Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden

Functies en voordelen van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden

Het doel van een geleidelijn is om mensen met een visuele beperking te ondersteunen bij hun dagelijkse reizen zodat ze zich zelfverzekerd en onafhankelijk kunnen verplaatsen in openbare ruimtes. Het is een essentieel hulpmiddel om inclusie te bevorderen en een gelijkwaardige toegang tot de samenleving te garanderen.

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

De geleidelijn voor blinden en slechtzienden heeft verschillende belangrijke functies die het voor hen gemakkelijker maken om zich te verplaatsen en te navigeren in openbare ruimtes. Hier zijn de belangrijkste functies van een geleidelijn:

Oriëntatie

De gestructureerde en voorspelbare route van de geleidestroken helpt mensen met een visuele handicap om zich beter te oriënteren in (on)bekende omgevingen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker hun weg vinden en hun bestemming bereiken.

Routebegeleiding

De lijn dient als een leidraad en begeleidt mensen met een visuele beperking langs een veilige route. Het helpt hen om obstakels te vermijden en biedt structuur en houvast tijdens het bewegen.

Veligheid

Geleidestroken helpen mensen met een visuele handicap om zich veilig te verplaatsen in openbare ruimtes. Tactiele markeringen, zoals ribbels of noppen op de lijn, kunnen waarschuwingen geven voor bijvoorbeeld trappen, veranderingen in de ondergrond, kruispunten, uitgangen of andere obstakels. Dit helpt om potentiële gevaren te herkennen en te vermijden.

Zelfstandigheid

Door het volgen van de geleidelijn kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig reizen zonder afhankelijk te zijn van constante hulp van anderen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Geleidestroken zijn vaak te vinden op openbare plaatsen, waaronder luchthavens, treinstations, winkelcentra en andere openbare gebouwen. Hierdoor kunnen mensen met een visuele handicap tevens nieuwe plaatsen verkennen zonder zich overweldigd te voelen.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Consistentie

In goed ontworpen stedelijke gebieden volgt de geleidelijn een consistente route, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om zich te oriënteren en hun weg te vinden.

Toegankelijkheid en inclusie

De geleidelijn draagt bij aan een toegankelijke omgeving voor iedereen, ongeacht hun visuele beperking. Het bevordert gelijke kansen en inclusie in openbare ruimtes daar mensen met een visuele handicap gelijke toegang hebben tot openbare ruimtes. Het bevordert hun actieve participatie in de maatschappij en vermindert sociale isolatie.

Efficiëntie

Het volgen van een geleidestrook helpt mensen met een visuele handicap om hun reistijd te verkorten, omdat ze een directe en veilige route kunnen volgen zonder omwegen te maken.

Stressvermindering

Voor mensen met een visuele handicap kan het navigeren in drukke en complexe omgevingen stressvol zijn. De aanwezigheid van geleidestroken vermindert de angst voor verdwalen of het botsen tegen obstakels, waardoor ze zich meer ontspannen kunnen bewegen.

Duidelijke informatie

Geleidestroken kunnen ook worden gecombineerd met tastbare markeringen om belangrijke locaties en richtingen aan te geven, zoals toiletten, liften, uitgangen, enz. Dit vergemakkelijkt de toegang tot essentiële voorzieningen.

Nadelen van geleidestroken

Hoewel geleidestroken veel voordelen bieden voor mensen met een visuele handicap, zijn er ook enkele potentiële nadelen of uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden. Het is belangrijk om bij het ontwerpen en implementeren van geleidestroken rekening te houden met deze nadelen en ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk worden aangepast aan de specifieke behoeften van mensen met een visuele handicap. Het betrekken van de doelgroep en ervaringsdeskundigen bij het proces kan helpen om effectieve oplossingen te vinden.

Gebrek aan uniformiteit

In sommige gebieden kan het ontwerp en de plaatsing van geleidestroken variëren, wat verwarring kan veroorzaken voor mensen met een visuele handicap, vooral wanneer ze naar nieuwe locaties reizen. Een gebrek aan uniformiteit kan de oriëntatie en het vertrouwen negatief beïnvloeden.

Onderhoud

Als geleidestroken niet goed worden onderhouden, kunnen ze beschadigd raken of vervagen, waardoor ze minder effectief worden. Vuil, obstakels of verkeerd geplaatste voorwerpen kunnen ook de doorgang bemoeilijken.

Verstoring door obstakels

Soms kunnen mensen of voorwerpen per ongeluk op de geleidestroken terechtkomen, waardoor de route wordt geblokkeerd voor mensen met een visuele handicap. Dit kan problemen veroorzaken bij het volgen van de route.

Complexe kruispunten

Op grote kruispunten met meerdere geleidestroken en diverse verkeersbewegingen kan het moeilijker zijn voor mensen met een visuele handicap om de juiste route te volgen. Duidelijke en begrijpelijke aanduidingen zijn essentieel in dergelijke situaties.

Overstimulatie

In sommige drukke en lawaaierige omgevingen kunnen geleidestroken en andere tactiele markeringen mensen met een visuele handicap overweldigen, waardoor het moeilijker wordt om belangrijke informatie te onderscheiden.

Afwezigheid van geleidestroken

Helaas zijn geleidestroken nog niet overal geïmplementeerd, vooral in oudere stedelijke gebieden of afgelegen locaties. Dit kan belemmeringen veroorzaken voor mensen met een visuele handicap bij het verkennen van nieuwe plaatsen.

Sociale uitdagingen

Hoewel geleidestroken helpen bij oriëntatie en veilige navigatie, bieden ze geen garantie dat andere mensen altijd de nodige hulp en beleefdheid zullen tonen. Dit kan soms leiden tot frustratie of ongemak bij mensen met een visuele handicap.

Soorten blindenlijnen

Verschillende soorten geleidestroken helpen mensen met een visuele handicap navigeren in openbare ruimtes. Het type geleidestrook dat wordt gebruikt, hangt af van de locatie, de omgeving en de specifieke behoeften van mensen met een visuele handicap. Het is belangrijk dat de geleidestroken goed zijn ontworpen en correct worden geplaatst om optimale oriëntatie en navigatie te bieden voor mensen met een visuele beperking.

Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten geleidestroken:

 1. Lange geleidelijn: Dit is een voelbare lijn met ribbels of noppen die een rechte en voorspelbare route aangeeft. De lange geleidelijn wordt gebruikt om mensen met een visuele handicap te begeleiden langs belangrijke paden, zoals trottoirs, gangpaden in winkels of perrons op treinstations.
 2. Korte geleidelijn: Dit zijn kortere, onderbroken geleidelijnen die vaak loodrecht op de lange geleidelijn staan. Ze markeren specifieke richtingen, bijvoorbeeld om een oversteekplaats of een ingang van een gebouw aan te geven.
 3. Tactiele markeringen: Deze markeringen bestaan uit ribbels, noppen of andere tactiele aanduidingen die op de geleidestrook zijn aangebracht om belangrijke informatie te verschaffen. Ze kunnen waarschuwen voor obstakels, trappen, kruispunten, en andere situaties waar extra aandacht nodig is.
 4. Stoepverlagingen: Geleidelijnen leiden mogelijk tot verlagingen in het voetpad waar voetgangers veilig kunnen oversteken. Blindenlijnen dienen als oriëntatiepunten voor mensen met een visuele handicap bij het navigeren in stedelijke gebieden.
 5. Tactiele oriëntatiepunten: Deze geleidestroken zijn bedoeld om extra aandacht te trekken en fungeren als hulpmiddelen voor oriëntatie op drukke kruispunten of bij het naderen van belangrijke gebouwen. Deze punten bestaan meestal uit tastbare markeringen, zoals ribbels, noppen of andere tactiele aanduidingen, die mensen met een visuele handicap helpen om belangrijke locaties te herkennen en zich te oriënteren in complexe omgevingen.
 6. Geleidestroken in gebouwen: Geleidestroken worden niet alleen buiten, maar ook binnen gebouwen gebruikt. Ze helpen mensen met een visuele handicap om belangrijke faciliteiten te vinden, zoals toiletten, liften, loketten en andere ruimtes.

Gebruikte materialen

Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden kunnen uit verschillende materialen bestaan, afhankelijk van de locatie en het ontwerp.

Het materiaal dat wordt gekozen voor geleidelijnen moet duurzaam en bestand zijn tegen slijtage door voetgangers en weersomstandigheden. Het moet ook een duidelijke en consistente tactiele feedback bieden aan mensen met een visuele beperking, zodat ze veilig en zelfstandig kunnen navigeren.

Hier zijn enkele veelvoorkomende materialen die worden gebruikt om geleidelijnen te maken:

Rubbertegels

Rubbertegels zijn één van de meest gebruikte materialen voor geleidelijnen. Ze zijn duurzaam, slipbestendig en hebben vaak verhoogde ribbels die als geleidingspad fungeren voor mensen met een visuele beperking. Rubbertegels hebben een stevige textuur en kunnen een relatief grote oppervlakte beslaan. Deze tegels zijn vaak te vinden op trottoirs, perrons, oversteekplaatsen en andere openbare ruimtes. Deze tegels zijn bedoeld om mensen met een visuele beperking in de juiste richting te leiden en obstakels te signaleren.

Noppentegels

Noppentegels zijn tegels met verhoogde noppen die zich in een regelmatig patroon over het oppervlak verspreiden. Deze noppenplaten zijn voelbaar met een witte stok of onder de voeten en worden meestal gebruikt om belangrijke punten of richtingsveranderingen aan te geven, zoals oversteekplaatsen, trappen of perronranden. Deze waarschuwingstegels zijn vaak kleiner en meer verspreid dan rubbertegels. Noppentegels zijn gemaakt van rubber of kunststof.

Ribbellijnen

Ribbellijnen zijn doorgaans metalen of kunststof stroken met verhoogde ribbels die in een rechte lijn zijn geplaatst. Ze worden voornamelijk gebruikt om richtingen aan te geven, zoals het volgen van een bepaalde route in een gebouw, zoals een ziekenhuis, luchthaven of winkelcentrum. Ribbellijnen zijn minder gebruikelijk dan rubbertegels en noppentegels, maar kunnen nuttig zijn op plaatsen waar er geen mogelijkheid is om tegels te plaatsen.

Tactiele markeringen op straatstenen

Tactiele markeringen die direct op straatstenen worden aangebracht om een geleidelijn te creëren, kunnen in bepaalde situaties een alternatieve of aanvullende methode zijn om mensen met een visuele beperking te helpen navigeren. In plaats van het gebruik van fysieke verhogingen, zoals rubbertegels of noppentegels, worden speciale markeringen aangebracht op de bestaande straatstenen of trottoirtegels.

Deze markeringen kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het ontwerp en de locatie. Hier zijn enkele voorbeelden van tactiele markeringen op straatstenen:

 1. Contrasterende kleuren: Markeringen kunnen worden aangebracht in contrasterende kleuren ten opzichte van de omliggende straatstenen. Hierdoor vallen ze beter op voor mensen met een visuele beperking en bieden ze visuele aanwijzingen om de route te volgen.
 2. Textuurverschillen: Door specifieke texturen aan te brengen op de straatstenen kunnen mensen met een visuele beperking deze markeringen met hun voeten of wandelstok voelen. Een geribbelde textuur kan bijvoorbeeld dienen als een tactiele geleidingslijn.
 3. Reliëfmarkeringen: Sommige tactiele markeringen kunnen in reliëf worden aangebracht, wat betekent dat ze verhoogd zijn ten opzichte van het oppervlak van de straatstenen. Deze reliëfmarkeringen kunnen worden gevoeld door mensen met een visuele beperking en fungeren als een tastbare geleidelijn.

Tactiele markeringen op straatstenen kunnen worden gebruikt om belangrijke punten aan te duiden, zoals oversteekplaatsen, bushaltes, trappen, of andere oriëntatiepunten. Ze kunnen ook worden gebruikt om looproutes door bouwplaatsen of evenementen te markeren.

Het gebruik van tactiele markeringen op straatstenen biedt enkele voordelen, zoals het minimaliseren van fysieke obstakels op het oppervlak, wat handig kan zijn in gebieden waar mensen veel lopen of waar tijdelijke aanpassingen nodig zijn. Tactiele markeringen op straatstenen bieden niet altijd dezelfde tastbare feedback als fysieke verhogingen, zoals rubbertegels of noppentegels. Fysieke verhogingen hebben het voordeel dat ze letterlijk voelbaar zijn met een wandelstok of onder de voeten, terwijl tactiele markeringen op straatstenen voornamelijk visuele of licht tastbare aanduidingen bieden.

Verf of thermoplastische markeringen

In sommige situaties kunnen geleidelijnen met verf of thermoplastische markeringen op het oppervlak worden aangebracht. Dit betekent dat de geleidelijn niet fysiek verhoogd is zoals bij rubbertegels, noppentegels of ribbellijnen, maar in plaats daarvan als een vlakke markering op het oppervlak van de grond of het trottoir wordt aangebracht.

Wanneer er bijvoorbeeld tijdelijke constructies, bouwwerkzaamheden of evenementen plaatsvinden, kunnen er omleidingen of nieuwe looproutes worden gecreëerd om mensen veilig door het gebied te leiden. In plaats van fysieke verhogingen, zoals rubbertegels of noppentegels, te gebruiken, kunnen de organisatoren ervoor kiezen om geleidelijnen tijdelijk met verf of thermoplastische markeringen op het oppervlak aan te brengen. Deze markeringen worden meestal gemaakt met een contrasterende kleur, zodat ze goed zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.

Het gebruik van verf of thermoplastische markeringen voor geleidelijnen is een kosteneffectieve en snelle manier om mensen te helpen zich te oriënteren in tijdelijke situaties. Na afloop van de bouwwerkzaamheden of het evenement kunnen de markeringen gemakkelijk worden verwijderd of overschilderd.

Aanvraagproces van blindensroken

Het aanleggen van een geleidelijn vereist zorgvuldige planning en samenwerking met relevante belanghebbenden. Zorg ervoor dat je je goed informeert over de lokale regelgeving en dat je rekening houdt met de behoeften en wensen van mensen met een visuele beperking om een effectieve en nuttige geleidelijn te creëren. Als je een geleidelijn voor blinden wilt laten aanleggen, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om het proces in gang te zetten:

Neem contact op met de lokale overheid

Als de geleidelijn in een openbare ruimte of op gemeentelijk terrein moet worden aangelegd, kun je contact opnemen met de lokale overheid of de gemeentelijke afdeling die verantwoordelijk is voor infrastructuur en openbare ruimtes. Zij kunnen je informeren over het beleid, de procedures en de vereisten voor het aanleggen van geleidelijnen in de betreffende regio.

Praat met de eigenaar of beheerder

Als de geleidelijn op privéterrein of in een commercieel gebouw moet worden geïnstalleerd, neem dan contact op met de eigenaar of beheerder van het pand. Leg je plannen uit en bespreek de mogelijkheden om een geleidelijn aan te leggen.

Raadpleeg toegankelijkheidsdeskundigen

Als je niet zeker bent van de beste aanpak of ontwerpnormen voor geleidelijnen, kan het nuttig zijn om contact op te nemen met toegankelijkheidsdeskundigen, non-profitorganisaties die zich inzetten voor mensen met een visuele beperking of plaatselijke verenigingen voor blinden en slechtzienden. Deze experts kunnen waardevolle inzichten bieden en je helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Werk samen met aannemers

Als je het aanleggen van de geleidelijn uitbesteedt aan een aannemer, zorg er dan voor dat deze ervaring heeft met toegankelijkheidsprojecten en bekend is met de richtlijnen en normen voor geleidelijnen.

Vraag naar financieringsmogelijkheden

Afhankelijk van de locatie en het doel van de geleidelijn, kan het zijn dat er financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn vanuit de lokale overheid, non-profitorganisaties of andere bronnen. Informeer naar mogelijke subsidies of fondsen die je kunnen helpen bij het financieren van het project.

Kosten van geleidestroken voor visueel gehandicapte personen

De kosten van geleidelijnen voor mensen met een visuele handicap variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de lengte van de geleidelijn, het materiaal dat wordt gebruikt, de complexiteit van de installatie en de locatie van het project. Over het algemeen zijn er kosten verbonden aan het ontwerp, de materialen, de installatie en het onderhoud van de geleidelijnen.

In veel landen en regio’s zijn de verantwoordelijkheden en financiering voor toegankelijkheidsaanpassingen, waaronder geleidelijnen, verdeeld tussen verschillende partijen:

 1. Overheid: In veel gevallen is de overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van toegankelijkheid in openbare ruimtes en overheidsgebouwen. Dit omvat vaak het aanleggen en onderhouden van geleidelijnen in steden, gemeenten, parken, trein– en metrostations, luchthavens en andere openbare ruimtes.
 2. Eigendomshouders: Voor privégebouwen en commerciële eigendommen is de eigenaar of beheerder meestal verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van geleidelijnen op hun terrein. Dit omvat bijvoorbeeld winkelcentra, ziekenhuizen, supermarkten en privékantoren.
 3. Projectontwikkelaars en aannemers: Bij de bouw of renovatie van gebouwen en infrastructuur kunnen projectontwikkelaars en aannemers verantwoordelijk zijn voor het installeren van geleidelijnen als onderdeel van het ontwerp en de constructie.
 4. Non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen: Sommige non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen kunnen zich ook bezighouden met projecten voor toegankelijkheid en het aanleggen van geleidelijnen in bepaalde gebieden.

Toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap is een fundamenteel recht, vastgelegd in internationale verdragen en wetgeving (zoals het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties). Overheden en organisaties zijn verplicht om toegankelijkheid te bevorderen en te waarborgen om gelijke kansen en inclusie voor mensen met een visuele beperking te garanderen.

De specifieke verantwoordelijkheden en financieringsregelingen voor geleidelijnen zijn afhankelijk van het land, de regio en de lokale wetgeving. Daarom is het belangrijk om de geldende regelgeving en praktijken te raadplegen voor specifieke projecten.

Houd de lijn vrij!

Obstakels op de geleidelijn

Het vrijhouden en onderhouden van geleidelijnen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen met een visuele beperking veilig en zelfstandig kunnen navigeren. Het is de verantwoordelijkheid van lokale overheden, gebouwbeheerders en het publiek om bewust te zijn van deze obstakels en ervoor te zorgen dat geleidelijnen vrij zijn van belemmeringen. Het bevorderen van bewustzijn en educatie over het belang van toegankelijkheid kan helpen om dit probleem aan te pakken en ervoor te zorgen dat geleidelijnen effectief en veilig blijven voor iedereen die ze nodig heeft.

Op een geleidelijn voor blinden en slechtzienden kunnen verschillende obstakels voorkomen die het pad belemmeren of de toegankelijkheid ervan verminderen. Deze obstakels zijn afhankelijk van de locatie en het type geleidelijn, maar enkele veelvoorkomende obstakels zijn onder meer:

 1. Geparkeerde voertuigen: Geparkeerde auto’s, fietsen of andere voertuigen kunnen de geleidelijn blokkeren, waardoor mensen met een visuele beperking gedwongen worden om hun route te wijzigen of obstakels te vermijden.
 2. Straatmeubilair: Banken, prullenbakken, reclameborden of andere straatmeubilair kunnen soms op of nabij de geleidelijn worden geplaatst, wat het pad kan blokkeren of verstoren.
 3. Fietsenrekken: Fietsenrekken die zich op de geleidelijn bevinden, kunnen problemen veroorzaken voor mensen met een visuele beperking die het pad willen volgen.
 4. Bouwmaterialen en puin: Tijdens bouwwerkzaamheden of renovaties kunnen bouwmaterialen, gereedschappen of puin tijdelijk op de geleidelijn liggen en deze ontoegankelijk maken.
 5. Terrassen en uitstallingen: In sommige stedelijke gebieden kunnen terrassen of uitstallingen van winkels de geleidelijnen belemmeren als ze niet op de juiste manier zijn geplaatst.
 6. Verkeersborden en verkeerslichten: Slecht geplaatste verkeersborden of verkeerslichten kunnen de geleidelijn onderbreken of verwarrend zijn voor mensen met een visuele beperking.
 7. Regenplassen en sneeuwophopingen: Regenplassen of sneeuwophopingen kunnen de geleidelijn onzichtbaar maken en de tactiele feedback verstoren.
 8. Zwerfvuil: Afval of zwerfvuil op de geleidelijn kan de tactiele informatie vervuilen en het pad bemoeilijken.
 9. Niet-functionerende of beschadigde geleidelijnen: In sommige gevallen kunnen geleidelijnen beschadigd of versleten zijn, waardoor ze minder effectief zijn als navigatiehulpmiddel.

Consequenties van geblokkeerde looppaden voor blinden en slechtzienden

Het vrijhouden van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen met een visuele beperking veilig en zelfstandig kunnen navigeren in openbare ruimtes. Geleidelijnen dienen als tactiele en visuele richtlijnen voor mensen met een visuele beperking, en het blokkeren of belemmeren ervan kan ernstige gevolgen hebben:

Beperking inzake zelfstandigheid en mobiliteit

Geleidelijnen zijn ontworpen om mensen met een visuele handicap te helpen hun weg te vinden en zich zelfstandig te verplaatsen. Als geleidelijnen worden geblokkeerd, kan dit hun mobiliteit ernstig beperken en hen afhankelijk maken van anderen om zich te verplaatsen.

Onveiligheid

Het vrijhouden van geleidelijnen is essentieel om de veiligheid van mensen met een visuele beperking te waarborgen. Geleidelijnen helpen hen om obstakels, gevaren en veranderingen in de omgeving te detecteren en te vermijden. Wanneer de geleidelijnen worden belemmerd, lopen mensen met een visuele beperking het risico te struikelen, vallen of in gevaarlijke situaties terecht te komen.

Problemen met vertrouwen en oriëntatie

Door ononderbroken en duidelijke geleidelijnen kunnen blinden en slechtzienden hun omgeving beter begrijpen en zich oriënteren. Als geleidelijnen niet vrij zijn, kunnen mensen met een visuele beperking het vertrouwen in hun route verliezen en zich gedesoriënteerd voelen.

Ontoegankelijkheid en geen inclusie

Het vrijhouden van geleidelijnen is een belangrijk aspect van toegankelijkheid en inclusie. Mensen met een visuele beperking kunnen hierdoor volwaardig deelnemen aan het openbare leven, zonder belemmeringen of discriminatie.

Om het belang van het vrijhouden van geleidelijnen te benadrukken, is het essentieel dat iedereen bewust wordt gemaakt van het belang van toegankelijkheid en respect voor de behoeften van mensen met een visuele beperking. Dit omvat niet alleen individuele burgers, maar ook stadsplanners, bouwbedrijven, winkeliers en andere belanghebbenden. Het naleven van de toegankelijkheidsnormen en het vrijhouden van geleidelijnen moeten prioriteiten zijn om ervoor te zorgen dat mensen met een visuele beperking gelijke toegang hebben tot openbare ruimtes en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 06:27