Blind of slechtziend: Feestjes, verjaardagen, drukke evenementen en grote gezelschappen

Verjaardagen, feestjes en evenementen met grote gezelschappen klinken altijd leuk. Blinden en slechtzienden kunnen bij grote gezelschappen mogelijk te maken krijgen met unieke hindernissen, zoals bijvoorbeeld het neit kunnen volgen wat er gaande is, of de weg niet kunnen vinden. Dit zorgt er voor dat ze zich minder op hun gemak voelen, zich buitengesloten voelen of zelfs angst ervaren. Deze tekst verkent de knelpunten en biedt tips voor een inclusieve omgeving, gericht op feestjes, verjaardagen en andere drukke evenementen.

Belangrijke nuances

Iedereen ervaart feestjes anders:

Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen feestjes anders ervaart. Sommige mensen vinden drukke evenementen leuk en energiek, terwijl anderen ze overweldigend en stressvol vinden. Dit geldt ook voor blinden en slechtzienden. De tips in deze tekst zijn bedoeld als algemene richtlijnen, maar het is belangrijk om te letten op de individuele voorkeuren van elke persoon.

Niet alle tips werken voor iedereen:

Niet alle tips in deze tekst zullen voor iedereen werken of wenselijk zijn. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld fijn om hulp te vragen, terwijl anderen liever zelfstandig te werk gaan. Het is belangrijk om respectvol te zijn naar de wensen en grenzen van elke persoon.

Het gaat om plezier:

Bovenal is het belangrijk om te onthouden dat het bij feestjes om plezier gaat. Zorg ervoor dat iedereen, ongeacht zijn visuele beperking, zich welkom en comfortabel voelt en kan genieten van het evenement.

Veelvoorkomende problemen bij aanwezigheid van grote gezelschappen wanneer je blind of slechtziend bent

Mensen niet kunnen herkennen

 • Niet weten wie er bij je staat: Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties, zoals het per ongeluk aanspreken van een vreemde of het missen van een begroeting van een bekende.
 • Moeilijkheden met het herkennen van gezichten: Zelfs als blinden of slechtzienden iemand al kennen, kan het moeilijk zijn om hun gezicht te herkennen in een drukke menigte. Dit kan het lastig maken om gesprekken te beginnen of te onderhouden.
 • Verwarring door stemmengeluid: In een rumoerige omgeving kan het moeilijk zijn om te onderscheiden wie er praat, waardoor het volgen van gesprekken bemoeilijkt wordt.

Gesprekken niet kunnen volgen

 • Achtergrondgeluiden: De drukte en het geroezemoes van een groot gezelschap kunnen het moeilijk maken om te focussen op wat er gezegd wordt.
 • Meerdere gesprekken tegelijk: In een drukke omgeving zijn er vaak veel gesprekken gaande, waardoor het moeilijk kan zijn om te volgen wat er in een specifiek gesprek gezegd wordt.
 • Snelheid van spreken: Mensen hebben in grote gezelschappen de neiging om sneller te praten, waardoor het voor personen met een visuele beperking moeilijker kan zijn om alles te volgen.

De weg niet kunnen vinden

 • Onbekende omgevingen: In een onbekende ruimte kan het voor blinden en slechtzienden moeilijk zijn om hun weg te vinden, wat tot frustratie en angst kan leiden.
 • Obstakels: In een drukke ruimte met veel obstakels, zoals meubels of mensen, kan het voor blinden en slechtzienden gevaarlijk zijn om zich te verplaatsen.
 • Gebrek aan geleidelijnen: In veel openbare ruimtes zijn er geen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden, waardoor het lastiger is om zich te kunnen verplaatsen en de weg te vinden.

Angst om fouten te maken

 • Sociale druk: Blinden en slechtzienden kunnen bang zijn om fouten te maken in sociale situaties, waardoor ze zich minder op hun gemak voelen en minder risico durven te nemen.
 • Gevoel van anders-zijn: De angst om fouten te maken kan het gevoel van anders-zijn versterken en leiden tot sociale isolatie.
 • Negatieve ervaringen: Negatieve ervaringen in het verleden, zoals uitgelachen worden of buitengesloten worden, kunnen de angst om fouten te maken versterken.

Overprikkeling

 • Zintuiglijke overload: De drukte, het lawaai en de vele indrukken in een groot gezelschap kunnen leiden tot overprikkeling, wat hoofdpijn, vermoeidheid en stress kan veroorzaken.
 • Moeilijkheden met filteren van informatie: Blinden en slechtzienden kunnen meer moeite hebben om relevante informatie te filteren van irrelevante informatie, wat tot overprikkeling kan leiden.
 • Behoefte aan rust: Na een periode van overprikkeling hebben blinden en slechtzienden vaak behoefte aan rust en kalmte.

Niet kunnen volgen wat er gaande is

 • Gebrek aan visuele informatie: Blinden en slechtzienden missen een groot deel van de informatie die in een sociale situatie via lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen wordt overgebracht.
 • Moeilijkheden met het horen van non-verbale signalen: Non-verbale signalen, zoals lachjes of knikjes, kunnen moeilijk te horen zijn in een drukke omgeving.
 • Gevoel van buitensluiting: Het missen van belangrijke informatie kan leiden tot een gevoel van buitensluiting en frustratie.

Onbegrip in grote gezelschappen

In feestvreugde en drukte, waar menig hart van zingt, ervaren blinden en slechtzienden soms onbegrip. Mensen die niet blind of slechtziend zijn, beseffen niet altijd de unieke uitdagingen die gepaard gaan met een visuele beperking in een bruisende omgeving. Dit kan leiden tot ongepaste reacties en frustrerende situaties.

Enkele voorbeelden van onbegrip in grote gezelschappen:

 • Misvattingen over blindheid: De misvatting dat blinden alles in zwart-wit zien of een speciale gave bezitten, kan leiden tot ongepaste opmerkingen en stereotypering. In een drukke menigte kan dit extra pijnlijk zijn.
 • Gebrek aan kennis: Onwetendheid over hoe om te gaan met blinden of slechtzienden kan leiden tot ongemakkelijke interacties. Mensen weten niet altijd hoe ze zich moeten gedragen of wat ze wel of niet kunnen zeggen.
 • Betuttelende houding: Sommige mensen betuttelen blinden of slechtzienden, waardoor ze zich hulpeloos en gekleineerd voelen. In een feestelijke sfeer waar iedereen geniet, kan dit gevoel extra zwaar wegen.
 • Discriminatie: Blinden en slechtzienden kunnen zelfs in feestvreugde te maken krijgen met discriminatie. Ze worden soms uitgesloten van activiteiten of behandelen met minder respect dan anderen.

Tips voor de omgeving voor sociale inclusie van blinden en slechtzienden

Introductie

 • Stel jezelf voor: Maak oogcontact (of richt je op de persoon) en zeg je naam duidelijk.
 • Begroet iedereen: Begroet niet alleen de blinde of slechtziende persoon, maar ook de begeleider indien aanwezig.
 • Gebruik de naam van de persoon: Gebruik de naam van de persoon tijdens het gesprek, zodat ze weten dat je met hen praat.

Duidelijke communicatie

 • Spreek duidelijk en langzaam: Spreek niet te snel en articuleer duidelijk.
 • Gebruik een normale stemtoon: Vermijd om te schreeuwen of overdreven luid te praten.
 • Geef context: Leg uit waar je bent, wie er aanwezig zijn en wat er gaande is.

Beschrijf je omgeving

 • Beschrijf de ruimte: Vertel over de grootte, de indeling en de sfeer van de ruimte.
 • Beschrijf de mensen: Beschrijf de kleding, de haarkleur en andere opvallende kenmerken van de aanwezige mensen.
 • Beschrijf activiteiten: Vertel wat er gaande is, wie er met wie praat en wat er te eten of te drinken is.

Vraag om input

 • Vraag of ze hulp nodig hebben: Vraag op een respectvolle manier of ze hulp nodig hebben met iets, zoals het vinden van een stoel of het pakken van een drankje.
 • Vraag naar hun voorkeuren: Vraag of ze liever met hun naam of met een koosnaam worden aangesproken.
 • Vraag of ze zich comfortabel voelen: Vraag of ze zich op hun gemak voelen en of er iets is dat je kunt doen om hun ervaring te verbeteren.

Geduld

 • Geef ze de tijd om te wennen: Geef blinden en slechtzienden de tijd om te wennen aan de omgeving en de mensen.
 • Herhaal informatie indien nodig: Herhaal informatie die je al hebt gedeeld, als je denkt dat de persoon het niet heeft gehoord of begrepen.
 • Wees niet ongeduldig: Wees geduldig en beleefd, ook als het wat langer duurt om te communiceren.

Tips voor blinden en slechtzienden bij verjaardagen, feestjes en drukke evenementen

Voorbereiding

 • Plan vooruit: Denk na over wat je nodig hebt om je comfortabel te voelen op het evenement. Vraag de organisator om informatie over de locatie, de indeling, het programma en de te verwachten drukte.
 • Beslis of je met een begeleider wilt gaan: Als je je niet comfortabel voelt om je alleen te verplaatsen of te socializen, kan het nuttig zijn om met een begeleider te gaan.
 • Laat mensen weten dat je blind of slechtziend bent: Informeer de organisator en/of gastheer/gastvrouw van tevoren over je visuele beperking, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.
 • Oefen met je vaardigheden: Oefen met sociale interactie in minder drukke omgevingen, zodat je je meer op je gemak voelt in grote gezelschappen.
 • Maak contact met andere blinden en slechtzienden: Deel je ervaringen en tips met anderen. Dit kan bijvoorbeeld via allerlei live gespreksgroepen, online fora en communities.

Tijdens het evenement

 • Wees assertief: Wees niet bang om te vragen wat je nodig hebt, zoals hulp bij het vinden van de weg of het pakken van een drankje.
 • Gebruik je hulpmiddelen: Gebruik je witte stok, geleidehond of andere hulpmiddelen om je te helpen bij verplaatsingen.
 • Neem pauzes: Neem af en toe pauze van de drukte om te ontspannen en te herladen.
 • Zoek een rustige plek: Als de omgeving te druk wordt, zoek dan een rustige plek waar je je even kunt terugtrekken.
 • Geniet van het moment: Probeer te ontspannen en te genieten van het evenement, ondanks de extra hindernissen.
 • Blijf positief: Laat je niet ontmoedigen door de uitdagingen. Focus op wat je wel kunt en geniet van het leven!

Tips voor sociale interactie

 • Stel jezelf voor: Stel jezelf voor aan mensen die je ontmoet en vertel dat je blind of slechtziend bent.
 • Luister aandachtig: Luister aandachtig naar wat anderen zeggen en stel vragen om te laten zien dat je geïnteresseerd bent.
 • Gebruik je zintuigen: Gebruik je andere zintuigen om te communiceren en te genieten van de omgeving.
 • Wees geduldig: Wees geduldig met anderen en met jezelf. Het kan wat langer duren om te communiceren en te wennen aan een nieuwe omgeving.

Tips voor feestorganisatoren

Toegankelijkheid

 • Zorg voor een toegankelijke locatie: Kies een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Zorg voor goede verlichting: Zorg voor voldoende verlichting, maar vermijd verblinding.
 • Vermijd obstakels: Zorg ervoor dat er geen obstakels op de looproutes zijn die blinden en slechtzienden kunnen hinderen.
 • Zorg voor geleidelijnen: Zorg voor geleidelijnen op de vloer om blinden en slechtzienden te helpen navigeren.
 • Zorg voor contrast: Zorg voor voldoende contrast tussen kleuren en materialen, zodat ze goed te onderscheiden zijn.

Communicatie

 • Communicatie is cruciaal: Goede communicatie is essentieel om een inclusieve omgeving te creëren. Vraag blinden en slechtzienden wat ze nodig hebben om zich comfortabel te voelen op jouw feest. Luister aandachtig naar hun feedback en pas je plannen indien nodig aan.
 • Introduceer jezelf: Als je iemand nieuw ontmoet, stel jezelf dan voor en vertel dat je de organisator van het feest bent.
 • Spreek duidelijk en langzaam: Spreek duidelijk en langzaam, zodat blinden en slechtzienden je goed kunnen verstaan.
 • Gebruik eenvoudige taal: Vermijd jargon en slang.
 • Beschrijf wat er gaande is: Beschrijf de omgeving, de mensen die aanwezig zijn en de activiteiten die plaatsvinden.
 • Vraag of ze hulp nodig hebben: Vraag of blinden en slechtzienden hulp nodig hebben met iets, zoals het vinden van de weg of het pakken van een drankje.
 • Zorg voor een rustige plek: Zorg voor een rustige plek waar mensen zich kunnen terugtrekken als de drukte te veel wordt.
 • Bied braille– of audio-informatie aan: Maak belangrijke informatie beschikbaar in braille of audio, zoals menukaarten, programma’s of routebeschrijvingen.
 • Maak gebruik van sociale media: Maak gebruik van sociale media om informatie over het feest te delen, inclusief toegankelijkheidsinformatie.
 • Vraag om feedback: Vraag iedereen – dus ook mensen met een visuele beperking – om feedback na het feest, zodat je in de toekomst nog inclusiever kunt organiseren.
 • Wees flexibel: Wees bereid om flexibel te zijn en je aan te passen aan de behoeften van blinden en slechtzienden. Dit kan betekenen dat je de muziek zachter zet, extra verlichting aanbrengt of een rustige plek creëert waar ze zich kunnen terugtrekken.
Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Appelcake bakken als je blind of slechtziend bent21-05-2024 06:05:57
 2. Onkruid wieden als je blind of slechtziend bent18-04-2024 02:04:41
 3. Solo reizen met een visuele beperking11-04-2024 03:04:58
 4. Pasen vieren met een visuele handicap10-04-2024 06:04:39
 5. Blind of slechtziend: Feestjes, verjaardagen, drukke evenementen en grote gezelschappen09-04-2024 06:04:32
 6. Zingen in een koor wanneer je blind of slechtziend bent08-04-2024 11:04:53
 7. Blind of slechtziend: Tips om je te vermaken tijdens een lange reis04-04-2024 10:04:40
 8. Kledijkeuze met een visuele beperking04-04-2024 06:04:06
 9. Haakplezier met een visuele beperking02-04-2024 05:04:32
 10. Daten als je blind of slechtziend bent, of als je date met iemand met een visuele beperking25-03-2024 08:03:53
 11. Hoe kies je een haarcoupe als je blind of slechtziend bent?14-01-2024 04:01:32
 12. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met geserveerd eten op restaurant?11-01-2024 06:01:40
 13. Hoe kan je een mooie zonsop- of ondergang beschrijven voor blinden en slechtzienden?10-12-2023 07:12:18
 14. DAB-radio’s voor blinden en slechtzienden05-12-2023 06:12:52
 15. Hobby’s voor mensen die blind of slechtziend zijn30-11-2023 04:11:46
 16. Bloemschikken voor blinden en slechtzienden26-11-2023 07:11:11
 17. Videogames en computergames voor blinden en slechtzienden24-11-2023 06:11:44
 18. Meditatie voor blinden en slechtzienden18-11-2023 08:11:41
 19. Pannenkoeken bakken als je blind of slechtziend bent17-11-2023 07:11:41
 20. Boetseren door blinden en slechtzienden08-11-2023 06:11:05
 21. Beeldhouwen door blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 22. Kledingsetjes maken en kleuren combineren als je (kleuren)blind of slechtziend bent30-10-2023 06:10:43
 23. Ontspanningsoefeningen en -technieken voor blinden en slechtzienden14-10-2023 05:10:49
 24. Kleding herstellen met een visuele beperking12-09-2023 11:09:37
 25. Tips voor het bakken van vlees door blinden en slechtzienden11-09-2023 02:09:52
 26. Reizen voor blinde en slechtziende personen: Tips en aandachtspunten06-09-2023 05:09:34
 27. Bij vrienden of familie op bezoek gaan als je blind of slechtziend bent05-09-2023 07:09:09
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden afbeeldingen zien?02-09-2023 01:09:31
 29. Kerstmis vieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 12:08:50
 30. Kerstboom versieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:19
 31. Fysieke en mentale impact van wandelen door blinden en slechtzienden29-08-2023 04:08:14
 32. Voordelen van muziekinstrument bespelen door blinden en slechtzienden23-08-2023 01:08:35
 33. Naar een festival, concert of optreden als je blind of slechtziend bent20-08-2023 05:08:39
 34. Televisiekijken als je blind of slechtziend bent19-08-2023 10:08:59
 35. Sinterklaas vieren met een blind of slechtziend kind18-08-2023 04:08:18
 36. Kan je zelfstandig een markt bezoeken als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 03:08:01
 37. Dansen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 06:08:12
 38. Yoga beoefenen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:50
 39. Cadeautips voor blinden en slechtzienden10-08-2023 06:08:56
 40. Geloof: Aanpassingen en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden09-08-2023 12:08:34
 41. Make-up aanbrengen (zich opmaken) als je blind of slechtziend bent09-08-2023 06:08:23
 42. Tips voor tuinieren met een visuele handicap03-08-2023 07:08:52
 43. Tips voor het rijden met een tandem02-08-2023 01:08:56
 44. Vissen als je blind of slechtziend bent01-07-2017 04:07:19
 45. Moppen en grappige situaties rond blinden en slechtzienden12-09-2015 10:09:54

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 06:53