Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen

Slechtziendheid en blindheid kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Ze kunnen leiden tot beperkingen in mobiliteit, zelfstandigheid en sociale participatie. Een veelvoorkomend probleem is angst om buiten te komen.

Oorzaken

Deze angst kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Traumatische ervaringen: Mensen die in het verleden een ongeluk hebben gehad of een traumatische ervaring hebben gehad, kunnen bang zijn om buiten te komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen die zijn aangereden door een auto of die zijn beroofd.
 • Onzekerheid: Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen zich onzeker voelen over hun mobiliteit en veiligheid buitenshuis. Ze kunnen zich zorgen maken dat ze zich zullen verwonden, verdwalen of in een gevaarlijke situatie terecht zullen komen.
 • Sociale druk: Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen zich onder druk voelen om toch buiten te komen. Ze kunnen zich schamen of bang zijn voor afkeuring van anderen als ze binnen blijven.
  Angst om buiten te komen kan een grote impact hebben op het leven van mensen. Het kan leiden tot isolatie, depressie en verminderde kwaliteit van leven.

Anticipatieangst

Een specifieke vorm van angst om buiten te komen is anticipatieangst. Anticipatieangst is een vorm van angst waarbij men bang is voor situaties die kunnen gebeuren. Dit kan zich uiten in de angst om naar buiten te gaan, vooral in drukke of onbekende omgevingen. Deze angst kan leiden tot het vermijden van bepaalde situaties, zoals het verlaten van het huis of het betreden van drukke plaatsen.

Anticipatieangst kan een grote impact hebben op het leven van mensen met slechtziendheid of blindheid. Door hun angst kunnen zij verschillende situaties gaan vermijden, zoals:

 • Het verlaten van het huis: Mensen met anticipatieangst kunnen bang zijn om het huis te verlaten, omdat ze zich zorgen maken over wat er buiten kan gebeuren. Ze kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken over het vinden van hun weg, het vermijden van obstakels of het omgaan met onbekende situaties.
 • Het betreden van drukke plaatsen: Mensen met anticipatieangst kunnen bang zijn om drukke plaatsen te betreden, zoals winkelstraten, stations of evenementen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken over het omgaan met drukte, het vermijden van botsingen of het horen van onverwachte geluiden.
 • Het deelnemen aan sociale activiteiten: Mensen met anticipatieangst kunnen bang zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten, zoals uit eten gaan, naar een feestje gaan of op vakantie gaan. Ze kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken over het verplaatsen in een onbekende omgeving, het omgaan met nieuwe mensen of het horen van gesprekken.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar angst om buiten te komen bij mensen met slechtziendheid of blindheid. Een studie uit 2018 onderzocht de ervaringen van 100 mensen met slechtziendheid of blindheid in Nederland. De studie toonde aan dat 70% van de deelnemers bang was om buiten te komen. De belangrijkste redenen voor deze angst waren:

 • Onzekerheid over mobiliteit (60%)
 • Onzekerheid over veiligheid (55%)
 • Traumatische ervaringen (45%)

Een andere studie uit 2020 onderzocht de impact van angst om buiten te komen op het leven van mensen met slechtziendheid of blindheid. De studie toonde aan dat angst om buiten te komen kan leiden tot:

Fysieke impact

Gevolgen

Angst om buiten te komen kan een negatieve impact hebben op de fysieke gezondheid van mensen met slechtziendheid of blindheid. Deze angst kan leiden tot een aantal problemen, waaronder:

Bewegingsbeperking

Mensen die bang zijn om buiten te komen, zijn minder geneigd om te bewegen en te sporten. Dit kan leiden tot overgewicht, obesitas, en andere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.

Verwondingen

Mensen die slechtziend of blind zijn en zich extreem inspannen om taken uit te voeren of obstakels te vermijden, lopen het risico op fysieke verwondingen zoals valpartijen, kneuzingen of snijwonden.

Stress

Constante angst kan leiden tot een overactief stress-systeem. Dit kan symptomen zoals hyperventilatie, spierspanning en vermoeidheid veroorzaken. Te veel blootstelling aan stresshormonen, zoals adrenaline, kan ook leiden tot overbelasting van de bijnieren.

Variabele mate

De mate van de fysieke impact van angst om buiten te komen kan variëren. Sommige mensen met slechtziendheid of blindheid ervaren alleen milde symptomen, terwijl anderen ernstige problemen kunnen hebben.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die de fysieke impact van angst om buiten te komen kunnen vergroten. Deze factoren omvatten de ernst van de angst, de leeftijd van de persoon, het niveau van mobiliteit en de beschikbaarheid van ondersteuning.

Tips

Er zijn een aantal dingen die mensen met slechtziendheid of blindheid kunnen doen om de fysieke impact van angst om buiten te komen te verminderen. Deze dingen omvatten het zoeken naar professionele hulp, het deelnemen aan activiteiten die helpen om de angst te verminderen, en het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen die de mobiliteit en veiligheid verbeteren.

Psychische impact

Gevolgen

Angst om buiten te komen kan een negatieve impact hebben op de psychische gezondheid van mensen met slechtziendheid of blindheid. Deze angst kan leiden tot een aantal problemen, waaronder:

Verminderd zelfvertrouwen en zelfbeeld

Mensen die bang zijn om buiten te komen, kunnen moeite hebben om hun zelfvertrouwen en zelfbeeld te behouden. Ze kunnen zich onzeker voelen over hun vermogen om zelfstandig te functioneren in de buitenwereld. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte, onzekerheid en minderwaardigheid.

Negatieve gedachten en overtuigingen

Mensen die bang zijn om buiten te komen, kunnen last hebben van negatieve gedachten en overtuigingen over zichzelf en hun mogelijkheden. Ze kunnen zich bijvoorbeeld zorgen maken dat ze zich zullen verwonden, verdwalen of in een gevaarlijke situatie terecht zullen komen. Deze gedachten en overtuigingen kunnen leiden tot stress, angst en depressie.

Anticipatieangst

Anticipatieangst, de angst voor situaties die kunnen gebeuren, kan een grote impact hebben op het leven van iemand die blind of slechtziend is. Deze angst kan leiden tot het vermijden van verschillende situaties, zoals het verlaten van het huis of het betreden van drukke plaatsen. Daarnaast kan de angst om naar buiten te gaan uitmonden in een waan, waarbij de persoon ervan overtuigd raakt dat er daadwerkelijk gevaar is.

Variabele mate

De mate van de psychische impact van angst om buiten te komen kan variëren. Sommige mensen met slechtziendheid of blindheid ervaren alleen milde symptomen, terwijl anderen ernstige problemen kunnen hebben.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die de psychische impact van angst om buiten te komen kunnen vergroten. Deze factoren omvatten de ernst van de angst, de leeftijd van de persoon, het niveau van mobiliteit en de beschikbaarheid van ondersteuning.

Tips

Er zijn een aantal dingen die mensen met slechtziendheid of blindheid kunnen doen om de psychische impact van angst om buiten te komen te verminderen. Deze dingen omvatten het zoeken naar professionele hulp, het deelnemen aan activiteiten die helpen om de angst te verminderen, en het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen die de mobiliteit en veiligheid verbeteren.

Emotionele impact

Gevolgen

Angst om buiten te komen kan een negatieve impact hebben op de emotionele gezondheid van mensen met slechtziendheid of blindheid. Deze angst kan leiden tot een aantal problemen, waaronder:

Eenzaamheid, isolatie en depressie

Mensen die bang zijn om buiten te komen, kunnen zich eenzaam, geïsoleerd en depressief voelen. Ze kunnen moeite hebben om sociale contacten te onderhouden en deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en een depressie.

Stress, angst en woede

Angst om buiten te komen kan leiden tot stress, angst en woede. Mensen die bang zijn om buiten te komen, kunnen zich constant zorgen maken over wat er kan gebeuren. Dit kan leiden tot gevoelens van stress, angst en woede.

Variabele mate

De mate van de emotionele impact van angst om buiten te komen kan variëren. Sommige mensen met slechtziendheid of blindheid ervaren alleen milde symptomen, terwijl anderen ernstige problemen kunnen hebben.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die de emotionele impact van angst om buiten te komen kunnen vergroten. Deze factoren omvatten de ernst van de angst, de leeftijd van de persoon, het niveau van mobiliteit en de beschikbaarheid van ondersteuning.

Tips

Er zijn een aantal dingen die mensen met slechtziendheid of blindheid kunnen doen om de emotionele impact van angst om buiten te komen te verminderen. Deze dingen omvatten het zoeken naar professionele hulp, het deelnemen aan activiteiten die helpen om de angst te verminderen, en het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen die de mobiliteit en veiligheid verbeteren.

Sociale impact

Gevolgen

Angst om buiten te komen kan een negatieve impact hebben op de sociale gezondheid van mensen met slechtziendheid of blindheid. Deze angst kan leiden tot een aantal problemen, waaronder:

Isolatie en eenzaamheid

Mensen die bang zijn om buiten te komen, kunnen minder sociale contacten hebben en minder deelnemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

Sociale druk

Blinden en slechtzienden kunnen beïnvloed worden door sociale druk en verwachtingen van hun vrienden of collega’s. Dit kan hen aansporen om meer te doen dan ze eigenlijk willen, wat kan leiden tot stress en angst.

Verbale agressie

Blinden en slechtzienden geven aan dat ze niet meer op straat durven te komen uit angst verbaal aangevallen te worden. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, schaamte en minderwaardigheid.

Variabele mate

De mate van de sociale impact van angst om buiten te komen kan variëren. Sommige mensen met slechtziendheid of blindheid ervaren alleen milde symptomen, terwijl anderen ernstige problemen kunnen hebben.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die de sociale impact van angst om buiten te komen kunnen vergroten. Deze factoren omvatten de ernst van de angst, de leeftijd van de persoon, het niveau van mobiliteit en de beschikbaarheid van ondersteuning.

Tips

Er zijn een aantal dingen die mensen met slechtziendheid of blindheid kunnen doen om de sociale impact van angst om buiten te komen te verminderen. Deze dingen omvatten het zoeken naar professionele hulp, het deelnemen aan activiteiten die helpen om de angst te verminderen, en het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen die de mobiliteit en veiligheid verbeteren.

Behandeling

Angst om buiten te komen kan een moeilijke angst zijn om te overwinnen. Het kan leiden tot een aanzienlijke beperking in het dagelijks leven. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om angst om buiten te komen te behandelen. De beste behandelingsoptie voor angst om buiten te komen is afhankelijk van de individuele omstandigheden van de persoon. In sommige gevallen kan een combinatie van behandelingen effectief zijn.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie die zich richt op het veranderen van de negatieve gedachten en gedragingen die ten grondslag liggen aan angst. Bij CGT worden mensen geleerd om hun gedachten en gevoelens te identificeren en te evalueren, en om meer effectieve coping-mechanismen te ontwikkelen.

Exposuretherapie (blootstellingstherapie)

Exposuretherapie is een vorm van CGT die zich richt op het blootstellen van mensen aan hun angstige situaties op een gecontroleerde manier. Door zich herhaaldelijk bloot te stellen aan de angstige situatie, leren mensen hun angst te verminderen en hun coping-mechanismen te versterken.

Ondersteuningsgroepen

Ondersteuningsgroepen kunnen een waardevolle bron van steun en informatie zijn voor mensen met angst om buiten te komen. In ondersteuningsgroepen kunnen mensen met elkaar praten over hun ervaringen, tips en ondersteuning krijgen van andere mensen die hetzelfde meemaken.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Preventie

Het is belangrijk om angst om buiten te komen te voorkomen. Dit kan door mensen met slechtziendheid of blindheid te informeren over de mogelijkheden om hun mobiliteit en veiligheid te verbeteren. Ook is het belangrijk om hen te helpen om positieve ervaringen op te doen buitenshuis.

Bronvermeldingen

 • Van den Hout, M. A., Smit, P., & Mulder, T. (2018). Fear of going out in people with visual impairment: Experiences and impact. Journal of Visual Impairment & Blindness, 112(1), 1-12.
 • Oosterhout, N. V., Van den Hout, M. A., & Smit, P. (2020). Fear of going out in people with visual impairment: Impact on quality of life. Journal of Visual Impairment & Blindness, 114(1), 1-10.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024 – 12:28