COVID-19 & oogproblemen

SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, kan in zeldzame gevallen oogproblemen veroorzaken. Deze problemen zijn meestal mild en verdwijnen zonder behandeling. Echter, blijvende of verergerende symptomen vereisen een consultatie met een oogarts.

Algemene informatie rond oogproblemen door COVID-19

Hoe vaak komen oogproblemen door COVID-19 voor?

Oogproblemen door COVID-19 komen relatief weinig voor. In de meeste studies wordt een incidentie van minder dan 1% van de COVID-19 patiënten gerapporteerd.

Welke factoren verhogen het risico op oogproblemen door COVID-19?

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Conjunctivitis, ook wel oogbindvliesontsteking genoemd, is een ontsteking van het slijmvlies dat de oogbol en de binnenkant van de oogleden bedekt. In zeldzame gevallen kan het SARS-CoV-2 virus, de veroorzaker van COVID-19, deze ontsteking veroorzaken.

Symptomen:

Diagnose:

Conjunctivitis kan een symptoom zijn van verschillende aandoeningen, waaronder COVID-19, adenovirus en chlamydia. Een (oog)arts kan de juiste diagnose stellen door middel van een oogonderzoek en eventuele aanvullende tests.

Verspreiding van SARS-CoV-2:

Er is anno januari 2023 onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat SARS-CoV-2 zich via het oogbindvlies kan verspreiden. Het is wel bewezen dat het virus zich via druppeltjes in de lucht verspreidt door hoesten, niezen of praten.

Hygiënemaatregelen:

Om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, is het belangrijk om hygiënemaatregelen te nemen, zoals:

 • Regelmatig de handen wassen
 • Een mondmasker dragen
 • Voldoende afstand bewaren

Behandeling:

De behandeling van conjunctivitis hangt af van de oorzaak. In het geval van COVID-19 is er geen specifieke behandeling. De symptomen verdwijnen doorgaans binnen enkele dagen of weken.

Droge ogen

Inleiding:

Droge ogen is een veelvoorkomend symptoom bij mensen met COVID-19. Dit kan komen door een verminderde productie of kwaliteit van traanvocht, wat leidt tot irritatie en ongemak.

Oorzaken:

 • Verminderde traanproductie: COVID-19 kan de traanklieren aantasten, waardoor ze minder traanvocht produceren.
 • Verminderde kwaliteit van traanvocht: Het virus kan de samenstelling van traanvocht beïnvloeden, waardoor het minder effectief is in het bevochtigen van de ogen.
 • Andere factoren: Stress en vermoeidheid, die vaak gepaard gaan met COVID-19, kunnen ook droge ogen veroorzaken.

Symptomen:

Behandeling:

 • Kunsttranen: Oogdruppels of zalven die de ogen bevochtigen
 • Oogbescherming: Dragen van een bril of zonnebril om de ogen te beschermen tegen wind en stof
 • Aanpassen van de omgeving: Luchtvochtigheid verhogen, schermtijd verminderen

Preventie:

 • Regelmatig handen wassen
 • Vermijd contact met zieke mensen
 • Neem voldoende rust
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Optische neuritis (oogzenuwontsteking)

Inleiding:

Optische neuritis is een ontsteking van de oogzenuw, die signalen van de ogen naar de hersenen transporteert. In zeldzame gevallen kan het SARS-CoV-2 virus, de veroorzaker van COVID-19, deze ontsteking veroorzaken.

Symptomen:

 • Plotselinge vermindering van het gezichtsvermogen in één oog
 • Wazig zien
 • Pijn bij het bewegen van de ogen of het oog
 • Veranderde waarneming van kleuren

Diagnose:

Een oogarts kan optische neuritis vaststellen door middel van een oogonderzoek. Aanvullend onderzoek, zoals een bloedonderzoek of MRI-scan, kan nodig zijn om andere oorzaken uit te sluiten.

Oorzaken:

 • COVID-19 (in zeldzame gevallen)
 • Andere infecties
 • Auto-immuunaandoeningen
 • Multiple sclerose

Behandeling:

 • Ontstekingsremmende medicatie
 • Behandeling van de onderliggende oorzaak (indien mogelijk)

Verspreiding van COVID-19:

Er is geen bewijs dat COVID-19 zich via optische neuritis kan verspreiden.

Hygiënemaatregelen:

Het is belangrijk om hygiënemaatregelen te nemen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, ongeacht of u al dan niet optische neuritis heeft.

Prognose:

De prognose van optische neuritis hangt af van de oorzaak en de ernst van de ontsteking. In de meeste gevallen verbetert het gezichtsvermogen geleidelijk binnen enkele maanden.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Retinale microangiopathie

Inleiding:

Retinale microangiopathie is een beschadiging van de kleine bloedvaten in het netvlies (retina), de lichtgevoelige laag aan de achterkant van het oog. Deze aandoening kan leiden tot een verminderd gezichtsvermogen of zelfs blindheid.

Oorzaken:

 • Diabetes: Dit is de meest voorkomende oorzaak van retinale microangiopathie.
 • Hoge bloeddruk: Langdurig hoge bloeddruk kan de bloedvaten in het netvlies beschadigen.
 • Sichelcelziekte: Deze aandoening kan de bloedcellen abnormaal maken, waardoor ze de bloedvaten in het netvlies kunnen verstoppen.
 • Atherosclerose: Vernauwing van de bloedvaten door plaque-ophoping kan de bloedtoevoer naar het netvlies beïnvloeden.
 • Andere aandoeningen: Retinale microangiopathie kan ook worden veroorzaakt door lupus, sarcoïdose, en auto-immuunziekten.

Symptomen:

Diagnose:

Een oogarts kan retinale microangiopathie vaststellen door middel van een oogonderzoek. Dit omvat:

Behandeling:

De behandeling van retinale microangiopathie is gericht op de onderliggende oorzaak. Behandelingsopties kunnen zijn:

 • Controle van de bloedsuikerspiegel bij diabetes
 • Medicijnen voor bloeddrukverlaging
 • Behandeling van sikkelcelziekte
 • Laserbehandeling of operatie

Preventie:

 • Controle van uw risicofactoren: Dit omvat het beheersen van diabetes, hoge bloeddruk, en cholesterol.
 • Regelmatige oogonderzoeken: Dit is belangrijk, vooral als u een verhoogd risico heeft op retinale microangiopathie.
 • Gezonde leefstijl: Eet gezond, beweeg regelmatig, en stop met roken.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Uveïtis

Omschrijving: Ontsteking van de uvea, de middelste laag van de oogwand die de iris, het straallichaam en de choroïdea omvat.

Symptomen:

 • Pijn in het oog, die kan variëren van mild tot ernstig.
 • Roodheid van het oog, met name rondom de iris.
 • Wazig zien, dat kan variëren van mild tot ernstig.
 • Gevoeligheid voor licht (fotofobie).
 • Vlekken of floaters in het gezichtsveld.

Behandeling:

 • Ontstekingsremmende medicatie, zoals corticosteroïden, in de vorm van oogdruppels, tabletten of injecties.
 • Behandeling van de onderliggende oorzaak, indien mogelijk.

Retinale vasculitis

Omschrijving: Ontsteking van de bloedvaten in het netvlies, de lichtgevoelige laag aan de achterkant van het oog.

Symptomen:

 • Wazig zien, dat kan variëren van mild tot ernstig.
 • Vlekken of floaters in het gezichtsveld.
 • Dubbelzien.
 • Verlies van perifeer zicht.
 • Plotseling verlies van gezichtsvermogen (in zeldzame gevallen).

Behandeling:

 • Afhankelijk van de ernst van de ontsteking:
  • Corticosteroïden: ontstekingsremmende medicatie in de vorm van oogdruppels, tabletten of injecties.
  • Immuunsuppressiva: medicatie die het immuunsysteem onderdrukt om de ontsteking te remmen.
  • Laserbehandeling of operatie in ernstige gevallen.

Centrale seruze chorioretinopathie (CSC)

Omschrijving: Ophoping van vocht onder het netvlies, waardoor het netvlies loslaat van de onderliggende laag.

Symptomen:

Behandeling:

 • Observatie in milde gevallen.
 • Corticosteroïden: ontstekingsremmende medicatie in de vorm van oogdruppels, tabletten of injecties.
 • Laserbehandeling in ernstige of chronische gevallen.

Ischemische optische neuropathie (ION)

Omschrijving: Beschadiging van de oogzenuw door verminderde bloedtoevoer, wat kan leiden tot plotseling verlies van gezichtsvermogen.

Symptomen:

 • Plotseling verlies van gezichtsvermogen in één oog.
 • Pijn in het oog.

Behandeling:

 • Er is geen curatieve behandeling voor ION.
 • Behandeling is gericht op het behoud van het resterende gezichtsvermogen en het verminderen van pijn.
 • Mogelijke behandelingen omvatten:
  • Toediening van medicijnen om de bloedsomloop te verbeteren.
  • Laserbehandeling om de druk in het oog te verlagen.
  • Chirurgie om de bloedtoevoer naar de oogzenuw te verbeteren.

Myopie (bijziendheid)

Omschrijving: Oogaandoening waarbij lichtstralen die in het oog vallen, zich vóór het netvlies focussen, waardoor wazig zicht ontstaat in de verte.

Onderzoek:

 • Sommige studies suggereren een toename van myopie bij kinderen na COVID-19 infectie.
 • De oorzaak is onduidelijk, mogelijk gerelateerd aan verhoogde schermtijd tijdens lockdowns.

Behandeling:

 • Correctiebrillen of -lenzen om het gezichtsvermogen te corrigeren.
 • Ortho-k-lenzen: speciale contactlenzen die tijdens de slaap worden gedragen om de vorm van het hoornvlies te corrigeren.
 • Laserbehandeling in extreme gevallen.

Andere symptomen van COVID-19 gerelateerd aan de ogen

Naast de reeds besproken oogproblemen, kan een COVID-19 infectie gepaard gaan met:

Diplopie (dubbelzien)

 • Oorzaak: Ontsteking of druk op de oogzenuw.
 • Symptomen: Zien van twee beelden van één object.
 • Behandeling: Afhankelijk van de oorzaak, kan medicatie, oogtherapie of chirurgie nodig zijn.

Oogpijn

 • Variatie: Van een brandend gevoel tot een stekende pijn.
 • Oorzaken: Ontsteking, infectie, verhoogde druk in het oog, of hoofdpijn.
 • Behandeling: Afhankelijk van de oorzaak, kan medicatie, oogdruppels of warmtekompressen helpen.

Vermoeide ogen

 • Symptomen: Zwaarte in de ogen, hoofdpijn, of vaker knipperen.
 • Oorzaken: Langdurig gebruik van schermen, stress, of droge ogen.
 • Behandeling: Regelmatige pauzes nemen van schermen, oogdruppels gebruiken, en ontspanningsoefeningen doen.

Visuele stoornissen

 • Voorbeelden: Wazig zien, floaters (vliegjes zien), veranderingen in het gezichtsveld, of veranderingen in de helderheid van het beeld.
 • Oorzaken: Ontsteking, infectie, of schade aan het netvlies of de oogzenuw.
 • Behandeling: Afhankelijk van de oorzaak, kan medicatie, oogtherapie of chirurgie nodig zijn.

Belangrijk:

 • Deze symptomen komen minder vaak voor dan de hierboven besproken oogproblemen.
 • De meeste oogproblemen die geassocieerd worden met COVID-19 zijn mild en verdwijnen spontaan.
 • Neem contact op met uw arts of oogarts als u last heeft van oogklachten, ongeacht of u al dan niet COVID-19 heeft gehad.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 12:55