Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden

Mensen met een visuele beperking ervaren net als ieder ander diverse emoties en gevoelens. In hun streven naar geluk en zingeving kunnen ze, net als ieder ander, de neiging hebben om zichzelf te vergelijken met anderen. Echter, deze vergelijking kan in het geval van blinden en slechtzienden extra complex en genuanceerd zijn. In deze tekst zullen we dieper ingaan op de valkuilen en aandachtspunten van het vergelijken van zichzelf met andere blinden en slechtzienden, met nieuwe inzichten en nuances. In deze tekst volgen ook de drijfveren achter deze vergelijkingen, de mogelijke gevolgen, en de invloed van persoonlijke en sociale factoren.

Waarom vergelijken blinden en slechtzienden zichzelf met elkaar?

Vergelijking is een fundamenteel menselijk gedrag dat ons helpt om onze eigen prestaties, vaardigheden, en situatie te evalueren. Blinden en slechtzienden vergelijken zichzelf met anderen om verschillende redenen:

 • Identiteitsvorming: Door zichzelf te vergelijken met anderen die soortgelijke beperkingen hebben, kunnen blinden en slechtzienden een beter begrip krijgen van hun eigen identiteit en mogelijkheden. Dit helpt hen om hun plaats in de wereld te bepalen en hun zelfbeeld te vormen. Door te zien hoe anderen omgaan met hun visuele beperking, kunnen ze hun eigen identiteit definiëren en hun unieke plek in de wereld vinden.
 • Zoeken naar rolmodellen: Veel blinden en slechtzienden zoeken naar rolmodellen bij lotgenoten. Door te kijken naar de successen en uitdagingen van anderen, kunnen ze inspiratie opdoen en strategieën leren om hun eigen obstakels te overwinnen. Rolmodellen kunnen hen laten zien wat er mogelijk is met een visuele beperking en hen motiveren om hun eigen doelen na te streven.
 • Ondersteuning en gevoel van verbondenheid: Vergelijkingen kunnen ook bijdragen aan een gevoel van verbondenheid en ondersteuning. Het delen van ervaringen en het herkennen van gemeenschappelijke uitdagingen kan leiden tot sterkere onderlinge banden en emotionele steun. Door zich te vergelijken met anderen, kunnen blinden en slechtzienden zich minder alleen voelen en een gevoel van verbondenheid met anderen met een visuele beperking ervaren.

Valkuilen van vergelijken onder blinde en slechtziende personen

Het vergelijken van zichzelf met andere blinden en slechtzienden kan leiden tot negatieve gedachten en gevoelens wanneer de vergelijking ongunstig uitpakt. Dit kan verschillende valkuilen met zich meebrengen:

1. Verkeerde focus: Door te focussen op de beperkingen en successen van anderen, kan men de eigen unieke kwaliteiten en prestaties uit het oog verliezen. Dit kan leiden tot een minderwaardigheidsgevoel en een verlies van focus op eigen doelen.

2. Onrealistische verwachtingen: De vergelijking kan leiden tot onrealistische verwachtingen van wat men zelf zou moeten kunnen bereiken. Dit kan leiden tot teleurstelling, frustratie en een gevoel van falen wanneer men niet aan deze verwachtingen kan voldoen.

3. Negatieve emoties: Ongunstige vergelijkingen kunnen leiden tot negatieve emoties zoals afgunst, jaloezie, en minderwaardigheidsgevoelens. Deze emoties kunnen het zelfvertrouwen aantasten en leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

4. Sociale druk: De druk om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, of om een bepaald ‘ideaalbeeld’ van een blinde of slechtziende persoon te bereiken, kan leiden tot stress en angst. Dit kan leiden tot ongezonde copingmechanismen en een verlies van authenticiteit.

Aandachtspunten voor een gezonde vergelijking bij blinden en slechtzienden

Om op een gezonde en constructieve manier met vergelijking om te gaan, is het belangrijk om enkele aandachtspunten in acht te nemen:

1. Unieke identiteit: Ieder mens, met of zonder visuele beperking, is uniek met zijn eigen talenten, vaardigheden, en levensverhaal. Vergelijk jezelf niet met een blauwdruk, maar vier je eigen individualiteit. Focus op je eigen sterke punten en waarden, en laat je niet ontmoedigen door de successen van anderen.

2. Verschillende achtergronden: Blinde en slechtzienden hebben diverse achtergronden, ervaringen, en mogelijkheden. Houd rekening met deze diversiteit en vergelijk jezelf niet met mensen die mogelijk andere privileges of uitdagingen hebben gehad. Iedereen bewandelt zijn eigen pad met unieke obstakels en overwinningen.

3. Focus op eigen groei: Vergelijk je voortgang niet met die van anderen, maar focus op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Maak kleine, realistische stappen en vier je eigen successen, hoe klein die ook lijken. Koester je eigen groei en leer van je ervaringen, ongeacht de prestaties van anderen.

4. Positieve rolmodellen: Zoek naar inspirerende rolmodellen die je motiveren en je een positief beeld geven van wat er met een visuele beperking mogelijk is. Laat je echter niet ontmoedigen door hun successen, maar gebruik ze als motivatie om je eigen doelen te behalen. Leer van hun copingmechanismen en pas deze toe op jouw eigen unieke reis.

5. Professionele hulp: Wanneer negatieve vergelijkingen een significante impact hebben op je geestelijke welzijn, kan professionele hulp van een psycholoog of therapeut nuttig zijn. Een professional kan je helpen om ongezonde gedachtenpatronen te doorbreken, een sterker zelfbeeld te ontwikkelen, en gezondere copingmechanismen te ontwikkelen.

Positieve gevolgen van vergelijkingen

Wanneer blinden en slechtzienden zichzelf vergelijken met anderen op een gezonde manier, kunnen de gevolgen zeer positief zijn:

 • Inspiratie en motivatie: Het zien van anderen die succesvolle carrières hebben opgebouwd, zelfstandigheid hebben bereikt, of nieuwe vaardigheden hebben geleerd, kan inspireren en motiveren. Dit kan aanmoedigen om nieuwe doelen na te streven en vertrouwen te krijgen in eigen mogelijkheden. Door te zien wat anderen hebben bereikt, kunnen blinden en slechtzienden geloven in hun eigen potentieel en de moed hebben om hun dromen na te jagen.
 • Leren en groei: Door te observeren hoe anderen omgaan met hun beperkingen, kunnen blinden en slechtzienden nieuwe manieren ontdekken om dagelijkse uitdagingen te overwinnen. Dit kan leiden tot persoonlijke groei en verbeterde probleemoplossende vaardigheden. Door te leren van de ervaringen van anderen, kunnen ze effectievere strategieën ontwikkelen om met hun visuele beperking om te gaan en een bevredigend leven te leiden.
 • Versterkt zelfvertrouwen: Het realiseren dat anderen soortgelijke moeilijkheden ervaren en overwinnen, kan het zelfvertrouwen versterken. Het besef dat men niet alleen is in zijn strijd, kan een krachtige boost geven aan het zelfbeeld. Door te zien dat anderen met succes omgaan met hun visuele beperking, kunnen blinden en slechtzienden meer vertrouwen krijgen in hun eigen capaciteiten en hun zelfwaarde verhogen.

Negatieve gevolgen van vergelijkingen met andere mensen met visuele beperking

Aan de andere kant kunnen vergelijkingen ook negatieve effecten hebben, vooral wanneer deze zich richten op de verschillen in plaats van de overeenkomsten:

 • Lagere zelfwaardering: Wanneer iemand zichzelf vergelijkt met anderen die beter lijken te presteren of meer bereikt hebben, kan dit leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en jaloezie. Dit kan het zelfbeeld aantasten en de mentale gezondheid negatief beïnvloeden. Door zich constant te vergelijken met anderen die ‘beter’ lijken te zijn, kunnen blinden en slechtzienden een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen en hun eigenwaarde verliezen.
 • Frustratie en ontevredenheid: Het gevoel dat men niet kan voldoen aan de normen die door anderen zijn gesteld, kan leiden tot frustratie en ontevredenheid. Deze gevoelens kunnen demotiverend werken en leiden tot een verminderde levenskwaliteit. Wanneer blinden en slechtzienden het gevoel hebben dat ze niet aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen, kan dit leiden tot een gevoel van falen en ontevredenheid met hun eigen leven.
 • Sociale isolatie: Negatieve vergelijkingen kunnen ook bijdragen aan sociale isolatie. Wanneer iemand zich voortdurend minder voelt dan anderen, kan dit leiden tot terugtrekking en een verminderd verlangen om deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en verlies van sociale verbondenheid. Door zich te focussen op de negatieve aspecten van vergelijking, kunnen blinden en slechtzienden zich afsluiten van anderen en missen ze de kans om waardevolle relaties op te bouwen.

Invloed van persoonlijke en sociale factoren

De impact van vergelijkingen hangt sterk af van persoonlijke en sociale factoren. Hier zijn enkele belangrijke elementen die een rol spelen:

 • Zelfbeeld en eigenwaarde: Mensen met een sterk zelfbeeld en een hoge eigenwaarde zijn beter in staat om positieve vergelijkingen te maken en negatieve vergelijkingen te vermijden. Zelfacceptatie en het erkennen van eigen sterke punten zijn cruciaal om op een gezonde manier met vergelijking om te gaan. Wanneer blinden en slechtzienden een positief zelfbeeld hebben, zijn ze minder vatbaar voor de negatieve gevolgen van vergelijking en kunnen ze zich focussen op hun eigen unieke kwaliteiten en prestaties.
 • Ondersteunend netwerk: Een sterk ondersteunend netwerk van familie, vrienden, en lotgenoten kan helpen om de negatieve effecten van vergelijkingen te verminderen. Emotionele steun en positieve feedback kunnen een groot verschil maken in hoe blinden en slechtzienden met zichzelf omgaan. Door zich omringd te voelen door mensen die hen waarderen en accepteren, kunnen ze een sterker gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en de valkuilen van negatieve vergelijking vermijden.
 • Educatie en voorlichting: Voorlichting over de diversiteit binnen de groep van blinden en slechtzienden kan helpen om realistische verwachtingen te vormen. Het benadrukken van individuele verschillen en het normaliseren van verschillende niveaus van succes kan bijdragen aan een gezonder perspectief. Door te leren over de diverse ervaringen en mogelijkheden van andere blinden en slechtzienden, kunnen ze een meer genuanceerd beeld van hun eigen situatie ontwikkelen en onrealistische verwachtingen vermijden.
 • Maatschappelijke waarden en normen: De bredere maatschappelijke waarden en normen spelen ook een rol. Een inclusieve samenleving die diversiteit waardeert en gelijkheid bevordert, kan een positieve invloed hebben op hoe blinden en slechtzienden zichzelf en elkaar zien. Wanneer de maatschappij diversiteit omarmt en inclusie nastreeft, kunnen blinden en slechtzienden zich meer geaccepteerd en gewaardeerd voelen, wat kan leiden tot een verminderde neiging tot negatieve vergelijking.

Belangrijke opmerkingen

Naast bovenstaande informatie is het belangrijk om te benadrukken dat:

 • Vergelijken een normaal menselijk gedrag is, maar dat de manier waarop men vergelijkt cruciaal is.
 • Gezonde vergelijking kan leiden tot inspiratie, motivatie, en persoonlijke groei.
 • Ongezonde vergelijking kan leiden tot negatieve emoties, frustratie, en sociale isolatie.
 • Professionele hulp kan nuttig zijn wanneer negatieve vergelijkingen een significante impact hebben op het geestelijk welzijn.
Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Zwart logo van persoon met witte stok op een witte achtergrond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 05:40