BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap

Candle in the Dark

“Wat is Candle in the Dark?”

Candle in the Dark is een liefdadigheidsorganisatie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, die het wetenschappelijk onderzoek financiert naar gentherapie voor erfelijke oogafwijkingen, waardoor jonge kinderen geleidelijk aan blind worden. Het doel van het fonds bestaat erin behandelingen te helpen ontwikkelen om uiteindelijk een remedie tegen blindheid en slechtziendheid te vinden.

“Wie wordt door het fonds geholpen?”

Candle in the Dark wil kinderen met erfelijke genetische oogaandoeningen, zoals Leber Congenitale Amaurosis (LCA), helpen. Van alle verschillende vormen van netvliesdegeneratie start LCA het vroegst en is het tevens de ernstigste vorm. Aangezien de ziekte progressief is (wat betekent dat de ziekte na verloop van tijd erger wordt), is het essentieel om de aandoening zo vroeg mogelijk te behandelen om zo de beste kansen te bekomen op herstel of stabilisatie. Door het onderzoek te financieren, kunnen wij jonge LCA-patiënten hoop geven op een behandeling.

“Wat doet het fonds?”

Het Child Vision Research Fund zamelt op wereldwijd niveau fondsen in om het wetenschappelijke onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor genetische degeneratieve netvliesafwijkingen te kunnen ondersteunen. Daarnaast wil het fonds ook het publieke bewustzijn over het bestaan van deze aandoeningen versterken.

Candle in the Dark
Tel.: (02)351 82 03
GSM: (0475)92 86 03
E-mail: info@candleinthedark.be
Website: http://www.candleinthedark.be/nl

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een stichting (= privé-instelling) van openbaar nut. Verenigingen voor blinden/slechtzienden kunnen voor sommige van onze projectoproepen een dossier indienen om subsidies te bekomen voor een bepaald project. Bij het intikken van het woord ‘blind’ in onze zoekzone krijgt u een overzicht van de projecten die we in het verleden steunden. U zal merken dat deze vanuit heel verschillende projectoproepen steun kregen. Onderstaande Fondsen zijn 2 suggesties.

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: 02/500 45 55
E-mail: proj@kbs-frb.be
Website: https://www.kbs-frb.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 21 oktober 2023 – 17:18