NL Scholen voor blinden en slechtzienden

Bartiméus

Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij maakt zijn eigen keuzes. Maar als de cliënt ons een vraag stelt, gaan wij door tot wij het antwoord hebben.

Bartiméus ontwikkelt continu nieuwe diensten op het gebied van leren, wonen, werken en vrije tijd voor mensen van alle leeftijden. Vanuit 16 vestigingen ondersteunen wij de cliënt op maat in zijn eigen omgeving. Voor mensen die slechtziend of blind zijn, ziet Bartiméus mogelijkheden.

Bartiméus Zeist
Bezoekadres:
Van Renesselaan 30a
3703 AJ Zeist
Postbus 1003
3700 BA Zeist
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie locatie: (030)698 22 11
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Onderwijs
Speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren
Ambulante Onderwijskundig Begeleiding
Van Renesselaan 30a
3703 AJ Zeist
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief).
Telefoon receptie locatie: (030)698 22 16
E-mail: onderwijs@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Amsterdam
Osdorperban 11a
1068 LD Amsterdam
Tel.: (020)667 68 30
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Utrecht
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Tel.: (030)239 82 39
Bartiméus Infolijn: (0900)77 888 99 (lokaal tarief)
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl
Inloopochtend: elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Bartiméus Doorn
Bezoekadres:
Oude Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn
Postbus 87
3940 AB Doorn
Bartiméus Kadoshop
’t Ogenblikje
Oude Arnhemse Bovenweg 3
3941 ZX Doorn
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie locatie: (0343)52 69 11
Fax: (0343)52 67 98
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bosschool Bartiméus in Doorn
Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren met een visuele beperking
Oude Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie locatie: (0343)52 65 76

Bartiméus Gouda
Goverwellesingel/Aderpolderweg 23
2807 KL Gouda
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie locatie: (0182)59 11 11
Fax: (0182)59 11 95
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartimeus in Den Haag
Laan 20
2512 GN Den Haag
Tel.: (070)311 78 30
Fax: (070)311 78 49
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Almere
Spoordreef 34
1315 GP Almere
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Tel.: (036)548 01 80
Fax: (036)548 01 88
Adres inloop: Flevoziekenhuis
Patiënten Service Punt,
Hospitaalweg 1
1315 RB Almere
Inloopmiddag: elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Deventer
Pikeursbaan 15
7411 GT Deventer
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie locatie: (0570)66 18 00
Fax: (0570)66 18 99
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl
Inloopochtend: elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

Bartiméus Zwolle
Dokter Hengeveldweg 2 (gebouw Hengeveldcollege)
8025 AK Zwolle
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Tel.: (038)456 07 00
Tel.: (038)456 07 15 (Ambulante Onderwijskundige Begeleiding)
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Hengelo
Geerdinksweg 139-5 (bij Streekziekenhuis Midden Twente)
7555 DL Hengelo
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Afspraken via Bartiméus Deventer
Telefoon receptie locatie: (0570)66 18 00
Fax: (0570)66 18 99
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl
Informatiespreekuur
uitsluitend op afspraak elke woensdag van 14.00 – 16.00 uur

Bartiméus Lochem
Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB/SO)
Speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met een visuele beperking
Graanweg 1b
7242 Lochem
Tel.: (0573)289 020
Tel.: (030)698 22 19 (via Zeist)

Bartiméus Arnhem
Bezoekadres:
Marga Klompélaan 6
6836 BH Arnhem
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie: (030)698 22 11 (via Zeist)
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl
Informatiespreekuur uitsluitend op afspraak elke 3e maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur

Bartiméus Dordrecht
Bezoekadres:
Dudokplein 215
3315 KH Dordrecht
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Telefoon receptie: (078)622 05 30
Fax: (078)622 05 39
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Ermelo
Bartiméus infolijn: 088 – 88 99 888 (lokaal tarief)
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Putterweg 140
3851 VG Ermelo
Tel.: (0341)49 84 98
E-mail: info@bartimeus.nl
Website: http://www.bartimeus.nl

Bartiméus Wonen
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Putterweg 140
3851 VG Ermelo
Tel.: (0341)49 83 00
Fax: 0341)49 83 10
E-mail: wonen@bartimeus.nl

Bartiméus Opleiding & Arbeid
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Putterweg 140
3841 VG Ermelo
Tel.: (0341)49 85 00
Fax: (0341)49 85 10

Drukkerij Proson
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Paul Krugerweg 43
3851 ZH Ermelo
Tel.: (0341)49 82 00
Fax: (0341)49 82 10
E-mail: verkoop@proson.nl

WONEN:
De Wittenborgh
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
De Wittenkamp 8-10
3851 MG Ermelo
Tel.: (0341)55 13 88
Fax: (0341)49 83 10
E-mail: wonen@bartimeus.nl

Ambulante Woonbegeleiding
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Putterweg 140
Ermelo
Tel.: (0341)49 83 35
Fax: (0341)49 83 10
E-mail: wonen@bartimeus.nl

Henriëtte van Heemstrahuis
Postbus 14
3850 AA Ermelo
bezoekadres:
Smutslaan 5
Ermelo
Tel.: (0341)49 83 50
Fax: (0341)55 26 16
E-mail: wonen@bartimeus.nl

Zorgappartementen
Jacques Rijnderslaan
Postbus 14
3850 AA Ermelo
Tel.: (0341)49 83 21
Fax: (0341)49 83 10
E-mail: wonen@bartimeus.nl

Zorgappartementen
Jeanne Diepenhorstlaan
Postbus 14
3850 AA Ermelo
Tel.: (0341)49 83 30
Fax: (0341)49 83 10
E-mail: wonen@bartimeus.nl
Twitter: @bartimeusnieuws
Facebook: facebook.com/bartimeus
Youtube: youtube.com/bartimeuschannel

Comeniusschool

Slotermeerlaan 103
1063 JN Amsterdam
Tel.: (020)613 11 76

Koninklijke Kentalis

Als horen en communiceren niet vanzelfsprekend is
Koninklijke Kentalis
Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
Tel.: (073)558 81 11
Teksttel.: (073)558 83 78
Fax: (073)551 21 57
E-mail: doofblindheid@kentalis.nl
Website: http://www.Kentalis.nl

Kentalis, Bureau Externe Ondersteuning (BEO):
“Hét Kennispunt voor verworven doofblindheid”

BEO is het centrale punt waar kennis en deskundigheid op het gebied van verworven doofblindheid samenkomt. Bij BEO ontmoeten cliënten en professionals elkaar en wordt gebouwd aan een vertrouwensvolle samenwerking.

De unit BEO bestaat uit twee segmenten: wij bieden Behandeling en begeleiding aan mensen met verworven doofblindheid en in het Cursuscentrum geven wij training en scholing gericht op kennis over verworven doofblindheid.

Behandeling en begeleiding:

Behandeling en begeleiding biedt BEO aan cliënten met verworven doofblindheid middels revalidatie, met het accent op communicatie, psychosociale ondersteuning en het leren van compenserende vaardigheden. De focus in het kort- of langdurige behandelprogramma is empowerment van de persoon met doofblindheid. Het sociale netwerk van de cliënt volgt bij BEO cursussen en trainingen die zich in brede zin richten op verbetering van de communicatie tussen cliënt en betrokkenen. Uiteraard kunnen professionals van andere organisaties bij BEO terecht voor consultatie.

Het cursuscentrum:

Het Cursuscentrum BEO ontwikkelt training en scholing, en werkt hierin samen met andere deskundigen. Met name de inbreng van de cliënten met verworven doofblindheid heeft hier een duidelijke plaats. BEO wil kennis en inzichten overdragen en delen, zodat kwaliteit zich kan blijven verbeteren. We nemen initiatieven om kennis te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de afdeling Expertise en Innovatie van Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij het Cursuscentrum van BEO wordt training en scholing geboden aan professionals van zowel Kentalis als van andere organisaties.
Op landelijk niveau neemt BEO het initiatief om één loket te vormen op basis van een inzichtelijke sociale kaart. Hier kunnen zowel cliënten als professionals terecht met vragen, en leidt doorverwijzing direct naar de juiste behandeling of begeleiding in zorg.

BEO, Hét Kennispunt voor verworven doofblindheid, wil kartrekker zijn om de zorg aan mensen met verworven doofblindheid in Nederland te verbeteren, te verbinden en toegankelijk te maken, in goede samenwerking met andere organisaties in Nederland.

Daarnaast heeft BEO kennis en expertise op het gebied van interactie en communicatie voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze:
* Doof of slechthorend zijn
* Doofblind zijn
* Ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaal stoornissen)
* In combinatie met meerdere beperkingen (verstandelijke beperking, motorische-, psychiatrische problemen)

Unit BEO bestaat uit de volgende afdelingen:

Het revalidatieteam

Het revalidatieteam biedt revalidatie voor volwassen verworven doofblinden. U kunt terecht voor scholing, advies, trainingen op het gebied van doofblindheid, oriëntatie en mobiliteit, groepsbijeenkomsten, communicatievragen zoals vierhandengebaren, zelfstandigheidstraining en psychosociale ondersteuning.

De Begeleidersvoorziening.

De Begeleidersvoorziening bemiddelt bij het vinden van begeleiders voor de volwassen doofblinde cliënt.

Begeleid Zelfstandig Wonen

De medewerkers van Begeleid Zelfstandig Wonen zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van volwassen dove en slechthorende cliënten bij het zelfstandig wonen.

Casemanagers

De casemanagers behandelen (de gezinnen en het systeem van) kinderen vanaf 6 jaar met communicatieproblemen die ontstaan als een gevolg van gehoorverlies in combinatie met een andere beperking, zoals autisme of een verstandelijke beperking.

Wij maken Hét samen!

Koninklijke Kentalis
Als horen en communiceren niet vanzelfsprekend is
Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
Tel.: (073)558 81 11
Teksttel.: (073)558 83 78
Fax: (073)551 21 57
E-mail: doofblindheid@kentalis.nl
Website: http://www.kentalis.nl

Koninklijke Kentalis, Bureau Externe Ondersteuning
Tel.: (073)55 88 140
Teksttelefoon: (073)55 88 168
Fax: (073)55 88 269
E-mail: BEO@kentalis.nl
Website: http://www.kentalis.nl

Kentalis Rafaël
Kentalis Rafaël is een school voor doofblinde kinderen en jong-volwassenen tot 20 jaar. Daarnaast werkt de school nauw samen met het orthopedagogisch centrum Kentalis, een instelling die op hetzelfde terrein is gelegen en een aanbod heeft voor wonen, vrijetijdsbesteding, en dagbesteding.
Voor meer informatie:
Tel.: (073)558 82 40
Teksttel.: (073)558 82 45
Fax: (073)558 82 46
E-mail: adm.rafael@kentalis.nl
Website: http://www.Kentalis.nl

Kentalis, Orthopedagogisch Centrum
Het Orthopedagogisch Centrum biedt aan (meervoudig) zintuiglijk beperkte kinderen en jongeren en doofblinde kinderen en jongeren begeleiding, behandeling en ondersteuning. Het Orthopedagogisch Centrum biedt ook ondersteuning en behandeling bij de ontwikkeling van een passende vorm van communicatie en een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Tevens is er een logeerhuis, een huis waar dagbehandeling plaatsvindt. Daarnaast is er een specifieke groep vroegbehandeling voor jonge meervoudig beperkte kinderen waar diagnostiek en behandeling plaatsvindt, leidend naar een passend perspectief.

Voor meer informatie:
Tel.: (073)558 81 11
Teksttel.: (073)558 83 78
Fax: (073)551 21 57
Website: http://www.Kentalis.nl

Kentalis, Fasehuizen voor doofblinde (jong-) volwassenen
Voor die jongeren en (jong-) volwassenen, die ondanks hun auditieve en visuele beperkingen de mogelijkheid hebben tot een vorm van begeleid wonen of een vorm van zelfstandig wonen te komen, bestaat de mogelijkheid vanaf hun veertiende jaar deel te nemen aan het programma van de fasehuizen. Deze fasehuizen zijn bedoeld om jongeren en (jong-) volwassenen de kans te bieden voor zichzelf uit te zoeken welke vorm van wonen het beste bij hen past. De ondersteuningsvorm varieert van een 24 uurs aanwezigheid van de groepsleiding tot het zelfstandig kunnen wonen in een studio met ondersteuning volgens afspraak.

Voor meer informatie:
Tel.: (073)558 81 11
Teksttel.: (073)558 83 78
Fax: (073)551 21 57
Website: http://www.Kentalis.nl

Koninklijke Visio

Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Wilt u meer informatie of wilt u een beroep doen op de diensten van Visio, dan kunt u contact opnemen met de Cliëntservicelijn T 088 585 85 85. Of u stuurt een e-mail naar info@visio.org.

* Adressen Visio Revalidatie & Advies
* Adressen Visio Onderwijs
* Adressen Visio Wonen & Dagbesteding
* Adressen Visio Bestuurs- & Bedrijfsbureaus
E-mail: info@visio.org
Website: http://www.visio.org
Twitter: https://mobile.twitter.com/KonVisio
Facebook: http://www.facebook.com/KonVisio
Bedrijvenpagina LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/425002/
LinkedIn-groep Visio Zicht op Werk: https://www.linkedin.com/groups/Visio-Zicht-op-Werk-3835779?gid=3835779&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_koninklijke*5visio&trk=rr_grp_name
LinkedIn-groep Koninklijke Visio: *1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_koninklijke*5visio&trk=rr_grp_name
YouTube: https://www.youtube.com/user/KonVisio

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. NL Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:44
  2. NL Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:49
  3. BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:50
  4. NL Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:20
  5. NL Scholen voor blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:57
  6. NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:13
  7. BE Scholen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:01
  8. BE Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:28
  9. BE Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:27
  10. BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:58

Laatst bijgewerkt op 14 november 2018 – 20:22