Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden

Zelfmedelijden is een emotie die iedereen wel eens ervaart. Het is een natuurlijke reactie op tegenslag of verlies. Voor blinden en slechtzienden kan zelfmedelijden echter een extra valkuil zijn. De neiging om te walgen in zelfmedelijden kan hen belemmeren om te leven een volwaardig en gelukkig leven.

Voorbeelden

 • “Ik kan niks meer, mijn leven is voorbij.”
 • “Waarom moest dit mij overkomen?”
 • “Niemand begrijpt wat ik doormaak.”
 • “Ik ben eenzaam en niemand wil met me te maken hebben.”
 • “Ik ben een last voor anderen.”
 • “Ik ben zo zielig dat ik niet kan zien zoals anderen.”
 • “Mijn leven is voorbij nu ik blind ben.”
 • “Ik zal nooit een normaal leven kunnen leiden.”
 • “Niemand zal ooit van me houden vanwege mijn handicap.”
 • “Ik ben een last voor iedereen om me heen.”

Oorzaken

Verlies van zicht

Blindheid of slechtziendheid kan een ingrijpende gebeurtenis zijn die gepaard gaat met rouw en verdriet. Het verlies van een zintuig kan een grote impact hebben op iemands identiteit, zelfvertrouwen en levensperspectief. Dit kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid, frustratie en zelfmedelijden.

Negatieve gedachten

Negatieve gedachten over jezelf, je capaciteiten en je toekomst kunnen leiden tot zelfmedelijden. Mensen met een visuele beperking kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of ze nog wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, of ze nog wel liefde kunnen vinden, of ze nog wel een gelukkig leven kunnen leiden. Deze negatieve gedachten kunnen een vicieuze cirkel creëren, waardoor het moeilijk wordt om uit het zelfmedelijden te komen.

Vergelijking met anderen

Zichzelf vergelijken met mensen die geen visuele beperking hebben, kan gevoelens van jaloezie en onvrede veroorzaken. Mensen met een visuele beperking kunnen het gevoel hebben dat ze minder kansen hebben, dat ze harder moeten werken om hetzelfde te bereiken, of dat ze gewoonweg niet meetellen. Deze gevoelens kunnen leiden tot zelfmedelijden en een gevoel van minderwaardigheid.

Gebrek aan sociale steun

Mensen die te weinig sociale steun hebben, zijn vatbaarder voor zelfmedelijden. Partner, familie, vrienden en andere mensen met een visuele beperking kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van emotionele steun en praktische hulp. Als mensen met een visuele beperking deze steun missen, kunnen ze zich geïsoleerd en eenzaam voelen, wat kan leiden tot zelfmedelijden.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Trauma

Een traumatische ervaring, zoals een ongeluk of een misdaad, kan leiden tot zelfmedelijden. Mensen die als gevolg van een trauma blind of slechtziend zijn geworden, kunnen last hebben van posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kan symptomen veroorzaken zoals angst, een depressie, flashbacks en nachtmerries. Deze symptomen kunnen het moeilijk maken om met het verlies van zicht om te gaan en kunnen leiden tot zelfmedelijden.

Naast deze oorzaken zijn er nog een aantal andere factoren die kunnen bijdragen aan zelfmedelijden bij blinden en slechtzienden:

 • Persoonlijkheid: Mensen met een neiging tot piekeren of perfectionisme zijn vatbaarder voor zelfmedelijden.
 • Copingmechanismen: Mensen die ongezonde copingmechanismen gebruiken, zoals ontkenning of vermijding, zijn vatbaarder voor zelfmedelijden.
 • Omgeving: Mensen die in een omgeving wonen waar mensen met een visuele beperking worden gestigmatiseerd of gediscrimineerd, zijn vatbaarder voor zelfmedelijden.

Het is belangrijk om te onthouden dat zelfmedelijden een normale emotie is. Iedereen ervaart wel eens zelfmedelijden, ongeacht of ze een visuele beperking hebben of niet. Het is echter belangrijk om niet in het zelfmedelijden te blijven hangen. Zelfmedelijden kan leiden tot negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen die je leven kunnen belemmeren.

Risicofactoren

Perfectionisme

Perfectionisten hebben de neiging om zichzelf te streng te beoordelen en fouten niet te accepteren. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en teleurstelling, vooral wanneer ze iets niet perfect kunnen doen. Perfectionisten kunnen ook geneigd zijn om hun successen te minimaliseren en hun fouten uit te vergroten. Dit kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en zelfmedelijden.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Mensen met een laag zelfvertrouwen zijn vatbaarder voor zelfmedelijden. Ze kunnen zich minderwaardig voelen ten opzichte van mensen zonder visuele beperking en kunnen het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om succesvol te zijn in het leven. Dit kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en zelfmedelijden.

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door gevoelens van hopeloosheid, verdriet en leegte. Mensen met een depressie zijn vatbaarder voor zelfmedelijden. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze een last zijn voor anderen en dat ze geen waarde hebben.

Angst

Angst is een normale emotie die iedereen wel eens ervaart. Echter, wanneer angst excessief wordt, kan het leiden tot problemen. Mensen met angst kunnen bang zijn om fouten te maken, om te falen of om afgewezen te worden. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag en isolatie, wat zelfmedelijden kan versterken.

Gebrek aan sociale steun

Mensen die te weinig sociale steun hebben, zijn vatbaarder voor zelfmedelijden.

Trauma

Een traumatische ervaring, zoals een ongeluk of een misdaad, kan leiden tot zelfmedelijden.

Stigma en discriminatie

Mensen met een visuele beperking kunnen te maken krijgen met stigma en discriminatie. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte en minderwaardigheid, wat zelfmedelijden kan versterken.

Gebrek aan acceptatie

Als je je blindheid of slechtziendheid niet kunt accepteren, is het moeilijker om verder te gaan met je leven.

Verlies van identiteit

Blindheid of slechtziendheid kan een grote impact hebben op je identiteitsgevoel.

Impact

Fysiek

 • Vermoeidheid: Zelfmedelijden kan leiden tot een gevoel van uitputting, zowel fysiek als mentaal.
 • Slaapproblemen: Piekeren en negatieve gedachten kunnen het moeilijk maken om in slaap te vallen of door te slapen.
 • Hoofdpijn: Stress en spanning kunnen leiden tot hoofdpijn en andere lichamelijke klachten.
 • Spierpijn: Spanning kan leiden tot spierpijn en stijfheid.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Praktisch

 • Moeilijkheden met dagelijkse activiteiten: Zelfmedelijden kan het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals koken, schoonmaken en zich aankleden.
 • Afhankelijkheid van anderen: Mensen die met zelfmedelijden worstelen, kunnen meer afhankelijk worden van anderen voor hulp bij dagelijkse activiteiten.
 • Verlies van werk of opleiding: Zelfmedelijden kan leiden tot verminderde motivatie en productiviteit, wat kan leiden tot verlies van werk of opleiding.

Mentaal/psychisch/emotioneel

 • Depressie: Zelfmedelijden kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verdriet, wat kan leiden tot een depressie.
 • Angst: Zelfmedelijden kan leiden tot angst voor de toekomst en voor het omgaan met uitdagingen.
 • Laag zelfvertrouwen: Zelfmedelijden kan leiden tot een negatief zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen.
 • Schaamte: Mensen die met zelfmedelijden worstelen, kunnen zich schamen voor hun gevoelens en zich schuldig voelen over hun beperkingen.
 • Eenzaamheid: Zelfmedelijden kan leiden tot sociale isolatie en eenzaamheid.
 • Hopeloosheid: Zelfmedelijden kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en uitzichtloosheid.

Sociaal

 • Terugtrekking uit sociale activiteiten: Mensen die met zelfmedelijden worstelen, kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en zich isoleren van anderen.
 • Isolatie: Zelfmedelijden kan leiden tot sociale isolatie en eenzaamheid.
 • Verlies van relaties: Zelfmedelijden kan leiden tot spanningen en conflicten in relaties, wat kan leiden tot verlies van relaties.

Tips om zelfmedelijden te vermijden

 • Erken je gevoelens: Het is belangrijk om je gevoelens van verdriet, boosheid en frustratie te erkennen. Probeer ze niet te onderdrukken of te ontkennen. Het is oké om te rouwen om het verlies van je zicht en om boos te zijn op de onrechtvaardigheid van je situatie.
 • Praat met anderen: Praat met partner, vrienden, familie of een therapeut over je gevoelens. Praten kan je helpen om je gevoelens te verwerken en om perspectief te krijgen.
 • Concentreer je op wat je kunt: Concentreer je op de dingen die je nog steeds kunt doen, ondanks je blindheid of slechtziendheid. Maak een lijst van je sterke punten en je capaciteiten, en focus op wat je nog kunt bereiken in je leven.
 • Stel realistische doelen: Stel realistische doelen voor jezelf en werk daaraan. Begin met kleine doelen die je kunt behalen, en bouw geleidelijk aan op naar grotere doelen.
 • Vier je successen: Vier je successen, hoe klein ze ook lijken. Ieder succes is een stap in de goede richting, en het is belangrijk om je successen te vieren om je motivatie te behouden.
 • Help anderen: Help anderen die in een soortgelijke situatie zitten. Door anderen te helpen, kun je je eigen problemen relativeren en kun je een gevoel van zingeving ervaren.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt om zelfmedelijden te vermijden, zoek dan professionele hulp. Een therapeut kan je helpen om je gevoelens te begrijpen en om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen.
 • Leer om van je fouten te leren: Iedereen maakt fouten, en dat is oké. Het is belangrijk om te leren van je fouten, zodat je ze in de toekomst kunt vermijden.
 • Oefen met zelfcompassie: Wees lief voor jezelf en accepteer je beperkingen. Zelfcompassie is net zo belangrijk als zelfmedelijden. Zelfcompassie is iets anders dan zelfmedelijden. Zelfmedelijden is wanneer je jezelf zielig vindt en je focust op wat je niet kunt. Zelfcompassie is wanneer je je eigen gevoelens en tekortkomingen accepteert met vriendelijkheid en begrip.
  • Een andere manier om het te zeggen:
   • Zelfmedelijden: “Ik ben zo zielig, ik kan niks.”
   • Zelfcompassie: “Dit is moeilijk, maar ik doe mijn best.”
  • Oefen met zelfcompassie door:
   • Jezelf te vergeven voor fouten.
   • Te accepteren dat je niet perfect bent.
   • Te focussen op wat je al hebt bereikt.
   • Lief te zijn voor jezelf, net zoals je lief zou zijn voor een vriend.
 • Doe dingen die je leuk vindt: Doe dingen die je leuk vindt en die je energie geven. Door leuke dingen te doen, kun je je humeur verbeteren en je zelfvertrouwen vergroten.
 • Zorg goed voor jezelf: Zorg goed voor je lichaam en geest. Eet gezond, beweeg regelmatig en zorg voor voldoende slaap.
 • Omring jezelf met positieve mensen: Omring jezelf met mensen die je steunen en die je een goed gevoel geven. Vermijd mensen die je negatief beïnvloeden.

Zelfmedelijden is een normale emotie, maar het is belangrijk om er niet in te blijven hangen. Door de tips in dit artikel te volgen, kun je zelfmedelijden vermijden en een gelukkiger en gezonder leven leiden.

Complicaties

Negatieve gedachten

Zelfmedelijden kan leiden tot een tunnelvisie, waardoor je enkel focust op de negatieve aspecten van je leven. Je kan gaan denken dat je niets meer kan, dat je leven voorbij is, of dat je nergens goed voor bent. Deze negatieve gedachten kunnen je zelfvertrouwen aantasten en je motivatie om actie te ondernemen verminderen.

Isolatie

Wanneer je in zelfmedelijden verdrinkt, kan je je terugtrekken van de buitenwereld. Je vermijdt sociale contacten en activiteiten omdat je je schaamt of omdat je denkt dat anderen je niet zullen begrijpen. Dit isolement kan leiden tot eenzaamheid en verlies van sociale steun, wat je mentale welzijn nog verder kan aantasten.

Inactiviteit

Zelfmedelijden kan je passief maken. Je hebt geen zin om iets te doen, zelfs niet de dingen die je vroeger leuk vond. Je kan je hulpeloos voelen en berusten in je lot. Deze inactiviteit kan leiden tot stagnatie in je leven en je ervan weerhouden om je doelen te bereiken.

Depressie

Langdurig zelfmedelijden kan leiden tot een depressie, een ernstige psychische aandoening. Een depressie kenmerkt zich door gevoelens van hopeloosheid, verdriet, en waardeloosheid. Het kan ook leiden tot slaapproblemen, concentratiemoeilijkheden, en lichamelijke klachten.

Verslaving

Zelfmedelijden kan je vatbaarder maken voor verslavingen, zoals alcohol– of drugsmisbruik. Je kan deze middelen gebruiken om je gevoelens te verdoven of om te ontsnappen aan de realiteit.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Zelfmoordgedachten

In extreme gevallen kan zelfmedelijden leiden tot zelfmoordgedachten. Als je je constant hopeloos en waardeloos voelt, kan je gaan denken dat de dood de enige uitweg is.

Preventie van zelfmedelijden bij blinden en slechtzienden:

Naast het aanpakken van de risicofactoren, zijn er een aantal dingen die je kunt doen om zelfmedelijden bij blinden en slechtzienden te voorkomen:

Acceptatie bevorderen

 • Psychologische begeleiding: Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan helpen om negatieve gedachtenpatronen te identificeren en te vervangen door meer helpende gedachten.
 • Voorbeelden van succesvolle blinden en slechtzienden (rolmodellen): Laat je inspireren door verhalen en prestaties van andere blinden en slechtzienden die een fulfilling leven leiden.
 • Focus op mogelijkheden: Richt je aandacht op hulpmiddelen en trainingen die je kunnen helpen om je dagelijkse taken uit te voeren en onafhankelijker te zijn.

Identiteit versterken

 • Ontdek nieuwe interesses: Verken nieuwe hobby’s en activiteiten die je leuk vindt en waar je je talenten in kunt ontwikkelen.
 • Sociale connecties: Onderhoud je sociale netwerk en bouw nieuwe relaties op met mensen die je steunen en accepteren.
 • Vrijwilligerswerk: Help anderen en draag bij aan de maatschappij, wat je een gevoel van zingeving kan geven.

Stigma en discriminatie tegengaan

 • Voorlichting: Informeer anderen over blindheid en slechtziendheid en de mogelijkheden die blinden en slechtzienden wel hebben.
 • Belangenbehartiging: Steun organisaties die opkomen voor de rechten van mensen met een visuele beperking.
 • Zelfvertrouwen: Wees trots op wie je bent en laat je niet definiëren door je beperking.

Algemene tips

 • Positieve zelfpraat: Gebruik positieve affirmaties om je zelfvertrouwen te versterken en jezelf te motiveren.
 • Dankbaarheid beoefenen: Richt je aandacht op de dingen in je leven waar je dankbaar voor bent.
 • Mindfulness: Mindfulness oefeningen kunnen je helpen om in het hier en nu te leven en je minder te focussen op negatieve gedachten.
 • Zelfcompassie: Wees lief voor jezelf en accepteer je beperkingen. Zelfcompassie is net zo belangrijk als jezelf te streng veroordelen.
 • Gezonde leefstijl: Zorg goed voor je lichaam en geest door gezond te eten, voldoende te bewegen en te slapen.
Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 13:26