Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen

Veel blinde en slechtziende volwassenen ervaren een unieke uitdaging in hun relatie met hun ouders. Hoewel ouderlijke zorg een belangrijk onderdeel van het leven kan zijn, kan het soms een punt bereiken waarop ouders ongevraagd ingrijpen en zich actief bemoeien met het leven van hun volwassen kinderen. Dit gedrag kan voortkomen uit liefde, bezorgdheid en het verlangen om te helpen, maar het kan ook leiden tot conflicten en een gevoel van beperking van de onafhankelijkheid van de volwassen kinderen met een visuele handicap. Hieronder worden enkele redenen verkend waarom ouders dit gedrag vertonen en hoe blinde en slechtziende volwassenen maar ook ouders hiermee kunnen omgaan.

Voorbeelden overstijgende rol van ouderlijke zorg voor blinden en slechtzienden

 • Een ouder van een volwassen kind met een visuele beperking kan besluiten om dagelijks langs te komen om te helpen met huishoudelijke taken, zoals koken en schoonmaken, uit angst dat hun kind moeite heeft om deze taken alleen uit te voeren.
 • Ouders kunnen hun blinde of slechtziende kinderen aansporen om bepaalde looproutes te vermijden of bepaalde activiteiten niet te ondernemen, uit angst voor mogelijke gevaren.
 • Sommige ouders kunnen zich overmatig bemoeien met de financiën van hun kinderen, zelfs als deze volwassen zijn, om ervoor te zorgen dat ze financieel stabiel blijven.
 • Ouders kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het oplossen van problemen en conflicten in het leven van hun kinderen, wat kan leiden tot een gebrek aan onafhankelijkheid voor hun volwassen kinderen.
Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten – Sommige ouders blijven zich bemoeien met de financiën van hun kind met visuele beperking

Waarom ouders blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen

Zorg en liefde

Ouders willen niets meer dan het beste voor hun kinderen en uiten hun liefde en zorg vaak door middel van daden van ondersteuning. Deze liefdevolle bezorgdheid wordt vaak geïntensiveerd wanneer hun kinderen een visuele beperking hebben. Dit komt voort uit een diepgewortelde wens om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig en gelukkig zijn. Ouders met blinde of slechtziende kinderen kunnen zich soms extra bezorgd voelen over de veiligheid en het welzijn van hun kinderen, en dit uit zich vaak in hun voortdurende zorg.

Onzekerheid

Sommige ouders voelen zich onzeker over de capaciteiten van hun blinde of slechtziende kinderen, vooral als ze zelf weinig ervaring hebben met het omgaan met een visuele beperking. Ze willen het beste voor hun kinderen, maar soms kunnen twijfels en zorgen over de onafhankelijkheid en vaardigheden van hun kinderen leiden tot overmatige betrokkenheid. Ouders kunnen proberen risico’s te vermijden en willen koste wat het kost fouten voorkomen.

Traditie en gewoonte

In sommige culturen en families is het een diepgewortelde traditie dat ouders blijven zorgen voor hun kinderen, zelfs als ze volwassen zijn. Deze cultuur van voortdurende ouderlijke betrokkenheid kan ertoe leiden dat ouders actief blijven in het leven van hun kinderen, ongeacht hun leeftijd. Deze betrokkenheid kan in sommige gevallen ook voortkomen uit de overtuiging dat ouders de plicht hebben om voor hun kinderen te zorgen, ongeacht de omstandigheden.

Schuldgevoel

Ouders kunnen soms last hebben van gevoelens van schuld als ze denken dat ze hun kinderen in het verleden niet voldoende hebben beschermd. Dit kan voortkomen uit een verlangen om hun kinderen te behoeden voor mogelijke problemen en fouten die ze eerder in hun leven hebben ervaren. Deze gevoelens van schuld kunnen leiden tot overmatige zorgzaamheid en de wens om hun kinderen in de toekomst te beschermen tegen soortgelijke moeilijkheden.

Lichamelijke impact

Stress en angst

Overmatige zorgen van ouders kunnen leiden tot aanhoudende stress en angst bij volwassen kinderen met een visuele handicap. De constante druk en bemoeienis kunnen fysieke stresssymptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn, slapeloosheid en spierspanning.

Gezondheidsproblemen

Aanhoudende stress kan leiden tot gezondheidsproblemen, waaronder een hoge bloeddruk, hartkwalen en een verzwakt immuunsysteem. Dit kan de algemene gezondheid van het volwassen kind aantasten.

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Fysieke afhankelijkheid

Overmatige zorgen van ouders kunnen leiden tot fysieke afhankelijkheid. Het volwassen kind kan gewend raken aan de constante hulp van de ouders, wat resulteert in verminderde fysieke zelfstandigheid.

Psychische en emotionele impact

Verlies van zelfvertrouwen

Voortdurende ouderlijke zorg kan het zelfvertrouwen van het volwassen kind ondermijnen. Ze kunnen gaan twijfelen aan hun eigen capaciteiten en voelen zich mogelijk niet goed om zelfstandig beslissingen te nemen.

Beperkte zelfexpressie

Het kan voor volwassenen met visuele handicaps moeilijk zijn om hun eigen weg te vinden als ouders voortdurend beslissingen voor hen nemen. Dit kan leiden tot beperkingen in zelfexpressie en persoonlijke groei.

Aantasting van relaties

Overmatige zorgen van ouders kunnen de relaties van het volwassen kind met anderen aantasten. Ze kunnen moeite hebben om onafhankelijke relaties te ontwikkelen, omdat ze gewend zijn aan de constante aanwezigheid en zorg van hun ouders.

Depressie en angststoornissen

Het langdurig ervaren van extreme ouderlijke zorgen kan een depressie en angststoornissen veroorzaken bij volwassen kinderen. Ze kunnen gevoelens van hulpeloosheid en frustratie ervaren.

Gebrek aan eigenwaarde

Volwassenen met een visuele beperking kunnen een gebrek aan eigenwaarde ontwikkelen als ze het gevoel hebben dat ze voortdurend worden gezien als hulpbehoevend. Dit kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en frustratie.

Als blinde of slechtziende persoon omgaan met ouders die willen blijven zorgen

Open communicatie

Het is van vitaal belang om een open en eerlijke dialoog met je ouders te hebben over hun zorgen en jouw behoeften. Benadruk dat je hun liefde en zorg waardeert, maar leg tegelijkertijd uit dat het behouden van je onafhankelijkheid even belangrijk voor je is. Een gesprek kan beginnen met zoiets als: “Ik waardeer al jullie steun en bezorgdheid, maar ik wil graag meer zelfstandigheid in mijn leven.” Door dit soort gesprekken aan te gaan, kun je misverstanden voorkomen en je ouders laten weten hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen.

Duidelijke grenzen stellen

Om te voorkomen dat ouders ongevraagde hulp bieden, is het essentieel om duidelijke grenzen te stellen. Bijvoorbeeld, als je liever zelfstandig boodschappen wilt doen, kun je uitleggen dat je dat waardeert en dat je graag je eigen boodschappen wilt blijven doen. Dit kan helpen voorkomen dat ouders proberen dingen voor jou te regelen die je liever zelf doet.

Betrek ouders bij beslissingen

Als ouders graag betrokken willen blijven bij jouw leven, kun je hen uitnodigen om deel te nemen aan beslissingen die je aangaan. Als je bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over je carrière, kun je jouw ouders vragen om advies. Dit kan ouders het gevoel geven dat ze nog steeds waardevol zijn in jouw leven, terwijl je toch onafhankelijk blijft.

Toon dankbaarheid

Het is belangrijk om je waardering te uiten voor de zorg en steun van je ouders. Laat hen weten dat je dankbaar bent voor hun liefde en betrokkenheid. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik waardeer echt al jullie steun en liefde, en het heeft me geholpen om te zijn waar ik nu ben.”

Zoek buitensteun

Als er diepgaande conflicten zijn tussen jou en je ouders over dit onderwerp, kan het nuttig zijn om een bemiddelaar, psycholoog of familietherapeut in te schakelen. Een neutrale derde partij kan helpen om de communicatie te verbeteren en conflicten op te lossen.

Zelfvertrouwen opbouwen

Zelfvertrouwen opbouwen en vaardigheden ontwikkelen om onafhankelijk te zijn, kan een krachtige manier zijn om aan je ouders te laten zien dat je zelfstandig beslissingen kan nemen en voor jezelf kan zorgen. Dit kan onder andere betekenen dat je nieuwe vaardigheden leert, zoals koken, schoonmaken of budgetteren, die je zelfvertrouwen vergroten en je ouders geruststellen dat je voor jezelf kan zorgen.

Tips voor ouders die willen blijven zorgen voor hun volwassen visueel gehandicapt kind

hier zijn enkele tips voor ouders van volwassen kinderen met een visuele handicap die zich mogelijk te veel zorgen maken:

Open communicatie

Communiceer regelmatig en openlijk met je volwassen kind over hun behoeften, wensen en grenzen. Luister actief naar wat ze te zeggen hebben en respecteer hun mening en autonomie.

Respecteer de onafhankelijkheid van je kind

Erken en respecteer dat je kind volwassen is en het recht heeft om hun eigen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit omvat het respecteren van hun privacy en ruimte.

Bied ondersteuning wanneer nodig

Bied ondersteuning en hulp aan wanneer je kind erom vraagt of wanneer je merkt dat ze het nodig hebben. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen ondersteuning bieden en hun zelfstandigheid bevorderen.

Ken de sterke punten van je kind

Herken en erken de sterke punten en vaardigheden van je kind. Moedig hen aan om deze vaardigheden verder te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen.

Zoek samen oplossingen

Als er zich uitdagingen voordoen, probeer dan samen met je kind oplossingen te vinden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het omgaan met dagelijkse taken, toegankelijkheid of vervoer.

Betrek specialisten

Als je merkt dat je als ouder moeite hebt met het vinden van de juiste balans tussen zorg en onafhankelijkheid, overweeg dan om advies in te winnen bij specialisten op het gebied van een visuele beperking, zoals revalidatieprofessionals (BE en NL) of maatschappelijk werkers.

Zorg voor je eigen welzijn

Ouders van kinderen met een visuele handicap kunnen zelf ook stress ervaren. Zorg goed voor je eigen fysieke en emotionele welzijn en zoek steun bij je partner, vrienden, familie of ondersteuningsgroepen.

Geef ruimte voor fouten

Onthoud dat iedereen fouten maakt en leert van ervaringen. Laat je kind toe om te groeien en te leren, zelfs als dat gepaard gaat met uitdagingen.

Stimuleer sociale activiteiten

Moedig je kind aan om deel te nemen aan sociale activiteiten en relaties op te bouwen buiten het gezin. Dit kan hun zelfvertrouwen vergroten en hun onafhankelijkheid bevorderen.

Blijf positief en geduldig

Het proces van het loslaten van zorgen als ouder kan tijd kosten. Blijf positief en geduldig terwijl zowel jij als je kind zich aanpassen aan nieuwe rollen en verantwoordelijkheden.

Deel dit:
Advertenties

 1. Hoe vind je nieuwe producten in de winkel als je blind of slechtziend bent?30-05-2024 06:05:06
 2. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 3. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 4. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 5. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 6. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 7. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 8. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 9. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 10. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 11. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 12. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 13. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 14. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 15. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 16. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 17. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 18. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 19. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 20. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 21. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 22. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 23. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 24. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 25. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 26. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 27. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 28. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 29. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 30. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 31. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 32. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 33. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 34. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 35. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 36. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 37. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 38. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 39. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 40. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 41. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 42. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 43. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 44. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 45. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 46. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 47. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 48. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 49. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 50. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 51. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 52. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 53. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 54. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 55. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 56. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 57. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 58. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 59. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 60. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 61. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 62. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 63. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 64. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 65. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 66. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 67. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 68. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 69. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 70. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 71. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 72. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 73. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 74. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 75. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 76. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 77. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 78. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 79. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 80. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 81. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 82. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 83. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 84. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 85. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 86. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 87. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 88. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 89. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 90. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 91. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 92. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 93. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 94. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 95. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 96. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 97. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 98. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 99. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 100. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 101. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 102. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 103. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 104. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 105. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 106. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 107. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 108. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 109. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 110. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 111. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 112. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 113. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 114. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 115. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 116. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 117. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 118. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 119. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 120. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 121. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 122. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 123. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 124. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 125. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 126. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 127. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 128. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 129. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 130. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 131. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 132. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 133. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 134. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 135. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 136. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 137. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 138. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 139. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 140. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 141. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 142. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 143. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 144. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 145. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 146. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 147. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 148. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 149. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 150. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 151. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 152. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 153. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 154. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 155. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 156. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 157. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 158. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 159. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 160. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 161. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 162. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 163. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 164. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 165. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 166. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 167. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 168. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 169. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 170. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 171. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 172. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 173. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 174. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 175. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 176. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 177. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 178. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 179. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 180. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 181. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 182. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 183. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 184. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 185. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 186. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 187. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 188. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 189. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 190. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 191. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 192. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 193. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 194. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 195. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 196. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 197. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 198. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 199. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 200. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024 – 17:11