Leren voelen als je blind of slechtziend bent

Leren voelen is voor mensen met een visuele beperking een cruciale vaardigheid. Het is de sleutel tot het waarnemen van de omgeving, tot communicatie en tot het functioneren in het dagelijks leven. Echter, deze vaardigheid is niet vanzelfsprekend; het is een complex proces dat met oefening en ondersteuning ontwikkeld moet worden.

Verschillen in leren voelen

De manier waarop men leert voelen hangt af van of men blind geboren is of later blind of slechtziend is geworden.

Blind geboren

 • Natuurlijke ontwikkeling: Voor blinden is leren voelen een natuurlijk proces dat al vanaf jonge leeftijd begint. Ze gebruiken hun tastzin om hun omgeving te exploreren en te interpreteren.
 • Hersenfuncties: Studies tonen aan dat de hersenen van blinden zich anders ontwikkelen, met een versterkte focus op tastzin. Dit resulteert in een scherper gevoel van tastzin en een betere waarneming van details en texturen.
 • Aangeboren vaardigheden: Blinde mensen beschikken vaak over een repertoire aan aangeboren vaardigheden die hen helpen om hun omgeving te leren kennen, zoals echolocatie en het gebruik van hun lichaam als referentiepunt.

Verworven blindheid of slechtziendheid

 • Aanpassingsproces: Voor mensen die later blind of slechtziend worden, is leren voelen een aanpassingsproces. Ze moeten wennen aan het gebruik van hun tastzin als primaire manier om de omgeving te ervaren.
 • Visuele herinneringen: Mensen met verworven blindheid of slechtziendheid kunnen hun herinneringen aan visuele waarneming gebruiken om hun tastzin te interpreteren. Dit kan hen helpen om objecten en omgevingen te herkennen die ze al kenden.
 • Moeilijkheden: Het leren voelen kan een grotere uitdaging zijn voor mensen met verworven blindheid of slechtziendheid. Ze hebben al een visueel referentiekader ontwikkeld, waardoor het aanpassen aan een tastzin-georiënteerde omgeving complexer kan zijn.

Factoren die leren voelen beïnvloeden

 • Leeftijd: Hoe jonger men blind wordt, hoe makkelijker het is om te leren voelen.
 • Motivatie: Een sterke motivatie en wilskracht om te leren voelen zijn cruciaal.
 • Ondersteuning: De beschikbaarheid van professionele begeleiding, trainingen en hulpmiddelen kan het leerproces bevorderen.
 • Omggeving: Een stimulerende omgeving met diverse texturen en materialen kan de ontwikkeling van de tastzin bevorderen.

Tips voor het bevorderen van leren voelen

Oefening baart kunst

 • Regelmatig de tastzin gebruiken: Moedig de persoon aan om hun tastzin te gebruiken in alledaagse activiteiten. Dit kan door ze te laten helpen met koken, schoonmaken, tuinieren of andere taken.
 • Tastzin-spellen en -activiteiten: Er zijn tal van spelletjes en activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de tastzin. Denk aan:
  • Memoryspel met verschillende texturen: Gebruik verschillende materialen (stof, hout, papier, etc.) om kaarten te maken met verschillende texturen. Laat de persoon de kaarten koppelen op basis van de tastzin.
  • Reliëfpuzzels: Er zijn diverse puzzels beschikbaar met reliëf, waardoor de tastzin wordt gestimuleerd bij het in elkaar passen van de stukjes.
  • Volgspelletjes: Laat de persoon een parcours volgen met verschillende texturen op de grond (tapijt, zand, gras, etc.).
 • Sensorische bakken: Vul een bak met verschillende materialen (rijst, water, zand, etc.) en verstop kleine objecten. Laat de persoon de objecten zoeken met hun handen.
Handjes van een kindje voelen aan het zand

Handjes van een kindje voelen aan het zand

Tastzin-gerichte activiteiten

 • Creatieve activiteiten: Boetseren, schilderen, tekenen en andere creatieve activiteiten stimuleren de tastzin en de fijne motoriek.
 • Muziek: Muziek maken en beluisteren kan de tastzin stimuleren door trillingen en ritme.
 • Sport en spel: Deelname aan sport- en spelactiviteiten kan de tastzin en het lichaamsbewustzijn bevorderen.

Braille leren

 • Braillecursussen: Er zijn diverse organisaties die Braille-cursussen aanbieden voor blinden en slechtzienden.
 • Braillematerialen: Er zijn tal van materialen beschikbaar in Braille, zoals boeken, tijdschriften, spelletjes en computersoftware.

Ondersteuningsgroepen

 • Deelname aan lotgenotengroepen: Contact met andere mensen met een visuele beperking kan waardevolle tips, ervaringen en motivatie bieden.
 • Ondersteuningsorganisaties: Er zijn diverse organisaties die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met een visuele beperking en hun families.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Psychosociale aspecten van leren voelen

Aanpassingsproces

Leren voelen is meer dan alleen een fysieke vaardigheid. Het is een complex proces dat een aanzienlijke emotionele en mentale impact kan hebben. Voor mensen die blind of slechtziend worden, kan het wennen aan een nieuw leven met een visuele beperking een lange en uitdagende reis zijn.

Emotionele uitdagingen

 • Verlieservaringen: Mensen die blind of slechtziend worden, kunnen rouwen om het verlies van hun zicht. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van verdriet, woede, angst en frustratie.
 • Onzekerheid: De toekomst kan onzeker en beangstigend lijken. Vragen over hoe men zich zal redden in het dagelijks leven, hoe men met anderen zal communiceren en hoe men zijn of haar doelen zal bereiken, kunnen zorgen voor stress en angst.
 • Sociale isolatie: Sommige mensen met een visuele beperking kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten uit angst om te falen of beoordeeld te worden. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie.

Mentale uitdagingen

 • Aanpassing aan nieuwe waarneming: Leren voelen vereist een heroriëntatie van de zintuigen en een nieuwe manier van waarnemen van de omgeving. Dit kan een cognitieve uitdaging zijn die tijd en oefening vergt.
 • Verminderde zelfwaardering: Sommige mensen met een visuele beperking kunnen hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verliezen. Ze kunnen zich minderwaardig voelen ten opzichte van ziende mensen en zich afvragen of ze nog steeds in staat zijn om een ​​volwaardig leven te leiden.
 • Verhoogd risico op mentale gezondheidsproblemen: Blinden en slechtzienden hebben een verhoogd risico op depressie, angst en andere mentale gezondheidsproblemen. Dit kan te wijten zijn aan de emotionele en mentale uitdagingen die ze ervaren, maar ook aan stigma en discriminatie.

Versterking van zelfvertrouwen en zelfbeeld

Leren voelen kan ook een krachtige bron van zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn. Naarmate men vaardigheden ontwikkelt en leert om te lopen in een omgeving met behulp van hun tastzin, kunnen blinden en slechtzienden een gevoel van competentie en onafhankelijkheid ervaren. Dit kan leiden tot een verhoogde zelfwaardering en een positiever zelfbeeld.

Tips en adviezen voor familie en vrienden van blinden en slechtzienden:

Geduld en begrip

 • Leren voelen is een proces dat tijd en oefening vergt. Wees geduldig met je dierbare en toon begrip voor de frustraties die hij of zij kan ervaren.
 • Probeer je in te leven in de situatie van je dierbare. Bedenk hoe het zou zijn om plotseling blind of slechtziend te worden.

Moedig aan

 • Biedt je dierbare positieve bekrachtiging en moedig hem of haar aan om te blijven oefenen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
 • Laat je dierbare weten dat je trots bent op zijn of haar vorderingen, hoe klein ze ook lijken.

Praktische hulp

 • Biedt je dierbare praktische hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals koken, schoonmaken of boodschappen doen.
 • Dit kan je dierbare helpen om meer onafhankelijkheid te ervaren en te voelen dat hij of zij nog steeds een waardevolle bijdrage kan leveren.

Aangepaste omgeving

 • Zorg ervoor dat jouw omgeving toegankelijk is voor je dierbare.
 • Dit kan betekenen dat je meubels verplaatst, obstakels verwijdert of markeringen / merktekens aanbrengt op objecten.
 • Je kunt je dierbare ook helpen om vertrouwd te raken met jouw omgeving door hem of haar rond te leiden en te beschrijven waar alles zich bevindt.

Communicatie

 • Duidelijke en directe taal: Gebruik duidelijke en directe taal wanneer je met je dierbare praat. Vermijd jargon en vage termen.
 • Oogcontact: Maak oogcontact wanneer je met je dierbare praat, zelfs als hij of zij blind is. Dit helpt hem of haar om zich meer betrokken te voelen bij het gesprek.
 • Aandacht voor lichaamstaal: Let op de lichaamstaal van je dierbare. Dit kan je helpen om te begrijpen hoe hij of zij zich voelt en wat hij of zij nodig heeft.
 • Vragen stellen: Stel open vragen om je dierbare aan te moedigen om te communiceren en zijn of haar gevoelens en gedachten te delen.

Luisteren

 • Luister aandachtig naar je dierbare en probeer zijn of haar perspectief te begrijpen.
 • Laat je dierbare weten dat je er voor hem of haar bent en dat je naar hem of haar wilt luisteren.

Geduld

 • Het is belangrijk om geduld te hebben met je dierbare. Het kan even duren voordat hij of zij zich heeft aangepast aan zijn of haar nieuwe visuele beperking.
 • Biedt je dierbare de tijd en ruimte die hij of zij nodig heeft om te leren en te groeien.

Humor

 • Humor kan een geweldige manier zijn om met stress en frustratie om te gaan.
 • Deel grappige verhalen en moppen met je dierbare en laat hem of haar lachen.

Ondersteuningsgroepen

 • Er zijn veel ondersteuningsgroepen beschikbaar voor blinden en slechtzienden.
 • Deze groepen kunnen je dierbare in contact brengen met andere mensen die soortgelijke ervaringen hebben.
 • Ondersteuningsgroepen kunnen ook informatie en advies bieden over het leren voelen en het omgaan met een visuele beperking.

Meer informatie

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 2. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 3. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 4. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 5. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 6. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 7. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 8. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 9. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 10. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 11. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 12. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 13. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 14. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 15. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 16. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 17. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 18. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 19. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 20. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 21. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 22. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 23. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 24. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 25. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 26. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 27. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 28. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 29. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 30. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 31. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 32. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 33. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 34. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 35. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 36. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 37. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 38. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 39. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 40. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 41. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 42. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 43. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 44. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 45. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 46. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 47. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 48. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 49. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 50. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 51. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 52. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 53. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 54. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 55. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 56. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 57. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 58. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 59. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 60. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 61. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 62. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 63. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 64. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 65. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 66. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 67. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 68. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 69. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 70. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 71. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 72. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 73. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 74. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 75. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 76. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 77. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 78. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 79. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 80. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 81. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 82. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 83. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 84. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 85. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 86. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 87. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 88. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 89. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 90. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 91. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 92. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 93. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 94. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 95. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 96. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 97. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 98. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 99. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 100. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 101. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 102. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 103. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 104. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 105. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 106. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 107. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 108. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 109. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 110. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 111. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 112. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 113. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 114. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 115. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 116. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 117. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 118. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 119. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 120. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 121. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 122. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 123. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 124. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 125. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 126. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 127. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 128. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 129. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 130. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 131. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 132. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 133. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 134. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 135. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 136. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 137. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 138. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 139. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 140. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 141. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 142. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 143. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 144. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 145. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 146. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 147. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 148. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 149. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 150. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 151. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 152. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 153. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 154. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 155. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 156. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 157. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 158. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 159. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 160. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 161. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 15:22