BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten

LOW-VISION CENTRA MET REVALIDATIE-OOGARTS

Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-vision, UZ Gent

De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel.: (09)332 29 04
Fax: (09)332 38 96
E-mail: rc.oogziekten@uzgent.be
Website: http://www.uzgent.be
Informatie over het centrum vind je via de link externe zorgverleners, en verder via de link multidisciplinaire teams.

HORUS low-vision centrum

Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel
Tel.: (02)477 24 06 (volwassenen)
Tel.: (02)477 31 83 (kinderen)
E-mail: webmaster@chu-brugmann.be
Website: http://www.chu-brugmann.be
Website: http://www.uvc-brugmann.be
HUDERF ligt op hetzelfde terrein

Revalidatiecentrum voor visueel gehandicapten UZ Leuven (M221)

Het Revalidatiecentrum staat al dertig jaar garant voor een kwalitatief goede, gespecialiseerde en ambulante revalidatie. Ons multidisciplinair team bestaat uit een revalidatie oogarts, low vision therapeuten, mobiliteitsinstructeur, maatschappelijk werkster en psycholoog.

We beogen de zelfredzaamheid te stimuleren van mensen die slechtziend of blind zijn en dit zowel in de thuis-, vrije tijds-, school- en werksituatie. Dit met aandacht voor een goed gevoel van welzijn. Aan de hand van individuele begeleidingen gaan we samen op zoek naar de nodige hulpmiddelen en trainingen om zo weer op een zelfstandige manier door het leven te gaan. Ons multidisciplinair team wil de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren en dit met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht.

Het Revalidatiecentrum voor slechtzienden te UZ Leuven is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV <http://www.riziv.be>) en door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH <http://www.vaph.be>). De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald.

Bent u slechtziend of blind en heeft u nood aan hulpmiddelen en / of begeleiding dan kan u best een afspraak maken bij uw oogarts om na te gaan of u in aanmerking komt.

Vraag aan uw oogarts een ingevuld formulier 5 met recente gegevens. De dag van de consultatie brengt u dit formulier en alle brillen en draagbare loepen, die u reeds heeft, mee.

U komt in aanmerking als u aan de volgende RIZIV-criteria voldoet:

Enerzijds:
– dient de visus ≤ 3/10 met het beste oog en met optimale correctie
EN / OF
– dient er een gezichtsvelddefect te zijn waarbij meer als de helft van de centrale 30° van het gezichtsveld aangetast is of als er een concentrische perifeer gezichtsveldvernauwing is tot minder dan 20°
EN/OF
– dient er een volledige hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotore apraxie of oscillopsie te zijn
EN/OF
– dient er een gezichtsstoornis ten gevolge van een cerebrale pathologie te zijn

Anderzijds:
– is er geen kans op verbetering meer

Als u voldoet aan deze criteria dan worden de consultaties bij de therapeuten in het revalidatiecentrum voor slechtzienden grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Revalidatiecentrum voor slechtzienden
UZ Leuven – Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel.: (016)33 26 87
E-mail: oogziekten.revalidatie@uzleuven.be
Website: http://www.uzleuven.be/revalidatiecentrum-oogziekten
Zie ook: Folder Revalidatiecentrum voor Slechtzienden U.Z. Leuven:
http://kimbols.be/artikels/handicap-integratie/revalidatiecentrum-voor-slechtzienden-u-z-leuven.html

Visuele Revalidatie De Markgrave

Visuele Revalidatie De Markgrave zoekt via een persoonlijke aanpak samen met u, ongeacht de leeftijd, uit wat kan helpen om met uw visuele beperking om te gaan en zo meer naar wens te functioneren.

Doel

Naast het oogheelkundig onderzoek, het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen en het uitzoeken van eventuele oplossingen, hechten we veel belang aan wat u nog wil realiseren, spijts de handicap. Dit vormt de basis voor het revalidatieplan.
De therapeuten gaan stap voor stap, in individuele sessies, samen met u op zoek naar een antwoord op uw zorgvragen.

Wij bieden volgende zaken aan:

– Leren gebruik maken van de aanwezige restvisus
– Mentaliseren
– Ontwikkelen en leren gebruik maken van compenserende vaardigheden
– Leren kennen en gebruiken van hulpmiddelen, bv. om te lezen, tv kijken, schrijven, handwerken, …
– Aanleren van verplaatsingstechnieken
– Uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten
– Vergroten van dactylo- en computerkennis
– Verbeteren van psychomotoriek
– Psychosociale ondersteuning

Het uitgangspunt van het revalidatieplan is: ‘ik doe terug mee(r)’.

Als multidisciplinair team kunnen wij voor de leeftijd van 65 jaar een aanvraag dossier indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Indien minderjarig gebeurt de aanvraag via de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.
U kunt bij het VAPH terecht om tussenkomst aan te vragen in de meerkosten die u heeft voor hulpmiddelen en aanpassingen. Daarnaast biedt het VAPH verschillende opvang- en begeleidingsmogelijkheden aan in zijn voorzieningen.
Ook als u thuis wil wonen maar zorg nodig heeft, kunt u bij het VAPH een persoonlijk assistentiebudget aanvragen.
Visuele Revalidatie De Markgrave kan u helpen bij:
– aanvragen tussenkomst in de meerkost van hulpmiddelen en aanpassingen
– in kaart brengen van de geschikte opvang- en begeleidingsmogelijkheid

Multidisciplinair team

Om uw zorgvragen te beantwoorden, staat een multidisciplinair team ter beschikking.
Het team bestaat uit een revalidatieoogarts, orthoptisten, mobiliteitstrainers, ergotherapeuten, een computertherapeut, een neuropsycholoog.
Daarnaast versterkt een sociaal assistent en een psycholoog het team.

Doelgroep

Visuele revalidatie De Markgrave richt zich tot personen van alle leeftijdscategorieën.
Ook personen met visuele stoornissen veroorzaakt door een cerebrale pathologie kunnen terecht.
U komt in aanmerking voor terugbetaling door de mutualiteit als u aan één van de volgende RIZIV-criteria voldoet:
– gezichtsscherpte lager dan 3/10
– gezichtsveld kleiner dan 20°
– gezichtsvelddefecten die meer dan de helft van de centrale 30° beslaan, zoals homonieme hemianopsie
* altitudinale hemianopsie
* oftalmoplegie
* oculomotorische apraxie
* oscillopsie
* visuele pathologie van cerebrale oorsprong

Afspraak

Als u advies van ons wil, maakt u telefonisch een afspraak op telefoonnummer: 03 248 78 67.
Visuele Revalidatie De Markgrave is gehuisvest in Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen
E-mail: revalidatie@demarkgrave.be
Website: http://www.demarkgrave.be
RIZIV-erkenningsnummer: 9.69.006.24
VAPH-Erkenningsnummer R/610 – M/583

UZ Antwerpen low-vision centrum

Centrum voor visuele revalidatie UZ Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
in samenwerking met Blindenzorg Licht & Liefde

Het multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een oogarts, gespecialiseerd in revalidatie, een orthoptist, een neuropsycholoog, een maatschappelijk werker, een low vision therapeut, een oriëntatie- en mobiliteitstrainer, een psychomotore therapeut en een ergotherapeut.

De betrokken teamleden zijn: prof. dr. Marie-José Tassignon, dr. Ilse De Veuster, dr. sc. Tanja Coeckelbergh, dhr. Jeroen Claeys, mevr. Myriam Beerens, medewerkers van de dienst Oogheelkunde UZA en Blindenzorg Licht & Liefde.

Locatie

Het bilan wordt opgemaakt op de dienst Oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10 te Edegem. De revalidatiezittingen vinden plaats in een VlaamsOogpunt of in de thuissituatie.

Doel

Het universitair revalidatiecentrum biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraaggestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.

Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC te werken.

Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.

In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.

Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de RIZIV-richtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt vergoed.

Doelgroep

In het revalidatiecentrum kunnen kinderen en volwassenen terecht die aan minstens één van volgende criteria voldoen: * gezichtsscherpte lager dan 3/10 * gezichtsveld kleiner dan 20° * gezichtsvelddefecten die meer dan de helft van de centrale 30° beslaan, zoals homonieme hemianopsie * altitudinale hemianopsie * oftalmoplegie * oculomotorische apraxie * oscillopsie * visuele pathologie van cerebrale oorsprong

Hoe doorverwijzen?

U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer (03)821 4428. Gelieve bij aanmelding duidelijk aan te geven dat het een verwijzing naar het revalidatiecentrum betreft.

Bij aanmelding krijgt de persoon een bilan afspraak zodat kan beoordeeld worden of de persoon voldoet aan alle criteria voor het revalidatiecentrum.

Contactadres

Visueel Revalidatie Centrum
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel.: (03)821 4428
E-mail: secretariaat.oogheelkunde@uza.be
Website: http://www.uza.be
RIZIV identificatienummer: 9.69.009.21
VAPH erkenningsnummer: R/421-V, M581

LOW-VISION CENTRA ZONDER REVALIDATIE-OOGARTS

Brailleliga

Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.braille.be

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)

Wirix Maria
Verhelle Valerie
Sint-Jan
Schiepse Bos 6
3600, Genk
(089)32 51 51
info@zol.be
http://www.zol.be/internet/index.aspx

(OOG)ZIEKENHUIZEN

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Ruddershove 10
8000 Brugge
Tel.: (050)45 21 11
E-mail: info@azsintjan.be
Website: http://www.azsintjan.be

Clinique Saint-Pierre

Ophtalmologie
Avenue Reine Fabiola 9
1340 Ottignies
Tel.: (010)43 73 81
Tel.: (010)43 72 11
E-mail: http://www.olln.be/fr/nous-contacter.html (contactformulier)
Website: http://www.clinique-saint-pierre.be

Naties Oogheelkundig Centrum

Het centrum is in alle ziekten en behandelingen van het oog gespecialiseerd: – Oogchirurgie (cataract, glaucoom, hoornvliestransplantatie …) – Behandelingen (excimer laser) van de bijziendheid, … – Uveïtis – Behandelingen met YAG-laser – Behandelingen met Argon-laser van netvliesaandoeningen (diabetes, maculadegeneratie) – Onderzoeken van kinderen en behandeling van het scheelzien (strabismus)

127, avenue Franklin Roosevelt
1050 Brussel
Tel.: (02)660 56 88 (van 8-12u en van 14-19u)
E-mail: info@medinations.be
E-mail: opht@medinations.be
Website: http://www.medinations.be

UZ Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel.: (02)477 60 04
Tel.: (02)477 41 11
Fax: (02)477 58 00
Website: http://www.uzbrussel.be

CENTRA MET VISUS-EXPERTISE

Blindenzorg Licht en Liefde

Vlaams Digitaal Oogpunt (Blind d mobiel)
Kunstlaan 24, bus 21
1000 Brussel
E-mail: leuv@blindenzorglichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

Centrum Ganspoel vzw

Wat bieden wij?

Centrum Ganspoel vzw biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking, en dit op de voor de persoon meest aangewezen plaats.
Centrum Ganspoel ondersteunt kinderen en volwassenen binnen de thuissituatie, school, op de centrale campus in Huldenberg of decentrale sites in Huldenberg en Tervuren.

Zorg op maat

Centrum Ganspoel gaat uit van de individuele ondersteuningsvraag van elke cliënt en wil dit maximaal doen binnen of samen met het eigen netwerk van de cliënt.
Centrum Ganspoel werkt permanent samen met andere partners aan handicapspecifieke vernieuwing en verdieping.

Maximale expertise of expertisecentrum

We bouwen maximaal expertise uit en dragen dit ook uit buiten onze muren.
Op deze manier willen we bijdragen aan een maatschappij die een kwaliteitsvol leven voor elke persoon waarborgt.

Diensten

Centrum Ganspoel biedt volgende diensten aan:

Mobiele en ambulante begeleiding:
– Thuisbegeleiding
– Mobiele/ambulante begeleiding
Contact: mobielebegeleiding@ganspoel.be
(Semi) Residentiële opvang:
– (semi) Residentiële opvang en begeleiding voor volwassenen
– (semi) Residentiële opvang minderjarigen
Contact: socialedienst@ganspoel.be
Alle ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden onder rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH – nRTH)
Je kan tevens terecht voor onderwijs binnen Centrum Ganspoel
– BuBaO Ganspoel type 6 kleuter en lagere school
Contact: bubao@ganspoel.be
– Ondersteuningsteam Type 6 en AMBO
Contact: coördinatie@otganspoel.be
– BUSO type 6 OV1: vanuit KI Woluwe
Contact: info@kiwoluwe.org

Doelgroep

Al onze diensten staan open voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking en/of een meervoudige beperking
De diensten vanuit onderwijs staan uitsluitend open voor kinderen en jongeren met een vastgestelde visuele beperking

Meer info

Meer info over deze diensten kan je vinden in de individuele folders of op de website http://www.ganspoel.be
Centrum Ganspoel vzw is een vergunde zorgaanbieder door het VAPH en erkend door het ministerie van Onderwijs
Centrum Ganspoel vzw heeft vele partners en maakt deel uit van meerdere samenwerkingsverbanden. Meer info kan je terugvinden op de website

Centrum Ganspoel vzw
Ganspoel 2
3040 Huldenberg
Tel.: (02)686 00 40
Fax: (02)688 07 13
E-mail: info@ganspoel.be
Website: http://www.ganspoel.be
U kunt ons vinden op Facebook

Centrum voor sensorieel gehandicapten KI Woluwe (M223)

G. Henrilaan 278
1200 Brussel
Tel.: (02)736 55 46
Fax: (02)736 55 46
E-mail: info@kiwoluwe.org
Website: http://www.kiwoluwe.org

Ergra Engelen Low Vision

Brandekensweg 13 unit 9
2627 Schelle
Tel.: (03)888 11 40
Fax: (03)888 14 36
E-mail: info@ergra-engelen.be
Website: http://www.ergra-engelen.be
Productgamma: opticiens gespecialiseerd in Low Vision, medische filters, vergrotende hulpmiddelen, etc.

Gespecialiseerd Beroepsoriënterings- en Consultatiebureau Brailleliga (M234)

Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.braille.be

Groep UBUNTU

Groep UBUNTU ondersteunt volwassenen met een beperking.

Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem
Tel. 056/64 60 62
Fax. 056/64 49 81
E-mail: onthaal@groepubuntu.org
http://www.groepubuntu.org

KI Spermalie

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)34 03 41
E-mail: bubao-spermalie@de-kade.be

La Lumière asbl

rue Sainte-Véronique 17
4000 Liège
Tél.: (04)222 35 35
Fax: (04)221 23 56
E-mail: lalumiere@lalumiere.be
Website: http://www.lalumiere.be

Les Amis des Aveugles asbl

rue de la Barrière 37
7011 Ghlin
Tel.: (065)40 31 00
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: http://www.amisdesaveugles.be

ANDEREN

LD Ergotherapie – Orthoptie – Low Vision

Of u nu op zoek bent naar informatie over slechtziendheid, advies zoekt over aanpassingen en hulpmiddelen, of wil leren hoe u uw restzicht beter kan leren gebruiken: wij helpen u graag verder.

Liesbet Dierickx
Zagerijstraat 3
3040 Neerijse
0474 36 09 69
E-mail: liesbet@slechtziend-antwerpen.be
Website: http://www.slechtziend-antwerpen.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Organisaties rond ooggezondheid04-10-2015 05:10:07
 2. BE Optometristen27-05-2014 11:05:14
 3. NL Optometristen24-05-2014 09:05:16
 4. NL Orthoptisten24-05-2014 07:05:03
 5. NL Oogartsen08-03-2014 11:03:46
 6. BE Orthoptisten15-07-2012 12:07:39
 7. BE Oogartsen05-11-2011 05:11:13
 8. NL Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:37
 9. BE Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 07:06:08
 10. BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten04-06-2011 07:06:51
 11. NL Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:29
 12. NL Low-vision-centra voor visueel gehandicapten04-06-2011 08:06:22
 13. NL Ooglasercentra04-06-2011 08:06:19
 14. BE Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:15
 15. BE Ooglasercentra04-06-2011 08:06:49

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2019 – 19:21