Achterste glasvochtloslating

Prevalentie van oogaandoening

Achterste glasvochtloslating, ook wel bekend als posterior vitreous detachment (PVD), is een oogziekte waarbij het glasvocht, de geleiachtige substantie die het grootste deel van het oogvitreum vult, zich losmaakt van het netvlies aan de achterkant van het oog. Deze aandoening komt vaak voor bij ouderen, maar kan ook bij jongere personen voorkomen. Hoewel er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn over de prevalentie van een achterste glasvochtloslating in België en Nederland, kunnen we algemene inzichten delen over hoe deze aandoening wereldwijd voorkomt.

Prevalentie van een achterste glasvochtloslating wereldwijd

Een achterste glasvochtloslating is een veelvoorkomende aandoening van het oogvitreum en neemt toe met de leeftijd. Het wordt vaak geassocieerd met veroudering en wordt vaak gezien bij mensen ouder dan 50 jaar. In de algemene bevolking komt een achterste glasvochtloslating voor bij ongeveer 25% van de mensen ouder dan 50 jaar. Bij mensen ouder dan 80 jaar stijgt dit percentage tot ongeveer 66%.

Factoren die van invloed kunnen zijn

Hoewel er geen specifieke prevalentiecijfers beschikbaar zijn voor België en Nederland, zijn er enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de frequentie van een achterste glasvochtloslating in deze landen. Deze factoren omvatten de vergrijzing van de bevolking, aangezien een achterste glasvochtloslating vaker voorkomt bij ouderen, en de prevalentie van bijziendheid (myopie), aangezien bijziende personen een groter risico lopen op een achterste glasvochtloslating.

Gevolgen van een achterste glasvochtloslating

Hoewel een achterste glasvochtloslating op zichzelf meestal geen ernstige bedreiging vormt voor het zicht, kan het leiden tot symptomen zoals drijvers in het gezichtsveld, lichtflitsen en oogdruk. In sommige gevallen kan een achterste glasvochtloslating echter leiden tot complicaties zoals een een netvliesloslating, wat een ernstige oogaandoening is die een onmiddellijke medische behandeling vereist.

In België en Nederland, zoals in de meeste ontwikkelde landen, kunnen oogzorgprofessionals regelmatig een achterste glasvochtloslating diagnosticeren en de juiste zorg bieden om de risico’s op complicaties te minimaliseren. Preventieve maatregelen zoals regelmatige oogonderzoeken, vooral voor ouderen en bijziende personen, kunnen helpen om een achterste glasvochtloslating tijdig op te sporen en te behandelen. Het begrijpen van de risicofactoren en symptomen van een achterste glasvochtloslating is belangrijk voor een tijdige behandeling en het behoud van de ooggezondheid.

Oorzaken en risicofactoren van achterste glasvochtloslating

Een achterste glasvochtloslating is een oogziekte waarbij het glasvocht, de geleiachtige substantie die het grootste deel van het oogvitreum vult, zich losmaakt van het netvlies aan de achterkant van het oog. Deze aandoening wordt vaak geassocieerd met veroudering, maar er zijn ook andere oorzaken en risicofactoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van een achterste glasvochtloslating.

Veroudering

De meest voorkomende oorzaak van een achterste glasvochtloslating is veroudering. Naarmate mensen ouder worden, ondergaat het glasvocht natuurlijke veranderingen in textuur en samenstelling. Deze veranderingen kunnen uiteindelijk leiden tot het loslaten van het glasvocht van het netvlies.

Bijziendheid (myopie)

Mensen met bijziendheid, ook wel bekend als myopie, hebben een verhoogd risico op een achterste glasvochtloslating. Bijziende ogen hebben vaak een langer oog, wat de kans vergroot dat het glasvocht zich van het netvlies scheidt.

Oogletsel of chirurgie

Een oogletsel, zoals een klap tegen het oog, kan een achterste glasvochtloslating veroorzaken. Ook oogchirurgie, zoals een operatie voor staar, kan de kans op een achterste glasvochtloslating vergroten.

Familiale aanleg

Er is enig bewijs dat een achterste glasvochtloslating vaker voorkomt bij mensen met een familiale aanleg voor de aandoening. Dit suggereert dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij het risico op een achterste glasvochtloslating.

Overige oogaandoeningen

Sommige andere oogaandoeningen, zoals diabetische retinopathie of ontstekingen in het oog, kunnen het risico op een achterste glasvochtloslating verhogen.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Hoornvliesoperaties

Mensen die hoornvliesoperaties hebben ondergaan, zoals een hoornvliestransplantatie, kunnen een verhoogd risico lopen op een achterste glasvochtloslating.

Een achterste glasvochtloslating is meestal een normaal verouderingsproces dat zich vanzelf ontwikkelt en niet altijd kan worden voorkomen. De oogziekte wordt vaak gezien bij mensen ouder dan 50 jaar. Hoewel een achterste glasvochtloslating meestal geen ernstige bedreiging vormt voor het zicht, kan de oogaandoening leiden tot symptomen zoals drijvers (floaters) in het gezichtsveld en lichtflitsen. In sommige gevallen kan een achterste glasvochtloslating echter leiden tot complicaties zoals een netvliesloslating, wat onmiddellijke medische behandeling vereist.

Patiënten die symptomen van een achterste glasvochtloslating ervaren, zoals plotselinge veranderingen in hun gezichtsvermogen, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken. Regelmatige oogonderzoeken, vooral voor mensen met risicofactoren zoals bijziendheid, kunnen ook bijdragen aan het vroegtijdig opsporen en behandelen van een achterste glasvochtloslating:, waardoor ernstige complicaties kunnen worden voorkomen.

Erfelijkheid

Een achterste glasvochtloslating is over het algemeen geen aandoening die sterk wordt beïnvloed door erfelijkheid of genetische factoren. In de meeste gevallen wordt een achterste glasvochtloslating voornamelijk veroorzaakt door veroudering en de natuurlijke veranderingen die optreden in het glasvocht van het oog. Desalniettemin is er enig bewijs dat suggereert dat erfelijke aanleg een rol kan spelen bij het risico op een achterste glasvochtloslating:, zij het in beperkte mate.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen met betrekking tot de erfelijkheid van een achterste glasvochtloslating:

Familiale aanleg

Sommige studies hebben aangetoond dat een achterste glasvochtloslating vaker voorkomt bij mensen met een familiale aanleg voor de aandoening. Dit betekent dat als een achterste glasvochtloslating in je familie voorkomt, je mogelijk een licht verhoogd risico heeft om het ook te ontwikkelen. Erfelijkheid kan echter slechts een beperkte rol spelen, en de meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating komen voor bij mensen zonder een bekende familiegeschiedenis van de aandoening.

Meerdere factoren

Het ontstaan van een achterste glasvochtloslating wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder veroudering, bijziendheid (myopie), oogletsel en andere oogaandoeningen. Genetische factoren kunnen een indirecte rol spelen door het beïnvloeden van deze risicofactoren. Als bijziendheid bijvoorbeeld in je familie voorkomt, kan dit het risico op een achterste glasvochtloslating verhogen.

Complexiteit van genetica

De genetica van een achterste glasvochtloslating is complex en nog niet volledig begrepen. Er zijn geen specifieke genen geïdentificeerd die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor een achterste glasvochtloslating. Dit wijst erop dat een achterste glasvochtloslating waarschijnlijk een multifactoriële aandoening is, wat betekent dat meerdere genetische en omgevingsfactoren bijdragen aan het risico op de aandoening.

Ongeacht de mogelijke erfelijkheidsfactor is een achterste glasvochtloslating meestal een normaal verouderingsproces dat zich vanzelf ontwikkelt en niet altijd kan worden voorkomen. Het wordt vaak gezien bij mensen ouder dan 50 jaar. Hoewel een achterste glasvochtloslating meestal geen ernstige bedreiging vormt voor het zicht, kan de oogaandoening wel leiden tot symptomen zoals drijvers (floaters) in het gezichtsveld en lichtflitsen. In sommige gevallen kan een achterste glasvochtloslating echter leiden tot complicaties zoals een netvliesloslating, wat een onmiddellijke medische behandeling vereist.

Patiënten die symptomen van een achterste glasvochtloslating ervaren, zoals plotselinge veranderingen in hun gezichtsvermogen, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken. Regelmatige oogonderzoeken kunnen ook bijdragen aan het vroegtijdig opsporen en behandelen van een achterste glasvochtloslating:, waardoor ernstige complicaties kunnen worden voorkomen, ongeacht de mogelijke genetische invloeden.

Soorten achterste glasvochtloslating

Een achterste glasvochtloslating is een oogziekte waarbij het glasvocht, de geleiachtige substantie die het grootste deel van het oogvitreum vult, zich losmaakt van het netvlies aan de achterkant van het oog. Hoewel een achterste glasvochtloslating op zichzelf een specifieke aandoening is, kan het zich manifesteren in verschillende vormen of fasen, afhankelijk van de ernst en de bijbehorende symptomen.

Ongecompliceerde een achterste glasvochtloslating

Ongecompliceerde een achterste glasvochtloslating is de meest voorkomende vorm van glasvochtloslating en treedt meestal op bij veroudering. Kenmerkend voor ongecompliceerde een achterste glasvochtloslating is dat het glasvocht zich losmaakt van het netvlies zonder dat er andere complicaties of symptomen optreden. De meeste mensen met ongecompliceerde een achterste glasvochtloslating ervaren milde tot matige symptomen, zoals het zien van drijvers (kleine, bewegende deeltjes in het gezichtsveld) en lichtflitsen. Deze symptomen zijn meestal niet ernstig en verdwijnen vaak vanzelf na verloop van tijd.

Gecompliceerde een achterste glasvochtloslating

Gecompliceerde een achterste glasvochtloslating treedt op wanneer er extra complicaties optreden naast de loslating van het glasvocht van het netvlies. Deze complicaties kunnen ernstiger zijn en kunnen het zicht en de ooggezondheid beïnvloeden. Enkele voorbeelden van complicaties die kunnen optreden bij gecompliceerde een achterste glasvochtloslating zijn:

 • Netvliesloslating: Dit is een ernstige aandoening waarbij het netvlies volledig of gedeeltelijk losraakt van de achterkant van het oog. Dit kan leiden tot ernstig zichtverlies en vereist een onmiddellijke medische behandeling.
 • Maculaire tractie: In sommige gevallen kan het loslaten van het glasvocht de macula (het centrale deel van het netvlies) lichtjes verstoren, wat kan leiden tot een vervormd zicht.
 • Bloedingen: Een gecompliceerde achterste glasvochtloslating kan gepaard gaan met kleine bloedingen in het oog, wat kan leiden tot een tijdelijk wazig zicht.

Niet alle gevallen van een achterste glasvochtloslating zijn gecompliceerd. De meeste mensen ervaren een ongecompliceerde achterste glasvochtloslating, wat over het algemeen geen ernstige bedreiging vormt voor het zicht. Het is echter van vitaal belang dat mensen die symptomen van een achterste glasvochtloslating ervaren, zoals drijvers, lichtflitsen of plotselinge veranderingen in hun gezichtsvermogen, onmiddellijk medische hulp zoeken. Een vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om ernstige complicaties te voorkomen en de algehele ooggezondheid te behouden.

Symptomen van achterste glasvochtloslating

Een achterste glasvochtloslating is een oogziekte waarbij het glasvocht, de geleiachtige substantie die het grootste deel van het oogvitreum vult, zich losmaakt van het netvlies aan de achterkant van het oog. Deze aandoening kan verschillende symptomen veroorzaken, variërend van mild tot verontrustend. Hier zijn de meest voorkomende symptomen die geassocieerd worden met een achterste glasvochtloslating:

Drijvers (floaters)

Een van de meest kenmerkende symptomen van een achterste glasvochtloslating zijn drijvers, ook wel floaters genoemd. Floaters zijn kleine, bewegende deeltjes die zich in het gezichtsveld bevinden en lijken op vliegjes, draadjes of stippen. Ze bewegen mee wanneer het oog wordt bewogen en kunnen variëren in aantal en grootte. Floaters ontstaan doordat het losgekomen glasvocht in de oogvloeistof zweeft en schaduwen op het netvlies werpt.

Lichtflitsen

Lichtflitsen zijn een ander veelvoorkomend symptoom van een achterste glasvochtloslating. Deze flitsen worden vaak beschreven als flikkeringen of knipperende lichten aan de zijkant van het gezichtsveld. Lichtflitsen treden op wanneer het glasvocht tijdens het loslatingsproces aan het netvlies trekt en druk uitoefent op de lichtgevoelige cellen.

Wazig zicht

Sommige mensen ervaren een tijdelijk wazig zicht als gevolg van een achterste glasvochtloslating. Dit kan optreden als het glasvocht de macula (het centrale deel van het netvlies) lichtjes verstoort tijdens het loslatingsproces.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Donkere gordijnvorming

In zeldzame gevallen kan een achterste glasvochtloslating leiden tot een plotseling verlies van zicht, vergezeld van wat wordt omschreven als een “donkere gordijnvorming” in het gezichtsveld. Dit kan een teken zijn van een ernstiger probleem, zoals een netvliesloslating, en vereist onmiddellijke medische aandacht.

Niet alle symptomen van een achterste glasvochtloslating zijn ernstig, en de aandoening zelf is meestal niet schadelijk voor het zicht. Floaters en lichtflitsen zijn vaak van voorbijgaande aard en verminderen in de loop van de tijd. Als echter plotselinge veranderingen in je gezichtsvermogen optreden, met name donkere gordijnvorming of een aanzienlijk verlies van zicht, moet je onmiddellijk medische hulp zoeken, omdat dit kan wijzen op ernstigere oogproblemen zoals een netvliesloslating.

Patiënten die veranderingen in hun gezichtsvermogen ervaren, zelfs als ze mild lijken, moeten hun oogarts raadplegen voor een grondige evaluatie om de oorzaak vast te stellen en eventuele ernstige complicaties uit te sluiten. Een tijdige diagnose en behandeling kunnen helpen om de algehele ooggezondheid te behouden.

Lichamelijke gevolgen

Een achterste glasvochtloslating is primair een oogaandoening, maar de gevolgen kunnen enkele lichamelijke symptomen met zich meebrengen. een achterste glasvochtloslating leidt over het algemeen niet tot ernstige lichamelijke problemen, maar sommige symptomen kunnen ongemak veroorzaken. Hier zijn enkele lichamelijke gevolgen die geassocieerd kunnen worden met een achterste glasvochtloslating:

Hoofdpijn

Sommige mensen ervaren milde tot matige hoofdpijn als gevolg van een achterste glasvochtloslating. Dit kan worden veroorzaakt door de drukveranderingen in het oog die optreden wanneer het glasvocht zich losmaakt van het netvlies.

Oogongemak

Patiënten met een achterste glasvochtloslating kunnen tijdelijk oogongemak ervaren, zoals een gevoel van druk in het oog of een licht branderig gevoel. Dit ongemak is meestal mild en van voorbijgaande aard.

Verstoring van de dagelijkse activiteiten

De aanwezigheid van floaters (drijvers) in het gezichtsveld kan soms de dagelijkse activiteiten beïnvloeden, zoals lezen, autorijden of werken op een computer. Hoewel floaters meestal vanzelf verminderen, kunnen ze aanvankelijk hinderlijk zijn.

Het is belangrijk te benadrukken dat de lichamelijke gevolgen van een achterste glasvochtloslating doorgaans mild zijn en van voorbijgaande aard. Hoewel sommige symptomen ongemak kunnen veroorzaken, is een achterste glasvochtloslating geen levensbedreigende aandoening en heeft het meestal geen blijvende lichamelijke gevolgen. Veel mensen passen zich aan de aanwezigheid van floaters aan en merken na verloop van tijd minder hinder.

Het is echter van vitaal belang dat patiënten die symptomen van een achterste glasvochtloslating ervaren, zoals hoofdpijn, oogongemak of plotselinge veranderingen in hun gezichtsvermogen, hun oogarts raadplegen voor een grondige evaluatie. Dit is om ernstigere oogproblemen uit te sluiten, zoals een netvliesloslating, die onmiddellijke medische aandacht vereisen. In de meeste gevallen kan een achterste glasvochtloslating worden behandeld en verminderen de symptomen vanzelf. Het begrijpen van de lichamelijke gevolgen en het opvolgen van de aanbevelingen van een oogarts kan bijdragen aan het behoud van de algehele gezondheid van de ogen.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Hoofdpijn: Vrouw met hoofdpijn achter laptop

Psychische gevolgen

Een achterste glasvochtloslating is primair een oogaandoening, maar het kan ook psychische gevolgen hebben voor personen die ermee worden geconfronteerd. Deze gevolgen zijn meestal gerelateerd aan angst, onzekerheid en de mogelijke verstoring van het dagelijks leven. Het begrijpen van de psychische aspecten van een achterste glasvochtloslating is belangrijk om patiënten te ondersteunen bij het omgaan met deze aandoening.

Hier zijn enkele van de psychische gevolgen die geassocieerd kunnen worden met een achterste glasvochtloslating:

Angst en bezorgdheid

Mensen die voor het eerst symptomen van een achterste glasvochtloslating ervaren, zoals floaters (drijvers) en lichtflitsen, kunnen zich angstig en bezorgd voelen over hun gezichtsvermogen en de oorzaak van deze symptomen. De onzekerheid over wat er met hun ogen gebeurt, kan leiden tot angst.

Verstoring van de dagelijkse activiteiten

Floaters en lichtflitsen die optreden bij een achterste glasvochtloslating kunnen soms de dagelijkse activiteiten verstoren, zoals lezen, autorijden en werken op een computer. Deze verstoringen kunnen frustratie en stress veroorzaken, vooral als de symptomen aanhouden.

Onzekerheid over de toekomst

Patiënten met een achterste glasvochtloslating kunnen zich onzeker voelen over de toekomstige ontwikkeling van hun symptomen. Ze kunnen zich afvragen of hun gezichtsvermogen zal verslechteren of zich zorgen maken over de mogelijkheid van ernstigere oogproblemen.

Psychologische impact

Sommige mensen ervaren een psychologische impact als gevolg van een achterste glasvochtloslating:, zoals prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. Dit kan worden veroorzaakt door de stress en zorgen die gepaard gaan met de aandoening.

De psychische gevolgen van een achterste glasvochtloslating zijn meestal van voorbijgaande aard en kunnen verminderen naarmate patiënten zich aanpassen aan de aanwezigheid van floaters en lichtflitsen. Voor de meeste mensen blijft een achterste glasvochtloslating een relatief milde oogaandoening die geen ernstige bedreiging vormt voor het gezichtsvermogen.

Om de psychische gevolgen van een achterste glasvochtloslating te behandelen, is het essentieel dat patiënten open communiceren met hun oogarts over hun zorgen en vragen. Een oogarts kan geruststellende informatie verstrekken over de aandoening en eventuele ernstige problemen uitsluiten. Daarnaast kunnen patiënten worden doorverwezen naar psychologische ondersteuning of counseling als dat nodig is om angst en stress te verminderen.

Het begrijpen van de psychische aspecten van een achterste glasvochtloslating en het zoeken naar de juiste ondersteuning kunnen bijdragen aan het welzijn van patiënten en helpen bij het omgaan met deze oogaandoening in het dagelijks leven.

Diagnose en oogonderzoeken van achterste glasvochtloslating

De diagnose van een achterste glasvochtloslating wordt gesteld door een oogarts of oogspecialist na een grondig oogonderzoek. een achterste glasvochtloslating heeft kenmerkende symptomen en kan meestal worden vastgesteld met behulp van verschillende diagnostische testen en klinische evaluaties. Hier zijn de belangrijkste elementen van de diagnose en oogonderzoeken voor een achterste glasvochtloslating:

Medische geschiedenis en symptomen

Het proces begint meestal met een grondige anamnese, waarbij de arts de medische geschiedenis van de patiënt bespreekt en specifieke symptomen onderzoekt. Het opsporen van symptomen zoals floaters (drijvers), lichtflitsen en andere visuele veranderingen is cruciaal voor de diagnose.

Inspectie van het oog

Een visueel onderzoek van het oog wordt uitgevoerd om eventuele tekenen van een achterste glasvochtloslating te detecteren. Dit omvat het inspecteren van het netvlies en het vaststellen van de locatie van eventuele floaters.

Gezichtsscherptetest

Een gezichtsscherptetest kan worden uitgevoerd om de visuele helderheid en scherpte van de patiënt te beoordelen. Hierbij wordt meestal gebruikgemaakt van een oogkaart met letters of symbolen.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Pupilverwijding (dilatatie)

Om een beter zicht op het netvlies te krijgen, kan de arts pupilverwijding toepassen met behulp van oogdruppels. Dit maakt het mogelijk om de perifere delen van het netvlies te beoordelen.

Oogdrukmeting

De oogdruk wordt gemeten met behulp van een tonometer. Hoewel een achterste glasvochtloslating zelf de oogdruk meestal niet significant beïnvloedt, kan een verhoogde oogdruk een teken zijn van andere oogaandoeningen die zich kunnen voordoen in combinatie met een achterste glasvochtloslating.

Optische coherentietomografie (OCT)

Dit geavanceerde beeldvormingsonderzoek kan worden gebruikt om gedetailleerde dwarsdoorsneden van het oog te maken. Deze test kan helpen bij het opsporen van veranderingen in de lagen van het netvlies en de macula.

De meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating vormen geen ernstige bedreiging voor het gezichtsvermogen. De meeste mensen passen zich aan aan de aanwezigheid van floaters en lichtflitsen en ervaren geen verdere complicaties. Echter, in sommige gevallen kan een achterste glasvochtloslating geassocieerd worden met andere oogaandoeningen, zoals een netvliesloslating, die een onmiddellijke medische behandeling vereisen.

Patiënten die symptomen ervaren die verband kunnen houden met een achterste glasvochtloslating:, zoals floaters, lichtflitsen of plotselinge veranderingen in hun gezichtsvermogen, moeten onmiddellijk een oogarts raadplegen voor een grondig onderzoek en een juiste diagnose. Een vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om eventuele ernstige complicaties te voorkomen en de algehele ooggezondheid te behouden.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandelingen

Een achterste glasvochtloslating is over het algemeen een aandoening die geen actieve medische behandeling vereist, omdat de meeste gevallen mild zijn en vanzelf verbeteren. Echter, in sommige gevallen kunnen patiënten ongemak ervaren als gevolg van een achterste glasvochtloslating-symptomen, of kunnen er complicaties optreden die een behandeling vereisen.

Medische behandelingen

 1. Observatie: In veel gevallen is observatie de enige vereiste “behandeling” voor een achterste glasvochtloslating. Patiënten wordt geadviseerd om geduldig te zijn en te wachten, omdat floaters (drijvers) na verloop van tijd vaak vanzelf verminderen of minder opvallend worden. Lichtflitsen verdwijnen meestal ook op den duur.
 2. Chirurgische ingreep: In zeldzame gevallen waarbij floaters ernstig en belemmerend zijn voor het gezichtsvermogen, kan een oogarts overwegen om een vitrectomie uit te voeren. Bij deze procedure wordt het troebele glasvocht verwijderd en vervangen door een heldere zoutoplossing. Deze ingreep brengt echter risico’s met zich mee, zoals een netvliesloslating en infectie, en wordt meestal pas overwogen als de voordelen opwegen tegen de risico’s.

Psychische behandelingen

 1. Therapie en psychologische ondersteuning: Patiënten die zich overweldigd voelen door angst of psychische stress als gevolg van een achterste glasvochtloslating-symptomen kunnen baat hebben bij counseling en psychologische ondersteuning. Een getrainde therapeut kan helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen en het verminderen van angst.
 2. Ondersteuningsgroepen: Deelname aan ondersteuningsgroepen voor mensen met oogaandoeningen, zoals een achterste glasvochtloslating, helpt patiënten hun ervaringen te delen en zich gesteund te voelen door anderen die soortgelijke symptomen hebben meegemaakt. Dit kan psychische veerkracht bevorderen.

De keuze voor medische behandelingen, zoals een vitrectomie, wordt meestal gemaakt op basis van de ernst van de symptomen en het ongemak dat de patiënt ervaart. Over het algemeen wordt een terughoudende benadering aanbevolen, omdat chirurgische ingrepen bij een achterste glasvochtloslating gepaard kunnen gaan met risico’s en mogelijke complicaties.

Patiënten moeten altijd open communiceren met hun oogarts over hun symptomen, zorgen en behoeften. Een oogarts kan de juiste begeleiding bieden en eventuele ernstige problemen uitsluiten. Het begrijpen van de beschikbare behandelingsmogelijkheden, zowel medisch als psychisch, kan bijdragen aan het welzijn van patiënten en hen helpen om beter om te gaan met een achterste glasvochtloslating en de psychische gevolgen ervan.

Prognose

Een achterste glasvochtloslating is over het algemeen een goedaardige oogaandoening met een gunstige prognose. De meerderheid van de mensen met een achterste glasvochtloslating ervaart geen ernstige gevolgen voor hun gezichtsvermogen en past zich na verloop van tijd aan aan de aanwezigheid van floaters (drijvers) en lichtflitsen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de prognose van een achterste glasvochtloslating:

 1. Natuurlijk herstel: De meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating genezen vanzelf zonder enige medische behandeling. Floaters kunnen na verloop van tijd minder opvallend worden of zelfs verdwijnen. Lichtflitsen verdwijnen doorgaans ook spontaan.
 2. Stabiliteit: Bij veel patiënten blijven floaters en lichtflitsen stabiel en veroorzaken ze geen significante veranderingen in het gezichtsvermogen. Mensen passen zich vaak aan aan de aanwezigheid van deze symptomen.
 3. Zeldzame complicaties: Hoewel een achterste glasvochtloslating meestal geen ernstige problemen veroorzaakt, kan het soms geassocieerd worden met andere oogaandoeningen, zoals een netvliesloslating. Een netvliesloslating is een ernstigere aandoening die een onmiddellijke medische behandeling vereist. Het risico op een netvliesloslating na een achterste glasvochtloslating is laag en de meeste mensen ervaren geen verdere complicaties.
 4. Chirurgische ingreep: In zeldzame gevallen, wanneer floaters extreem hinderlijk zijn en het dagelijks leven van de patiënt aanzienlijk beïnvloeden, kan een vitrectomie worden overwogen. Deze operatie verwijdert het troebele glasvocht uit het oog. Hoewel het enige risico’s met zich meebrengt, kan het de symptomen van een achterste glasvochtloslating verminderen.

Mensen met een achterste glasvochtloslating moeten regelmatig hun oogarts raadplegen voor follow-uponderzoeken om eventuele veranderingen in hun ooggezondheid te volgen. Hoewel de meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating een goede prognose hebben, is vroegtijdige detectie van eventuele complicaties, zoals een netvliesloslating, belangrijk voor een tijdige behandeling.

Over het algemeen kunnen patiënten gerustgesteld worden dat een achterste glasvochtloslating meestal geen blijvende schade aan het gezichtsvermogen veroorzaakt. Een gezonde levensstijl, regelmatige oogonderzoeken en open communicatie met een oogarts zijn belangrijke stappen om de algehele ooggezondheid te behouden en de beste prognose te garanderen voor mensen met een achterste glasvochtloslating.

Complicaties

Over het algemeen is Een achterste glasvochtloslating een goedaardige oogaandoening die zelden ernstige complicaties met zich meebrengt. De meerderheid van de mensen met een achterste glasvochtloslating ervaart geen significante problemen en past zich aan aan de aanwezigheid van floaters (drijvers) en lichtflitsen. Toch zijn er enkele mogelijke complicaties en bijbehorende overwegingen:

 1. Netvliesloslating: Hoewel het zeldzaam is, kan een achterste glasvochtloslating in sommige gevallen gepaard gaan met een netvliesloslating. Dit gebeurt wanneer het netvlies, dat de lichtgevoelige laag aan de achterkant van het oog is, losraakt van de onderliggende weefsels. Een netvliesloslating is een ernstige aandoening die een onmiddellijke medische behandeling vereist om blijvend verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen. Mensen met een achterste glasvochtloslating moeten alert zijn op symptomen zoals plotselinge veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals het verschijnen van een “gordijn” of donkere vlekken in het gezichtsveld, en onmiddellijk medische hulp zoeken als ze deze symptomen ervaren.
 2. Cataract: Er is enig bewijs dat een achterste glasvochtloslating verband kan houden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van cataract, een troebele vertroebeling van de ooglens. Dit komt echter niet vaak voor en de meeste mensen met een achterste glasvochtloslating ontwikkelen geen cataract als gevolg van de aandoening.
 3. Persistente symptomen: Sommige mensen met een achterste glasvochtloslating kunnen langdurige of blijvende symptomen ervaren, zoals aanhoudende floaters en lichtflitsen. Deze symptomen kunnen hinderlijk zijn en het dagelijks leven van de patiënt beïnvloeden. In zeldzame gevallen kan een chirurgische ingreep, zoals een vitrectomie, worden overwogen om deze symptomen te verminderen.

Mensen met een achterste glasvochtloslating moeten regelmatig hun oogarts raadplegen voor follow-uponderzoeken om eventuele veranderingen in hun ooggezondheid te volgen. Een vroege detectie van complicaties zoals een netvliesloslating is cruciaal voor een tijdige behandeling en het behoud van het gezichtsvermogen.

Over het algemeen moeten mensen zich ervan bewust zijn dat een achterste glasvochtloslating meestal geen ernstige complicaties met zich meebrengt en dat de meeste gevallen vanzelf verbeteren. Het begrijpen van mogelijke complicaties en het proactief behandelen van de ooggezondheid zijn belangrijke stappen om de beste resultaten te garanderen voor mensen met een achterste glasvochtloslating.

Preventie van oogziekte

Een achterste glasvochtloslating is meestal een natuurlijk en onvermijdelijk proces dat optreedt naarmate mensen ouder worden. Het ontstaat door veranderingen in het glasvocht, het geleiachtige materiaal dat zich in het oog bevindt. Hoewel een achterste glasvochtloslating vaak niet volledig te voorkomen is, zijn er enkele algemene richtlijnen die kunnen helpen bij het verminderen van het risico of het minimaliseren van complicaties:

 1. Regelmatige oogonderzoeken: Het regelmatig laten controleren van je ogen door een oogarts is van vitaal belang voor het behoud van de ooggezondheid. Een vroege detectie van oogaandoeningen, waaronder een achterste glasvochtloslating:, kan helpen om eventuele complicaties te minimaliseren.
 2. Zorg voor de algemene gezondheid: Een gezonde levensstijl, waaronder een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en niet roken, kan bijdragen aan het behoud van de algehele gezondheid, inclusief de gezondheid van de ogen.
 3. Bescherming van de ogen: Bij activiteiten die het risico op oogletsel vergroten, zoals bepaalde sporten of werkzaamheden, is het dragen van beschermende oogkleding essentieel. Oogletsel kan het risico op een achterste glasvochtloslating en andere oogaandoeningen verhogen.
 4. Zorg voor diabetes: Diabetes is een risicofactor voor verschillende oogaandoeningen, waaronder een achterste glasvochtloslating. Goede controle van de bloedsuikerspiegel en regelmatige controles bij een diabetesarts kunnen helpen om het risico te verminderen.
 5. Behandeling van hoge bloeddruk en andere aandoeningen: Oogaandoeningen kunnen verband houden met andere gezondheidsproblemen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk). Een effectieve behandeling van deze aandoeningen kan helpen om het risico op complicaties te verminderen.

De meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating kunnen niet worden voorkomen, omdat ze het gevolg zijn van natuurlijke veroudering en veranderingen in het oog. Echter, het volgen van een gezonde levensstijl en het ondergaan van regelmatige oogonderzoeken kunnen helpen om vroegtijdige detectie van een achterste glasvochtloslating en andere oogaandoeningen te garanderen.

Mensen die symptomen ervaren die verband kunnen houden met een achterste glasvochtloslating:, zoals floaters (drijvers) en lichtflitsen, moeten onmiddellijk een oogarts raadplegen voor een grondig onderzoek en een juiste diagnose. Een vroege detectie en passende medische begeleiding zijn essentieel om complicaties te voorkomen en de algehele ooggezondheid te behouden.

Omgaan met achterste glasvochtloslating in het dagelijks leven

Een achterste glasvochtloslating is een oogaandoening die vaak voorkomt naarmate mensen ouder worden en meestal geen ernstige bedreiging vormt voor het gezichtsvermogen. Hoewel een achterste glasvochtloslating doorgaans geen pijn veroorzaakt, kunnen de symptomen, zoals floaters (drijvers) en lichtflitsen, als hinderlijk worden ervaren. Omgaan met een achterste glasvochtloslating in het dagelijks leven vereist begrip, aanpassingsvermogen en aandacht voor je ooggezondheid. Hier zijn enkele tips om effectief met de klachten van een achterste glasvochtloslating om te gaan:

 1. Begrijp de aandoening: Het is belangrijk om te begrijpen wat een achterste glasvochtloslating is en hoe het je gezichtsvermogen beïnvloedt. Raadpleeg je oogarts voor uitgebreide informatie en stel vragen om eventuele zorgen of onzekerheden te verduidelijken.
 2. Wees geduldig: Floaters en lichtflitsen nemen in de meeste gevallen in de loop van de tijd af in intensiteit of worden minder opvallend. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat je zich volledig aanpast aan de aanwezigheid ervan.
 3. Behandeling van angst en paniek: De plotselinge verschijning van floaters of lichtflitsen kan verontrustend zijn. Probeer echter kalm te blijven en paniek te vermijden. Deze symptomen zijn meestal niet indicatief voor ernstige problemen.
 4. Zoek professionele hulp: Als je plotselinge veranderingen in je gezichtsvermogen ervaart of als je zich zorgen maakt over een achterste glasvochtloslating-symptomen, raadpleeg dan onmiddellijk een oogarts. Een professionele beoordeling kan eventuele complicaties uitsluiten en geruststelling bieden.
 5. Leer ermee om te gaan: De meeste mensen passen zich aan aan de aanwezigheid van floaters en lichtflitsen en ervaren na verloop van tijd minder hinder. U kunt leren deze symptomen te negeren en je aandacht te richten op andere aspecten van je leven.
 6. Rij voorzichtig: Als je symptomen aanzienlijk zijn en je zicht beïnvloeden, wees dan voorzichtig tijdens het autorijden. Vermijd autorijden als je zicht ernstig belemmerd is en raadpleeg je oogarts voor begeleiding.
 7. Deel je ervaringen: Praat met je partner, vrienden en familie over je ervaringen en gevoelens met betrekking tot een achterste glasvochtloslating. Het delen van je zorgen kan emotionele steun bieden.
 8. Overweeg behandelingsopties: Als de symptomen van een achterste glasvochtloslating ernstig en belemmerend zijn, overweeg dan een gesprek met je oogarts over mogelijke behandelingsopties, zoals een vitrectomie. Dit is echter zelden nodig en wordt meestal alleen overwogen als de symptomen aanzienlijk ongemak veroorzaken.

De meeste gevallen van een achterste glasvochtloslating vormen geen ernstige bedreiging voor de ooggezondheid en de meeste mensen passen zich aan aan de aanwezigheid van floaters en lichtflitsen. Open communicatie met een oogarts en het begrijpen van je eigen reacties op de symptomen zijn cruciale stappen om effectief om te gaan met een achterste glasvochtloslating in het dagelijks leven.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 16:53