Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden

Echolokalisatie, ook wel bekend als echolocatie, is het vermogen van blinden en slechtzienden om hun omgeving te begrijpen en navigeren met behulp van geluidsgolven. Dit opmerkelijke fenomeen benadrukt de adaptieve kracht van het menselijk zenuwstelsel en illustreert hoe het brein zich aanpast aan de afwezigheid van visuele informatie. Echolokalisatie, dat van nature voorkomt bij dieren zoals vleermuizen en dolfijnen, blijkt een boeiende vaardigheid te zijn die diepgaand onderzoek verdient.

Hoe werkt het?

Bij echolokalisatie produceren blinden en slechtzienden subtiele geluiden, zoals klikken met de tong of tikken met een witte stok, en luisteren ze naar de echo’s die terugkeren van objecten in hun omgeving. Deze echo’s bevatten informatie over de afstand, grootte, vorm en textuur van de objecten. Het auditieve systeem van de persoon analyseert deze echo’s waardoor ze mentale kaarten van hun omgeving kunnen creëren. Deze vaardigheid is gebaseerd op de verwerking van geluidsgolven door het binnenoor, de auditieve zenuwbanen en verschillende delen van de hersenen, waaronder de auditieve cortex.

Echolokalisatie is gebaseerd op het principe van het uitzenden van geluidsgolven en het luisteren naar de echo’s die terugkaatsen van objecten in de omgeving. Dit proces omvat verschillende stappen:

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Stap 1: Geluid uitzenden

Bij echolokalisatie beginnen blinden en slechtzienden met het uitzenden van subtiele geluiden, zoals klikken met de tong, tikken met een witte stok, of zelfs klikken met de vingers. Deze geluiden fungeren als geluidssignalen die worden uitgezonden naar de omgeving. Deze actie van het uitzenden van geluid is vergelijkbaar met het principe van sonar bij dieren zoals vleermuizen en dolfijnen.

Stap 2: Echoweergave

De geluidsgolven die zijn uitgezonden, reizen door de lucht en botsen tegen verschillende objecten en oppervlakken in de omgeving, zoals muren, meubels en obstakels. Deze geluidsgolven worden vervolgens gereflecteerd, waardoor ze worden omgezet in echo’s. Deze echo’s zijn de teruggekaatste geluidsgolven die informatie bevatten over de fysieke eigenschappen van de objecten waartegen ze zijn gebotst.

Stap 3: Auditieve verwerking

De echo’s worden opgevangen door de oren van de echolokaliserende persoon. Deze geluiden worden vervolgens naar de auditieve cortex in de hersenen gestuurd, waar ze worden verwerkt en geanalyseerd. Tijdens dit proces worden verschillende kenmerken van de echo’s ontcijferd. Deze kenmerken omvatten de tijd die het duurde voordat de echo werd ontvangen, de frequentie van het geluid en eventuele veranderingen in toon en intensiteit.

Stap 4: Mentale kaartvorming

Op basis van de informatie die is verkregen uit de auditieve verwerking, begint het brein van de persoon met het creëren van een mentale kaart van de omgeving. Deze mentale kaart bevat informatie over de locatie en afstand van objecten, evenals hun dimensies (hoogte, breedte) en zelfs de dichtheid en textuur van de objecten. Door deze verschillende elementen te combineren, kan de persoon een gedetailleerd mentaal beeld van hun omgeving vormen.

De informatie die wordt teruggebracht door de echo omvat enkele belangrijke elementen:

 1. Locatie en afstand van het object: De tijd die het duurt voordat de echo terugkeert, biedt informatie over de afstand tussen de persoon en het object. Door deze timing te interpreteren, kan de persoon bepalen of het object zich voor of achter hen bevindt, boven of onder, aan de linker- of rechterkant, enzovoort.
 2. Dimensies (afmetingen) van het object: De eigenschappen van de echo geven hints over de dimensies van het object. Een groter object zal bijvoorbeeld een echo creëren die anders klinkt dan die van een kleiner object. Dankzij deze informatie kan de persoon de hoogte, breedte en algemene omvang van het object schatten.
 3. Dichtheid van het object: De echo draagt ook informatie over de dichtheid en textuur van het object. Harde, massieve objecten kunnen een andere echo produceren dan zachtere, doorlaatbare objecten. Dit helpt de echolokaliserende persoon om een onderscheid te maken tussen verschillende objectmaterialen en oppervlakken.
 4. Vormen, contouren, texturen en dichtheden van het object: Door de teruggekaatste echo op deze manier te interpreteren, kan een blinde of slechtziende persoon een verbluffend gedetailleerd mentaal beeld van hun omgeving vormen. Ze kunnen de vormen van objecten begrijpen, de contouren volgen, de texturen herkennen en zelfs de dichtheden onderscheiden. Hierdoor kunnen ze zich in de ruimte oriënteren, obstakels vermijden en een dynamische beleving van hun omgeving hebben.

Neurologische achtergrond

Verschillende wetenschappelijke studies hebben het fenomeen van echolokalisatie bij blinden en slechtzienden onderzocht. Functionele beeldvormingstechnieken, zoals functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI), hebben aangetoond dat de auditieve cortex van blinden actiever is tijdens taken die verband houden met ruimtelijke verwerking en navigatie. Neurologische studies hebben aangetoond dat de hersenstructuren van mensen die echolokalisatie beheersen, anders kunnen zijn dan die van mensen die dat niet doen.

Bij mensen die blind geboren zijn of een aanzienlijk verlies van zicht hebben op jonge leeftijd, worden de hersengebieden die normaal gesproken voor visuele verwerking worden gebruikt, gereorganiseerd voor auditieve en tactiele verwerking. Dit betekent dat de auditieve cortex, die zich normaal richt op het verwerken van geluid, ook verantwoordelijk wordt voor het verwerken van ruimtelijke informatie die eerder door de visuele cortex werd afgehandeld. Dit fenomeen staat bekend als “neuroplasticiteit“.

Voordelen

Echolokalisatie heeft aanzienlijke voordelen voor blinden en slechtzienden. Mensen kunnen onafhankelijker zijn bij dagelijkse activiteiten, zoals obstakels vermijden, zich in openbare ruimtes begeven en zelfs aan buitenactiviteiten deelnemen. Het vergroot hun gevoel van controle en vertrouwen in hun omgeving.

 1. Onafhankelijkheid en mobiliteit: Een van de meest opvallende voordelen van echolokalisatie voor blinden en slechtzienden is het vergroten van hun onafhankelijkheid en mobiliteit. Door geluid te gebruiken om hun omgeving waar te nemen, kunnen ze obstakels detecteren, zich verplaatsen en hun omgeving verkennen zonder afhankelijk te zijn van anderen.
 2. Ruimtelijk bewustzijn: Echolokalisatie biedt een unieke manier om een gedetailleerd ruimtelijk bewustzijn te ontwikkelen. Blinde personen kunnen de grootte, vorm en afstand van objecten om hen heen begrijpen, wat hen helpt bij het navigeren door complexe omgevingen.
 3. Zelfvertrouwen en autonomie: Het beheersen van echolokalisatie kan het zelfvertrouwen vergroten en een gevoel van autonomie bevorderen. Door zelfstandig te bewegen en obstakels te vermijden, kunnen blinden en slechtzienden meer zelfvertrouwen ontwikkelen in hun dagelijkse activiteiten.
 4. Buitenactiviteiten en avontuur: Echolokalisatie opent de deur naar buitenactiviteiten en avontuurlijke ervaringen. Mensen met een visuele handicap kunnen genieten van activiteiten zoals wandelen, fietsen en kamperen, waarbij ze vertrouwen op hun auditieve waarneming.

Nadelen

Hoewel echolokalisatie een verbazingwekkende zintuiglijke vaardigheid is waardoor blinden en slechtzienden de wereld kunnen verkennen en begrijpen, zijn er ook beperkingen en nadelen verbonden aan dit proces. Hieronder worden deze beperkingen en uitdagingen uitgebreid besproken, naast de eerder genoemde nadelen.

 1. Beperkingen van geluid: Hoewel echolokalisatie krachtig is, heeft geluid zijn beperkingen. Het kan moeilijk zijn om specifieke details van objecten te onderscheiden, vooral bij complexe structuren, wanneer objecten dicht bij elkaar staan, diepe gaten en laaggeplaatste objecten.
 2. Variabiliteit in resultaten: Niet alle blinden en slechtzienden ontwikkelen dezelfde mate van echolokalisatie-vaardigheid. Resultaten kunnen variëren op basis van individuele aanleg, training en ervaring.
 3. Subjectiviteit en interpretatie: Echolokalisatie blijft onderhevig aan subjectiviteit en interpretatie. Terwijl het mogelijk is om een omschrijving van een object te geven op basis van echo’s, kan het interpreteren van deze informatie nog steeds uitdagend zijn. De exacte vorm, grootte en textuur van objecten kunnen soms moeilijk precies te bepalen zijn.
 4. Sociale uitdagingen: Het is niet altijd sociaal wenselijk om klakkende geluiden te maken terwijl je in het openbaar bent. Hoewel deze geluiden een essentieel onderdeel zijn van echolokalisatie, kunnen ze de aandacht trekken en soms ongemakkelijk zijn in bepaalde sociale situaties.
 5. Invloed van weersomstandigheden: Echolokalisatie kan worden beïnvloed door weersomstandigheden zoals harde wind. Geluidsgolven kunnen verstoord of verminderd worden in kracht als gevolg van sterke luchtbewegingen, wat het vermogen om echo’s nauwkeurig te interpreteren kan beïnvloeden.
 6. Afgeschermd gehoor: Het dragen van een muts die de oren bedekt of bij het ervaren van een verkoudheid kan het vermogen om echo’s duidelijk waar te nemen verminderen. Belemmeringen voor het gehoor kunnen de echolokalisatie in de weg staan, omdat het vermogen om subtiele geluiden en echo’s te horen wordt verminderd.
 7. Storingen door hulpmiddelen: Het gebruik van hulpmiddelen zoals een paraplu kan ook nadelig zijn voor echolokalisatie. Geluiden die zijn uitgezonden en gereflecteerd worden kunnen door de open paraplu weerkaatsen, wat leidt tot verstoringen en een verminderd vermogen om nauwkeurig informatie uit de echo’s te halen.

Aandachtspunten, tips en adviezen

 1. Oefening en training: Echolokalisatie vereist oefening en training. Regelmatige oefening helpt bij het verfijnen van de vaardigheid en het opbouwen van vertrouwen.
 2. Geduld en doorzettingsvermogen: Het leren van echolokalisatie vergt geduld en doorzettingsvermogen. Het kan tijd kosten om de subtiele geluiden en echo’s te herkennen en interpreteren.
 3. Omgevingsfactoren: Houd rekening met omgevingsfactoren, zoals de akoestiek van de ruimte, het materiaal van de objecten en de aanwezigheid van achtergrondgeluiden. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de waarneming.
 4. Vertrouwen op meerdere zintuigen: Echolokalisatie werkt het beste wanneer het wordt gecombineerd met andere zintuiglijke informatie, zoals tastzin en gehoor. Vertrouw niet alleen op echolokalisatie, maar gebruik een combinatie van zintuigen om een compleet beeld van de omgeving te krijgen.

Training en verfijning

Het vermogen tot echolokalisatie kan variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van individuele aanleg, training en ervaring. Veel mensen met een visuele beperking ontwikkelen deze vaardigheid op natuurlijke wijze, terwijl anderen er baat bij hebben om echolokalisatie bewust te leren en te verfijnen. Trainingen omvatten vaak het leren herkennen van subtiele echo-verschillen die informatie verschaffen over de omgeving.

Waar kan je echolokalisatie aanleren en wie kan Het aanleren?

 1. Organisaties en trainers: Er zijn verschillende organisaties en trainers die specifieke programma’s aanbieden om echolokalisatie te leren aan blinden en slechtzienden. In Nederland heeft Koninklijke Visio een speciale projectgroep opgericht en een praktische handleiding opgestld die zich richt op het begrijpen en toepassen van echolokalisatie. Niet alleen cliënten maar ook mobiliteits- en oriëntatie-instructeurs kunnen hierdoor vertrouwd raken met de techniek.
 2. Zelfstudie en zelfontwikkeling: Veel blinden en slechtzienden leren echolokalisatie op natuurlijke wijze door zelfstudie en zelfontwikkeling. Ze experimenteren met geluiden en echo’s en verfijnen hun vaardigheid na verloop van tijd.

Bekende gebruikers van echolokalisatie

Enkele bekende gebruikers van echolokalisatie zijn:

 1. Daniel Kish: Misschien wel een van de bekendste figuren die echolokalisatie heeft beoefend en gepromoot, is Daniel Kish. Hij is blind sinds zijn vroege kindertijd en heeft echolokalisatie geleerd als een manier om zijn omgeving waar te nemen. Kish is medeoprichter van World Access for the Blind, een organisatie die trainingen en ondersteuning biedt aan blinden en slechtzienden om echolokalisatie te ontwikkelen en te gebruiken.
 2. Ben Underwood: was Ben Underwood, die overleden is in 2009, was een blinde jongeman die blind was vanaf de leeftijd van twee jaar als gevolg van een retinoblastoom (netvlieskanker). Hij gebruikte echolokalisatie om actief te spelen, te navigeren en te sporten. Hij maakte gebruik van klikkende geluiden om objecten om hem heen waar te nemen en kon zelfs fietsen, basketballen en skateboarden.
 3. Juan Ruiz: Juan Ruiz is een muzikant en muziekproducent die blind is sinds zijn kindertijd. Hij heeft echolokalisatie ontwikkeld als een manier om zijn omgeving te begrijpen en te navigeren. Naast het feit dat hij een getalenteerde muzikant is, heeft Ruiz laten zien hoe hij echolokalisatie in zijn dagelijks leven toepast.
 4. Brian Bushway: Brian Bushway verloor zijn gezichtsvermogen als gevolg van een erfelijke aandoening toen hij in zijn late tienerjaren was. Hij is een fervent reiziger en buitensportliefhebber en gebruikt echolokalisatie om bergen te beklimmen en door onbekende terreinen te navigeren. Hij heeft ook samengewerkt met organisaties om anderen echolokalisatie aan te leren.

Deze personen zijn slechts enkele voorbeelden van mensen die echolokalisatie hebben omarmd als een manier om onafhankelijkheid en mobiliteit te vergroten ondanks hun visuele beperking. Hun verhalen hebben bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden van echolokalisatie bij blinden en slechtzienden.

Rol van de witte stok

Echolokalisatie, het opmerkelijke vermogen van blinden en slechtzienden om geluid te gebruiken om hun omgeving waar te nemen, kan verschillende vormen aannemen. Naast het gebruik van subtiele geluiden zoals klikken met de tong of tikken met de vingers, bestaat er ook een interessante toepassing van echolokalisatie bij blinden en slechtzienden die de witte stok gebruiken als mobiliteitshulpmiddel.

Gebruik van de witte stok

De witte stok, die wereldwijd wordt erkend als een symbool van visuele beperking, wordt vaak geassocieerd met tastzin en oriëntatie. Echter, sommige blinden en slechtzienden hebben ontdekt dat de witte stok ook kan fungeren als een hulpmiddel voor echolokalisatie. Wanneer de witte stok wordt gebruikt om de grond of andere oppervlakken aan te tikken, genereert het geluidsgolven die echo’s creëren wanneer ze terugkaatsen van objecten in de omgeving.

Echolokalisatie met de witte stok

Wanneer de witte stok wordt getikt, stuurt deze trillingen door de grond en oppervlakken heen. Deze trillingen worden vervolgens gereflecteerd door objecten en obstakels in de omgeving, en deze reflecties worden omgezet in echo’s. Blinden en slechtzienden die echolokalisatie met de witte stok beheersen, kunnen deze echo’s gebruiken om informatie te verkrijgen over de locatie, afstand, grootte en zelfs textuur van objecten om hen heen.

Coördinatie en ervaring

Het succesvol gebruik van de witte stok voor echolokalisatie vereist coördinatie en ervaring. Personen die deze vaardigheid beheersen, kunnen subtiele verschillen in geluid en echo’s waarnemen om een beeld van hun omgeving te vormen. Ze kunnen bijvoorbeeld horen wanneer de echo sneller of langzamer terugkomt, wat kan duiden op de afstand tot een object.

Meer informatie

Bronnen:

 1. Thaler, L., Arnott, S. R., & Goodale, M. A. (2011). Neural correlates of natural human echolocation in early and late blind echolocation experts. PLOS ONE, 6(5), e20162.
 2. Lessard, N., Paré, M., Lepore, F., & Lassonde, M. (1998). Early-blind human subjects localize sound sources better than sighted subjects. Nature, 395(6699), 278-280.
 3. Striem-Amit, E., & Amedi, A. (2014). Visual cortex extrastriate body-selective area activation in congenitally blind people “seeing” by using sounds. Current Biology, 24(6), 687-692.
Deel dit:
Advertenties

 1. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 2. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 4. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 5. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 6. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 7. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 8. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 9. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 10. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 11. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 12. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 13. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 14. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 15. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 16. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 17. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 18. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 19. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 20. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 21. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 22. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 23. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 24. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 25. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 26. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 27. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 28. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 29. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 30. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 31. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 32. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 33. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 34. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 35. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 36. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 37. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 38. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 39. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 40. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 41. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 42. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 43. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 44. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 45. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 46. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 47. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 48. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 49. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 50. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 51. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 52. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 53. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 54. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 55. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 56. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 57. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 58. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 59. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 60. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 06:49