen en hulp kunnen vereisen, kunnen veel slechtzienden dagelijkse taken zelfstandig uitvoeren.

Het is van groot belang om deze vooroordelen te herkennen en te corrigeren door open gesprekken en educatie. Door anderen bewust te maken van de realiteit van slechtziendheid kunnen we bijdragen aan een inclusievere samenleving waarin slechtziende personen volwaardig kunnen deelnemen.

Omgaan met vooroordelen

Omgaan met vooroordelen als slechtziende persoon kan uitdagend zijn, maar er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken om deze uitdagingen aan te gaan en jezelf te versterken. Hier zijn de strategieën in meer detail, met voorbeelden om de concepten te verduidelijken:

 1. Educatie en bewustwording: Vaak hebben mensen vooroordelen omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over wat het betekent om slechtziend te zijn. Je kunt educatie en bewustwording bevorderen door met anderen te praten en informatie te delen. Je zou bijvoorbeeld kunnen uitleggen welke soorten slechtziendheid en blindheid er zijn, hoe ze zich manifesteren en welke hulpmiddelen en technologieën worden gebruikt om het dagelijks leven te vergemakkelijken.
 2. Grenzen stellen: Het is belangrijk om je eigen grenzen te respecteren en anderen te laten weten wanneer ze een ongepast vooroordeel hebben geuit. Als iemand bijvoorbeeld zegt: “Jij kunt vast niet zelfstandig functioneren”, kun je rustig antwoorden met: “Ik kan heel goed zelfstandig leven en gebruik daarvoor verschillende hulpmiddelen en aanpassingen.”
 3. Positieve zelfacceptatie: Het is essentieel om jezelf te accepteren en te waarderen zoals je bent. Je kunt jezelf herinneren aan je prestaties en sterke punten om je zelfvertrouwen te vergroten. Laat de vooroordelen van anderen je eigenwaarde niet beïnvloeden.
 4. Focus op sterke punten: Richt je op je vaardigheden en wat je bereikt hebt ondanks je visuele handicap. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over de succesvolle projecten die je hebt afgerond, hoe je zelfstandig reist of hoe je nieuwe technologieën gebruikt om je leven te vergemakkelijken.
 5. Voorlichting geven: Als je je comfortabel voelt, kun je anderen informeren over jouw ervaringen en uitdagingen. Je kunt bijvoorbeeld delen hoe je dagelijkse taken uitvoert, zoals koken, winkelen en navigeren, om anderen een beter begrip te geven van hoe je jouw visuele beperking aanpakt.
 6. Hulp vragen: Wees niet bang om hulp te vragen wanneer je het nodig hebt. Dit kan variëren van hulp bij het oversteken van een drukke straat tot het vragen om ondersteuning bij het lezen van kleine lettertjes. Dit toont aan dat je zelfbewust bent en je behoeften kunt communiceren.
 7. Zoek steun: Het delen van je ervaringen en gevoelens met vrienden, familie en lotgenoten kan helpen om de emotionele belasting van vooroordelen te verminderen. Door deel te nemen aan een supportgroep voor slechtziende personen kan je bijvoorbeeld ervaringen delen en advies krijgen.
 8. Humor gebruiken: Soms kun je humor gebruiken om vooroordelen te doorbreken en de spanning te verminderen. Stel je bijvoorbeeld voor dat iemand zegt: “Kun je dat echt zien?” Je zou kunnen antwoorden met een glimlach: “Nee, ik gok gewoon en hoop op het beste!”
 9. Zelfzorg en zelfliefde: Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als emotioneel. Laat je niet ontmoedigen door negatieve denkbeelden van anderen. Door jezelf te waarderen en te verzorgen, kun je sterker en veerkrachtiger worden in het omgaan met vooroordelen.
 10. Kies je strijd: Niet elk vooroordeel vereist een uitgebreide reactie. Sommige opmerkingen zijn onwetend of niet kwaadwillig bedoeld. Het is aan jou om te beslissen wanneer je de tijd en energie wilt besteden om een vooroordeel aan te pakken en wanneer je het kunt negeren.

Onthoud dat jij de regie hebt over hoe je reageert op vooroordelen. Het doel is om begrip en respect te bevorderen, zowel voor jezelf als voor anderen. Door deze strategieën te gebruiken, kun je jezelf versterken en anderen helpen een dieper inzicht te krijgen in jouw wereld.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Variabel gezichtsvermogen

Het menselijk gezichtsvermogen is dynamisch en kan variëren onder invloed van verschillende interne en externe factoren. Bij slechtziendheid, inclusief tunnelzicht en variaties in zicht, is het belangrijk om aan anderen uit te leggen dat het zicht niet altijd constant is en kan variëren onder verschillende omstandigheden. Dit kan helpen om begrip en empathie te bevorderen, waardoor anderen beter kunnen meeleven met de uitdagingen die slechtziende personen dagelijks ervaren.

Oogaandoeningen

Tunnelzicht

Tunnelzicht, kokerzicht en perifere visuele beperking: Tunnelzicht, ook wel bekend als kokerzicht of perifere visuele beperking, verwijst naar een situatie waarbij het centrale gedeelte van het gezichtsveld is aangetast, terwijl het perifere zicht (het zicht aan de randen van het gezichtsveld) vaak beter behouden blijft. Het is alsof je door een smalle tunnel kijkt, waarbij je alleen een beperkt deel van de omgeving in het midden kunt zien, terwijl de rest van de omgeving aan de zijkanten minder duidelijk wordt waargenomen.

Bepaalde Objecten Zien in het Centrale Gezichtsveld: Vanwege het behouden perifere zicht kunnen mensen met tunnelzicht soms objecten die zich in het centrale gezichtsveld bevinden, relatief duidelijk waarnemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze een broodkruimel op de tafel dichtbij kunnen zien, omdat het in het centrale zichtveld valt.

Moeilijkheid bij Waarnemen in de Periferie: Objecten of mensen die zich buiten het centrale gezichtsveld bevinden, kunnen echter moeilijker te zien zijn. Stel je voor dat je naar een punt in de verte kijkt, maar het lijkt alsof dit punt vervaagt of gewoonweg niet opgemerkt wordt. Dit kan leiden tot situaties waarin iemand een object in het midden duidelijk kan zien, maar de aanwezigheid van mensen of objecten aan de zijkanten niet opmerkt.

Nachtblindheid

Mensen met nachtblindheid, of nyctalopie, hebben moeite met zien in omstandigheden met weinig licht. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met autorijden ‘s nachts of in slecht verlichte gebieden, omdat hun ogen moeite hebben met het aanpassen aan de duisternis. Dit kan leiden tot variaties in het zicht, afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Overgevoelig voor licht (fotofobie)

Sommige mensen hebben last van fotofobie, wat betekent dat ze overgevoelig zijn voor licht. Fel licht kan pijnlijk zijn voor hun ogen en hun zicht beïnvloeden. Dit kan leiden tot variaties in het zicht, afhankelijk van de blootstelling aan lichtbronnen.

Diabetische retinopathie

Bij mensen met diabetische retinopathie kan het gezichtsvermogen variabel zijn als gevolg van schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Dit kan van invloed zijn op de netvaten en leiden tot wisselende scherpte van het gezichtsvermogen.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Oogmigraine

Oogmigraine verwijst naar migraineaanvallen die zich specifiek uiten in visuele symptomen. Deze symptomen kunnen zijn: flikkeringen, zigzaglijnen, flitsen of golvende lijnen in het gezichtsveld. Ze kunnen aanvoelen alsof je door een vervormd glas kijkt. Het belangrijkste kenmerk van oogmigraine is dat het vaak geen hoofdpijn met zich meebrengt, in tegenstelling tot de typische migraine. De visuele symptomen duren meestal kort, variërend van enkele minuten tot een uur. Hoewel de exacte oorzaak van oogmigraine niet volledig begrepen is, wordt gedacht dat het te maken heeft met tijdelijke verstoringen in de bloedstroom naar de visuele cortex van de hersenen.

Visuele migraine

Visuele migraine is vergelijkbaar, maar het wordt vaak specifieker gebruikt om te verwijzen naar migraineachtige symptomen die zich vooral manifesteren in één oog. Dit kan leiden tot tijdelijke veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals een wazig gezichtsveld, scotomen (blinde vlekken) of andere visuele verstoringen. Net als bij oogmigraine kunnen deze symptomen variabel zijn en duren ze meestal kort. Ook hier kunnen hoofdpijn en andere migraineachtige symptomen afwezig zijn.

Staar

Mensen met staar kunnen variaties in het gezichtsvermogen ervaren afhankelijk van de mate van vertroebeling van de ooglens. In sommige gevallen kunnen ze dingen beter zien op bepaalde afstanden of onder specifieke lichtomstandigheden.

Ooginfecties en allergieën

Tijdelijke ooginfecties of allergische reacties kunnen leiden tot variaties in het zicht, met oogklachten zoals roodheid, jeuk en een wazig zicht tot gevolg.

Het is belangrijk om te benadrukken dat variabiliteit in het gezichtsvermogen niet alleen bij slechtziende personen voorkomt, maar ook bij mensen zonder zichtproblemen. Verschillende factoren kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden en leiden tot schommelingen in wat iemand kan zien. Dit kan variëren van dag tot dag en onder verschillende omstandigheden.

Externe factoren

Volgende omstandigheden kunnen bij iedereen variaties in het gezichtsvermogen veroorzaken. Bij mensen met slechtziendheid kunnen deze factoren de variabiliteit in hun zicht nog meer beïnvloeden, wat leidt tot de complexiteit van hun visuele ervaring.

Invloed van lichtomstandigheden

Licht speelt een cruciale rol in hoe we de omgeving waarnemen. Voor mensen met slechtziendheid kunnen veranderingen in lichtomstandigheden het gezichtsvermogen aanzienlijk beïnvloeden. Bij zwak licht, zoals tijdens de avonduren of in slecht verlichte omgevingen, kunnen objecten moeilijker te onderscheiden zijn. Dit komt doordat er minder licht beschikbaar is voor de ogen om visuele informatie te verwerken.

Variabiliteit in waarneming

Slechtziende personen kunnen aanzienlijke schommelingen ervaren in wat ze kunnen zien, zelfs onder vergelijkbare omstandigheden. Deze variabiliteit hangt af van verschillende factoren, zoals de intensiteit van het licht, het contrast tussen objecten en beweging in de omgeving. Soms kunnen ze een object helder en duidelijk waarnemen, terwijl het op andere momenten wazig of zelfs onzichtbaar lijkt.

Emotionele ervaring

Deze variabiliteit in zicht kan tot gevoelens van frustratie en verwarring leiden, vooral omdat het voor anderen misschien moeilijk te begrijpen is. Je zou bijvoorbeeld een dag kunnen hebben waarop je bepaalde dingen heel goed kunt zien en de volgende dag merken dat diezelfde dingen minder duidelijk lijken. Emotionele stress kan dus ook invloed hebben op het gezichtsvermogen. Sommige mensen merken dat ze tijdens stressvolle situaties waziger zicht hebben. Dit kan een emotioneel belastende ervaring zijn, vooral als mensen om je heen de schommelingen in je zicht niet begrijpen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid heeft niet alleen invloed op het lichaam, maar ook op de ogen. Vermoeide ogen kunnen leiden tot wazig zicht, problemen bij het scherpstellen en algemeen ongemak.

Ouderdom

Het gezichtsvermogen verandert vaak naarmate we ouder worden. Veel mensen ervaren moeilijkheden bij het lezen van kleine lettertjes naarmate ze ouder worden, zelfs als ze geen ernstige visuele aandoening hebben.

Medicijnen en ziekten

Bepaalde medicijnen en gezondheidsproblemen kunnen tijdelijke veranderingen in het gezichtsvermogen veroorzaken. Bijwerkingen van medicijnen of gezondheidsproblemen kunnen variabiliteit in het zicht veroorzaken.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Verminderde hydratatie

Onvoldoende hydratatie kan leiden tot droge ogen, wat op zijn beurt kan resulteren in waziger zicht en ongemak.

Zwangerschap

Hormonale schommelingen tijdens de zwangerschap kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden, waardoor sommige vrouwen tijdelijke veranderingen in hun zicht ervaren.

Blootstelling aan schermen

Langdurige blootstelling aan digitale schermen kan oogvermoeidheid veroorzaken, wat resulteert in verminderde scherpte van het gezichtsvermogen.

Voeding

Een gebrek aan essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines en antioxidanten, kan de algehele gezondheid van de ogen aantasten en variabiliteit in het gezichtsvermogen veroorzaken.

Het begrijpen van deze externe factoren en hun impact op het gezichtsvermogen kan bijdragen aan een beter begrip van de complexiteit van visuele ervaringen, zowel voor slechtziende personen met als voor mensen zonder zichtproblemen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 14:33