Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”

Personen met een visuele beperking kunnen in verschillende situaties te maken krijgen met ongeloof van anderen over hun aandoening. Dit ongeloof kan voortkomen uit onwetendheid over blind- en slechtziendheid, en kan leiden tot misverstanden en vooroordelen.

Situaties waarin personen met een visuele beperking vaak geconfronteerd worden met ongeloof

Begroeten op basis van andere zintuigen

 • Personen met een visuele beperking gebruiken hun andere zintuigen (gehoor, tast en geur) om hun omgeving te verkennen. Ze begroeten anderen soms op basis van deze zintuigen, wat verwarring kan veroorzaken bij mensen die niet bekend zijn met deze vaardigheden.
 • Voorbeeld: Tom groet zijn buurman door zijn stem te herkennen en hem een hand te geven. De buurman, die niet weet dat Tom blind is, denkt dat Tom hem herkent door te kijken en twijfelt aan de ernst van zijn blindheid.

Het dragen van een bril

 • Sommige mensen met een visuele beperking dragen een bril om hun resterende visus te corrigeren. Dit kan leiden tot de veronderstelling dat ze ‘niet echt’ blind of slechtziend zijn.
 • Voorbeeld: Sarah draagt een bril om haar beperkte zicht te verbeteren. Mensen in haar omgeving gaan ervan uit dat ze ‘normaal’ kan zien vanwege haar bril, en negeren de ernst van haar visuele beperking.

Oogcontact maken

 • Personen met een visuele beperking die nog enig restzicht hebben, kunnen oogcontact maken of lijken te reageren op visuele stimuli. Dit kan verwarring veroorzaken bij mensen die denken dat oogcontact onmogelijk is voor blinden of slechtzienden.
 • Voorbeeld: David, die slechtziend is, maakt oogcontact tijdens een gesprek om betrokkenheid te tonen. Mensen die met hem praten, twijfelen aan zijn visuele beperking omdat ze denken dat oogcontact hiermee onverenigbaar is.

Onafhankelijkheid tonen

 • Blinden en slechtzienden kunnen vaak zelfstandig functioneren, navigeren en huishoudelijke taken uitvoeren. Dit kan bewondering oproepen, maar ook leiden tot de misvatting dat ze ‘niet echt’ blind of slechtziend zijn.
 • Voorbeeld: Maria, die blind is, doet zelfstandig haar boodschappen en kookt haar eigen maaltijden. Mensen die haar zien, denken misschien dat ze niet blind kan zijn vanwege haar zelfstandigheid, en negeren de uitdagingen die ze dagelijks ervaart.

Gebruik van technologie

Personen met een visuele beperking kunnen smartphones, computers en andere apparaten gebruiken met behulp van speciale software en hulpmiddelen. Mensen die dit niet weten, kunnen denken dat ze vals spelen of overdrijven.

Redenen voor ongeloof en vooroordelen

Gebrek aan bewustzijn

 • Misvattingen over blindheid: Vaak denken mensen dat blindheid altijd totale blindheid betekent, terwijl er verschillende gradaties van slechtziendheid en blindheid bestaan.
 • Onwetendheid over hulpmiddelen: Mensen zijn zich mogelijk niet bewust van de hulpmiddelen die blinden en slechtzienden gebruiken om te functioneren, zoals braille, geleidehonden en speciale technologieën.
 • Beperkte exposure: Door een gebrek aan contact met personen met een visuele beperking, hebben mensen mogelijk een vertekend beeld van hun capaciteiten en uitdagingen.

Stereotypen en vooroordelen

 • Afhankelijkheid: De misvatting dat blinden en slechtzienden volledig afhankelijk zijn van anderen, kan leiden tot ongeloof in hun zelfstandigheid.
 • Intelligentie: Sommigen associëren blindheid met een lager intellect, terwijl er geen verband is tussen visuele beperking en intelligentie.
 • Competentie: Vooroordelen over de competenties van blinden en slechtzienden kunnen leiden tot twijfel aan hun capaciteiten in werk, studie en andere gebieden.

Zichtbare tekenen

Soms baseren mensen hun overtuigingen op zichtbare tekenen, zoals het dragen van een bril, en begrijpen ze niet dat brillen niet alle vormen van slechtziendheid corrigeren.

Verwarring over zichtbaar gedrag

Mensen kunnen in de war raken wanneer personen met een visuele beperking zich op een manier gedragen die afwijkt van wat ze verwachten bij blindheid of slechtziendheid, zoals het maken van oogcontact. Ze begrijpen mogelijk niet dat visuele beperkingen variëren, iedereen anders en uniek is, en dat sommige personen restvisus hebben.

Het uiten van onterechte overtuigingen dat personen met een visuele beperking wel goed kunnen zien, kan aanzienlijke fysieke en mentale impact hebben op de betrokken personen. Deze impact strekt zich uit tot hun dagelijkse leven, zelfbeeld en sociale interacties. In dit artikel zullen we de fysieke en mentale effecten van dergelijke onjuiste overtuigingen onderzoeken en begrijpen waarom het belangrijk is om meer bewustzijn en begrip te bevorderen.

Onjuiste informatiebronnen

 • Media: De media kunnen een vertekend beeld geven van personen met een visuele beperking, door ze te portretteren als hulpeloos of overdreven afhankelijk.
 • Misleidende online informatie: Onbetrouwbare websites en forums kunnen onjuiste informatie verspreiden over blindheid en slechtziendheid.
 • Persoonlijke anekdotes: Mensen baseren hun overtuigingen soms op anekdotes van anderen, die niet representatief zijn voor de gehele populatie van personen met een visuele beperking.

Andere factoren

 • Persoonlijke ervaringen: Negatieve ervaringen met personen met een visuele beperking kunnen leiden tot veralgemening en ongeloof jegens anderen.
 • Sociale en culturele normen: In sommige culturen worden mensen met een handicap gestigmatiseerd of uitgesloten, wat kan leiden tot ongeloof en vooroordelen.

Fysieke impact van ongeloof over blind- of slechtziendheid

Verhoogde stress en spanning

Verhoogd risico op ongelukken

 • Wanneer anderen de visuele beperking negeren, kan dit leiden tot struikelgevaar, vallen en botsingen met obstakels.
 • Onverwachte obstakels of veranderingen in de omgeving kunnen gevaarlijke situaties creëren.
 • Personen met een visuele beperking kunnen zich minder zeker voelen om zich te verplaatsen in onbekende omgevingen, wat hun mobiliteit en onafhankelijkheid beperkt.

Verdergaande fysieke gevolgen

 • Verminderde spierkracht: Door minder te bewegen vanwege angst voor ongelukken, kan de spierkracht en conditie afnemen.
 • Verhoogde kans op blessures: Door vallen of stoten kunnen blessures en zelfs fracturen optreden.
 • Verminderde coördinatie: De angst om te vallen kan leiden tot een verminderde coördinatie en balans.
 • Chronische pijn: Pijnlijke spieren en gewrichten door stress en spanning kunnen chronisch worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat ongeloof over blind- of slechtziendheid niet alleen een emotionele impact heeft, maar ook een significante fysieke impact kan hebben. Door meer bewustzijn te creëren en begrip te bevorderen, kunnen we een inclusieve samenleving creëren waarin personen met een visuele beperking zich veilig en gerespecteerd voelen.

Mentale impact

Verminderd zelfvertrouwen en zelfrespect

 • Herhaaldelijke betwisting van iemands visuele ervaring kan leiden tot twijfel aan eigen waarnemingen en gevoel van competentie.
 • Gevoelens van schaamte en frustratie over het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen.
 • Internalisering van negatieve stereotypes over blindheid en slechtziendheid.

Sociale isolatie

 • Angst voor afwijzing en misverstanden in sociale interacties.
 • Terughoudendheid om deel te nemen aan activiteiten en evenementen.
 • Verlies van sociale contacten en gevoel van eenzaamheid.

Mentale gezondheidsproblemen

Voorbeelden:

 • Een blinde vrouw wordt constant gecorrigeerd door haar familie als ze zegt dat ze iets niet kan zien.
 • Een slechtziende jongen wordt gepest op school omdat hij anders is dan de andere kinderen.
 • Een man met een visuele beperking krijgt geen baan omdat de werkgever denkt dat hij niet in staat is om de werkzaamheden te verrichten.

Het is belangrijk om te beseffen dat ongeloof over blind- of slechtziendheid een ernstige impact kan hebben op de mentale gezondheid en het welzijn van personen met een visuele beperking. Door meer bewustzijn te creëren en begrip te bevorderen, kunnen we een inclusieve samenleving creëren waarin personen met een visuele beperking zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Hoe om te gaan met mensen die twijfelen over (de ernst van) je handicap?

Het kan frustrerend en ontmoedigend zijn wanneer mensen twijfelen aan (de ernst van) je visuele beperking, zelfs als je duidelijk hebt gecommuniceerd dat je blind of slechtziend bent. Deze twijfels kunnen leiden tot onbegrip en ongemakkelijke situaties.

Blijf kalm en geduldig

 • Beheers je emoties: Het is normaal om frustratie te voelen, maar laat je niet meeslepen. Woede of agressie kan de situatie verergeren.
 • Adem diep in: Neem de tijd om te kalmeren en je gedachten te ordenen voordat je reageert.
 • Blijf beleefd: Wees respectvol, zelfs als je je geërgerd voelt.

Leg rustig uit

 • Gebruik eenvoudige taal: Vermijd jargon en technische termen die de ander misschien niet begrijpt.
 • Geef concrete voorbeelden: Illustreer je uitleg met concrete voorbeelden uit je eigen leven.
 • Focus op de impact: Leg uit hoe je visuele beperking je dagelijks leven beïnvloedt.

Educatie en bewustwording

 • Deel informatieve bronnen: Verwijs mensen naar betrouwbare websites of organisaties die meer informatie over blind- of slechtziendheid kunnen bieden.
 • Bied aan om samen te leren: Stel voor om samen een artikel te lezen of een video te bekijken over visuele beperkingen.
 • Wees open voor vragen: Beantwoord vragen op een vriendelijke en open manier.

Humor kan helpen

 • Gebruik humor om de spanning te breken: Een lichte toon kan de interactie aangenamer maken.
 • Maak grapjes over je eigen ervaringen: Zelfspot kan helpen om anderen te laten zien dat je zelfverzekerd bent.

Grenzen stellen

 • Het is oké om nee te zeggen: Je bent niet verplicht om je handicap te verdedigen of uit te leggen.
 • Bepaal wat je comfortabel vindt: Laat mensen weten wat je wel en niet accepteert in de interactie.
 • Wees assertief: Kom op voor jezelf en je behoeften.

Zoek steun

Praat met andere mensen met een visuele beperking over hun ervaringen via bijvoorbeeld steungroepen.

Onthoud

 • Je bent niet verantwoordelijk voor de onwetendheid van anderen.
 • Het is niet jouw taak om anderen te overtuigen van je handicap.
 • Je hebt het recht om respectvol behandeld te worden.

Tips

 • Oefen je uitleg: Oefen het uitleggen van je visuele beperking in een ontspannen setting.
 • Zoek steun: Praat met andere mensen met een visuele beperking over hun ervaringen.
 • Blijf positief: Laat je niet ontmoedigen door de negatieve reacties van anderen.

Conclusie

Omgaan met mensen die twijfelen aan (de ernst van) je visuele beperking kan een frustrerende en uitdagende ervaring zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet verantwoordelijk bent voor de onwetendheid van anderen, en dat je het recht hebt om respectvol behandeld te worden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 2. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 3. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 4. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 5. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 6. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 7. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 8. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 9. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 10. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 11. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 12. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 13. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 14. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 15. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 16. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 17. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 18. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 19. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 20. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 21. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 22. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 23. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 24. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 25. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 26. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 27. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 28. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 29. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 30. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 31. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 32. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 33. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 34. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 35. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 36. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 37. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 38. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 39. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 40. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 41. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 42. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 43. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 44. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 45. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 46. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 47. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 48. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 49. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 50. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 51. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 52. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 53. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 54. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 55. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 56. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 57. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 58. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 59. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 60. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 61. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 62. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 63. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 64. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 65. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 66. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 67. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 68. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 69. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 70. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 71. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 72. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 73. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 74. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 75. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 76. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 77. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 78. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 79. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 80. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 81. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 82. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 83. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 84. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 85. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 86. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 87. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 88. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 89. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 90. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 91. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 92. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 93. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 94. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 95. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 96. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 97. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 98. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 99. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 100. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 101. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 102. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 103. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 104. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 105. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 106. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 107. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 108. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 109. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 110. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 111. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 112. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 113. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 114. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 115. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 116. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 117. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 118. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 119. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 120. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 121. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 122. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 123. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 124. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 125. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 126. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 127. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 128. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 129. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 130. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 131. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 132. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 133. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 134. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 135. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 136. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 137. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 138. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 139. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 140. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 141. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 142. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 143. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 144. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 145. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 146. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 147. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 148. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 149. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 150. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 151. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 152. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 153. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 154. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 155. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 156. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 157. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 158. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 159. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 160. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 13:41