Omgaan met jaloerse medestudenten omwille van aanpassingen voor blinde of slechtziende leerlingen

Het onderwijs is een omgeving waarin diversiteit wordt omarmd. Het is de verantwoordelijkheid van docenten, medestudenten en de schoolgemeenschap als geheel om gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen inclusief studenten en leerlingen met een visuele handicap. Voor blinde of slechtziende leerlingen kunnen er specifieke aanpassingen nodig zijn zodat ze toegang krijgen tot het curriculum en zich volledig kunnen ontplooien. Deze aanpassingen kunnen variëren van alternatieve leesmethoden tot toegankelijke digitale materialen. Het is echter niet ongebruikelijk dat sommige medestudenten jaloers reageren wanneer zij merken dat hun blinde of slechtziende medeleerlingen bepaalde aanpassingen ontvangen. In deze tekst wordt hierop dieper ingegaan.

Uitdagingen van blinde of slechtziende leerlingen / studenten

Sommige blinden en slechtzienden kunnen dagelijks geconfronteerd worden met een reeks unieke uitdagingen in een educatieve omgeving. Enkele voorbeelden van deze uitdagingen zijn:

 1. Lees- en schrijfaanpassingen: Blinde leerlingen moeten vaak alternatieve methoden voor lezen en schrijven gebruiken, zoals braille of tekst-naar-spraaksoftware.
 2. Toegankelijke materialen: Het maken van toegankelijk lesmateriaal voor blinde of slechtziende leerlingen kan extra inspanningen vergen.
 3. Navigatie: Lopen in een schoolomgeving kan lastig zijn vanwege obstakels en veranderende indeling.
 4. Participatie in praktische lessen: In vakken zoals Statistiek, Wiskunde, Wetenschap enzovoort kunnen visuele elementen een uitdaging vormen voor leerlingen met een visuele beperking.
 5. Sociale interactie: Sociale interactie kan soms beïnvloed worden doordat blinde leerlingen visuele signalen missen.

Voorbeelden van aanpassingen voor visueel beperkte elerlingen / studenten

Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties waarin aanpassingen nodig kunnen zijn voor blinde of slechtziende leerlingen en studenten:

Softwareprojecten

In plaats van het gebruik van ontoegankelijke softwareprogramma’s voor het maken van een werkstuk, wordt gekeken naar de leerdoelen van het softwareproject. Blinde en slechtziende studenten krijgen bijvoorbeeld een alternatieve opdracht voor het maken van een werkstuk waarin dezelfde leerdoelen zijn verwerkt. Zo kunnen ze dezelfde onderwijsdoelstellingen behalen als hun medestudenten, zij het via een aangepaste benadering. Deze aanpassingen zorgen voor gelijke kansen en helpen de studenten om hun volledige potentieel te bereiken. Het onderwijs richt zich hiermee op het resultaat en niet uitsluitend op de methode om dat resultaat te bereiken, waardoor diversiteit en inclusie worden bevorderd in de leeromgeving.

Gymles

Tijdens gymlessen kunnen blinde of slechtziende leerlingen alternatieve oefeningen krijgen die voor hen toegankelijker en veiliger zijn. In plaats van bijvoorbeeld evenwichtsoefeningen op een balk, kunnen ze deelnemen aan activiteiten zoals zelfstandig touwspringen, waarbij ze de beweging en het ritme kunnen voelen en ook gewerkt wordt aan het evenwicht.

Schrijfactiviteiten

In plaats van verplicht te worden om met de hand te schrijven, kunnen blinde of slechtziende studenten gebruikmaken van een laptop of andere hulpmiddelen om notities te maken en opdrachten in te leveren. Dit vergemakkelijkt het schrijfproces en zorgt ervoor dat hun werk leesbaar is.

Grafieken en diagrammen

Voor vakken zoals Wiskunde of Wetenschap kunnen docenten alternatieve methoden aanbieden om grafieken en diagrammen te begrijpen, zoals mondelinge uitleg, tactiele grafieken of gesproken beschrijvingen van visuele gegevens.

Laboratoriumwerk

In wetenschappelijke vakken kunnen docenten specifieke aanpassingen aanbrengen voor blinde of slechtziende leerlingen, zoals het gebruik van tastbare modellen waarbij extra uitleg wordt gegeven, in plaats van visuele observaties.

Mondelinge beoordelingen

Bij beoordelingen en toetsen kunnen docenten mondelinge beoordelingen overwegen als een alternatieve manier om de kennis en vaardigheden van blinde of slechtziende leerlingen te evalueren.

Extra tijd

Leerlingen en studenten krijgen mogelijk meer tijd voor het maken van toetsen en opdrachten doordat voor hen het lezen, het opmaken en het corrigeren van teksten  mogelijk meer tijd in beslag neemt. Daarnaast vraagt het werken met grootdruk, braille en/of spraak veel meer concentratie.

Omgaan met jaloerse reacties als docent

Als docent is het van cruciaal belang om een ondersteunende en inclusieve omgeving te creëren voor alle leerlingen, dus ook voor studenten die toevallig weinig of niets zien. Hier zijn enkele stappen die docenten kunnen nemen om jaloerse reacties te minimaliseren:

 1. Educatie en bewustwording: Begin (het schooljaar) met het uitleggen van de diverse behoeften van de leerlingen en de redenen achter de aanpassingen voor blinde of slechtziende leerlingen. Dit kan helpen bij het vergroten van het begrip en de acceptatie.
 2. Individuele ondersteuning: Bied individuele ondersteuning aan medestudenten die worstelen met jaloerse gevoelens. Luister naar hun zorgen en help hen de waarde van gelijkheid en inclusie te begrijpen.
 3. Groepsactiviteiten: Organiseer groepsactiviteiten waarbij leerlingen samenwerken en elkaar ondersteunen, zodat zij de kans krijgen om de unieke sterke punten van hun medeleerlingen te waarderen.
 4. Peer Mentoring: Moedig leerlingen aan om peer mentoring te verkennen, waarbij oudere leerlingen met ervaring in het omgaan met een visuele beperking jongere leerlingen kunnen begeleiden.

Omgaan met jaloerse reacties als leerling

Voor leerlingen met een visuele beperking kan het soms moeilijk zijn om om te gaan met jaloerse reacties van medestudenten. Hier zijn enkele strategieën die zij kunnen gebruiken:

 1. Open communicatie: Praat openlijk met medestudenten en vrienden over je visuele beperking en de aanpassingen die je ontvangt. Dit kan helpen bij het verminderen van misverstanden en jaloerse gevoelens.
 2. Peer education: Leer medestudenten over je visuele beperking en de manieren waarop zij kunnen helpen. Dit bevordert begrip en samenwerking.
 3. Zelfvertrouwen en positieve houding: Bouw zelfvertrouwen op en houd een positieve houding. Focus op je eigen sterke punten en prestaties, en laat je niet beïnvloeden door negatieve reacties.
 4. Zoek ondersteuning: Zoek steun bij docenten, schoolpersoneel en ouders als je geconfronteerd wordt met jaloerse reacties. Zij kunnen helpen bij het oplossen van problemen en bemiddelen als dat nodig is.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Omgaan met jaloerse medestudenten omwille van aanpassingen voor blinde of slechtziende leerlingen18-10-2023 01:10:34
 2. Inclusieve gymlessen voor blinde en slechtziende kinderen, leerlingen en studenten06-09-2023 06:09:15
 3. Studeren aan de hogeschool of universiteit met een visuele beperking01-09-2023 07:09:58
 4. Schoolvakken voor leerlingen / studenten met een visuele handicap20-08-2023 03:08:15

Laatst bijgewerkt op 13 december 2023 – 13:27