BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten

LOW-VISION CENTRA MET REVALIDATIE-OOGARTS

Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-vision, UZ Gent

Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: (09)332 29 04
Fax: (09)332 38 96
E-mail: rc.oogziekten@uzgent.be
Website: http://www.uzgent.be
Informatie over het centrum vind je via de link externe zorgverleners, en verder via de link multidisciplinaire teams.

HORUS low-vision centrum

Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel
Tel.: (02)477 24 06 (volwassenen)
Tel.: (02)477 31 83 (kinderen)
E-mail: webmaster@chu-brugmann.be
Website: http://www.chu-brugmann.be
Website: http://www.uvc-brugmann.be
HUDERF ligt op hetzelfde terrein

Revalidatiecentrum voor slechtzienden UZ Leuven

Het Revalidatiecentrum staat al 47 jaar garant voor een kwalitatief goede, gespecialiseerde en ambulante revalidatie. Ons multidisciplinair team bestaat uit een revalidatie oogarts, low vision therapeuten, mobiliteitsinstructeur, maatschappelijk werkster en psycholoog.

We beogen de zelfredzaamheid te stimuleren van mensen die slechtziend of blind zijn en dit zowel in de thuis-, vrije tijds-, school- en werksituatie. Dit met aandacht voor een goed gevoel van welzijn. Aan de hand van individuele begeleidingen gaan we samen op zoek naar de nodige hulpmiddelen en trainingen om zo weer op een zelfstandige manier door het leven te gaan. Ons multidisciplinair team wil de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren en dit met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht.

Het Revalidatiecentrum voor slechtzienden te UZ Leuven is erkend door de Zorgkas en door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH <http://www.vaph.be>). De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald.

Bent u slechtziend of blind en heeft u nood aan hulpmiddelen en / of begeleiding dan kan u best een afspraak maken bij uw oogarts om na te gaan of u in aanmerking komt.

Vraag aan uw oogarts een ingevuld formulier 5 met recente gegevens. De dag van de consultatie brengt u dit formulier en alle brillen en draagbare loepen, die u reeds heeft, mee.

U komt in aanmerking als u aan de volgende nieuwe inclusiecriteria voldoet:

 • gecorrigeerde gezichtsscherpte (vertevisus) van ≤ 4/10 voor het beste oog
 • één of meer gezichtsvelddefecten
  • vernauwing tot < 50°
  • verlies van 50% van de centrale 30°
  • homonieme gezichtsvelduitval ≥ aan een kwadrant
  • heteronieme hemianopsie
 • oogbewegingsproblematiek zoals oculomotorische apraxie, oscillopsie of ophtalmoplegie
 • visuele stoornissen ten gevolge van afwijkingen op MRI hersenen of neurologische pathologie, gestaafd door een neurologisch/neuropsychologisch verslag
 • combinatie van visusstoornissen die elk op zich geen recht geven op revalidatie, maar die samen wel een zware visuele beperking veroorzaken, op basis van minimum 2 visuele stoornissen door de revalidatie oogarts vastgesteld:
  • visusdaling
  • gezichtsvelduitval
  • verminderde contrastgevoeligheid
  • gestoord kleurenzicht
  • metamorfosie
  • scotomen in de centrale 5° die vloeiende lezen sterk bemoeilijken
  • nachtblindheid
  • fotofobie (overgevoeligheid voor licht)
  • oogbewegingsproblematiek

Als u voldoet aan deze criteria dan worden de consultaties bij de therapeuten in het revalidatiecentrum voor slechtzienden grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Revalidatiecentrum voor slechtzienden
UZ Leuven – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel.: (016)33 26 87
E-mail: oogziekten.revalidatie@uzleuven.be
Website: http://www.uzleuven.be/revalidatiecentrum-oogziekten

UZ Antwerpen – Centrum voor visuele revalidatie

Centrum voor visuele revalidatie UZ Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
in samenwerking met Blindenzorg Licht & Liefde

Het multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een oogarts, gespecialiseerd in revalidatie, een orthoptist, een neuropsycholoog, een maatschappelijk werker, een low vision therapeut, een oriëntatie- en mobiliteitstrainer, een psychomotore therapeut en een ergotherapeut.

Locatie

Het bilan wordt opgemaakt op de dienst Oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Drie Eikenstraat 655 te Edegem. De revalidatiezittingen vinden plaats in het UZA, een VlaamsOogpunt of in de thuissituatie.

Doel

Het universitair revalidatiecentrum biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraag-gestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.
Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC te werken.
Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.
In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.
Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de conventierichtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt bijna volledig vergoed.

Doelgroep

In het revalidatiecentrum kunnen kinderen en volwassenen terecht die aan minstens één van volgende criteria voldoen:
– een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 4/10 voor het beste oog;
– één of meer gezichtsvelddefecten zoals vernauwing tot minder dan 50°, verlies van 50% van de centrale 30°, homonieme gezichtsvelduitval groter of gelijk aan een kwadrant, heteronieme hemianopsie
– een oogbewegingsproblematiek zoals oftalmoplegie, oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
– een visuele stoornis ten gevolge van afwijkingen op MRI hersenen of neurologische pathologie, gestaafd door een neurologisch/neuropsychologisch verslag
– een combinatie van visusstoornissen die elk op zich geen recht geven op revalidatie, maar die samen wel een zware visuele beperking veroorzaken.

Hoe doorverwijzen?

U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer (03)821 4428 of per e-mail (secretariaat.oogheelkunde@uza.be). Gelieve bij aanmelding duidelijk aan te geven dat het een verwijzing naar het revalidatiecentrum betreft.
Bij aanmelding krijgt de persoon een bilan-afspraak zodat kan beoordeeld worden of de persoon voldoet aan de criteria voor inschrijving en terugbetaling.

Contactadres

Centrum voor visuele Revalidatie
Dienst Oogheelkunde UZA
Wilrijkstraat 655
2650 Edegem
Tel.: (03)821 4428
E-mail: secretariaat.oogheelkunde@uza.be
Website: http://www.uza.be
RIZIV identificatienummer: 9.69.009.21
VAPH erkenningsnummer: R/421-V, M581

Visuele Revalidatie De Markgrave

Visuele Revalidatie De Markgrave zoekt via een persoonlijke aanpak samen met u, ongeacht de leeftijd, wat kan helpen om met uw visuele beperking om te gaan en zo meer naar wens te functioneren.

• Doel

Het revalidatietraject start met een afspraak in het centrum.
Het eerste contact omvat een medisch onderzoek, alsook een gesprek waarin we uw zorgvragen documenteren. De basis van het revalidatieplan wordt na deze eerste afspraak vastgelegd, in functie van wat u zelf wil realiseren. Het revalidatieplan kan op langere termijn worden bijgestuurd, afhankelijk of u meer zorgvragen heeft.

De therapeuten werken met u in het centrum om trainingen te geven of komen, zo nodig, bij u aan huis, op school, op het werk.
Het multidisciplinaire team bestaat uit orthoptisten, optometristen, ergo- en computertherapeuten, mobiliteitsinstructeurs, psychomotorische therapeuten, een psycholoog, een sociaal assistent, een MDT-medewerker, een administratief bediende, een diensthoofd en revalidatieoogartsen.

Elke therapeut is gespecialiseerd in een deelgebied: aanpassing van low vision hulpmiddelen, het aanleren van kijkstrategieën, stimuleren van psychomotorische ontwikkeling, computervaardigheden, braille, mobiliteit, activiteiten dagelijks leven, het verwerken van de handicap, advies en informatie over sociale voorzieningen, …

De trainingen zijn in de regel individueel.

• Met welke zorgvragen kan u bij ons terecht?

– het maximaal leren benutten van de restvisus
– het leren gebruik maken van compenserende vaardigheden
– het leren kennen en gebruiken van hulpmiddelen (o.a. leeshulpmiddelen, verlichting, …)
– het vergroten van mobiliteit met verplaatsingstechnieken (veilig de straat leren oversteken, openbaar vervoer leren gebruiken, leren gebruik maken van App’s, …)
– het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (huishoudelijke taken uitvoeren, telefoneren, gesproken boeken beluisteren, …)
– het aanleren van braille
– het vergroten en benutten van kennis omtrent smartphone, tablet en computergebruik(dactylo, e-mails, App’s, vergrotings-/spraaksoftware, brailleleesregel, …)
– het stimuleren van psychomotorische ontwikkeling
– het stimuleren van zintuigen in kader van gehoortraining, echolocatie, mobiliteit
– het opvolgen van uw sociaal-administratieve vragen (o.a. financiële tegemoetkoming, aanvragen en tussenkomsten voor hulpmiddelen, school/werkoriëntatie, VAPH, …)
– het bieden van de nodige psychosociale ondersteuning

Er wordt op regelmatige basis overlegd met alle therapeuten.

• Multidisciplinair team

Visuele Revalidatie De Markgrave is ook erkend als Multidisciplinair Team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Indien u aan de criteria voldoet, kunnen wij voor u:
– een aanvraag indienen voor tussenkomst in de meerkost van (low vision) hulpmiddelen en aanpassingen
– in kaart brengen van geschikte opvang- en begeleidingsmogelijkheden
– de zorgzwaarte-inschaling uitvoeren i.k.v. een aanvraag persoonsvolgend budget.

• Doelgroep

De Markgrave, Centrum voor visuele revalidatie richt zich tot personen van alle leeftijden. Ook personen met visuele stoornissen veroorzaakt door een cerebrale pathologie kunnen terecht.
Visuele Revalidatie De Markgrave is erkend door Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit Agentschap heeft hieromtrent richtlijnen bepaald.
De revalidatiekosten worden grotendeels door uw zorgkas betaald.

Meer informatie

Samenwerkende voorzieningen de Markgrave vzw
Visuele Revalidatie
Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 248 78 67
E-mail: revalidatie@demarkgrave.be
Website: https://www.demarkgrave.be/
RIZIV-erkenningsnummer: 9.69.006.24
VAPH-Erkenningsnummer R/610

LOW-VISION CENTRA ZONDER REVALIDATIE-OOGARTS

Brailleliga

Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.braille.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Instagram: https://www.instagram.com/brailleliga_vzw/

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)

Wirix Maria
Verhelle Valerie
Sint-Jan
Schiepse Bos 6
3600, Genk
(089)32 51 51
info@zol.be
http://www.zol.be/internet/index.aspx

(OOG)ZIEKENHUIZEN

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Ruddershove 10
8000 Brugge
Tel.: (050)45 21 11
E-mail: info@azsintjan.be
Website: https://www.azsintjan.be

Clinique Saint-Pierre

Ophtalmologie
Avenue Reine Fabiola 9
1340 Ottignies
Tel.: (010)43 73 81
Tel.: (010)43 72 11
E-mail: https://www.cspo.be/content/contact (contactformulier)
Website: https://www.cspo.be/
Facebook: https://www.facebook.com/cliniquestpierre
Twitter: https://twitter.com/clinstpierre

UZ Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel.: (02)477 60 04
Tel.: (02)477 41 11
Fax: (02)477 58 00
Website: http://www.uzbrussel.be

CENTRA MET VISUS-EXPERTISE

Blindenzorg Licht en Liefde

Vlaams Digitaal Oogpunt (Blind d mobiel)
Kunstlaan 24, bus 21
1000 Brussel
E-mail: brussel@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

Centrum Ganspoel vzw

Wat bieden wij?

Centrum Ganspoel vzw biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking, en dit op de voor de persoon meest aangewezen plaats.
Centrum Ganspoel ondersteunt kinderen en volwassenen binnen de thuissituatie, school, op de centrale campus in Huldenberg of decentrale sites in Huldenberg en Tervuren.

Zorg op maat

Centrum Ganspoel gaat uit van de individuele ondersteuningsvraag van elke cliënt en wil dit maximaal doen binnen of samen met het eigen netwerk van de cliënt.
Centrum Ganspoel werkt permanent samen met andere partners aan handicapspecifieke vernieuwing en verdieping.

Maximale expertise of expertisecentrum

We bouwen maximaal expertise uit en dragen dit ook uit buiten onze muren.
Op deze manier willen we bijdragen aan een maatschappij die een kwaliteitsvol leven voor elke persoon waarborgt.

Diensten

Centrum Ganspoel biedt volgende diensten aan:

Mobiele en ambulante begeleiding:
– Thuisbegeleiding
– Mobiele/ambulante begeleiding
Contact: mobielebegeleiding@ganspoel.be
(Semi) Residentiële opvang:
– (semi) Residentiële opvang en begeleiding voor volwassenen
– (semi) Residentiële opvang minderjarigen
Contact: socialedienst@ganspoel.be
Alle ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden onder rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH – nRTH)
Je kan tevens terecht voor onderwijs binnen Centrum Ganspoel
– BuBaO Ganspoel type 6 kleuter en lagere school
Contact: bubao@ganspoel.be
– Ondersteuningsteam Type 6 en AMBO
Contact: coördinatie@otganspoel.be
– BUSO type 6 OV1: vanuit KI Woluwe
Contact: info@kiwoluwe.org

Doelgroep

Al onze diensten staan open voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking en/of een meervoudige beperking
De diensten vanuit onderwijs staan uitsluitend open voor kinderen en jongeren met een vastgestelde visuele beperking

Meer info

Meer info over deze diensten kan je vinden in de individuele folders of op de website http://www.ganspoel.be
Centrum Ganspoel vzw is een vergunde zorgaanbieder door het VAPH en erkend door het ministerie van Onderwijs
Centrum Ganspoel vzw heeft vele partners en maakt deel uit van meerdere samenwerkingsverbanden. Meer info kan je terugvinden op de website

Centrum Ganspoel vzw
Ganspoel 2
3040 Huldenberg
Tel.: (02)686 00 40
Fax: (02)688 07 13
E-mail: info@ganspoel.be
Website: http://www.ganspoel.be
U kunt ons vinden op Facebook

Centrum voor sensorieel gehandicapten KI Woluwe (M223)

G. Henrilaan 278
1200 Brussel
Tel.: (02)736 55 46
Fax: (02)736 55 46
E-mail: info@kiwoluwe.org
Website: https://www.kiwoluwe.be

Ergra Engelen Low Vision

Brandekensweg 13 unit 9
2627 Schelle
Tel.: (03)888 11 40
Fax: (03)888 14 36
E-mail: info@ergra-engelen.be
Website: http://www.ergra-engelen.be
Productgamma: opticiens gespecialiseerd in Low Vision, medische filters, vergrotende hulpmiddelen, etc.

Gespecialiseerd Beroepsoriënterings- en Consultatiebureau Brailleliga (M234)

Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.braille.be

Groep UBUNTU

Groep UBUNTU ondersteunt volwassenen met een beperking.

Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
Tel. 056/64 60 62
Fax. 056/64 49 81
E-mail: info@groepubuntux8k.be
Website: https://groepubuntux8k.be/

KI Spermalie

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)34 03 41
E-mail: bubao-spermalie@de-kade.be

La Lumière asbl

rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)221 23 56
E-mail: lalumiere@lalumiere.be
Website: https://www.lalumiere.be

Les Amis des Aveugles asbl

rue de la Barrière 37
7011 Ghlin
Tel.: (065)40 31 00
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: http://www.amisdesaveugles.be

Deel dit:
Advertenties

 1. Organisaties rond ooggezondheid04-10-2015 05:10:07
 2. BE Optometristen27-05-2014 11:05:14
 3. NL Optometristen24-05-2014 09:05:16
 4. NL Orthoptisten24-05-2014 07:05:03
 5. NL Oogartsen08-03-2014 11:03:46
 6. BE Orthoptisten15-07-2012 12:07:39
 7. BE Oogartsen05-11-2011 05:11:13
 8. NL Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:37
 9. BE Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 07:06:08
 10. BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten04-06-2011 07:06:51
 11. NL Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:29
 12. NL Low-vision-centra voor visueel gehandicapten04-06-2011 08:06:22
 13. NL Ooglasercentra04-06-2011 08:06:19
 14. NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:05
 15. BE Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:15
 16. BE Ooglasercentra04-06-2011 08:06:49
 17. BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:00

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2024 – 19:21