(Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer

Voor veel mensen staan zebrapaden symbool voor veiligheid. Auto’s en fietsen moeten stoppen om voetgangers (met een witte stok en/of blindengeleidehond) te laten oversteken. Te vaak worden echter mensen (met een visuele handicap) (bijna) omver gereden door onoplettende fietsers of automobilisten die het zebrapad negeren. Deze situaties zijn niet alleen schrikwekkend, maar kunnen ook leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood. Het is voor veel mensen die blind of slechtziend zijn dus ook een dagelijkse beproeving om zich in het verkeer te begeven. In deze tekst volgt meer informatie over dit belangrijke thema.

Oorzaken van (bijna-)aanrijdingen met voetgangers met een visuele beperking

Volgende factoren, afzonderlijk of in combinatie, kunnen leiden tot (bijna-)aanrijdingen met blinde en slechtziende voetgangers.

Onoplettende bestuurders

Een van de grootste oorzaken van (bijna-)aanrijdingen met blinde en slechtziende voetgangers is onoplettendheid van bestuurders. Dit kan zich op verschillende manieren uiten:

 • Negeren van zebrapaden: Bestuurders negeren vaak zebrapaden, stoppen niet of stoppen niet op tijd, waardoor voetgangers in gevaar komen.
 • Te hard rijden: Zelfs als bestuurders stoppen bij zebrapaden, houden ze zich niet altijd aan de maximumsnelheid. Dit vergroot het risico op een aanrijding, vooral voor mensen met een visuele beperking die minder snel kunnen reageren. Dit geldt zeker wanneer sprake is van een stil elektrisch aangedreven voertuig die minder geluid produceert.
 • Afgeleid zijn: Gebruik van mobiele telefoons, eten of andere activiteiten tijdens het rijden leidt tot afleiding en verhoogt het risico op ongevallen, met name bij zebrapaden.

Slechte infrastructuur

De infrastructuur speelt ook een belangrijke rol in de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers. Onveilige zebrapaden kunnen leiden tot (bijna-)aanrijdingen:

 • Slechte verlichting: Zebrapaden zijn vaak slecht verlicht, waardoor ze voor blinde en slechtziende voetgangers moeilijk te zien zijn, vooral in het donker of bij slecht weer.
 • Onbetrouwbare geluidssignalen: Zebrapaden met geluidssignalen die onbetrouwbaar zijn of niet goed werken, kunnen blinde en slechtziende voetgangers een vals gevoel van veiligheid geven, waardoor ze in gevaar komen.
 • Onduidelijke markeringen: Zebrapaden met onduidelijke markeringen op de weg of op de stoeprand kunnen voor verwarring zorgen bij blinde en slechtziende voetgangers, waardoor ze het risico lopen om oversteken wanneer dat niet veilig is.
 • Defecte zebrapaden: Zebrapaden met beschadigde wegdek of defecte geleidetegels kunnen voor blinde en slechtziende voetgangers een struikelblok vormen en leiden tot vallen of ongevallen.

Onvoorspelbaar gedrag van bestuurders

Plotseling remmen, versnellen of van richting veranderen door bestuurders kan voor blinde en slechtziende voetgangers onvoorspelbaar zijn en leiden tot gevaarlijke situaties:

 • Plotseling remmen: Bestuurders die plotseling remmen bij zebrapaden kunnen blinde en slechtziende voetgangers verrassen, waardoor ze te laat reageren en in gevaar komen.
 • Versnellen: Bestuurders die versnellen nadat ze gestopt zijn bij een zebrapad, kunnen voetgangers over het hoofd zien die nog aan het oversteken zijn.
 • Van richting veranderen: Bestuurders die onverwachts van richting veranderen, zoals afslaan of invoegen, kunnen blinde en slechtziende voetgangers in gevaar brengen die niet op deze manoeuvres zijn voorbereid.

Weersomstandigheden

Slechte weersomstandigheden kunnen de zichtbaarheid op de weg verminderen en het voor zowel bestuurders als voetgangers moeilijker maken om elkaar te zien:

 • Regen: In regenachtig weer is het zicht op de weg beperkt, waardoor bestuurders voetgangers over het hoofd kunnen zien, en dan vooral blinde en slechtziende voetgangers die geen reflecterende kleding dragen.
 • Mist: Mist kan de zichtbaarheid tot enkele meters verminderen, waardoor het voor bestuurders en voetgangers onmogelijk is om elkaar te zien, wat het risico op ongevallen aanzienlijk verhoogt.
 • Sneeuw: Sneeuw kan de weg glad maken en het voor bestuurders moeilijker maken om te stoppen, waardoor het risico op slippen en ongevallen toeneemt.
Besneeuwd straatbeeld

Besneeuwd straatbeeld

Onvoldoende kennis van verkeersregels

Onwetendheid over de verkeersregels kan leiden tot gevaarlijke situaties, zowel voor bestuurders als voetgangers:

 • Onwetendheid over voorrangsregels bij zebrapaden: Bestuurders die niet weten dat ze voetgangers bij zebrapaden voorrang moeten geven, kunnen blinde en slechtziende voetgangers in gevaar brengen die aan het oversteken zijn.
 • Onwetendheid over andere verkeersregels: Onwetendheid over andere verkeersregels, zoals de maximumsnelheid of de regels voor inhalen, kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag van bestuurders en het risico op ongevallen verhogen.

Gevolgen voor personen die blind of slechtziend zijn

Gevolgen van (bijna-)aanrijdingen voor personen die blind of slechtziend zijn

De gevolgen van (bijna-)aanrijdingen met voetgangers met een visuele beperking kunnen enorm zijn, zowel op fysiek als psychisch vlak, met verstrekkende gevolgen voor hun dagelijks leven.

Psychische impact:

 • Angst: Bijna-aanrijdingen kunnen leiden tot intense angst en paniek, waardoor het voor blinde en slechtziende mensen erg eng kan worden om over te steken, zelfs op zebrapaden.
 • Stress: De constante angst en onzekerheid die gepaard gaan met het oversteken van de weg kan leiden tot chronische stress, met alle negatieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid.
 • Paniek: In het geval van een zeer ernstige bijna-aanrijding of een aanrijding, kan er sprake zijn van posttraumatische stressstoornis (PTSS) met symptomen zoals flashbacks, nachtmerries en vermijdingsgedrag.
 • Verminderd vertrouwen in het verkeer: Door herhaalde negatieve ervaringen in het verkeer, kunnen blinde en slechtziende mensen hun vertrouwen in andere bestuurders en de veiligheid van het verkeer verliezen.

Fysieke verwondingen

 • Schaafwonden en kneuzingen: Zelfs bij een lichte aanrijding kunnen blinde en slechtziende voetgangers schaafwonden, kneuzingen en andere pijnlijke verwondingen oplopen.
 • Botbreuken: Ernstigere aanrijdingen kunnen leiden tot botbreuken, met langdurige revalidatie en mogelijk blijvende beperkingen.
 • Traumatisch hersenletsel: In het meest tragische geval kan een aanrijding leiden tot traumatisch hersenletsel met ernstige en blijvende gevolgen voor de gezondheid en het functioneren van het slachtoffer.
 • Overlijden: Helaas komen er jaarlijks blinde en slechtziende voetgangers om bij verkeersongevallen.

Verlies van onafhankelijkheid

Door de angst en onzekerheid die na een (bijna-)aanrijding ontstaan, kunnen blinde en slechtziende mensen minder geneigd zijn om zich op eigen houtje te verplaatsen. Dit kan leiden tot een toenemende afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, naar werk of school gaan, of sociale contacten onderhouden.

Sociale isolatie

De angst om te oversteken kan leiden tot minder sociale activiteiten en contacten. Blinde en slechtziende mensen kunnen sociale gelegenheden vermijden die plaatsvinden op locaties die ze moeilijk of gevaarlijk vinden om te bereiken. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie.

Economische gevolgen

De fysieke en psychische gevolgen van (bijna-)aanrijdingen kunnen leiden tot aanzienlijke economische kosten:

 • Medische kosten: Kosten voor ziekenhuisopnames, operaties, revalidatie, medicatie en hulpmiddelen kunnen hoog oplopen.
 • Verlies van inkomsten: Door arbeidsongeschiktheid als gevolg van verwondingen of psychische klachten, kunnen blinde en slechtziende mensen hun inkomen verliezen, wat een grote financiële belasting kan betekenen.
Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten

Tips voor andere verkeersdeelnemers om de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers te bevorderen:

Respecteer zebrapaden:

 • Stop altijd bij zebrapaden: Dit is wettelijk verplicht en geeft voetgangers de voorrang.
 • Wacht tot de voetganger volledig is overgestoken: Zorg ervoor dat ze veilig aan de andere kant zijn voordat je verder rijdt.
 • Verlaag je snelheid: Wees extra voorzichtig bij zebrapaden, vooral in gebieden met veel voetgangers.

Wees alert en vermijd afleidingen:

 • Leg je mobiele telefoon weg: Focus op de weg en op wat er in de omgeving gebeurt.
 • Wees alert op geluiden: Luister goed naar geluidssignalen en stemmen van voetgangers.
 • Maak (indien mogelijk) oogcontact: Maak oogcontact met voetgangers, vooral bij zebrapaden.

Let op extra kwetsbare groepen:

 • Blinde en slechtziende voetgangers: Wees extra alert op deze groep en let op hun witte stok en/of geleidehond.
 • Kinderen: Kinderen zijn kleiner en minder goed zichtbaar in het verkeer. Wees extra voorzichtig in de buurt van scholen en speelplaatsen.
 • Oudere voetgangers: Ouderen kunnen minder snel reageren en hebben meer tijd nodig om over te steken.
Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Extra tips:

 • Draag reflecterende kleding: Maak jezelf beter zichtbaar voor andere weggebruikers, vooral in het donker.
 • Gebruik je richtingaanwijzers: Laat andere weggebruikers weten wat je van plan bent.
 • Wees geduldig: Wees geduldig met voetgangers, vooral met mensen die extra tijd nodig hebben om over te steken.
 • Meld onveilige situaties: Informeer autoriteiten over gevaarlijke plekken in het verkeer, zodat deze kunnen worden aangepakt.

Oplossingen voor een veiligere toekomst

Om de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers te verbeteren, zijn verschillende maatregelen nodig:

 • Handhaving van verkeersregels: Strengere handhaving van de regels rond zebrapaden, met boetes voor overtreders, is cruciaal om het respect voor voetgangers te vergroten.
 • Voorlichting en sensibilisatie: Campagnes om bestuurders bewust te maken van de gevaren voor blinde en slechtziende voetgangers en de noodzaak om te stoppen bij zebrapaden.
 • Verbeterde infrastructuur: Betere verlichting, duidelijke markeringen en betrouwbare rateltikkers bij zebrapaden kunnen de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers aanzienlijk verbeteren.

Tips voor blinden en slechtzienden:

 • Wees extra alert: Maak gebruik van je taststok, luister goed naar geluiden, vraag om hulp als dat nodig is.
 • Draag reflecterende kleding: Maak jezelf zichtbaar voor bestuurders, vooral in het donker.
 • Gebruik hulpmiddelen: Mobiliteitshulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een blindengeleidehond, mobiliteits- en navigatieapps, witte stok, elektronische hulpmiddelen die je helpen bij het oversteken.
 • Wees assertief: Laat met behulp van je witte stok duidelijk weten dat je wilt oversteken of gebruik eventueel je stem.
 • Meld onveilige situaties: Zo help je mee om de infrastructuur te verbeteren.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 11:19