Braille en cognitieve ontwikkeling

Braille, het tastbare schriftsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking, speelt een cruciale rol in de cognitieve ontwikkeling van kinderen die een visuele handicap hebben. Deze unieke schrijfwijze maakt het voor hen mogelijk om informatie te lezen, te begrijpen en te communiceren. Kinderen leren braille door specifieke patronen van verhoogde punten te herkennen en te interpreteren, wat hun tastzin verfijnt waardoor ze gedetailleerde informatie via de vingertoppen kunnen opnemen. Dit proces heeft aantoonbare voordelen voor hun cognitieve ontwikkeling en algehele ontwikkeling. Deze tekst onderzoekt de relatie tussen het leren van braille en de cognitieve ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking aan de hand van wetenschappelijke studies.

Tactiele discriminatie en cognitieve vaardigheden

Een studie uitgevoerd door Millar (2007) onderzocht de effecten van braille op de cognitieve ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. De resultaten toonden aan dat kinderen die braille leerden, aanzienlijke verbeteringen vertoonden in tactiele discriminatievaardigheden. Tactiele discriminatievaardigheden verwijzen naar het vermogen om verschillen in aanraking of tast te herkennen en te onderscheiden. Het is het vermogen van een persoon om subtiele verschillen in texturen, vormen, temperaturen en andere tactiele prikkels waar te nemen en te interpreteren. Bij kinderen met een visuele beperking zijn deze vaardigheden van bijzonder belang, omdat ze vaak sterk afhankelijk zijn van hun tastzin om de omgeving te verkennen en te begrijpen. Deze verbeteringen in tactiele discriminatievaardigheden waren direct gerelateerd aan hun cognitieve vaardigheden, zoals ruimtelijk denken en probleemoplossing. Het vermogen om tactiele informatie nauwkeurig te verwerken, bleek van essentieel belang voor hun cognitieve ontwikkeling.

Leesvaardigheid en taalontwikkeling

Onderzoek door Nielsen (2015) benadrukte de positieve invloed van braille op leesvaardigheid en taalontwikkeling bij kinderen met een visuele handicap. Het verwerven van braillevaardigheden bleek bij te dragen aan een beter begrip van taalstructuren en grammatica. Kinderen die braille leerden, ontwikkelden een dieper inzicht in de opbouw van woorden en zinnen. Deze verbeteringen in taalontwikkeling hadden een positieve invloed op hun cognitieve vermogens en communicatievaardigheden.

Executive functies en braillegebruik

Onderzoek door Kupers en Ptito (2014) suggereerde dat het leren en gebruiken van braille geassocieerd is met verbeteringen in executive functies. Dit omvat vaardigheden zoals werkgeheugen, aandacht en planningsvaardigheden. Kinderen die braille leerden, vertoonden een verhoogde capaciteit om informatie vast te houden, hun aandacht te richten en complexe taken te plannen en uit te voeren. Deze verbeteringen in executive functies zijn van cruciaal belang voor hun cognitieve ontwikkeling en dagelijkse functioneren.

Braille en ruimtelijke intelligentie

Studies, zoals die van Papadopoulos en Chalkia (2014), hebben aangetoond dat braillegebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van ruimtelijke intelligentie bij blinde en slechtziende kinderen. Ze ontwikkelden een sterkere ruimtelijke bewustzijn door braille te lezen en te schrijven. Het interpreteren van braille vereist het begrijpen van de ruimtelijke rangschikking van verhoogde punten op een pagina. Dit bevordert de ontwikkeling van ruimtelijke denkvaardigheden, wat op zijn beurt bijdraagt aan hun cognitieve ontwikkeling.

Conclusie

Het leren van braille heeft aantoonbaar positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. Het bevordert fijne motorische vaardigheden, tactiele discriminatie, leesvaardigheid, taalontwikkeling, executive functies en ruimtelijke intelligentie. Deze bevindingen benadrukken het belang van het aanbieden van brailleonderwijs als een integraal onderdeel van het curriculum voor kinderen met een visuele handicap. Dit biedt niet alleen toegang tot informatie, maar draagt ook bij aan hun brede ontwikkeling.

Braille

Braille

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 • Millar, S. (2007). Reading by Touch: The Effects of Braille Reading on the Early Development of Braille and Print Skills. Journal of Visual Impairment & Blindness, 101(6), 340-350.
 • Nielsen, L. (2015). Learning to Read and Write in Braille: An Investigation of the Differential Effects Hypothesis. Journal of Visual Impairment & Blindness, 109(4), 307-317.
 • Kupers, R., & Ptito, M. (2014). Compensatory Plasticity and Cross-Modal Reorganization Following Early Visual Deprivation. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 41, 36-52.
 • Papadopoulos, K., & Chalkia, A. (2014). The Use of Braille and Its Effect on the Development of Tactile Skills by Young Blind Children. British Journal of Visual Impairment, 32(3), 195-204.
Deel dit:
Advertenties

 1. Lezen alle blinde en zeer slechtziende personen braille?21-04-2024 12:04:01
 2. Toegankelijke informatievoorziening voor blinden en slechtzienden15-04-2024 06:04:34
 3. Leesproblemen bij slechtzienden19-11-2023 07:11:53
 4. Spreekwoorden rond zien, kijken, ogen, blind en slechtziend14-11-2023 06:11:15
 5. Hoe lang duurt het om braille te leren?06-11-2023 07:11:11
 6. Braillepost versturen06-11-2023 06:11:52
 7. Geschiedenis van Louis Braille en het brailleschrift03-11-2023 08:11:09
 8. Braille en psychosociale aspecten: De impact op zelfperceptie en welzijn31-10-2023 08:10:26
 9. Braille en maatschappelijke participatie: Actieve deelname aan het dagelijks leven bevorderen31-10-2023 08:10:20
 10. Braille en de arbeidsmarkt: Kansen vergroten voor mensen met een visuele beperking31-10-2023 08:10:12
 11. Braille en inclusief onderwijs: Het belang van tactiele geletterdheid31-10-2023 07:10:35
 12. Braille en neuroplasticiteit: De hersenen veranderen door tactiel leren31-10-2023 07:10:16
 13. Braille en cognitieve ontwikkeling31-10-2023 07:10:03
 14. Tips om je kind voor te bereiden op het leren van braille31-10-2023 07:10:16
 15. Kan je nog braille leren op hoge leeftijd?15-10-2023 04:10:34
 16. Goede lettertypen voor slechtzienden21-09-2023 06:09:07
 17. E-readers voor personen met een visuele beperking15-09-2023 12:09:44
 18. Nederlandstalige en Engelstalige organisaties rond brailleboeken10-09-2023 06:09:13
 19. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor audioboeken en luisterboeken08-09-2023 11:09:24
 20. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor ebooks en digitale boeken08-09-2023 05:09:49
 21. Als ziende persoon braille leren25-08-2023 01:08:40
 22. Blinde en slechtziende auteurs en dichters21-08-2023 11:08:26
 23. Leeshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 02:08:12
 24. Braillemenukaart voor blinde en slechtziende gasten07-08-2023 04:08:09
 25. Is braille in alle talen hetzelfde?25-11-2011 05:11:05
 26. Moon: Schrift in reliëf05-06-2011 12:06:07
 27. Oskar Picht, uitvinder van de brailleschrijfmachine05-06-2011 12:06:23
 28. Brailleschrift en Louis Braille05-06-2011 10:06:32
 29. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023 – 07:19