BE Scholen voor blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

BSBO Heideland

Westlaan 191
3550 Zolder (Viversel)
Tel.: (011)42 66 64
Fax: (011)43 45 26
E-mail: directie@bsboheideland.be
Website: https://bsboheideland.be/

Centrum Ganspoel vzw

Wat bieden wij?

Centrum Ganspoel vzw biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking, en dit op de voor de persoon meest aangewezen plaats. Centrum Ganspoel ondersteunt kinderen en volwassenen binnen de thuissituatie, school, op de centrale campus in Huldenberg of decentrale sites in Huldenberg en Tervuren.

Zorg op maat

Centrum Ganspoel gaat uit van de individuele ondersteuningsvraag van elke cliënt en wil dit maximaal doen binnen of samen met het eigen netwerk van de cliënt.
Centrum Ganspoel werkt permanent samen met andere partners aan handicapspecifieke vernieuwing en verdieping.

Maximale expertise of expertisecentrum

We bouwen maximaal expertise uit en dragen dit ook uit buiten onze muren.
Op deze manier willen we bijdragen aan een maatschappij die een kwaliteitsvol leven voor elke persoon waarborgt.

Diensten

Centrum Ganspoel biedt volgende diensten aan:

Mobiele en ambulante begeleiding:
– Thuisbegeleiding
– Mobiele/ambulante begeleiding
Contact: mobielebegeleiding@ganspoel.be
(Semi) Residentiële opvang:
– (semi) Residentiële opvang en begeleiding voor volwassenen
– (semi) Residentiële opvang minderjarigen
Contact: socialedienst@ganspoel.be
Alle ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden onder rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH – nRTH)
Je kan tevens terecht voor onderwijs binnen Centrum Ganspoel
– BuBaO Ganspoel type 6 kleuter en lagere school
Contact: bubao@ganspoel.be
– Ondersteuningsteam Type 6 en AMBO
Contact: coördinatie@otganspoel.be
– BUSO type 6 OV1: vanuit KI Woluwe
Contact: info@kiwoluwe.org

Doelgroep

Al onze diensten staan open voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking en/of een meervoudige beperking
De diensten vanuit onderwijs staan uitsluitend open voor kinderen en jongeren met een vastgestelde visuele beperking

Meer info

Meer info over deze diensten kan je vinden in de individuele folders of op de website http://www.ganspoel.be
Centrum Ganspoel vzw is een vergunde zorgaanbieder door het VAPH en erkend door het ministerie van Onderwijs
Centrum Ganspoel vzw heeft vele partners en maakt deel uit van meerdere samenwerkingsverbanden. Meer info kan je terugvinden op de website

Centrum Ganspoel vzw
Ganspoel 2
3040 Huldenberg
Tel.: (02)686 00 40
Fax: (02)688 07 13
E-mail: info@ganspoel.be
Website: http://www.ganspoel.be
U kunt ons vinden op Facebook

De Kade vzw

Vzw De Kade begeleidt personen met een beperking of ontwikkelingsprobleem. We zijn een sterk expertisenetwerk voor buitengewoon onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Meer info vind je via: http://www.de-kade.be/

Begeleidingscentrum Spermalie
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
050 34 03 41
bc-spermalie@de-kade.be

BuBaO Spermalie
Oliebaan 2B
8000 Brugge
050 47 19 84
bubao-spermalie@de-kade.be

BuSO Spermalie
Oliebaan 2B
8000 Brugge
050 47 19 85
buso-spermalie@de-kade.be

CAR Spermalie
Ruddershove 6
8000 Brugge
050 33 96 43
car@de-kade.be

Leerexpert – De IJsduiker

Stedelijk Instituut BKO-BLO, afdeling blinden en slechtzienden.
Kleuter- en lager onderwijs.

August Leyweg 10
2020 Antwerpen
Tel.: (03)242 01 40
E-mail: leerexpert.de.ijsduiker@stedelijkonderwijs.be

Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – De Leerexpert

Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – De Leerexpert is een semi-internaat, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor de dagelijkse opvang van motorisch gehandicapte kinderen tussen de leeftijd van 1 en 21 jaar, en werkt hierbij nauw samen met de 2 hieronder vermelde scholen= SIBKLO 5 en SIBSO 5.

Gemeentelijke Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – De Leerexpert
Dullingen 46
2930 Brasschaat
Tel.: 03/217 26 30
E-mail: dullingen.basis@leerexpert.be
Website: http://www.stedelijkonderwijs.be/leerexpert

SIBKLO 5
Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs
Dullingen 46
2930 Brasschaat
Tel.: (03)217 26 30
E-mail: dullingen.basis@leerexpert.be
Website: http://www.stedelijkonderwijs.be/leerexpert

SIBSO5
Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
Dullingen 46
2930 Brasschaat
Tel.: (03)217 26 36
E-mail: dullingen.basis@leerexpert.be
Website: http://www.stedelijkonderwijs.be/leerexpert

De Markgrave vzw

De Markgrave vzw dienst Heropleidingscentrum (BuSO)voor volwassen personen met een visuele handicap

Het heropleidingscentrum wil als handicapspecifieke school personen met een visuele beperking, al dan niet met bijkomende stoornissen, systematisch opleiden en/of begeleiden om het eigen leven in handen te nemen.

Voor meer informatie:
Samenwerkende voorzieningen De Markgrave vzw
Heropleidingscentrum
Markgravelei 81
2018 Antwerpen
Tel.: (03)237 71 82
E-mail: heropleiding@demarkgrave.be
Website: http://www.demarkgrave.be

Kasterlinden school voor jongeren met Gehoor- of Gezichtsproblemen

Zowel in de secundaire school als in de basisschool bieden we onderwijs aan kinderen met gehoor-, gezichtsproblemen, primaire taalstoornissen en autismespectrumstoornissen. Voor deze leerlingen bieden we ook geïntegreerd onderwijs (G.On.) aan.

Groot-Bijgaardenstraat 434
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02/430.67.00
Fax: 02/430.67.01
E-mail: info@kasterlinden-vgc.be
Website: https://www.kasterlinden.be/

* Nederlandstalige oud-leerlingenbond
Vriendenkring van de visueel gehandicapte oud-leerlingen van Kasterlinden (VIGISAB)
Van Ostadestraat 40
1000 Brussel
Tel.: (02)735 81 78
* Franstalige oud-leerlingenbond
AMIBSA
Rue Van Ostade 40
1000 Bruxelles
Tél.: (02)735 81 79

Koninklijk Instituut Woluwe voor auditief en visueel gehandicapte jongeren

Sinds kort is er ook een afdeling voor kinderen (lagere school) en jongeren (secundaire school) met autismespectrumstoornissen.

Georges Henrilaan 278
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Tel.: (02)735 40 85
Fax: (02)733 24 63
E-mail: buso.woluwe@kiwoluwe.be
Website: http://www.kiwoluwe.be

MPI Pottelberg

Buitengewoon onderwijs voor kinderen met mentale beperkingen (type 2), kinderen met een visuele beperking (type 6), kinderen met leermoeilijkheden of leerachterstand (basisaanbod) en leerlingen met autisme (type 9), en dit van 2,5 tot 15 jaar.

Pottelberg 5
8500 Kortrijk
Tel.: (056)22 66 86
Fax: (056)25 71 54
E-mail: info@mpipottelberg.be
Website: https://www.mpipottelberg.be/

Muziekacademie voor blinden en slechtzienden

Muziek ontmoet het Kind in het Donker. Muziek maken is leuk, ook voor mensen met een beperking. Daarom zijn wij een paar jaar geleden met een slechtzienden/blinden en slechthorenden project gestart. De lessen worden individueel gegeven.

Er wordt notenleer (AMV) in braille gegeven, parallel met het volgen van pianolessen. Vorig jaar zijn er nieuwe hulpmiddelen aangeschaft: Brailleprinter, Software-Scharpeye, Lime, Goodfeel voor scanning, herkenning en omzetting van partituren naar braille, scanner, digitale leesloep (My Reader) en een computer. De leerlingen mogen hun kunnen op de schoolconcerten laten horen. Zij worden ook gestimuleerd om samen met de anderen muziek te maken. Wij hebben ook een klaslokaal volledig ingericht voor deze opleiding.Dit lokaal staat ook buiten de lesuren ter beschikking van leerlingen die thuis uiteraard niet over dezelfde faciliteiten beschikken. Doel hiervan is blinden en slechtzienden hun muzikale onafhankelijkheid te stimuleren en hen de mogelijkheid tot studeren te bieden. “Met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen!

Alle verdere informatie: dana.susljic@ma-go.be

Mechelsesteenweg 125
2018 Antwerpen
Tel.: (03)239 14 34
Fax: (03)281 17 35
E-mail: info@ma-go.be (academie),
E-mail: dana.susljic@ma-go.be
Website: http://www.ma-go.be/

Sint-Elisabethschool voor Buitengewoon Onderwijs vzw

Campus Wijchmaal
Steenovenstraat 20A
3990 Peer-Wijchmaal
Tel.: (011)52 03 60
E-mail: info@elisa.be

Campus Overpelt
Ballaststraat 29
3900 Overpelt
Tel.: (011)39 83 00
E-mail: OV4@elisa.be
Website: https://www.elisa.be

Sint-Rafaël

School voor blinde en slechtziende volwassenen
Maagdestraat 56
9000 Gent
Telefoon: 09/292.40.89
E-mail: info@sintrafael.be
Website: http://www.sintrafael.be/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/School/Sint-Rafa%C3%ABl-Gent-708715972499357/

Conservatorium Leuven

Conservatorium stelt haar muziekopleiding open voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor heeft de school ondersteunende onderwijsmaatregelen uitgewerkt zodat personen met een visuele beperking mits extra pedagogische en didactische ondersteuning het reguliere kunstonderwijs kunnen volgen. Het inclusief onderwijs wordt op deze wijze doorgetrokken naar het kunstonderwijs.

Blinde en slechtziende leerlingen die het brailleschrift machtig zijn volgen AMV (algemene muzikale vorming) met een lespakket geïntegreerde brailletechniek voor muziekpartituren. Voor slechtziende leerlingen die geen braille kennen, werkt de lerares met auditieve methodieken. De ondersteunende onderwijsmaatregelen zijn bedoeld om personen met een visuele beperking de kans te geven het volledige leerprogramma van Conservatorium te volgen. Een hiervoor speciaal aangeduide vakleerkracht zet de notenleer naar braille. Naast de didactische hulpmiddelen is deze leerkracht opgeleid om de nodige pedagogische ondersteuning te geven aan leerlingen en instrumentleraars die les geven aan leerlingen met een visuele beperking. Volwassen leerlingen (vanaf 15 jaar) kiezen vanaf het eerste jaar immers tevens een muziekinstrument, naast de lessen AMV.

De school beschikt tevens over apparatuur om partituren om te zetten in braille en het gebouw is aangepast aan de noden van deze leerlingen.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Conservatorium:
Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven
016 22 21 21
conservatorium@leuven.be
http://www.conservatoriumleuven.be
Lerares: Lucy Kloeck: lucy.kloeck@gmail.com

Ter Bruyninge

Aangepast onderwijs voor jongeren van 13 tot 21 jaar.

* Hoofdgebouw
Bruyningstraat 52
8510 Marke
Tel.: (056)22 59 20
* Bijgebouw
Weggevoerdenlaan 1a
8500 Kortrijk
Tel.: (056)22 62 51
Fax: (056)22 71 79
E-mail: info@athena-terbruyninge.be
Website: https://www.athena-school.be

FRANSTALIG

Centre Provincial d’Enseignement Spécial

Kleuter- en lager onderwijs.

rue du Temple 2
7011 Ghlin
Tél.: (065)40 88 50
Fax: (065)84 09 95
E-mail: info@cpesm.be
Website: https://www.cpesm.be

Institut Royal pour Handicapés de l’Ouïe et de la Vue (IRHOV)

Kleuter, lager- en secundair onderwijs.

rue Monulphe 78-80
4000 Liège
Tél.: (04)223 62 16
Tél.: (04)222 05 20
Fax: (04)221 14 84
E-mail: irhov.ch@skynet.be

Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA)

(Ecole d’Uccle)
Kleuter- en lager onderwijs.

Chaussée de Waterloo 1508
1180 Uccle
Tél.: (02)374 03 68
Tél.: (02)374 31 86
Fax: (02)373 52 09
Website: https://guide-ecoles.be/fiche/institut-royal-sourds-aveugles-irsa-primaire-uccle/

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:44
  2. NL Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:49
  3. BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:50
  4. NL Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:20
  5. NL Scholen voor blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:57
  6. NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:13
  7. BE Scholen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:01
  8. BE Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:28
  9. BE Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:27
  10. BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:58

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024 – 17:35