Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden

Sneeuw heeft een significante impact op ons dagelijks leven, en deze impact is nog groter voor mensen met een visuele beperking. Voor blinden en slechtzienden brengt sneeuw uitdagingen met zich mee op het gebied van mobiliteit, oriëntatie en veiligheid. In deze tekst zullen we de gevolgen van sneeuw voor deze doelgroep bespreken en hoe zij gebruikmaken van specifieke hulpmiddelen om hun onafhankelijkheid te behouden.

Impact van sneeuw op mobiliteit

Mobiliteit is een cruciaal aspect van het leven voor mensen met een visuele beperking. Sneeuw en ijs kunnen echter ernstige obstakels vormen. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

Gladde oppervlakken

Sneeuw en ijs zorgen voor bijzonder gladde oppervlakken, wat het risico op uitglijden en vallen aanzienlijk verhoogt. Dit is een ernstige zorg voor mensen met een visuele beperking, omdat ze vaak vertrouwen op tastzin en een witte stok (en/of geleidehond) om zich voort te bewegen. De gladheid van sneeuw en ijs kan deze mobiliteitshulpmiddelen minder effectief maken. Het gebrek aan grip op de ondergrond vergroot het risico op vallen en verwondingen. Antislipmaterialen zoals speciale schoenzolen kunnen bijdragen aan extra stabiliteit en grip op gladde oppervlakken, waaronder besneeuwde trottoirs en paden. Deze materialen helpen bij het voorkomen van uitglijden en het versterken van het zelfvertrouwen tijdens het lopen in de sneeuw.

Verlies van oriëntatiepunten

Sneeuw bedekt vaak essentiële oriëntatiepunten die blinden en slechtzienden normaal gesproken gebruiken om zich te oriënteren in hun omgeving. De rand van het trottoir, stoepranden, tactiele markeringen en zelfs straatnaamborden kunnen allemaal bedekt raken door sneeuw, waardoor het moeilijk wordt om de weg te vinden. Wanneer deze randen onder een laag sneeuw verborgen zijn, kan de persoon gemakkelijk van het trottoir afwijken en zich op de rijweg bevinden.

Onvoorspelbaar verkeer

Slechte zichtbaarheid als gevolg van sneeuw en ijs kan het verkeer onvoorspelbaar maken. Auto’s, fietsers en voetgangers zijn mogelijk minder zichtbaar voor elkaar. Voor mensen met een visuele beperking kan dit het oversteken van straten bijzonder gevaarlijk maken, omdat ze sterk afhankelijk zijn van auditieve signalen en verkeersgeluiden. Als deze geluiden worden overstemd door het geluid van een sneeuwruimer of als voertuigen moeilijk zichtbaar zijn door de sneeuw, kan dit leiden tot onzekerheid bij het oversteken.

Veranderende looproutes

Tijdens sneeuwval kunnen veel gebruikelijke looproutes voor mensen met een visuele beperking worden verstoord. Sneeuwduinen, bergjes en onvoorspelbare obstakels kunnen ervoor zorgen dat mensen alternatieve, mogelijk minder bekende, routes moeten kiezen. Dit brengt mogelijk extra stress en uitdagingen met zich mee.

Behoefte aan hulp en verhoogd sociaal isolement

Tijdens periodes van zware sneeuwval kan de mobiliteit van mensen met een visuele beperking zo sterk worden beïnvloed omdat ze meer afhankelijk zijn van anderen voor hulp. Dit kan leiden tot sociale isolatie en een verlies van onafhankelijkheid.

Witte stok en sneeuw

De witte stok is een universeel herkenbaar symbool van een visuele beperking en een essentieel hulpmiddel voor mobiliteit. In besneeuwde omstandigheden komt de witte stok goed van pas om obstakels te detecteren, zoals sneeuwduinen, verborgen stoepranden, of andere onregelmatigheden in het wegdek. De weerstand van de stok tegen een glad oppervlak voelen kan de gebruiker waarschuwen voor de aanwezigheid van sneeuw of ijs. Niettemin is het stoklopen in besneeuwde omstandigheden zeer uitdagend.

Dieptewaarneming

Sneeuw kan obstakels of ongelijkheden in het oppervlak verbergen. De witte stok kan moeite hebben om de exacte diepte van sneeuwduinen, kuilen of andere oneffenheden waar te nemen. Dit kan leiden tot onverwachte hindernissen tijdens het lopen. Gebruikers moeten extra voorzichtig zijn en kunnen niet vertrouwen op de stok om subtiele veranderingen in het terrein waar te nemen. Dit kan de mobiliteit beïnvloeden en de reistijd verlengen.

Detectie van obstakels

De stok kan niet altijd betrouwbaar kleine objecten, zoals takken of gladde ijsplekken, detecteren onder een laag sneeuw. Het risico bestaat dat de gebruiker deze obstakels niet opmerkt. Dit kan leiden tot struikelen, uitglijden of vallen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid en het vertrouwen van de gebruiker.

Herkenning van oriëntatiepunten

Sneeuw kan herkenningspunten, zoals de rand van trottoirs of geleidelijnen, verbergen. Dit kan de gebruiker in verwarring brengen, omdat ze hun gebruikelijke oriëntatiepunten niet kunnen gebruiken om de route te bepalen. De blinde of slechtziende gebruiker kan moeite hebben om de juiste looproute vast te stellen, wat tot desoriëntatie kan leiden en de zelfstandigheid kan aantasten. Apps en GPS-navigatie en sneeuw met gesproken navigatie kunnen blinden en slechtzienden bij dit probleem helpen.

Geluidsvervorming

Sneeuw dempt geluid, waardoor het moeilijker is om omgevingsgeluiden te horen, zoals aankomende voetstappen, verkeer of andere belangrijke auditieve signalen. Dit verhoogt het risico op onverwachte confrontaties met andere mensen of voertuigen en kan het veilig oversteken van straten bemoeilijken.

Verstoorde tactiele feedback

De weerstand van de stok tegen de grond kan worden beïnvloed door sneeuw. Dit kan de tactiele feedback die de gebruiker ontvangt verminderen, waardoor ze minder precies obstakels kunnen herkennen. Gebruikers moeten extra voorzichtig zijn en mogelijk trager lopen om mogelijke obstakels tijdig op te merken.

Ondanks deze uitdagingen blijft de witte stok een waardevol hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking in de sneeuw. Mobiliteitstraining, zowel in normale als winterse omstandigheden, is van groot belang om deze problemen aan te pakken en effectief met de omgeving om te gaan

Besneeuwd straatbeeld

Besneeuwd straatbeeld

Geleidehond en uitdagingen in de sneeuw

Geleidehonden begeleiden mensen met een visuele beperking, maar sneeuwachtige omstandigheden brengen specifieke uitdagingen met zich mee.

Verlies van herkenningspunten

Sneeuw bedekt vaak belangrijke oriëntatiepunten, zoals stoepranden, zebrapaden en geleidelijnen. Geleidehonden vertrouwen op deze punten om veilige routes te bepalen.

Verstoorde geuren en geluiden

Sneeuw kan geluiden en geuren dempen of veranderen. Het kan lastig zijn om bijvoorbeeld verkeersgeluiden te horen of specifieke geuraanwijzingen waar te nemen. Training en vertrouwdheid met deze omstandigheden zijn van cruciaal belang voor de geleidehond en de gebruiker.

Verwarring door verschuivingen

Het smelten en ophopen van sneeuw kan de aard van het oppervlak snel veranderen.De geleidehond moet zich kunnen aanpassen en begrijpen hoe te reageren op deze verschuivingen in de omgeving.

Geleidehond

Geleidehond

Sociale, psychologische en emotionele gevolgen van sneeuw

Besneeuwde omstandigheden kunnen een aanzienlijke invloed hebben op mensen met een visuele beperking, zowel op sociaal, psychologisch als emotioneel gebied. Hieronder verkennen we enkele van deze gevolgen:

Isolatie

Sneeuw en ijs kunnen leiden tot verhoogde isolatie voor mensen met een visuele beperking. De zorg om uit te glijden, moeilijkheden bij het lopen en verminderde toegankelijkheid van openbare plaatsen kunnen leiden tot terughoudendheid om naar buiten te gaan en sociale activiteiten bij te wonen. Deze isolatie kan gevoelens van eenzaamheid en vervreemding versterken. Mensen met een visuele beperking hebben vaak al te maken met sociale barrières, en deze worden in besneeuwde omstandigheden vaak verergerd.

Angst en stress

De onvoorspelbaarheid van winterse omstandigheden kan leiden tot angst en stress bij mensen met een visuele beperking. De zorg om uit te glijden of te vallen, het moeilijker waarnemen van obstakels en de veranderende omgeving kunnen stressvol zijn. Langdurige stress kan psychische problemen veroorzaken, zoals angststoornissen of depressie, wat bij mensen met een visuele beperking al vaker voorkomt dan in de algemene bevolking.

Verlies van onafhankelijkheid

Sneeuw kan de onafhankelijkheid beperken, omdat mensen met een visuele beperking zich minder zeker kunnen voelen om alleen te reizen of alledaagse taken uit te voeren. Het verlies van onafhankelijkheid kan een gevoel van hulpeloosheid en frustratie veroorzaken.

Vertragingen en onzekerheid

Besneeuwde omstandigheden kunnen leiden tot vertragingen in dagelijkse activiteiten, zoals reizen (al dan niet met het openbaar vervoer), of boodschappen doen. Dit kan onzekerheid en ongemak veroorzaken. Het onvermogen om taken uit te voeren zoals gepland, kan leiden tot gevoelens van falen of stress.

Verandering in relaties

Voor mensen met een visuele beperking kunnen besneeuwde omstandigheden een impact hebben op hun relaties. Partner, vrienden en familieleden kunnen zich zorgen maken over hun veiligheid en welzijn. Dit kan leiden tot betutteling, wat soms negatieve psychologische effecten kan hebben, zoals een verminderd gevoel van eigenwaarde.

Deze gevolgen kunnen variëren afhankelijk van de mate van visuele beperking en de individuele veerkracht. Voldoende steun en begrip voor mensen met een visuele beperking is van essentieel belang om deze gevolgen te minimaliseren en hun welzijn te bevorderen.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 1. “Impact of Snow and Ice on Individuals with Disabilities.” National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research (NIDILRR), United States Department of Health and Human Services. Geraadpleegd op http://www.acl.gov.
 2. “Mobility and Orientation in Snow and Ice.” VisionAware. Geraadpleegd op http://www.visionaware.org.
 3. “Snow and Ice Travel Tips.” American Council of the Blind. Geraadpleegd op http://www.acb.org.
 4. “Guide Dogs and Winter Weather.” Guide Dogs for the Blind Association. Geraadpleegd op http://www.guidedogs.org.uk.
 5. “The Effects of Snow and Cold Weather on Service Dogs.” Pawsitivity Service Dogs. Geraadpleegd op http://www.pawsitivityservicedogs.com.
Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024 – 16:20