Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”

Voor personen met een visuele beperking kunnen er situaties zijn waarin anderen ervan overtuigd zijn dat ze niet echt blind of slechtziend zijn, ondanks de uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Deze onterechte overtuigingen kunnen leiden tot misverstanden en vooroordelen.

Situaties waarin personen met een visuele beperking vaak geconfronteerd worden met ongeloof

Begroeten op basis van andere zintuigen

Mensen met een visuele beperking ontwikkelen vaak sterkere zintuigen van gehoor, tast en geur om hun omgeving te verkennen en informatie te verzamelen. Het begroeten van anderen op basis van wat ze horen, voelen of ruiken, is een vaardigheid die ze hebben ontwikkeld om contact te maken met mensen om hen heen. Dit is vooral nuttig wanneer ze geen oogcontact kunnen maken of gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. Mensen die niet bekend zijn met de ervaringen van personen met een visuele beperking, kunnen twijfelen aan de ernst van de visuele handicap wanneer ze merken dat iemand anderen kan begroeten op basis van andere zintuigen. Dit komt vaak voort uit onwetendheid over de diversiteit van blind- en slechtziendheid en hoe mensen zich aanpassen en navigeren in hun omgeving.

Het dragen van een bril

Wanneer personen met een visuele beperking een bril dragen, kunnen anderen veronderstellen dat ze ‘niet echt’ slechtziend of blind zijn. Dit komt omdat mensen vaak denken dat een bril de visuele beperking volledig corrigeert.

Voorbeeld: Stel je voor dat Sarah, een vrouw die zwaar slechtziend is, een bril draagt om haar beperkte restvisus te corrigeren. Mensen in haar omgeving veronderstellen dat haar bril betekent dat ze ‘niet echt’ slechtziend is, omdat ze een visueel hulpmiddel draagt dat gezichtsverlies kan verhelpen.

Oogcontact maken

Wanneer iemand met een visuele beperking oogcontact maakt of lijkt te reageren op visuele stimuli, kunnen anderen twijfelen aan de ernst van hun beperking. Ze begrijpen mogelijk niet dat sommige personen met een visuele beperking resterend zicht kunnen hebben, zelfs als het beperkt is.

Voorbeeld: David, die slechtziend is, maakt tijdens een gesprek vaak oogcontact om een verbinding met anderen tot stand te brengen. Mensen in zijn omgeving kunnen in verwarring raken en twijfelen aan de ernst van zijn slechtziendheid omdat ze denken dat deze beperking betekent dat je nooit oogcontact zou (kunnen) maken.

Onafhankelijkheid tonen

Personen met een visuele beperking worden soms bewonderd omdat ze zelfstandig kunnen functioneren, bijvoorbeeld tijdens het navigeren in een onbekende omgeving. Ook kunnen veel blinden en slechtzienden zelfstandig door de woonomgeving navigeren en het huishouden runnen, inclusief het huis stofzuigen en reinigen, ramen wassen, strijken, de was doen en koken. Sommige mensen bewonderen blinden en slechtzienden voor hun zelfstandigheid, maar begrijpen niet volledig de aard van hun visuele beperking en denken mogelijk dat ze ‘niet echt’ blind of slechtziend zijn omdat ze niet volledig afhankelijk lijkten te zijn. Deze voorbeeldsituaties kunnen ertoe leiden dat anderen twijfelen aan de (ernst van hun) visuele beperking omdat ze geen volledige afhankelijkheid vertonen.

Redenen voor ongeloof en vooroordelen

Gebrek aan bewustzijn

Vaak ontstaat ongeloof uit een gebrek aan begrip over de diversiteit van een visuele handicap. Mensen kunnen denken dat blindheid, altijd totale blindheid betekent, wat niet het geval is. Ze zijn er zich niet van bewust van de verschillen in slechtziend- en blindheid en restzicht.

Zichtbare tekenen

Soms baseren mensen hun overtuigingen op zichtbare tekenen, zoals het dragen van een bril, en begrijpen ze niet dat brillen niet alle vormen van slechtziendheid corrigeren.

Verwarring over zichtbaar gedrag

Mensen kunnen in de war raken wanneer personen met een visuele beperking zich op een manier gedragen die afwijkt van wat ze verwachten bij blindheid of slechtziendheid, zoals het maken van oogcontact. Ze begrijpen mogelijk niet dat visuele beperkingen variëren, iedereen anders en uniek is, en dat sommige personen restvisus hebben.

Het uiten van onterechte overtuigingen dat personen met een visuele beperking wel goed kunnen zien, kan aanzienlijke fysieke en mentale impact hebben op de betrokken personen. Deze impact strekt zich uit tot hun dagelijkse leven, zelfbeeld en sociale interacties. In dit artikel zullen we de fysieke en mentale effecten van dergelijke onjuiste overtuigingen onderzoeken en begrijpen waarom het belangrijk is om meer bewustzijn en begrip te bevorderen.

Fysieke impact van ongeloof over blind- of slechtziendheid

Verhoogde stress en spanning

Stel je voor dat een persoon met een visuele beperking herhaaldelijk te horen krijgt dat ze ‘wel kunnen zien’. Dit kan leiden tot constante stress en spanning omdat ze het gevoel hebben dat ze hun visuele beperking moeten rechtvaardigen of bewijzen.

Verhoogd risico op ongelukken

Als een blinde of slechtziende persoon wordt geloofd wanneer ze zeggen dat ze beperkt zicht hebben, kan dit helpen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen. Als anderen echter onterecht geloven dat ze goed kunnen zien, kan dit leiden tot situaties waarin de persoon meer risico loopt op ongelukken.

Voorbeeld: Stel je voor dat Sarah, die slechtziend is en meestal een witte stok gebruikt om obstakels te detecteren tijdens het lopen, naar een drukke supermarkt gaat. Haar vriendin, Lisa, die haar visuele beperking kent, besluit om samen met Sarah te winkelen. Terwijl ze door de winkel loopt, legt Lisa aan omstanders uit dat Sarah slechtziend is en soms hulp nodig heeft bij het navigeren.

Een vriendelijke medewerker van de supermarkt biedt aan om te helpen en begrijpt dat Sarah beperkt zicht heeft. Ze begeleidt Sarah door de winkel en zorgt ervoor dat ze veilig kan winkelen zonder obstakels tegen te komen.

Nu, stel je voor dat in een vergelijkbare situatie, een andere medewerker van de supermarkt, John genaamd, niet op de hoogte is van Sarahs visuele beperking. John heeft Sarah eerder gezien en haar zonder problemen zien lopen, zonder te beseffen dat ze slechtziend is. Hij besluit om Sarah niet aan te spreken of hulp aan te bieden.

Terwijl Sarah door de gangpaden van de supermarkt loopt, stoot ze per ongeluk tegen een display met glazen potten, waardoor enkele potten op de grond vallen en breken. Dit veroorzaakt niet alleen schade aan de producten, maar zorgt er ook voor dat Sarah zich geschrokken en in verlegenheid gebracht voelt. Ze had dit ongeluk kunnen vermijden als John had geweten dat ze slechtziend is en haar hulp had aangeboden.

Mentale impact

Verminderd zelfvertrouwen en zelfrespect

Herhaalde onterechte opmerkingen over iemands zicht kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en zelfrespect. De persoon kan gaan twijfelen aan hun eigen ervaringen en gevoel van eigenwaarde.

Sociale isolatie

Als personen met een visuele beperking het gevoel hebben dat anderen hun beperking niet serieus nemen, kunnen ze geneigd zijn sociale situaties te vermijden uit angst voor onbegrip of stigmatisering. Dit kan leiden tot sociaal isolement.

Mentale gezondheidsproblemen

Langdurige onjuiste overtuigingen over iemands visuele beperking kunnen bijdragen aan mentale gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie. Het voortdurend moeten vechten tegen vooroordelen kan emotioneel uitputtend zijn.

Hoe om te gaan met mensen die twijfelen over (de ernst van) je handicap?

Het kan frustrerend en ontmoedigend zijn wanneer mensen twijfelen aan (de ernst van) je visuele beperking, zelfs als je duidelijk hebt gecommuniceerd dat je blind of slechtziend bent. Deze twijfels kunnen leiden tot onbegrip en ongemakkelijke situaties.

Blijf kalm en geduldig

Blijf kalm en beheerst

Het is begrijpelijk dat het frustrerend kan zijn als mensen twijfelen aan je blind- of slechtziendheid, maar probeer kalm te blijven en je geduld te bewaren. Woede of confrontatie kan de situatie verergeren.

Leg rustig uit

Neem de tijd om rustig uit te leggen wat je visuele handicap inhoudt en hoe het van invloed is op je dagelijks leven. Geef voorbeelden van situaties waarin je visuele beperking een uitdaging vormt, bijvoorbeeld mensen niet kunnen herkennen, soms verkeerde producten meenemen uit de supermarkt enzovoort.

Educatie en bewustwording

Deel informatieve bronnen

Verwijs mensen naar informatieve bronnen over een visuele beperking, zoals websites van blindennazorgwerken (BE en NL) of deze website. Deze bronnen kunnen helpen om een beter begrip te creëren.

Vertel persoonlijke verhalen

Deel persoonlijke anekdotes en ervaringen om anderen een inzicht te geven in hoe je visuele beperking je dagelijks leven beïnvloedt. Dit kan empathie opwekken.

Wees duidelijk en assertief

Duidelijke communicatie

Zorg voor duidelijke en beknopte communicatie. Leg bijvoorbeeld uit hoe anderen je kunnen helpen zonder de beperking te minimaliseren.

Wees assertief

Sta stevig achter je eigen ervaringen en gevoelens. Laat anderen weten dat jouw blind- of slechtziendheid een integraal deel van wie je bent vormt en dat je begrip en respect verwacht.

Zoek ondersteuning

Praat met anderen

Zoek steun bij vrienden, familieleden of lotgenoten met een visuele beperking. Soms kan het delen van ervaringen en tips helpen om met onbegrip om te gaan. Je kan ook live terecht bij tal van steun-, praat-, lotgenotengroepen en oogcafés. Blindennazorgwerken kunnen je hier naar doorverwijzen, al kan je vaak ook online informatie vinden over dergelijke bijeenkomsten (Agenda BE en Agenda NL). Daarnaast bestaan ook besloten Facebook-groepen waar je je verhaal kwijt kan en vragen kan stellen, zoals “Visueel beperkt” en “Lotgenoten met een oogaandoening en slechtzienden“.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Professionele hulp

Als de situatie ernstige emotionele stress veroorzaakt, overweeg dan om professionele hulp in te schakelen, zoals een counselor of therapeut.

Conclusie

Het omgaan met mensen die twijfelen aan (de ernst van) je visuele beperking kan uitdagend zijn, maar het is belangrijk om geduldig, begripvol en assertief te blijven. Door educatie, duidelijke communicatie en het zoeken van ondersteuning kun je anderen helpen een beter begrip te krijgen van wat het betekent om te leven met een visuele beperking. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van respect en begrip, zodat je met meer gemak en waardigheid kunt deelnemen aan de samenleving.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 2. Mensen moeten verder kijken dan de handicap06-12-2023 01:12:10
 3. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 4. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 5. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 6. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 7. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 8. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 9. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 10. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 11. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 12. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 13. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 14. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 15. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 16. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 17. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 18. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 19. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 20. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 21. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 22. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 23. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 24. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 25. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 26. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 27. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 28. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 29. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 30. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 31. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 32. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 33. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 34. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 35. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 36. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 37. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 38. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 39. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 40. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 41. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 42. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 43. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 44. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 45. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 46. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 47. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 48. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 49. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 50. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 51. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 52. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 53. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 54. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 55. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 56. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 57. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 58. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 59. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 60. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 61. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 62. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 63. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 64. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 65. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 66. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 67. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 68. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 69. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 70. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 71. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 72. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 73. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 74. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 75. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 76. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 77. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 78. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 79. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 80. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 81. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 82. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 83. Betekenis van eigen uiterlijk en zich opmaken door blinden en slechtzienden27-08-2023 03:08:41
 84. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 85. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 86. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 87. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 88. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 89. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 90. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 91. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 92. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 93. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 94. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 95. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 96. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 97. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 98. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 99. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 100. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 101. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25

Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2023 – 13:41