Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen

Sommige slechtzienden kunnen slechts met de grootste moeite gedrukte tekst lezen, en zouden eigenlijk moeten overschakelen naar een andere leesvorm zoals braille en/of spraak. Maar sommigen onder hen willen absoluut met hun weinige restvisus blijven lezen. Het kan voor hen namelijk frustrerend alsook een te grote grote stap zijn als ze te horen krijgen dat ze over moeten schakelen naar braille of spraak voor het lezen van tekst. In deze tekst gaan we hierop dieper in en bieden we ook tips voor slechtziende personen en hun omgeving.

Oorzaken

Er zijn verschillende redenen waarom slechtzienden de voorkeur geven aan gedrukte tekst.

Gewoonte

Voor sommigen is het een kwestie van een diepgewortelde gewoonte, vertrouwheid of comfort – ze zijn gewend aan het lezen van gedrukte tekst en vinden het moeilijk om over te schakelen naar een nieuwe methode. Sommige slechtzienden personen hebben ook een sterke emotionele band met traditioneel lezen.

Fysieke oorzaken

Slechtzienden kunnen moeite hebben om over te schakelen naar braille of spraak omdat ze problemen hebben met hun handen, vingers of hun gehoor. Sommige slechtzienden kunnen tevens mogelijk slecht tegen geluidsprikkels / geluiden.

Psychische oorzaken

Er zijn diverse psychische oorzaken die kunnen leiden tot het niet willen overschakelen naar alternatieve leesvormen:

 • Slechtzienden kunnen moeite hebben om over te schakelen naar braille of spraak omdat ze bang zijn om hun onafhankelijkheid te verliezen.
 • Ze kunnen ook moeite hebben om te accepteren dat ze een visuele beperking hebben.
 • Anderen kunnen zich zorgen maken over het stigma dat gepaard gaat met het gebruik van hulpmiddelen voor slechtzienden, zoals een brailleleesregel of spraaksoftware.
 • Sommige slechtzienden kunnen tot slot de wens hebben om een gevoel van normaliteit te behouden te midden van veranderende omstandigheden.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Rouwverwerkingsproblematiek

Het absoluut willen blijven lezen met de restvisus, kan ook te maken hebben met rouwverwerkingsproblematiek. Het verlies van het vermogen om gedrukte tekst te lezen, kan worden gezien als een verlies van een belangrijk deel van de identiteit van een persoon. Het kan een symbool zijn van het verlies van onafhankelijkheid, autonomie en het verlies van de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving op dezelfde manier als iemand zonder visuele beperking.

Mensen die moeite hebben om te accepteren dat ze een visuele beperking hebben, kunnen proberen om de situatie te ontkennen of te vermijden. Dit kan zich uiten in het vasthouden aan gedrukte tekst, ook als het duidelijk is dat ze het niet meer goed kunnen lezen.

Rouwverwerking is een proces dat tijd en moeite kost. Het is belangrijk om begrip te hebben voor mensen die moeite hebben om te accepteren dat ze een visuele beperking hebben. Het is ook belangrijk om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die rouwverwerkingsproblematiek ervaren.

Visueel beter informatie opnemen

Sommige slechtzienden verkiezen er voor om met de ogen te lezen omdat ze dan visuele informatie opnemen in de hersenen, wat ze nadien dan beter kunnen verwerken en begrijpen. In onderstaande alinea volgt hierover een uitgebreide uitleg.

Verschillende leesvormen en hun voor- en nadelen

Sommge slechtzienden willen zeer graag visueel blijven lezen en niet overschakelen naar spraak (auditief lezen) en/of braille (tactiel lezen). In volgende tekst worden deze leesvormen verder besproken.

Visueel lezen

Visueel lezen is het lezen van tekst met behulp van de ogen. Dit is de meest gebruikelijke manier van lezen voor mensen zonder visuele beperking. Bij visueel lezen worden de letters en woorden in de tekst door de ogen waargenomen en naar de hersenen gestuurd. In de hersenen wordt de tekst vervolgens verwerkt en begrepen.

Voordelen van visueel lezen

Er zijn een aantal voordelen van visueel lezen.

 • Mensen die visueel lezen, kunnen de tekst sneller scannen en informatie sneller verwerken.
 • Ze kunnen ook meer informatie tegelijkertijd verwerken. Dit komt doordat de hersenen zijn gespecialiseerd in het verwerken van visuele informatie. De hersenen hebben een speciale regio die is gewijd aan het verwerken van visuele informatie. Deze regio is veel groter dan de regio die is gewijd aan het verwerken van auditieve informatie.

Nadelen van visueel lezen

Er zijn ook een aantal nadelen van visueel lezen.

 • Mensen die visueel lezen, kunnen moeite hebben om tekst te lezen die slecht is gedrukt of die te klein is.
 • Ook kunnen ze moeite hebben om tekst te lezen in een donkere omgeving.

Auditief lezen

Auditief lezen is het lezen van tekst door middel van het gehoor. Dit is een andere manier van lezen dan visueel lezen. Bij auditief lezen wordt de tekst voorgelezen door een persoon of door een spraakleesprogramma. De luisteraar verwerkt de tekst vervolgens in zijn of haar hersenen.

Voordelen van auditief lezen

Er zijn een aantal voordelen van auditief lezen.

 • Mensen die auditief lezen, kunnen de tekst beter begrijpen en onthouden dan als ze het via visuele informatie moeten verwerken. Dit komt doordat de hersenen zijn gespecialiseerd in het verwerken van auditieve informatie. De hersenen hebben een speciale regio die is gewijd aan het verwerken van auditieve informatie. Deze regio is veel groter dan de regio die is gewijd aan het verwerken van visuele informatie.
 • Onderzoek heeft aangetoond dat auditief lezen effectief kan zijn voor het leren van nieuwe informatie. Mensen die auditief lezen, kunnen zich nieuwe informatie sneller en beter herinneren dan mensen die visueel lezen.

Nadelen van auditief lezen

Er zijn ook een aantal nadelen van auditief lezen.

 • Mensen die auditief lezen, kunnen de tekst minder snel scannen en verwerken dan mensen die visueel lezen. Dit komt doordat de hersenen meer tijd nodig hebben om auditieve informatie te verwerken dan visuele informatie.
 • Ook kunnen mensen die auditief lezen moeite hebben om informatie te begrijpen die niet goed is voorgelezen. Als de voorlezer bijvoorbeeld een fout maakt, kan dit leiden tot verwarring.

Tactiel lezen

Tactiel lezen is het lezen van tekst door middel van de tastzin. Dit is een andere manier van lezen dan visueel lezen of auditief lezen. Bij tactiel lezen wordt de tekst gedrukt in braille. Het is een effectieve manier van lezen voor mensen die geen visuele of auditieve informatie kunnen verwerken of kan juist complementair zijn aan deze leesvormen.

Voordelen van tactiel lezen

Er zijn een aantal voordelen van tactiel lezen.

 • Mensen die tactiel lezen, kunnen de tekst goed begrijpen en onthouden. Dit komt doordat de hersenen zijn gespecialiseerd in het verwerken van tactiele informatie. De hersenen hebben een speciale regio die is gewijd aan het verwerken van tactiele informatie. Deze regio is even groot als de regio die is gewijd aan het verwerken van visuele informatie.
 • Onderzoek heeft aangetoond dat tactiel lezen effectief kan zijn voor het leren van nieuwe informatie. Mensen die tactiel lezen, kunnen zich nieuwe informatie sneller en beter herinneren dan mensen die visueel of auditief lezen.

Nadelen van tactiel lezen

Er zijn ook een aantal nadelen van tactiel lezen.

 • Mensen die tactiel lezen, kunnen de tekst minder snel scannen en verwerken dan mensen die visueel of auditief lezen. Dit komt doordat de hersenen meer tijd nodig hebben om tactiele informatie te verwerken dan visuele of auditieve informatie.
 • Ook kunnen mensen die tactiel lezen moeite hebben om informatie te begrijpen die niet goed is gedrukt. Als de braille bijvoorbeeld niet goed leesbaar is, kan dit leiden tot verwarring.

Fysieke impact van absoluut visueel willen blijven lezen

Het lezen van gedrukte tekst kan fysiek belastend zijn voor slechtzienden. Ze moeten misschien dicht bij de pagina komen of een vergrootglas gebruiken, wat kan leiden tot oogvermoeidheid door een overmatige inspanning van de ogen, algemene vermoeidheid en uitputting, en hoofdpijn. Bovendien kan het lezen van kleine letters of dicht opeengepakte tekst moeilijk en frustrerend zijn. Het negeren van de behoefte aan alternatieve leesmethoden kan de algehele gezondheid van de ogen verslechteren en het leesvermogen verder verminderen.

Psychologische, emotionele en sociale impact

Psychologisch en emotionele impact

De psychologische en emotionele impact van het worstelen met gedrukte tekst kan aanzienlijk zijn. Het kan leiden tot gevoelens van frustratie, boosheid, verdriet, ontmoediging en zelfs schaamte. Slechtzienden kunnen zich buitengesloten voelen van de wereld van geschreven informatie, wat de emotionele impact kan vergroten.

Sociale impact

Sociaal gezien kan het ook isolerend zijn, omdat het moeilijk kan zijn om deel te nemen aan activiteiten die het lezen van gedrukte tekst vereisen, zoals het lezen van een menu in een restaurant, het volgen van een programma in een theater maar ook een beperkte deelname aan educatieve en professionele activiteiten, wat op zijn beurt de sociale integratie kan aantasten.

Psychische impact

Slechtzienden kunnen zich onzeker of minderwaardig voelen als ze gedrukte tekst niet meer goed kunnen lezen. Het vasthouden aan gedrukte tekst kan tevens leiden tot frustratie, stress en een gevoel van isolement.

Tips voor slechtzienden

Als je moeite hebt om gedrukte tekst te lezen, maar je wilt absoluut gedrukte tekst blijven lezen, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen:

 • Gebruik hulpmiddelen: Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar, zoals vergrootglazen, elektronische vergrotingshulpmiddelen, vergrotingssoftware en spraaksoftware, die het lezen gemakkelijker kunnen maken.
 • Leer braille: Hoewel het leren van braille een grote stap kan zijn, kan het een waardevolle vaardigheid zijn die meer onafhankelijkheid biedt.
 • Zoek ondersteuning: Er zijn veel blindennazorgwerken (BE en NL) en steungroepen die hulp en advies kunnen bieden aan mensen die slechtziend zijn.
 • Praat met iemand over je gevoelens: Praat met iemand over je gevoelens, zoals een partner, vriend, familielid, begeleider of professional. Dit kan je helpen om je gevoelens te verwerken.
 • Wees geduldig: Voor slechtzienden die worstelen met de overgang naar alternatieve leesmethoden, is het belangrijk om geduldig te zijn en open te staan voor nieuwe mogelijkheden.
Braille

Braille

Tips voor de omgeving

Voor partners, vrienden, familie en collega’s van slechtzienden zijn er ook manieren om te helpen:

 • Moedig onafhankelijkheid aan: Hoewel het belangrijk is om hulp te bieden, is het ook belangrijk om de onafhankelijkheid van de persoon te respecteren en te ondersteunen.
 • Wees begripvol: Het kan moeilijk zijn om te begrijpen hoe een slechtziende zich voelt. Wees begripvol en geduldig met iemand die moeite heeft om gedrukte tekst te lezen.
 • Bied praktische hulp aan: Bied praktische hulp aan, zoals helpen met het lezen van een menu of het vinden van een weg. Dit kan een slechtziende helpen om zich minder beperkt te voelen.
 • Spreek je zorgen uit: Als je je zorgen maakt over de situatie, dan kun je dit met de slechtziende bespreken.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 18:00