Meld ik mijn visuele beperking als ik ga solliciteren?

Het sollicitatieproces is een belangrijke mijlpaal op weg naar je carrièredoelen. Voor blinde en slechtziende personen kunnen er extra aandachtspunten zijn, zoals het besluit of je van tevoren moet melden dat je een visuele beperking hebt. Dit besluit is persoonlijk en hangt af van verschillende factoren, zoals zelfvertrouwen, het type functie en de bedrijfscultuur. Hier zijn enkele nuttige tips en aandachtspunten om je te helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing.

Voordelen van openheid

Het besluit om je visuele handicap al dan niet vooraf te melden aan een potentiële werkgever is een belangrijk punt en kan aanzienlijke voordelen met zich meebrengen. Openheid over je situatie kan gunstig zijn voor zowel jou als de werkgever en kan leiden tot een meer inclusieve en ondersteunende werkomgeving. Hier zijn enkele diepgaande voordelen van het vooraf melden van je visuele handicap:

Planning van aanpassingen

Door je visuele handicap vooraf te melden, geef je je potentiële werkgever de gelegenheid om passende aanpassingen te plannen en te implementeren. Dit kunnen fysieke aanpassingen zijn aan de werkplek, zoals het creëren van een goed verlichte en obstakelvrije omgeving. Ook kunnen digitale aanpassingen worden voorzien, zoals het installeren van schermlezers, brailleleesregels of vergrotingssoftware. Deze aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je optimaal kunt functioneren en je werk effectief kunt uitvoeren.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Inclusieve werkomgeving

Het melden van je visuele handicap bevordert het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen gelijke kansen en ondersteuning krijgt. Door open te zijn over je behoeften, draag je bij aan het vormgeven van een cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Dit kan een positieve invloed hebben op de algehele werksfeer en de samenwerking tussen collega’s.

Vermogen tot communicatie

Wanneer je je visuele handicap vooraf meldt, laat je zien dat je bereid bent om openlijk te communiceren over je behoeften en uitdagingen. Dit getuigt van een proactieve en assertieve houding, waarbij je aangeeft dat je bereid bent om eventuele aanpassingen te bespreken en te vragen wanneer dat nodig is. Dit vermogen tot communicatie wordt vaak gewaardeerd door werkgevers, omdat het bijdraagt aan effectieve samenwerking en probleemoplossing.

Vermijden van onverwachte situaties

Het vooraf melden van je visuele handicap voorkomt onverwachte situaties en verrassingen voor zowel jou als de werkgever. Beide partijen kunnen zich hierdoor voorbereiden en eventuele uitdagingen aanpakken voordat ze zich voordoen. Hierdoor kan de overgang naar je nieuwe rol soepeler verlopen en kun je met vertrouwen aan de slag gaan.

Bevordering van positieve perceptie

Door openheid te tonen over je visuele handicap, draag je bij aan het bevorderen van positieve percepties en bewustwording rondom handicaps op de werkplek. Je kunt een rolmodel zijn voor inclusieve werkpraktijken en anderen inspireren om zich eveneens open te stellen. Dit kan een kettingreactie teweegbrengen van begrip, respect en acceptatie binnen de organisatie.

Belang van zelfbeschikking

Hoewel er duidelijke voordelen zijn aan het vooraf melden van je visuele handicap, is het ook van cruciaal belang om je eigen behoeften en comfortniveau te respecteren. De beslissing om open te zijn over je handicap moet gebaseerd zijn op wat het beste voelt voor jou en je persoonlijke omstandigheden. Het is jouw recht om te bepalen wanneer en hoe je deze informatie deelt.

Een stap naar inclusie en succes

Het vooraf melden van je visuele handicap aan een potentiële werkgever kan een positieve en invloedrijke stap zijn in de richting van een inclusieve werkomgeving. Door open te zijn over je behoeften, draag je bij aan een cultuur van begrip, samenwerking en empowerment. Je werkgever kan hierdoor ondersteunende maatregelen plannen en tevens laat dit zien dat je bereid bent om open te communiceren. Uiteindelijk zal deze openheid bijdragen aan je succes op de werkvloer en aan een samenleving die ieders potentieel omarmt.

Bescherming van je rechten

Het besluit om je visuele handicap te melden tijdens het sollicitatieproces gaat verder dan alleen het delen van informatie. Het heeft ook betrekking op je rechten en de bescherming ervan volgens de wettelijke kaders voor antidiscriminatie en gelijke kansen voor mensen met een handicap. Het melden van je visuele handicap kan dienen als een krachtig middel om ervoor te zorgen dat je eerlijke kansen krijgt en dat er passende maatregelen worden genomen om je te ondersteunen in de professionele omgeving.

Antidiscriminatie en gelijke kansenwetten

In onze samenleving is het streven naar gelijkheid en non-discriminatie van fundamenteel belang. Mensen hebben recht op gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, religie, seksuele geaardheid of, in dit geval, handicap. Om deze gelijkheid te waarborgen en te beschermen tegen discriminatie, hebben veel landen, waaronder België en Nederland, specifieke wetten en voorschriften ingevoerd die bekend staan als “antidiscriminatie en gelijke kansenwetten”.

Redelijke aanpassingen en bescherming

Een van de belangrijkste aspecten van deze wetgeving is de verplichting voor werkgevers om redelijke aanpassingen te bieden aan mensen met een handicap. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die de werkplek toegankelijker maken en ervoor zorgen dat mensen met een handicap op dezelfde basis kunnen deelnemen als hun collega’s. Dit kan variëren van fysieke aanpassingen, zoals toegankelijke werkruimtes, tot digitale aanpassingen, zoals toegang tot specifieke software of technologieën.

Tijdens het sollicitatieproces

Wanneer je je visuele handicap meldt tijdens het sollicitatieproces, geef je niet alleen aan dat je open communiceert over je behoeften, maar je kunt ook wijzen op de verplichtingen die werkgevers hebben om redelijke aanpassingen te bieden. Werkgevers kunnen hierdoor tijdig plannen maken voor de benodigde aanpassingen, waardoor de kans groter wordt dat je een inclusieve sollicitatie-ervaring hebt.

Gedurende je werk

Het melden van je visuele handicap tijdens het sollicitatieproces is slechts het begin. Eenmaal in dienst, kunnen de beschermende wetten ervoor zorgen dat je eerlijke kansen hebt bij promoties, trainingen en andere professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een inclusieve omgeving te creëren waarin mensen met een handicap kunnen floreren.

Zelfbewustzijn en opkomen voor jezelf

Het begrijpen van je rechten en het melden van je visuele handicap zijn stappen in de richting van empowerment. Je speelt een actieve rol in het bevorderen van inclusie en het afdwingen van je rechten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de wetten in jouw land en om te weten hoe je deze kunt toepassen om jezelf te beschermen en ervoor te zorgen dat je gelijke kansen krijgt.

Conclusie

Het melden van je visuele handicap tijdens het sollicitatieproces gaat hand in hand met de bescherming van je rechten en het bevorderen van gelijke kansen. Door open en transparant te communiceren over je behoeften, kun je ervoor zorgen dat werkgevers zich bewust zijn van hun verplichtingen en de benodigde aanpassingen kunnen bieden. Dit draagt bij aan een inclusieve en diverse professionele omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft om te slagen.

Wanneer meld je het?

Het moment waarop je ervoor kiest om je visuele handicap te melden tijdens het sollicitatieproces is een beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen. Dit cruciale keuzepunt hangt af van je persoonlijke voorkeur, de aard van de functie, de bedrijfscultuur en je comfortniveau. Hier zijn gedetailleerde aandachtspunten voor de verschillende momenten waarop je je visuele handicap kunt melden:

Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek

Een optie is om je visuele handicap vroeg in het sollicitatieproces te melden, bijvoorbeeld in je sollicitatiebrief of op het moment dat je je cv indient. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen voor eventuele aanpassingen die nodig kunnen zijn om een inclusieve sollicitatie-ervaring te garanderen. Dit omvat bijvoorbeeld toegankelijke interviewruimtes, digitale documenten in een leesbaar formaat en ondersteunende technologieën.

Voordelen:

 1. Planning van aanpassingen: Door vroeg in het proces openheid te tonen, kunnen werkgevers tijdig de benodigde aanpassingen organiseren om je een gelijke kans te geven.
 2. Transparante communicatie: Dit geeft blijk van je vermogen om open te communiceren over je behoeften en kan de werkgever inzicht geven in je vastberadenheid om te slagen.

Aandachtspunten:

 1. Voorbereiding op vragen: Bereid je voor op mogelijke vragen over hoe je je visuele handicap hebt overwonnen en hoe je denkt om te gaan met specifieke werkvereisten.

Tijdens het sollicitatieproces

Een andere benadering is om je visuele handicap pas te melden nadat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of een volgende selectieronde. Op dit punt heb je de kans om je potentiële werkgever te ontmoeten en je kwalificaties op de voorgrond te plaatsen voordat je je handicap bespreekt.

Voordelen:

 1. Eerste indruk: Je hebt de mogelijkheid om jezelf te presenteren op basis van je vaardigheden en ervaring, voordat de focus wordt verlegd naar je visuele handicap.
 2. Persoonlijke connectie: Je kunt tijdens het gesprek je visuele handicap op een persoonlijke manier uitleggen, wat kan helpen om eventuele zorgen of onzekerheden weg te nemen.

Aandachtspunten:

 1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat je jezelf goed informeert over de werkplek en eventuele aanpassingen die je mogelijk nodig hebt om je taken effectief uit te voeren.

Na het ontvangen van een aanbod

Sommige sollicitanten kiezen ervoor om pas na het ontvangen van een formeel aanbod hun visuele handicap te melden. Dit kan voortkomen uit zorgen over mogelijke vooroordelen die tijdens de selectieprocedure kunnen optreden. Op dit punt heb je je al bewezen op basis van je kwalificaties en is een aanbod op tafel gelegd.

Voordelen:

 1. Focus op verdiensten: Door je handicap te bespreken nadat je een aanbod hebt ontvangen, laat je zien dat je de functie met succes kan uitvoeren, ongeacht eventuele vooroordelen.

Aandachtspunten:

 1. Vertrouwen op juridische bescherming: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de antidiscriminatie- en gelijkekansenwetten in jouw land, aangezien het melden van een handicap na het aanbod verschillende juridische implicaties kan hebben.

Zelfvertrouwen, functie en bedrijfscultuur in overweging

Het sollicitatieproces is een cruciale fase in het nastreven van je professionele doelen. Voor mensen met een visuele beperking brengt dit proces specifieke aandachtspunten met zich mee, waaronder de beslissing of je je visuele beperking vooraf moet melden. Deze keuze is persoonlijk en wordt beïnvloed door diverse factoren, waaronder zelfvertrouwen, het aard van de functie waarop je solliciteert en de heersende bedrijfscultuur. Hier zijn enkele waardevolle tips en overwegingen om je te helpen een weloverwogen besluit te nemen.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen speelt een centrale rol bij het nemen van de beslissing om je visuele beperking al dan niet vooraf te melden. Als je je zeker voelt over je vaardigheden en openlijk kan communiceren over je visuele beperking, kan je hierdoor positief en overtuigend overkomen bij werkgevers. Dankzij sterk zelfvertrouwen kan je je visuele beperking als slechts één aspect van je persoonlijkheid en capaciteiten zien. De werkgever kan hierdoor gerustgesteld zijn dat je je taken effectief kan uitvoeren.

Type functie

Het aard van de functie waarop je solliciteert, is een cruciale factor. Sommige functies vereisen specifieke vaardigheden of capaciteiten die niet rechtstreeks beïnvloed worden door je visuele beperking. In dergelijke gevallen kan het logisch zijn om je visuele beperking niet meteen te vermelden en in plaats daarvan je aandacht te richten op je relevante ervaring en prestaties. Voor functies waarbij je visuele beperking relevant is, zoals banen binnen toegankelijkheid of visuele kunsten, kan vroegtijdige openheid juist een troef zijn.

Bedrijfscultuur

Elk bedrijf heeft zijn eigen unieke bedrijfscultuur en aanpak van diversiteit en inclusie. Het is waardevol om te onderzoeken hoe het bedrijf omgaat met inclusie van blinden en slechtzienden voordat je je beslissing neemt. Sommige bedrijven zijn trots op hun inzet voor diversiteit en zullen positief reageren op je openheid. Andere bedrijven hebben mogelijk minder ervaring met het omgaan met mensen met een visuele beperking, dus je kunt overwegen om je beperking later in het proces te bespreken, nadat je hebt laten zien wat je kunt bijdragen.

Persoonlijke voorkeur

Uiteindelijk komt de beslissing om je visuele beperking al dan niet vooraf te melden neer op je persoonlijke voorkeur. Er is geen one-size-fits-all benadering, en wat voor jou het beste voelt, is belangrijk. Het kan helpen om met mensen uit je netwerk te praten, zoals mentors of vrienden, om inzicht te krijgen in hoe anderen in vergelijkbare situaties omgaan met dit dilemma.

Balans vinden

Het vinden van de juiste balans tussen zelfvertrouwen, functievereisten en bedrijfscultuur is de sleutel. Het doel is om jezelf op een authentieke manier te presenteren en jezelf de beste kans te geven om te slagen in het sollicitatieproces. Ongeacht je besluit, onthoud dat je visuele beperking slechts één aspect van je identiteit is en dat je unieke vaardigheden en persoonlijkheid veel meer te bieden hebben aan een potentiële werkgever.

Effectieve communicatie en zelfvertrouwen

Het aangeven van een visuele handicap aan een potentiële werkgever vraagt om een combinatie van zelfvertrouwen en effectieve communicatievaardigheden. Het is een stap die je doordacht en positief moet benaderen, of je dit nu doet in je sollicitatiebrief of tijdens een sollicitatiegesprek. Hieronder gaan we dieper in op het belang van zelfvertrouwen en effectieve communicatie bij het melden van je visuele handicap:

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is de basis waarop je een positieve indruk kunt maken bij werkgevers. Je visuele handicap is slechts één aspect van jou en je hebt tal van andere vaardigheden en kwaliteiten die je waardevol maken als potentiële werknemer. Zelfverzekerd zijn in wie je bent en wat je te bieden hebt, zal je helpen om met trots je visuele beperking te bespreken en jezelf als een competente kandidaat te presenteren.

Positieve houding en communicatie

Wanneer je je visuele handicap meldt, is het cruciaal om een positieve houding en communicatie te behouden. Richt je op je vaardigheden, ervaring en prestaties in plaats van alleen op je handicap. Benadruk hoe je eerdere uitdagingen hebt aangepakt en overwonnen, en hoe je vastberadenheid en doorzettingsvermogen hebt getoond. Dit toont je potentieel als waardevolle aanwinst voor het team.

Transparante communicatie

Wees duidelijk en transparant over je visuele handicap. Vermijd jargon of technische termen die mogelijk onbekend zijn bij de werkgever. Beschrijf in eenvoudige bewoordingen hoe je visuele handicap van invloed is op je dagelijkse werkzaamheden en welke aanpassingen je eventueel nodig hebt. Hierdoor kunnen werkgevers een realistisch beeld krijgen van je behoeften en hoe ze je kunnen ondersteunen.

Benadrukken van vaardigheden

Zorg ervoor dat je de nadruk legt op je professionele vaardigheden, ongeacht je visuele handicap. Geef voorbeelden van projecten waaraan je hebt gewerkt, resultaten die je hebt behaald en bijdragen die je hebt geleverd aan eerdere werkgevers. Dit benadrukt je competentie en laat zien dat je waarde kunt toevoegen aan het bedrijf, ongeacht eventuele fysieke beperkingen.

Vragen voorbereiden en beantwoorden

Tijdens een sollicitatiegesprek kun je voorbereidende vragen verwachten over hoe je omgaat met je visuele handicap en welke aanpassingen je nodig hebt. Bereid je voor op deze vragen door specifieke voorbeelden te geven van situaties waarin je effectief hebt gecommuniceerd en aangegeven wat je nodig had om succesvol te zijn.

Samenspel van zelfvertrouwen en effectieve communicatie

Zelfvertrouwen en effectieve communicatie vormen samen een krachtige combinatie. Met zelfvertrouwen kun je open en positief overkomen, en met effectieve communicatie kun je duidelijk en transparant je visuele handicap bespreken. Samen zullen deze eigenschappen je helpen om jezelf op een overtuigende en authentieke manier te presenteren aan potentiële werkgevers.

De kracht van positieve en duidelijke communicatie

Het melden van je visuele handicap aan een werkgever vereist een positieve en duidelijke communicatiebenadering. Zelfvertrouwen is de basis voor een succesvolle presentatie van jezelf als competente kandidaat, terwijl effectieve communicatie helpt om je visuele handicap transparant en begrijpelijk over te brengen. Door beide aspecten te combineren, kun je jezelf op een sterke en overtuigende manier profileren en je kansen op succes vergroten.

Onderzoek het bedrijf

Voorbereiding is een sleutel tot succes in het sollicitatieproces, vooral als je blind of slechtziend bent. Het uitvoeren van grondig onderzoek naar het bedrijf waarbij je solliciteert, en hun benadering van diversiteit en inclusie, kan je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen en je kansen op een positieve sollicitatie-ervaring te vergroten. Hier is een diepgaande verkenning van waarom het onderzoeken van het bedrijf van cruciaal belang is:

Inzicht in bedrijfscultuur

Door onderzoek te doen naar het bedrijf krijg je inzicht in hun bedrijfscultuur, waarden en missie. Dit kan je helpen bepalen of de organisatie een omgeving biedt waarin diversiteit en inclusie worden gestimuleerd. Bedrijven die deze waarden hoog in het vaandel dragen, zijn vaak meer geneigd om passende aanpassingen te bieden en een ondersteunende omgeving te creëren voor medewerkers met een visuele beperking.

Voorbereiding op het sollicitatiegesprek

Kennis over het bedrijf kan je voorbereiden op het sollicitatiegesprek. Hierdoor kan je specifieke vragen te stellen over de inclusieve praktijken en omgeving, wat je interesse in het bedrijf en je betrokkenheid bij een gelijkwaardige behandeling van medewerkers met een handicap kan aantonen.

Bewustwording van beschikbare hulpmiddelen

Bedrijven die waarde hechten aan inclusie zorgen vaak voor beschikbare hulpmiddelen en technologieën om blinde en slechtziende medewerkers te ondersteunen. Door het bedrijf te onderzoeken, kun je ontdekken welke aanpassingen ze al hebben geïmplementeerd en hoe dit jou zou kunnen helpen bij je dagelijkse werkzaamheden.

Vinden van een passende werkomgeving

Niet elk bedrijf heeft dezelfde mate van ervaring in het omgaan met medewerkers met een visuele handicap. Door vooraf onderzoek te doen, kun je beoordelen of het bedrijf al dan niet een geschikte werkplek voor je zou zijn. Als je merkt dat het bedrijf niet voldoende is toegerust om met jouw behoeften om te gaan, kun je je afvragen of dit de juiste keuze voor jou is.

Hoe onderzoek te doen?

 • Website van het bedrijf: Bekijk de website van het bedrijf en zoek naar pagina’s of secties over diversiteit en inclusie. Hier kun je informatie vinden over het beleid en de praktijken van het bedrijf.
 • Nieuws en media: Zoek naar nieuwsartikelen, persberichten of interviews waarin het bedrijf wordt besproken. Dit kan je een idee geven van hoe het bedrijf omgaat met inclusiegerelateerde kwesties.
 • Social media: Volg het bedrijf op sociale media om updates te ontvangen en te zien hoe ze zich profileren op het gebied van diversiteit en inclusie.
 • Contactpersonen: Als je al contact hebt gehad met medewerkers van het bedrijf, kun je hen vragen stellen over de bedrijfscultuur en de benadering van inclusie.
Icoontjes van social media

Icoontjes van social media

Slotgedachte

De beslissing om je visuele handicap al dan niet te melden tijdens het sollicitatieproces is persoonlijk en afhankelijk van verschillende factoren. Onthoud dat je rechten hebt op gelijke behandeling en redelijke aanpassingen, ongeacht je beslissing om je visuele handicap te melden.

Voor specifiek advies afgestemd op jouw situatie, is het raadzaam om contact op te nemen met blindenorganisaties (BE en NL).

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Solliciteren met een progressieve oogaandoening06-04-2024 06:04:53
 2. Tips voor samenwerken met een collega met een visuele beperking17-10-2023 06:10:43
 3. Presentaties verzorgen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 04:09:40
 4. Documenten klasseren door blinden en slechtzienden20-09-2023 11:09:59
 5. Tips voor live en online vergaderingen met blinden en slechtzienden17-09-2023 06:09:29
 6. Inclusieve werkomgeving voor blinden en slechtzienden29-08-2023 05:08:38
 7. Meld ik mijn visuele beperking als ik ga solliciteren?16-08-2023 06:08:20
 8. Slechtziend en werken aan een beeldscherm14-08-2023 06:08:51
 9. Blind of slechtziend: Energie en balansvermogen in je werk02-08-2023 10:08:22

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024 – 06:56