Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden

Ongemakkelijke stiltes. We kennen ze allemaal. Die momenten in een gesprek waarin de woorden lijken te stokken en de spanning voelbaar wordt. Voor mensen met een visuele beperking kunnen deze stiltes extra ongemakkelijk zijn, om verschillende redenen.

Ongemakkelijke stiltes: Ervaringen van blinden en slechtzienden

Ongemakkelijke stiltes zijn voor iedereen vervelend, maar voor mensen met een visuele beperking kunnen ze extra problematisch zijn. Dit komt door verschillende factoren, waaronder:

Het gemis van non-verbale communicatie

In de meeste gesprekken is non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, cruciaal om de toon, intentie en emoties van de spreker te begrijpen. Blinden en slechtzienden missen deze visuele signalen, waardoor het voor hen moeilijker kan zijn om te weten wanneer ze moeten reageren, hoe ze moeten reageren en of het gesprek soepel verloopt.

Voorbeeld: In een vergadering kan een blinde persoon merken dat iedereen lacht, maar zonder te kunnen zien wat er aan de hand is, weet die persoon niet zeker of hij of zij moet meelachen of iets anders moet zeggen. Dit kan leiden tot ongemakkelijke stiltes en een gevoel van isolatie.

Verhoogde focus op verbale communicatie

Omdat ze non-verbale communicatie missen, vertrouwen blinden en slechtzienden vaak sterk op verbale communicatie. Dit kan betekenen dat ze meer tijd nodig hebben om hun woorden te formuleren en dat ze de nuances van een gesprek minder goed oppikken. Ziende mensen die hier niet aan gewend zijn, kunnen stiltes als ongemakkelijk ervaren, terwijl de blinde of slechtziende persoon simpelweg de tijd nodig heeft om te reageren.

Voorbeeld: Tijdens een etentje met vrienden kan een blinde persoon wat langer stil zijn terwijl hij of zij nadenkt over wat hij of zij wil zeggen. De ziende vrienden kunnen dit als ongemakkelijk ervaren en proberen het gesprek gaande te houden door te praten, waardoor de blinde persoon zich nog meer overweldigd voelt.

Angst om iets te missen

De stilte kan voor blinden en slechtzienden de angst triggeren dat ze iets belangrijks hebben gemist, of dat er iets non-verbaals is gebeurd dat ze niet hebben opgemerkt. Dit kan leiden tot onzekerheid, frustratie en een gevoel van isolement.

Voorbeeld: In een collegezaal kan een blinde student tijdens een lezing een belangrijke mededeling missen omdat de docent die non-verbaal communiceert. Dit kan ertoe leiden dat de student de rest van de les verloren voelt en zich zorgen maakt over het missen van belangrijke informatie.

Gevoel van isolatie

In een groep met ziende mensen kan een stille periode voor blinden of slechtzienden een gevoel van isolatie versterken. Ze voelen zich wellicht buitengesloten van het gesprek, omdat ze de non-verbale communicatie niet kunnen volgen en moeite hebben om op een natuurlijke manier bij te dragen.

Voorbeeld: Op een feestje kan een blinde persoon zich ongemakkelijk voelen in een groep ziende mensen die druk met elkaar aan het praten zijn en lachen. De blinde persoon kan zich buitengesloten voelen en niet weten hoe hij of zij het gesprek kan meedoen.

Ongemakkelijke stiltes van ziende personen die omgaan met personen met een visuele beperking

Ongemakkelijke stiltes zijn een universeel fenomeen, maar in interacties tussen ziende en visueel beperkte personen kunnen ze extra complex en beladen zijn. Ziende personen ervaren diverse factoren die kunnen bijdragen aan deze stiltes:

Onzekerheid en angst om fouten te maken

Veel ziende mensen voelen zich onzeker in de omgang met blinden of slechtzienden. De angst om iets verkeerds te zeggen of te doen kan leiden tot terughoudendheid in communicatie, wat resulteert in ongemakkelijke stiltes. Dit komt voort uit een gebrek aan ervaring en kennis over omgaan met visuele beperkingen.

Voorbeeld: Een ziende persoon wil graag grappig zijn, maar is bang om een ongepaste grap te maken die beledigend kan zijn voor de blinde of slechtziende persoon. Dit leidt tot stilte en aarzeling.

Sociale stigma’s en misconcepties

Onbewuste vooroordelen en stereotypen rondom blindheid en slechtziendheid kunnen leiden tot ongemakkelijke stiltes. De angst om te kwetsen of ongepast te zijn kan spontane interactie belemmeren.

Voorbeeld: Een ziende persoon aarzelt om een blinde persoon te helpen met een simpele taak, uit angst om betuttelend of betweterend over te komen. Dit creëert een ongemakkelijke sfeer en kan de blinde persoon kwetsen.

Onbekendheid met etiquette en omgangsvormen

Ziende personen zijn soms onzeker over de juiste etiquette in interacties met blinden of slechtzienden. Dit kan leiden tot ongemakkelijke stiltes door aarzeling over hoe te gedragen of wat te zeggen.

Voorbeeld: Een ziende persoon weet niet zeker of hij of zij oogcontact moet maken tijdens een gesprek met een blinde persoon, wat leidt tot stilte en ongemakkelijke blikken.

Verlangen naar ‘normale’ interactie

De wens om interacties met visueel beperkte personen zo normaal mogelijk te laten verlopen kan averechts werken. De angst om anders te zijn of fouten te maken kan leiden tot geforceerde gesprekken en ongemakkelijke stiltes.

Voorbeeld: Een ziende persoon probeert te hard om een “normaal” gesprek te voeren met een blinde persoon, en merkt niet dat de blinde persoon zich ongemakkelijk voelt door het te snelle tempo of de overdaad aan informatie.

Communicatiebarrières

Verschillen in communicatiestijl en -voorkeuren kunnen leiden tot misverstanden en ongemakkelijke stiltes. Ziende personen zijn gewend aan non-verbale communicatie en visuele informatie, terwijl blinden en slechtzienden meer op verbale communicatie en auditieve signalen vertrouwen.

Voorbeeld: Een blinde persoon beschrijft een complexe situatie in detail, terwijl de ziende persoon visuele details mist die nodig zijn om de context te begrijpen. Dit kan leiden tot verwarring en stilte.

Tips voor het omgaan met ongemakkelijke stiltes

Tips voor blinde of slechtziende personen

 • Communiceer je ongemak: Laat de ziende persoon weten dat je je ongemakkelijk voelt door de stilte. Je kunt dit op een directe manier doen, of door hints te geven zoals lichaamstaal of gezichtsuitdrukkingen.
 • Stel vragen: Dit kan het gesprek gaande houden en je betrokkenheid tonen. Vraag over hun leven, interesses, of wat ze van de huidige situatie vinden.
 • Deel je eigen ervaringen: Vertel over hoe jij omgaat met stiltes of met soortgelijke situaties. Dit kan de ziende persoon een ander perspectief geven en het gesprek op gang brengen.
 • Richt je op auditieve signalen: Luister aandachtig naar de geluiden in de omgeving en beschrijf deze aan de ziende persoon. Dit kan helpen om een ​​gedeelde ervaring te creëren en de stilte te doorbreken.
 • Gebruik humor: Een beetje humor kan de spanning doorbreken en de sfeer lichter maken.
 • Stel voor om van activiteit te wisselen: Als de stilte te lang aanhoudt, kun je voorstellen om iets anders te doen, zoals van plaats te wisselen, een wandeling te maken of een andere activiteit te ondernemen.
 • Wees assertief: Je hebt het recht om je comfortabel te voelen in sociale situaties. Laat je niet door de stilte of het ongemak van de andere persoon van je af brengen.
 • Vergeet niet dat je niet de enige bent: Veel mensen, met en zonder een visuele beperking, ervaren ongemakkelijke stiltes. Je bent niet alleen.
 • Vertrouw op je intuïtie: Als je je ergens niet prettig bij voelt, is het oké om weg te gaan of het gesprek te beëindigen.

Tips voor ziende personen

 • Luister actief: Geef de blinde of slechtziende persoon je volledige aandacht en focus tijdens het gesprek. Laat ze merken dat je naar ze luistert en hun input waardeert.
 • Stel open vragen: Open vragen nodigen uit tot uitgebreidere antwoorden en kunnen helpen om het gesprek gaande te houden. Vermijd vragen die met “ja” of “nee” beantwoord kunnen worden.
 • Beschrijf wat je ziet: Blinde of slechtziende mensen kunnen de omgeving niet visueel waarnemen. Door visuele details en situaties op een duidelijke en gestructureerde manier te beschrijven, help je hen om de context te begrijpen en deel te nemen aan het gesprek.
 • Wees geduldig: Het kan voor blinde of slechtziende mensen langer duren om hun gedachten te formuleren of te reageren. Geef ze de tijd die ze nodig hebben en onderbreek ze niet.
 • Vermijd betuttelende taal: Praat met de blinde of slechtziende persoon alsof je met iedereen praat. Gebruik geen kinderachtige taal of overdreven eenvoudige zinnen.
 • Biedt hulp aan: Vraag gerust of er iets is wat je kunt doen om de blinde of slechtziende persoon te helpen. Dit kan van alles zijn, zoals hen helpen met hun jas, hen een glas water aanbieden of hen beschrijven waar ze zich bevinden.
 • Wees bewust van je lichaamstaal: Blinde of slechtziende mensen kunnen je lichaamstaal niet zien. Zorg ervoor dat je open en uitnodigend overkomt door oogcontact te maken (zelfs als ze je niet aankijken) en een ontspannen houding aan te nemen.
 • Ga door met leren: Er is altijd meer te leren over blindheid en slechtziendheid. Door je kennis te vergroten, kun je de communicatie met blinde of slechtziende mensen verbeteren en hun ervaringen beter begrijpen.
 • Wees respectvol: Behandel alle mensen met respect, ongeacht hun visuele beperking. Maak geen ongepaste grappen of opmerkingen over blindheid of slechtziendheid.

Tips voor alle partijen

 • Geef elkaar de tijd: Ongemakkelijke stiltes hoeven niet per se iets negatiefs te betekenen. Geef elkaar de tijd om te wennen aan elkaars manier van communiceren en om een ​​vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • Heb plezier: Het belangrijkste is om te ontspannen en plezier te maken in elkaars gezelschap. Laat je niet ontmoedigen door ongemakkelijke stiltes, maar zie ze als een kans om elkaar beter te leren kennen.

Onthoud

 • Communicatie is een tweerichtingsweg. Wees bereid om te leren en je aan te passen aan de behoeften van de andere persoon.
 • Openheid en eerlijkheid zijn essentieel. Praat met elkaar over wat je comfortabel maakt en wat niet.
 • Humor kan een krachtig hulpmiddel zijn om spanning te doorbreken en een band op te bouwen.
 • Met een beetje inspanning en goodwill kunnen we allemaal leren om ongemakkelijke stiltes te overwinnen en zinvolle connecties te creëren met mensen met een visuele beperking.
Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2024 – 06:31