Overcompensatie van blind- of slechtziendheid

Blind- of slechtziendheid kan een ingrijpende impact hebben op iemands leven. Naast de praktische uitdagingen die het met zich meebrengt, kan het ook leiden tot gevoelens van frustratie, onzekerheid en angst. Sommige mensen met een visuele beperking gaan hier op een bijzondere manier mee om: ze overcompenseren hun handicap door bijvoorbeeld extreem te gaan sporten.

Voorbeelden van overcompensatie

Extreem sporten

Deelname aan marathons, triatlons, bergbeklimmen en andere extreme sporten: Dit vereist een enorme fysieke en mentale kracht, evenals een sterk doorzettingsvermogen. Blinden en slechtzienden die deze uitdagingen aangaan, doorbreken grenzen en inspireren anderen met hun prestaties.

Overdreven focus op uiterlijk

Sommige blinden en slechtzienden besteden heel veel tijd en aandacht aan hun kleding en make-up om zich aantrekkelijker te voelen.

Oorzaken van overcompenserend gedrag

De drang naar normaliteit

 • Sociale druk: Mensen met een visuele beperking kunnen zich gedrongen voelen om zich te conformeren aan de normen van de maatschappij, die vaak gericht zijn op fysieke capaciteiten en visuele waarneming.
 • Verlangen naar acceptatie: Ze willen zich geaccepteerd voelen door anderen en niet als anders worden gezien.
 • Ontkenning van de handicap: Sommigen proberen hun visuele beperking te negeren en zich te gedragen alsof ze er geen last van hebben.

Angst voor afhankelijkheid

Ontwikkeling van andere zintuigen

 • Neuroplasticiteit: De hersenen zijn plastisch en kunnen zich aanpassen aan nieuwe stimuli. Door het verlies van zicht worden andere zintuigen scherper, wat kan leiden tot een verhoogde waarneming en compensatie.
 • Verhoogde focus: Blinden en slechtzienden leren om zich te concentreren op andere zintuiglijke informatie, wat hun waarnemingsvermogen kan versterken.
 • Nieuwe vaardigheden: Door hun andere zintuigen te ontwikkelen, kunnen mensen met een visuele beperking nieuwe vaardigheden leren en hun talenten ontplooien.

Intrinsieke motivatie

Sommige mensen met een visuele beperking zijn intrinsiek gemotiveerd om te presteren en hun grenzen te verleggen.

Compensatie voor gevoelens van minderwaardigheid

Overcompensatie kan een manier zijn om te dealen met gevoelens van onzekerheid of minderwaardigheid die gepaard gaan met een visuele beperking.

Streven naar excellentie

Sommigen streven naar perfectie en willen in alles uitblinken, ongeacht hun handicap.

Wisselwerking tussen oorzaken

De oorzaken van overcompenserend gedrag zijn complex en interacteren met elkaar. De drang naar normaliteit kan bijvoorbeeld leiden tot angst voor afhankelijkheid, wat op zijn beurt de ontwikkeling van andere zintuigen kan stimuleren.

Impact

Overcompensatie kan een significante impact hebben op verschillende aspecten van het leven van mensen met een visuele beperking.

Fysieke impact

Positieve effecten

 • Verhoogde fysieke conditie: Door extreme sporten te beoefenen of andere fysieke activiteiten te ondernemen, kunnen mensen met een visuele beperking hun conditie, kracht en uithoudingsvermogen verbeteren.
 • Verbeterde motoriek: Het ontwikkelen van alternatieve vaardigheden, zoals braille lezen, kan leiden tot een betere coördinatie en fijne motoriek.
 • Verhoogde lichaamsbewustzijn: Door hun lichaam meer te gebruiken en te ervaren, kunnen mensen met een visuele beperking een beter gevoel van lichaamsbeheersing en -bewustzijn ontwikkelen.

Negatieve effecten

 • Overbelasting en blessures: Te veel inspanning kan leiden tot blessures, oververmoeidheid en chronische pijn.
 • Verwaarlozing van andere gebieden: Overmatige focus op fysieke prestaties kan leiden tot verwaarlozing van andere belangrijke gebieden in het leven, zoals sociale contacten of mentale gezondheid.
 • Risico op eetstoornissen: Perfectionisme en angst om te falen kunnen in extreme gevallen leiden tot eetstoornissen of andere lichamelijke problemen.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Emotionele/mentale impact

Positieve effecten

 • Verhoogd zelfvertrouwen: Door grenzen te verleggen en successen te behalen, kunnen mensen met een visuele beperking hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroten.
 • Verhoogde veerkracht: Omgaan met de uitdagingen van overcompensatie kan leiden tot een sterker karakter en een betere coping-vaardigheid.
 • Verminderde angst en onzekerheid: Door te bewijzen wat ze kunnen, kunnen mensen met een visuele beperking hun angst voor afhankelijkheid en onzekerheid over hun toekomst verminderen.

Negatieve effecten

 • Stress en burn-out: De druk om constant te presteren kan leiden tot stress, angst en burn-out.
 • Perfectionisme: De drang om perfect te zijn kan leiden tot teleurstelling, faalangst en een negatief zelfbeeld.
 • Gevoelens van isolatie: Sommige mensen met een visuele beperking kunnen zich geïsoleerd voelen van anderen door hun focus op overcompensatie.

Sociale impact

Positieve effecten

 • Inspiratie voor anderen: Mensen met een visuele beperking die overcompenseren kunnen anderen inspireren om hun eigen grenzen te verleggen en stereotypen te doorbreken.
 • Rolmodel voor anderen: Ze kunnen een rolmodel zijn voor andere mensen met een visuele beperking en hen laten zien wat er mogelijk is.
 • Verhoogde participatie in de maatschappij: Door hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen, kunnen mensen met een visuele beperking volwaardiger participeren in de maatschappij.

Negatieve effecten

 • Verwachtingen van anderen: De successen van mensen met een visuele beperking kunnen leiden tot onrealistische verwachtingen van anderen, wat druk kan opleveren.
 • Moeilijkheden in relaties: Overcompensatie kan leiden tot spanningen in relaties met partner, familie en vrienden, die zich zorgen kunnen maken of jaloers kunnen zijn op de successen van de persoon met een visuele beperking.
 • Moeilijkheden op de arbeidsmarkt: Ondanks hun talenten en vaardigheden kunnen mensen met een visuele beperking nog steeds te maken krijgen met discriminatie op de arbeidsmarkt.

Tips voor mensen met een visuele beperking

Overcompensatie kan een manier zijn om te dealen met de uitdagingen van een visuele beperking, maar het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam en grenzen te stellen. Hieronder vind je tips die je kunnen helpen om op een gezonde manier te overcompenseren.

Luister naar je lichaam

 • Stel realistische doelen: Begin klein en bouw geleidelijk aan je vaardigheden en conditie op.
 • Neem rust wanneer dat nodig is: Overbelasting kan leiden tot blessures en burn-out. Luister naar je lichaam en neem pauzes wanneer je dat nodig hebt.
 • Zorg voor een goede balans: Zorg voor een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Maak tijd voor activiteiten die je leuk vindt en die je helpen om te ontspannen.

Zoek indien nodig hulp en ondersteuning

 • Er zijn tal van organisaties en professionals die mensen met een visuele beperking kunnen helpen. Deze blindenorganisaties kunnen je informatie, advies en praktische ondersteuning bieden.
 • Zoek een mentor of coach: Iemand met een visuele beperking die al ervaring heeft met overcompensatie kan je waardevolle tips en adviezen geven.
 • Praat met partner, familie en vrienden: Deel je ervaringen met je partner, familie en vrienden. Zij kunnen je emotionele steun bieden en je helpen om je grenzen te bewaken.

Vier je successen

 • Wees trots op wat je bereikt hebt, ongeacht hoe klein of groot.
 • Vier je successen met anderen: Deel je successen met je partner, familie, vrienden en andere mensen die belangrijk voor je zijn.
 • Beloon jezelf: Beloon jezelf voor je harde werk en je prestaties.

Andere tips

 • Ontwikkel een positieve mindset: Focus op je capaciteiten en wat je kunt, in plaats van op je beperkingen.
 • Leer om te delegeren: Je hoeft niet alles zelf te doen. Vraag hulp van anderen wanneer dat nodig is.
 • Zorg voor een goede lichamelijke en mentale gezondheid: Eet gezond, beweeg regelmatig en zorg voor voldoende rust.
 • Ontwikkel een netwerk van lotgenoten: Deel je ervaringen met anderen en leer van elkaar.
 • Blijf leren en ontwikkelen: Blijf nieuwe vaardigheden leren en blijf je grenzen verleggen.

Tips voor partner, familie en vrienden

Wees behulpzaam, maar niet overmoederlijk

 • Biedt hulp aan wanneer dat nodig is: Vraag de persoon met een visuele beperking wat ze nodig hebben en bied hulp aan op een manier die respectvol en behulpzaam is.
 • Laat mensen met een visuele beperking ook hun eigen keuzes maken: Het is belangrijk om mensen met een visuele beperking te steunen in hun onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Vermijd betutteling: Behandel mensen met een visuele beperking als volwassenen en ga er niet vanuit dat ze alles zelfstandig kunnen.

Moedig ze aan om hun grenzen te verleggen

 • Steun hen in hun ambities: Help hen om hun doelen te stellen en te bereiken.
 • Vier hun successen: Wees trots op wat ze bereiken en laat ze weten dat je in hen gelooft.
 • Biedt praktische ondersteuning: Help hen met taken die ze moeilijk vinden, zoals het lezen van brieven of het gebruik van technologie.

Blijf objectief

 • Behandel mensen met een visuele beperking niet anders dan anderen: Ga er niet vanuit dat ze speciale behandeling nodig hebben.
 • Stel realistische verwachtingen: Verwacht niet dat ze alles kunnen wat mensen zonder visuele beperking kunnen.
 • Concentreer je op hun capaciteiten: Focus op wat ze kunnen, in plaats van op hun beperkingen.

Andere tips

 • Leer over visuele beperking: Lees boeken en websites over visuele beperking om meer te weten te komen over de uitdagingen en mogelijkheden van mensen met een visuele beperking.
 • Vraag wat ze nodig hebben: De beste manier om te helpen is door te vragen wat de persoon met een visuele beperking nodig heeft.
 • Wees geduldig: Het kan even duren voordat mensen met een visuele beperking zich aanpassen aan hun nieuwe situatie.
 • Biedt emotionele steun: Luister naar hun zorgen en frustraties en bied ze een schouder om op te huilen.
 • Blijf positief: Blijf positief en optimistisch over hun toekomst.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 13:44