Oogproblemen bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (inflammatoire darmaandoeningen)

Oogproblemen zijn een zelden besproken mogelijke complicatie van ontstekingsaandoeningen van de maag en darmen zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Ongeveer 10% van de patiënten met deze gastro-intestinale aandoeningen wordt geconfronteerd met oogcomplicaties. Dit fenomeen is te verklaren doordat de weefsels in de ogen anatomisch sterk lijken op die van de rest van ons lichaam. Hierdoor kunnen ontstekingen die de darmen en maag aantasten, zich soms ook manifesteren in de ogen.

Verschillende oogproblemen bij darmontstekingsaandoeningen

Droge ogen

Een van de meest voorkomende oogproblemen in dit verband is droge ogen, ook bekend als keratoconjunctivitis sicca (KCS). Dit wordt vaak veroorzaakt door een tekort aan vitamine A, wat leidt tot verminderde traanproductie of verhoogde verdamping van de traanfilm. Dit kan leiden tot ooginfecties en irritatie, resulterend in symptomen zoals jeuk en een branderig gevoel. In ernstige gevallen kan antibiotica voorgeschreven worden om infecties te behandelen. Kunsttranen kunnen verlichting bieden, terwijl vitamine A-supplementen via orale inname of injecties effectief zijn bij het behandelen van de symptomen.

Episcleritis

Episcleritis treedt op wanneer de buitenste laag van het oogwit, de episclera, ontstoken raakt. Deze aandoening kan soms verward worden met conjunctivitis, maar de symptomen zijn meestal ernstiger, waaronder pijn, roodheid, tranende ogen en irritatie. Behandeling omvat het gebruik van steroïde oogdruppels en vaatvernauwende medicijnen. In sommige gevallen kan de ontsteking spontaan verminderen wanneer de onderliggende ontstekingsziekte verbetert.

Iritis

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kunnen ook iritis veroorzaken, een ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog. Dit kan leiden tot symptomen zoals rode ogen, lichtgevoeligheid, wazig zicht, tranende ogen en oogpijn. Pupil verwijdende oogdruppels, bekend als “mydriatica,” worden gebruikt om littekenvorming van de iris te voorkomen, terwijl steroïde medicijnen ontstekingen verminderen.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Keratopathie

Keratopathie is een hoornvliesaandoening die wordt gekenmerkt door witte afzettingen aan de rand van het hoornvlies. In de meeste gevallen veroorzaakt het geen pijn of verlies van gezichtsvermogen, en daarom is behandeling zelden nodig.

Scleritis

Bij scleritis is het buitenste harde vlies van het oog ontstoken, wat resulteert in intense pijn, fotofobie en ernstige tranende ogen. Onbehandeld kan dit zelfs leiden tot blindheid, dus professionele medische zorg is essentieel.

Uveïtis

Uveïtis, een pijnlijke ontsteking van de uvea (de middelste laag van de oogwand), is een veelvoorkomende complicatie van ontstekingsaandoeningen van de maag en darmen. Het gaat gepaard met verminderd gezichtsvermogen, lichtgevoeligheid, rode en pijnlijke ogen, hoofdpijn en de waarneming van floaters in het gezichtsveld. Vroege opsporing is van cruciaal belang, en behandeling omvat vaak steroïde oogdruppels. Onbehandelde uveïtis kan leiden tot glaucoom, een oogziekte met risico op gezichtsverlies.

Andere oogafwijkingen

Zeldzamere oogproblemen kunnen optreden, waaronder een ontsteking van de retina (netvlies), een netvliesloslating en neuritis optica (oogzenuwontsteking). De oogleden kunnen ook ontstoken raken (blefaritis).

Medicatiegerelateerde oogaandoeningen

Het gebruik van corticosteroïden voor de behandeling van de onderliggende darmziekte kan op zichzelf oogaandoeningen veroorzaken, zoals glaucoom en cataract (vertroebeling van de ooglens).

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychologische impact van oogproblemen bij inflammatoire darmziekten (IBD)

De psychologische impact van oogproblemen bij inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien maar van aanzienlijke betekenis is voor de patiënten. Hieronder worden enkele belangrijke punten besproken:

Angst en depressie

Oogproblemen kunnen bij IBD-patiënten leiden tot gevoelens van angst en depressie. Het hebben van chronische ziekten kan al stressvol zijn, en wanneer oogproblemen zich voordoen, kan dit de emotionele belasting verder vergroten. Patiënten kunnen zich bezorgd voelen over de progressie van hun oogproblemen, het effect ervan op hun dagelijks leven en hun toekomstige gezichtsvermogen.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Het uiterlijk van de ogen is voor veel mensen belangrijk voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Oogproblemen zoals roodheid, tranen, en pijnlijke ogen kunnen het zelfbeeld van patiënten negatief beïnvloeden, vooral als deze problemen zichtbaar zijn voor anderen. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte en zelfkritiek.

Sociale isolatie

De symptomen van oogproblemen, zoals lichtgevoeligheid en pijnlijke ogen, kunnen sociale activiteiten bemoeilijken. Patiënten kunnen zich gedwongen voelen om sociale bijeenkomsten te vermijden of hun deelname te beperken, wat kan leiden tot isolatie en een gevoel van eenzaamheid.

Stress en verergering van symptomen

Psychologische stress kan de symptomen van IBD verergeren. Oogproblemen kunnen patiënten stress en angst bezorgen, wat op zijn beurt kan leiden tot een toename van gastro-intestinale symptomen zoals buikpijn en diarree. Dit creëert een vicieuze cirkel van fysieke en emotionele stress.

Behoefte aan psychosociale ondersteuning

Het is essentieel dat patiënten met IBD en oogproblemen psychosociale ondersteuning ontvangen. Dit kan bestaan uit professionele counseling, steungroepen voor patiënten met chronische ziekten, en educatie over het omgaan met de psychologische aspecten van hun aandoening. Door te leren omgaan met de emotionele uitdagingen kunnen patiënten hun veerkracht vergroten en hun levenskwaliteit verbeteren.

Belang van communicatie

Artsen en zorgverleners moeten open communiceren met patiënten over de psychologische aspecten van hun oogproblemen en IBD. Het creëren van een veilige ruimte waarin patiënten hun zorgen en angsten kunnen uiten, is van groot belang. Zorgverleners kunnen hierdoor passende ondersteuning en verwijzingen naar psychologische professionals aanbieden.

Integratieve zorg

Een holistische benadering van de behandeling van patiënten met IBD en oogproblemen kan de psychologische impact verminderen. Dit kan onder meer het aanbieden van integratieve zorg omvatten, zoals meditatie, yoga, en ontspanningstechnieken, die patiënten kunnen helpen stress te verminderen en hun mentale welzijn te bevorderen.

Levenskwaliteit en dagelijks leven met oogcomplicaties bij inflammatoire darmaandoeningen

Oogproblemen bij darmaandoeningen, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, kunnen aanzienlijke invloed hebben op de dagelijkse activiteiten en de algehele levenskwaliteit van patiënten. Hier zijn enkele manieren waarop deze oogcomplicaties het dagelijks leven beïnvloeden en praktische tips om met deze uitdagingen om te gaan:

Lichtgevoeligheid en visuele beperking

 • Uitdaging: Veel patiënten met oogcomplicaties ervaren lichtgevoeligheid, wazig zicht of een verminderd gezichtsvermogen. Dit kan het lezen, tv kijken, autorijden en andere dagelijkse activiteiten bemoeilijken.
 • Tips: Investeer in zonwerende brillen of een donkere zonnebril om de lichtgevoeligheid te verminderen. Gebruik binnenhuis zonwering of gordijnen om fel zonlicht te blokkeren. Gebruik verlichting met dimmers om de helderheid aan te passen aan je behoeften.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Medicatiebeheer

 • Uitdaging: Sommige oogmedicaties moeten regelmatig worden toegediend, en patiënten met darmaandoeningen hebben mogelijk al complexe medicatieschema’s voor hun darmziekte.
 • Tips: Gebruik medicatieherinneringsapps of -herinneringen om doses niet te vergeten. Bespreek met de zorgverlener of het mogelijk is om oogdruppels en darmmedicatie op elkaar af te stemmen om het beheer te vergemakkelijken.

Sociale participatie

 • Uitdaging: Oogproblemen kunnen sociale activiteiten bemoeilijken, zoals uitgaan met vrienden, familiebijeenkomsten, of zelfs naar de supermarkt gaan.
 • Tips: Communiceer openlijk met vrienden en familie over de situatie. Overweeg alternatieve manieren om sociale interacties te behouden, zoals telefonische of online gesprekken. Gebruik indien nodig hulpmiddelen zoals een taststok of een begeleider bij buitenactiviteiten.

Zelfzorg en veiligheid

 • Uitdaging: Oogproblemen kunnen het moeilijk maken om voor de ogen te zorgen, zoals het inbrengen van oogdruppels of het verwijderen van contactlenzen.
 • Tips: Vraag om hulp van een partner, familielid of vriend bij oogzorgtaken als dat nodig is. Gebruik vergrotende spiegels en goed verlichte ruimtes om de taak te vergemakkelijken.

Emotioneel welzijn

 • Uitdaging: De impact van oogcomplicaties op het emotionele welzijn kan aanzienlijk zijn.
 • Tips: Zoek steun bij een psycholoog of therapeut om te leren omgaan met de emotionele aspecten van je  situatie. Sluit je aan bij een ondersteuningsgroep voor mensen met vergelijkbare aandoeningen om ervaringen te delen.

Werk en opleiding

 • Uitdaging: Oogproblemen kunnen van invloed zijn op je prestaties op het werk of in de opleiding.
 • Tips: Bespreek je situatie met je werkgever of docent en vraag om redelijke aanpassingen, zoals vergrootte tekst of extra pauzes om je ogen te laten rusten.

Oogarts en zorgteam

 • Uitdaging: Regelmatige bezoeken aan de oogarts en coördinatie met een zorgteam kunnen tijdrovend zijn.
 • Tips: Probeer afspraken bij verschillende specialisten op dezelfde dag te plannen om tijd te besparen. Houd een logboek bij van je symptomen en vragen om je gesprekken met zorgverleners efficiënter te maken.

(Nieuwere) behandelingsmogelijkheden voor oogproblemen bij ontstekingsaandoeningen aan de darmen

Oogproblemen bij patiënten met inflammatoire darmziekten, zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, kunnen een complexe uitdaging vormen. De behandeling van deze oogcomplicaties evolueert echter voortdurend, en er zijn recente innovaties en benaderingen ontwikkeld om deze problemen effectiever aan te pakken. Hier zijn enkele van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandeling:

Biologische therapieën

Biologische therapieën zijn een opmerkelijke vooruitgang in de behandeling van oogproblemen bij IBD. Deze medicijnen, zoals infliximab en adalimumab, richten zich op specifieke moleculen in het immuunsysteem die betrokken zijn bij ontstekingsreacties. Ze kunnen effectief zijn bij het verminderen van oogontstekingen en het behoud van het gezichtsvermogen. Biologische therapieën worden vaak intraveneus toegediend.

Corticosteroïden

Hoewel corticosteroïden al lang worden gebruikt voor de behandeling van oogontstekingen, worden nieuwe formuleringen en leveringsmethoden ontwikkeld om de effectiviteit te vergroten en bijwerkingen te verminderen. Bijvoorbeeld, lokale corticosteroïde-injecties kunnen direct in het oog worden toegediend voor gerichte behandeling.

Mydriatica en Pupil verwijdende oogdruppels

Deze oogdruppels worden gebruikt om de pupillen te verwijden en littekenvorming van de iris te voorkomen bij patiënten met iritis. De ontwikkeling van veiligere en effectievere formuleringen van deze druppels verbetert de behandelingsmogelijkheden.

Oogspecifieke medicijnen

Onderzoekers werken aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor de behandeling van oogcomplicaties bij IBD. Deze medicijnen zijn bedoeld om ontstekingen te verminderen en de symptomen te verlichten zonder de bijwerkingen van algemene immuunonderdrukkende medicijnen.

Immunomodulatoren

Sommige immunomodulerende medicijnen, zoals azathioprine en methotrexaat, worden gebruikt om de immuunrespons te reguleren en oogproblemen bij IBD te behandelen. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen en combinatietherapieën met deze medicijnen.

Chirurgische behandelingen

In sommige gevallen kan een chirurgische behandeling nodig zijn, zoals bij patiënten met ernstige complicaties zoals netvliesloslating. Geavanceerde chirurgische technieken en procedures worden voortdurend verbeterd om de resultaten te optimaliseren en complicaties te minimaliseren.

Oogonderzoekstechnologieën

Dankzij innovatieve diagnostische hulpmiddelen en beeldvormingstechnologieën kunnen artsen oogproblemen bij IBD-patiënten nauwkeuriger evalueren en volgen. Dit verbetert de mogelijkheid om behandelingen op maat aan te passen.

De behandeling van oogproblemen is bij IBD vaak multidisciplinair, waarbij samenwerking tussen gastro-enterologen en oogartsen essentieel is. Bovendien is regelmatige monitoring en opvolging van de behandeling van cruciaal belang om de beste resultaten te bereiken en het gezichtsvermogen van patiënten te behouden. De voortdurende inspanningen in onderzoek en ontwikkeling beloven een veelbelovende toekomst voor de behandeling van deze aandoeningen en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten.

Preventieve maatregelen

Preventie van oogcomplicaties bij inflammatoire darmziekten (IBD), zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, richt zich voornamelijk op het beheersen van de onderliggende darmaandoening en het nemen van voorzorgsmaatregelen om oogontstekingen te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke preventieve stappen:

Behandeling van de onderliggende IBD

Effectieve controle van de darmontsteking is je belangrijkste preventieve maatregel voor oogcomplicaties bij IBD. Volg je voorgeschreven behandelplan en medicatiegebruik zoals voorgeschreven door je gastro-enteroloog.

Regelmatige controle door oogarts

Als je IBD hebt, vooral als jij een voorgeschiedenis van oogproblemen hebt of een verhoogd risico loopt, moet je regelmatig oogonderzoek laten uitvoeren door een oogarts. Vroege detectie van oogproblemen is cruciaal voor een succesvolle behandeling. Hoewel de meeste oogaandoeningen goed behandelbaar zijn en doorgaans geen blijvende schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken, kunnen ze soms hinderlijk zijn en in ernstige gevallen onbehandeld leiden tot permanent verlies van het gezichtsvermogen. Niet alle patiënten met een ontstekingsaandoening van de maag en darmen krijgen te maken met oogziekten. Desalniettemin is een regelmatig oogonderzoek door een oogarts essentieel. Een vroege opsporing van oogproblemen leidt doorgaans tot een succesvolle behandeling en behoud van een gezonde oogfunctie.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkomen van oogcomplicaties. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en stressmanagement. Roken moet je vermijden, omdat het een risicofactor is voor zowel IBD als oogproblemen.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Oogbescherming tegen UV-straling

UV-straling kan oogproblemen verergeren. Draag een zonnebril met UV-bescherming en een breedgerande hoed wanneer je buiten bent op zonnige dagen.

Ooghygiëne

Houd je  ogen schoon en voorkom ooginfecties door regelmatig je handen te wassen en contactlenzen op de juiste manier te onderhouden volgens de instructies van je oogarts.

Vermijd uitdroging

Uitdroging kan de symptomen van IBD verergeren en indirect oogproblemen veroorzaken. Drink voldoende water om gehydrateerd te blijven, vooral tijdens periodes van actieve IBD-symptomen zoals diarree.

Medische opvolging

Als je bepaalde medicijnen gebruikt, zoals corticosteroïden, die het risico op oogproblemen kunnen verhogen, moet je regelmatig worden gecontroleerd door je zorgverleners. Eventuele bijwerkingen moeten tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.

Zorg voor je algemene gezondheid

Omdat veel oogproblemen bij IBD een immunologische component hebben, is het belangrijk om je algemene gezondheid te ondersteunen. Dit kan onder meer het nemen van voorgeschreven vitamines en mineralen omvatten, evenals het vermijden van ziekteverwekkers die je immuunsysteem kunnen verzwakken.

Het is essentieel dat je samenwerkt met je zorgverleners, zowel gastro-enterologen als oogartsen, om een alomvattend plan voor preventie en behandeling te ontwikkelen en te volgen. Regelmatige monitoring, zowel van de darmziekte als de ooggezondheid, is van cruciaal belang om problemen tijdig te identificeren en te beheren, waardoor het risico op ernstige oogcomplicaties wordt verminderd

Gebaseerd op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/174994-oogproblemen-bij-ziekte-van-crohn-en-colitis-ulcerosa.html

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 09:19