Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media

Inclusieve beeldvorming is het weergeven van mensen uit alle lagen van de samenleving, met inbegrip van mensen met een beperking, op een realistische en positieve manier. Het is belangrijk om inclusieve beeldvorming in de media te hebben, omdat het kan helpen om stereotypes en vooroordelen tegen mensen met een beperking te verminderen.

Programma’s, uitzendingen en artikels gericht op blinden en slechtzienden

Programma’s en artikels die specifiek gericht zijn op blinden en slechtzienden kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de bekendheid met deze groep mensen. Ze kunnen ook een platform bieden voor blinden en slechtzienden om hun verhalen te vertellen en hun ervaringen te delen.

Echter, programma’s en artikels die specifiek gericht zijn op blinden en slechtzienden kunnen ook een vorm van segregatie zijn. Ze kunnen het idee geven dat blinden en slechtzienden een aparte groep mensen zijn, die zich onderscheidt van de rest van de samenleving.

Programma’s, uitzendingen en artikels waarin blinden en slechtzienden toevallig ook geïnterviewd worden

Blinden en slechtzienden zijn onderdeel van onze samenleving. Ze hebben dezelfde interesses en beroepen als ziende mensen. Dit is belangrijk om te laten zien in de media.

Programma’s, uitzendingen en artikels waarin blinden en slechtzienden toevallig ook geïnterviewd worden, kunnen een meer realistisch beeld geven van de samenleving. Het laat zien dat blinden en slechtzienden gewoon mensen zijn, net als ieder ander.

Echter, het is belangrijk om te voorkomen dat blinden en slechtzienden alleen geïnterviewd worden als het onderwerp van het programma of artikel te maken heeft met hun beperking. Dit kan een vorm van stereotypering zijn. Het kan het idee geven dat blinden en slechtzienden alleen over hun beperking kunnen praten.

Een voorbeeld hiervan is een nieuwsbericht over een blinde vrouw die een marathon loopt. Het nieuwsbericht concentreert zich op haar prestatie, maar het laat niet zien dat ze ook een carrière heeft, vrienden heeft en van andere dingen houdt dan hardlopen.

Een meer inclusieve manier om blinden en slechtzienden in de media te vertegenwoordigen is om ze te laten zien in verschillende rollen en situaties. We kunnen ze zien als gewone mensen die gewoon hun leven leiden.

Programma’s, uitzendingen en artikels met blinden en slechtzienden op de achtergrond

Programma’s, uitzendingen en artikels met blinden en slechtzienden op de achtergrond, die niet het exclusieve onderwerp zijn van het programma, kunnen een zeer inclusieve beeldvorming geven. Ze laten zien dat blinden en slechtzienden gewoon onderdeel zijn van de samenleving, en dat ze geen uitzondering zijn.

Echter, als blinden en slechtzienden op de achtergrond alleen gefilmd worden als ze iets doen dat specifiek te maken heeft met hun beperking, kan dit ook een vorm van stereotypering zijn. Het kan het idee geven dat blinden en slechtzienden alleen over hun beperking kunnen doen.

Een voorbeeld hiervan is een nieuwsbericht over een blinde vrouw die een marathon loopt. Het nieuwsbericht concentreert zich op haar prestatie, maar het laat niet zien dat ze ook een carrière heeft, vrienden heeft en van andere dingen houdt dan hardlopen.

Een meer inclusieve manier om blinden en slechtzienden in de media te vertegenwoordigen is om ze te laten zien in verschillende rollen en situaties. We kunnen ze zien als gewone mensen die gewoon hun leven leiden.

Een voorbeeld hiervan is een scène in een tv-serie waarin een blinde man een baan heeft als advocaat. In de scène is hij aan het werk, net als alle andere advocaten in de serie. Er wordt geen aandacht besteed aan zijn beperking, behalve dat hij een blindenstok gebruikt.

Door blinden en slechtzienden op deze manier te vertegenwoordigen, kunnen we helpen om een meer realistisch en divers beeld van deze groep mensen te creëren.

Wat is dan inclusieve beeldvorming?

Inclusieve beeldvorming gaat niet alleen over het opnemen van blinden en slechtzienden in de media, maar ook over het respectvol en nauwkeurig weergeven van hun ervaringen en perspectieven. Het gaat erom een evenwichtig en realistisch beeld te geven van wat het betekent om blind of slechtziend te zijn, zonder te vervallen in stereotypen of sensatiezucht. Het gaat erom dat blinden en slechtzienden worden gezien als volwaardige en waardevolle leden van de samenleving, met hun eigen unieke ervaringen en bijdragen. Het gaat erom dat we de diversiteit en complexiteit van de menselijke ervaring vieren, in al haar vormen.

Een inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media is een beeldvorming die:

 • Blinden en slechtzienden weergeeft als onderdeel van de samenleving, niet als een aparte groep mensen: Dit betekent dat blinden en slechtzienden worden weergegeven in dezelfde rollen en situaties als ziende mensen. Ze zijn niet alleen te zien als slachtoffers of helden, maar ook als gewone mensen die gewoon hun leven leiden.
 • Blinden en slechtzienden weergeeft in verschillende rollen en situaties, niet alleen in verband met hun beperking: Dit betekent dat blinden en slechtzienden worden weergegeven als individuen met een breed scala aan interesses, beroepen en levensstijlen. Ze worden niet alleen gereduceerd tot hun beperking.
 • Blinden en slechtzienden weergeeft als individuen, niet als stereotypen: Dit betekent dat blinden en slechtzienden worden weergegeven als echte mensen met hun eigen unieke persoonlijkheden en ervaringen. Ze worden niet geportretteerd als stereotypen, zoals hulpeloze slachtoffers of superhelden.

Tips voor inclusieve beeldvorming

Hier zijn enkele tips voor inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media:

 • Authentieke castings: Indien mogelijk, cast dan blinde of slechtziende acteurs voor rollen die deze ervaring vereisen. Dit versterkt niet alleen de authenticiteit van de vertolking, maar biedt ook kansen aan talenten binnen deze gemeenschap.
 • Betrek blinden en slechtzienden: Als je een stuk maakt dat blinden en slechtzienden betreft, betrek hen dan in het proces. Hun inbreng kan waardevolle inzichten en perspectieven bieden.
 • Breek met traditionele narratieven: Durf te breken met traditionele narratieven rondom blindheid. Vermijd overdreven dramatisering en zoek naar nieuwe invalshoeken die recht doen aan de realiteit van het leven met een visuele beperking.
 • Educatieve elementen toevoegen: Integreer educatieve elementen in de content om het begrip van het publiek over visuele beperkingen te vergroten. Dit kan subtiel gebeuren door contextuele informatie toe te voegen of door het verhaal te weven rond educatieve aspecten.
 • Feedback en evaluatie: Sta open voor feedback van de blinde en slechtziende gemeenschap. Evalueer regelmatig de representaties in de media en neem suggesties ter harte om voortdurende verbeteringen te waarborgen.
 • Focus op mogelijkheden, niet op beperkingen: Hoewel het belangrijk is om de uitdagingen die blinden en slechtzienden kunnen ondervinden te erkennen, is het ook belangrijk om hun vaardigheden en prestaties te benadrukken.
 • Gebruik toegankelijke formaten: Zorg ervoor dat je media-inhoud toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Dit kan onder meer het gebruik van audiodescriptie, ondertiteling en andere toegankelijkheidsfuncties omvatten.
 • Inclusiviteit achter de schermen: Stimuleer diversiteit achter de schermen door het betrekken van blinde en slechtziende professionals in de productie, regie, verhaallijnen, personages, scripts en andere schrijfprocessen. Dit draagt bij aan een holistische inclusiviteit in het gehele productieproces en waarborgt realistische en respectvolle representaties.
 • Introduceer diversiteit in verhalen: Introduceer diverse verhalen waarin blinden en slechtzienden betrokken zijn. Vermijd het beperken van hun vertegenwoordiging tot specifieke thema’s zoals beperking of heldendom. Laat hun diversiteit zien in beroepen, relaties, en dagelijkse activiteiten.
 • Onderzoek de ervaring van blinden en slechtzienden: Zorg ervoor dat je begrijpt wat het is om blind of slechtziend te zijn, en hoe dit de levens van blinden en slechtzienden beïnvloedt.
 • Promoot positieve attitudes: Gebruik je platform om positieve attitudes en begrip te bevorderen ten aanzien van blinden en slechtzienden. Dit kan helpen om stigma’s te verminderen en inclusie te bevorderen.
 • Toon diversiteit: Blindheid en slechtziendheid kunnen vele vormen aannemen en beïnvloeden mensen van alle leeftijden, rassen, geslachten en sociaaleconomische achtergronden. Probeer deze diversiteit te weerspiegelen in je beeldvorming.
 • Verbreed thematiek: Laat blinden en slechtzienden deelnemen aan uiteenlopende activiteiten en situaties. Verbreed de thematiek zodat ze niet enkel geassocieerd worden met hun visuele beperking. Toon hen als personen met een breed scala aan interesses,; passies en beroepen.
 • Vermijd stereotypen: Wees alert op stereotypen en clichés. Vermijd het presenteren van blinden als louter slachtoffers of helden. Toon de complexiteit van hun karakter en vermijd het reduceren van hun identiteit tot hun beperking. Onthoud dat elke persoon uniek is en niet kan worden gedefinieerd door hun visuele beperking alleen.
 • Wees nauwkeurig: Zorg ervoor dat de informatie die je verstrekt over blindheid en slechtziendheid nauwkeurig en up-to-date is. Foutieve informatie kan schadelijk zijn en bijdragen aan misverstanden en stigma’s.
 • Wees respectvol: Behandel blinden en slechtzienden met respect en waardigheid, net zoals je zou doen met iedereen. Vermijd het gebruik van denigrerende of stigmatiserende taal.

Door deze tips te volgen, kunnen we bijdragen aan een meer inclusieve samenleving waarin blinden en slechtzienden gerespecteerd en gewaardeerd worden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 2. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 3. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 4. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 5. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 6. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 7. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 8. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 9. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 10. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 11. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 12. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 13. Mensen moeten verder kijken dan de handicap06-12-2023 01:12:10
 14. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 15. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 16. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 17. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 18. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 19. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 20. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 21. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 22. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 23. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 24. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 25. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 26. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 27. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 28. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 29. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 30. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 31. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 32. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 33. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 34. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 35. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 36. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 37. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 38. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 39. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 40. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 41. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 42. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 43. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 44. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 45. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 46. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 47. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 48. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 49. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 50. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 51. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 52. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 53. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 54. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 55. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 56. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 57. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 58. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 59. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 60. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 61. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 62. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 63. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 64. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 65. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 66. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 67. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 68. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 69. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 70. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 71. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 72. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 73. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 74. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 75. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 76. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 77. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 78. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 79. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 80. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 81. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 82. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 83. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 84. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 85. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 86. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 87. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 88. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 89. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 90. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 91. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 92. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 93. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 94. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 95. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 96. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 97. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 98. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 99. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 100. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 101. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 102. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 103. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 104. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 105. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 106. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 107. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 108. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 109. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 110. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 111. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 112. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 113. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 22 november 2023 – 15:04