Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media

Inclusieve beeldvorming is het weergeven van mensen uit alle lagen van de samenleving, met inbegrip van mensen met een beperking, op een realistische en positieve manier. Het is belangrijk om inclusieve beeldvorming in de media te hebben, omdat het kan helpen om stereotypes en vooroordelen tegen mensen met een beperking te verminderen.

Belang van inclusieve beeldvorming

 • Vermindering van stereotypen en vooroordelen: Inclusieve beeldvorming kan helpen om stereotypen en vooroordelen tegen mensen met een beperking te verminderen. Door mensen met een beperking te tonen in verschillende rollen en contexten, kan het publiek een realistischer beeld krijgen van hun capaciteiten en mogelijkheden.
 • Verhoging van diversiteit en representatie: Inclusieve beeldvorming kan bijdragen aan een meer diverse en representatieve samenleving in de media. Door mensen met verschillende achtergronden en ervaringskenmerken te tonen, kan het publiek zich meer betrokken voelen bij de maatschappij.
 • Bevordering van empathie en begrip: Inclusieve beeldvorming kan empathie en begrip voor mensen met een beperking bevorderen. Door te zien hoe mensen met een beperking omgaan met de dagelijkse uitdagingen, kan het publiek meer waardering krijgen voor hun kracht en veerkracht.

Programma’s, uitzendingen en artikels gericht op blinden en slechtzienden

Voordelen

 • Vergroten van de bekendheid: Programma’s en artikels die specifiek gericht zijn op blinden en slechtzienden kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de bekendheid met deze groep mensen. Ze kunnen informatie en educatie over blindheid en slechtziendheid aanbieden aan het grote publiek.
 • Platform voor verhalen en ervaringen: Deze programma’s en artikels kunnen een platform bieden voor blinden en slechtzienden om hun verhalen te vertellen en hun ervaringen te delen. Dit kan leiden tot meer begrip en inclusie in de samenleving.

Nadelen

 • Segregatie: Zoals je terecht stelt, kunnen programma’s en artikels die specifiek gericht zijn op blinden en slechtzienden ook een vorm van segregatie zijn. Ze kunnen het idee versterken dat blinden en slechtzienden een aparte groep mensen zijn, die zich onderscheidt van de rest van de samenleving.
 • Beperkte reikwijdte: Doordat deze programma’s en artikels zich richten op een specifieke doelgroep, is de kans groot dat ze een beperkte reikwijdte hebben. Dit kan leiden tot een echo-effect, waarbij mensen die al bekend zijn met blindheid en slechtziendheid de enige zijn die deze programma’s en artikels bekijken.

Oplossingen

 • Integratie in mainstream media: In plaats van aparte programma’s en artikels te maken, is het belangrijk om inclusieve beeldvorming te integreren in de mainstream media. Dit betekent dat mensen met een beperking op een natuurlijke manier te zien moeten zijn in reguliere programma’s, films, series en nieuwsartikelen.
 • Diversiteit binnen de doelgroep: Het is belangrijk om te benadrukken dat de doelgroep van “blinden en slechtzienden” niet homogeen is. Er is een grote diversiteit binnen deze groep, qua leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding, enzovoort. Dit moet worden weerspiegeld in de programma’s en artikels die worden gemaakt.
 • Samenwerking met ervaringsdeskundigen: Het is belangrijk om samen te werken met blinden en slechtzienden bij de ontwikkeling van programma’s en artikels over deze doelgroep. Zij kunnen input geven over de inhoud, toon en stijl van deze programma’s en artikels.

Programma’s, uitzendingen en artikels waarin blinden en slechtzienden toevallig ook geïnterviewd worden

Belang van inclusieve representatie

 • Realistisch beeld van de samenleving: Programma’s, uitzendingen en artikels waarin blinden en slechtzienden op een natuurlijke manier worden geïnterviewd, kunnen een meer realistisch beeld geven van de samenleving. Het laat zien dat blinden en slechtzienden deel uitmaken van de samenleving en dezelfde interesses en beroepen hebben als ziende mensen.
 • Normalisatie van diversiteit: Door blinden en slechtzienden te tonen in verschillende rollen en contexten, kan het publiek wennen aan de diversiteit van de samenleving. Dit kan leiden tot meer acceptatie en inclusie van mensen met een beperking.
 • Focus op capaciteiten: Door te focussen op de prestaties en ervaringen van blinden en slechtzienden in hun interviews, kunnen we hun capaciteiten en talenten benadrukken. Dit kan leiden tot meer respect en waardering voor hun vaardigheden.

Nadelen van stereotypisering

 • Beperkte representatie: Zoals je terecht stelt, is het belangrijk om te voorkomen dat blinden en slechtzienden alleen geïnterviewd worden over hun beperking. Dit kan leiden tot stereotypisering en het idee versterken dat ze alleen over hun beperking kunnen praten.
 • Gebrek aan context: Interviews die zich uitsluitend op de beperking richten, geven vaak geen volledig beeld van de persoon. Ze kunnen de interesses, talenten en andere aspecten van hun leven negeren.
 • Sensationalisme: In sommige gevallen worden blinden en slechtzienden in de media geportretteerd als helden of overwinnaars vanwege hun beperking. Dit kan leiden tot sensationalisme en een onrealistisch beeld van hun leven.

Oplossingen voor inclusieve interviews

 • Focus op de inhoud: Stel vragen die relevant zijn voor het onderwerp van het interview, ongeacht de visuele beperking van de persoon.
 • Diversiteit in onderwerpen: Interview blinden en slechtzienden over een breed scala aan onderwerpen, net als bij elke andere interviewee.
 • Vraag naar hun perspectief: Vraag blinden en slechtzienden naar hun mening en ervaringen over verschillende onderwerpen.
 • Behandel ze als gelijken: Vermijd betuttelende taal of een overdreven focus op hun beperking.
 • Werk samen met ervaringsdeskundigen: Betrek blinden en slechtzienden bij de ontwikkeling van interviews en programma’s om te zorgen voor een authentieke en inclusieve representatie.

Programma’s, uitzendingen en artikels met blinden en slechtzienden op de achtergrond

De kracht van subtiele inclusie

 • Normalisatie van diversiteit: Door blinden en slechtzienden op een natuurlijke manier te tonen in de achtergrond van programma’s, uitzendingen en artikels, kan het publiek wennen aan de diversiteit van de samenleving. Dit kan leiden tot meer acceptatie en inclusie van mensen met een beperking.
 • Onbewuste vooroordelen: Door blinden en slechtzienden te tonen in alledaagse situaties, kunnen we onbewuste vooroordelen tegengaan. Het publiek kan gaan zien dat blinden en slechtzienden net als iedereen zijn en dezelfde dingen kunnen doen.
 • Verbreding van perspectief: Door te focussen op de inhoud van het programma en niet op de beperking van de persoon, kan het publiek zich meer concentreren op de boodschap en minder op de afwijking.

Vermijd stereotypering

 • Context is belangrijk: Het is belangrijk om te waken voor stereotypisering. Als blinden en slechtzienden alleen op de achtergrond te zien zijn in contexten die gerelateerd zijn aan hun beperking, kan dit het idee versterken dat ze alleen in die context relevant zijn.
 • Focus op de persoon: Belicht de capaciteiten en talenten van blinden en slechtzienden, ongeacht hun beperking. Laat zien dat ze net als iedereen zijn en diverse interesses en vaardigheden hebben.
 • Vermijd tokenisme: Zorg ervoor dat de inclusie van blinden en slechtzienden niet tokenistisch is. Dit betekent dat ze niet alleen als symbool van diversiteit worden gebruikt, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan het programma of artikel.

Voorbeelden van inclusieve representatie

 • Een scène in een film waarin een blinde vrouw in een café zit te lezen met een brailleleesregel.
 • Een tv-serie over een groep vrienden waarin één van de vrienden blind is.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Wat is dan inclusieve beeldvorming?

Kernpunten

 • Respectvolle en nauwkeurige representatie: Inclusieve beeldvorming gaat verder dan louter het opnemen van blinden en slechtzienden in de media. Het gaat om het respectvol en nauwkeurig weergeven van hun ervaringen en perspectieven.
 • Evenwichtig en realistisch beeld: De media moeten een evenwichtig en realistisch beeld geven van wat het betekent om blind of slechtziend te zijn. Dit houdt in dat zowel de uitdagingen als de successen van deze groep mensen worden belicht.
 • Vermijden van stereotypen en sensatiezucht: Inclusieve beeldvorming vermijdt stereotypen en sensatiezucht. Blinden en slechtzienden zijn geen helden of slachtoffers, maar volwaardige leden van de samenleving met hun eigen unieke capaciteiten en ervaringen.
 • Diversiteit en complexiteit vieren: Inclusieve beeldvorming viert de diversiteit en complexiteit van de menselijke ervaring. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteed aan de verschillende achtergronden, perspectieven en levensstijlen van blinden en slechtzienden.

Concrete kenmerken van inclusieve beeldvorming

 • Blinden en slechtzienden worden weergegeven als onderdeel van de samenleving, niet als een aparte groep. Ze zijn te zien in diverse rollen en contexten, net als alle andere mensen.
 • De focus ligt op de capaciteiten en talenten van blinden en slechtzienden, niet op hun beperking. Hun prestaties en successen worden belicht.
 • Blinden en slechtzienden worden getoond in verschillende rollen en situaties, niet alleen in verband met hun beperking. Ze hebben diverse interesses, beroepen en levensstijlen.
 • Er wordt aandacht besteed aan de diversiteit binnen de groep blinden en slechtzienden. Er is geen stereotype beeld van wat het betekent om blind of slechtziend te zijn.
 • Blinden en slechtzienden worden betrokken bij de ontwikkeling van media-inhoud die over hen gaat. Hun perspectieven en ervaringen worden gerespecteerd.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen we een meer inclusieve en respectvolle beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media creëren.

Tips voor inclusieve beeldvorming

Algemene principes

 • Authenticiteit: Kies voor blinde of slechtziende acteurs voor rollen die dit vereisen. Betrek blinden en slechtzienden bij de creatie van content die over hen gaat.
 • Diversiteit: Weerspiegel de diversiteit binnen de blinde en slechtziende gemeenschap in termen van leeftijd, geslacht, etniciteit, enzovoort.
 • Respect: Behandel blinden en slechtzienden met respect en waardigheid. Vermijd stereotypen en clichés.
 • Nauwkeurigheid: Zorg voor correcte en up-to-date informatie over blindheid en slechtziendheid.

Concrete tips

 • Cast blinde of slechtziende acteurs: Dit zorgt voor authenticiteit en biedt kansen aan talentvolle individuen.
 • Betrek blinden en slechtzienden: Vraag hun input voor scripts, casting, en andere aspecten van de productie.
 • Vermijd traditionele narratieven: Ga verder dan heldenverhalen of slachtofferrollen. Belicht de diversiteit van hun ervaringen.
 • Gebruik inclusieve taal: Vermijd termen die stereotyperend of stigmatiserend zijn.
 • Voeg educatieve elementen toe: Verhoog het begrip van het publiek over blindheid en slechtziendheid.
 • Sta open voor feedback: Luister naar de feedback van de blinde en slechtziende gemeenschap en blijf je werk evalueren.
 • Focus op mogelijkheden: Belicht de vaardigheden en prestaties van blinden en slechtzienden.
 • Maak toegankelijke content: Gebruik audiodescriptie, ondertiteling, en andere toegankelijkheidsfuncties.
 • Stimuleer diversiteit achter de schermen: Betrek blinden en slechtzienden in alle aspecten van de productie.
 • Introduceer diverse verhalen: Laat blinden en slechtzienden in verschillende rollen en contexten zien.
 • Doe onderzoek: Verdiep je in de ervaringen van blinden en slechtzienden.
 • Promoot positieve attitudes: Bestrijd stigma’s en bevorder inclusie.
 • Vermijd stereotypen: Toon de complexiteit van individuen en hun unieke identiteit.
 • Wees nauwkeurig: Verstrek correcte en up-to-date informatie.
 • Wees respectvol: Behandel blinden en slechtzienden met waardigheid.
 • Vraag feedback: Vraag feedback aan blinden en slechtzienden over hoe ze worden gerepresenteerd in de media.
 • Biedt een platform voor verschillende stemmen: Zorg ervoor dat er een diversiteit aan blinden en slechtzienden te zien is in de media, met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven.

Samen kunnen we een verschil maken in de manier waarop blinden en slechtzienden in de media worden getoond.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 15:04