Feiten & cijfers over blind of slechtziend zijn

Wanneer ben je slechtziend of blind?

Slechtziend is iemand van wie het gezichtsvermogen sterk verminderd is en bij wie een bril niet meer helpt om goed te kunnen zien. Mensen die minder dan 5% zien of een gezichtsveld hebben dat kleiner is dan 10 graden, noemen we ‘maatschappelijk blind’. Zij zien nog wel licht en de omtrekken van mensen en voorwerpen. Volledig blind is iemand die niets ziet – ook geen licht. Slechtziendheid of blindheid komt meestal door een oogaandoening of ziekte die delen van het netvlies of de oogzenuw beschadigt. Er kan ook sprake zijn van een storing in de verwerking van de beelden in de hersenen.

Hoeveel mensen hebben een visuele beperking?

Op dit moment zijn er ongeveer 345.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Het aantal blinden en slechtzienden groeit. In 2020 zullen er naar schatting zo’n 380.000* mensen een visuele beperking zijn. Een toename van 20% ten opzichte van 2009. De belangrijkste oorzaken voor de toename zijn de vergrijzing en diabetes. Zo’n 85% van alle mensen met een visuele beperking in ons land is 50 jaar of ouder. Visuele beperkingen komen 2x zo vaak voor bij vrouwen als mannen.

Impact van visuele beperking op meedoen in de maatschappij is groot. Het hebben van een visuele beperking raakt veel levensterreinen en heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, variërend van hele praktische, technische problemen tot psychosociale problemen.

Mobiliteit en toegankelijkheid

Je verplaatsen is nodig en vanzelfsprekend om zelfredzaam je leven vorm te kunnen geven. Voor blinden en slechtzienden is van A naar B gaan vaak tijdrovend en energievretend. Vaak zijn zij afhankelijk van anderen, denk aan autorijden., Ook wordt er bij de inrichting van openbare ruimtes en bij faciliteiten zoals bijvoorbeeld gebouwen, sportscholen, musea en bioscopen vaak geen rekening gehouden met blinden en slechtzienden. Deze factoren, mobiliteit en toegankelijkheid, werpen ongewenste drempels op, die een volwaardige participatie in de weg kunnen staan.

Onderwijs en opleiding

Er zitten zo’n 2500 tot 3000 blinde en slechtziende kinderen en jongeren op school. Driekwart van deze scholieren volgt onderwijs op een ‘gewone’ school. Bartiméus Sonneheerdt staat voor gewoon onderwijs waar het kan, en speciaal onderwijs waar noodzakelijk.

Op gewone scholen krijgen blinde en slechtziende leerlingen wel te maken met specifieke uitdagingen. Ze kunnen niet altijd vanzelfsprekend meedoen, denk aan een gymles of samen spelen op het schoolplein. Leerlingen kunnen sociale situaties door hun visuele beperking soms moeilijk inschatten, of anders interpreteren. Ook zijn ze eerder moe en hebben meestal meer tijd nodig ten opzichte van ziende leerlingen. Daarnaast is lesstof vaak niet toegankelijk waardoor blinde en slechtziende kinderen delen van de stof missen. Een probleem daarbij is bijvoorbeeld dat plaatjes een steeds grotere plek innemen bij lesmethoden. Voeltekeningen kunnen hierbij een oplossing zijn. Maar ook het werken met een digibord en het opzoeken van informatie via het internet vereist extra aanpassingen en specifieke oplossingen.

Te vaak volgen blinde of slechtziende jongeren een opleiding onder hun niveau of een andere opleiding dan ze zouden willen. Het is daarom essentieel om er voor te zorgen dat er voor blinde en slechtziende leerlingen goede begeleiding, specifieke hulpmiddelen en aangepaste lesmethoden zo breed mogelijk beschikbaar zijn.

Aan het werk, Naar schatting heeft slechts 35% van de blinden en slechtzienden in Nederland werk, ten opzichte van 67% van de algemene beroepsbevolking in Nederland. Naast praktische problemen als reizen is beeldvorming bij werkgevers een groot obstakel. Werkgevers zijn vaak onwetend over mogelijke aanpassingen, en over de taken en functies die visueel beperkten wel goed kunnen uitvoeren. Met specifieke aanpassingen (zoals een brailleleesregel, beeldschermvergroter, speciale software etc.) en goede begeleiding kunnen blinden en slechtzienden prima aan de slag. Stimuleren van zelfbewustzijn en voorbereiding op de arbeidsmarkt zijn daarnaast belangrijk en daarom ondersteunt Bartiméus Sonneheerdt initiatieven op dit terrein.

Digitale samenleving, De samenleving digitaliseert in hoog tempo. ICT biedt veel mogelijkheden, maar toepassingen worden vaak niet op een toegankelijke manier ontworpen voor mensen met een visuele beperking. Denk aan betaalautomaten en websites, OV chipkaart, apps en social media. Blinden en slechtzienden lopen achter bij die ontwikkelingen. En dit terwijl toegankelijke ICT toepassingen juist de mogelijkheden op het gebied van werk, studie en vrije tijd enorm kunnen vergroten. Bartiméus Sonneheerdt ondersteunt projecten waarbij de kennis wordt gebundeld en waarbij ICT-specialisten aan het werk worden gezet om nieuwe digitale ontwikkelingen bruikbaar en nuttig te maken voor blinden en slechtzienden. Omdat de digitale ontwikkelingen in een razend tempo gaan en het essentieel is voor blinden en slechtzienden om hiervan optimaal te kunnen profiteren, heeft dit onderwerp onze volle aandacht.

Grote verschillen binnen groep blinden en slechtzienden vragen specifieke oplossingen, Met innovatieve hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding is vaak veel mogelijk. Wel zijn oplossingen vaak grotendeels maatwerk, omdat de verschillen binnen de doelgroep blinden en slechtzienden groot zijn.

Jongeren, In meerdere onderzoeken (nationaal en internationaal) is aangetoond dat slechtziende en blinde jongeren meer problemen met sociale vaardigheden hebben of lager scoren op sociale competenties dan jongeren zonder visuele beperking. Dat leidt in de tijd van jonge adolescentie tot minder daten, minder vriendschapsactiviteiten, minder afgeronde opleidingen en minder vaak een baan. Deze jongeren willen graag los van hulpverlening zijn terwijl de uitdagingen in hun levensfase juiste ondersteuning goed zouden kunnen benutten. De zoektocht naar passende ondersteuning die gericht is op optimaal meedoen in de maatschappij ondersteunen wij actief door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, zoals het zogenoemde maatjesproject.

Ouderen, Het grootste deel van de blinden en slechtzienden in ons land is boven de 55, en door de vergrijzing neemt hun aantal nog toe. De problemen met het zicht doen zich veelal voor samen met andere ouderdomskwalen. Veel ouderen weten niet dat er iets te doen is aan hun verslechterende zicht en trekken niet aan de bel. Gevolg hiervan is dat ze langzamerhand in een isolement raken doordat ze niet meer kunnen meedoen in bijvoorbeeld een hobbyclub of kunnen blijven lezen of puzzelen. Slechtziende ouderen maken een significant grotere kans op depressie dan ouderen waarbij het zicht goed blijft. Dit is 40% ten opzichte van 10% bij ziende ouderen (Nispen et al., 2009). De komende jaren zal Bartiméus Sonneheerdt zich dan ook inzetten voor het bewustmaken van de samenleving rondom dit thema en het ondersteunen van initiatieven die dit sociale isolement voorkomen dan wel doorbreken.

Waar staat Bartiméus Sonneheerdt voor?

Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden, al sinds 1915. Wij geven mensen met een visuele beperking de kans om zelfstandig in het leven te staan, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat te bereiken zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten en proberen we iedereen bewust te laten worden van de uitdagingen waar blinden en slechtzienden in het dagelijkse leven mee te maken krijgen.

Dankzij giften van particulieren maken wij bijvoorbeeld mogelijk:
* een app met audionavigatie om zónder hulp van anderen erop uit te gaan (http://www.heareapp.com)
* een computerprogramma om op een interactieve, leuke manier braille te leren
* een onderzoek naar de beste manier om blinde en slechtziende jongeren te coachen
* een intelligente geleidestok om veilig en zelfstandig op pad te kunnen Icane.org
* een online service om digitale documenten om te zetten naar grote letter of gesproken tekst https://www.robotekst.nl).

Opbrengsten van de landelijke collecteweek van 9 t/m 14 december van Bartiméus Sonneheerdt worden besteed aan:

De ‘Leerlijn voeltekeningen’

Voeltekeningen zijn driedimensionale afbeeldingen, waarmee blinde en slechtziende kinderen de plaatjes uit een lesboek voelend met hun vingers kunnen ‘bekijken’. Blinde basisschoolleerlingen kunnen informatie zo beter begrijpen en dezelfde lesstof volgen als hun ziende leeftijdsgenootjes. Het gaat in feite om meer dan alleen onderwijs; leerlingen leren met behulp van voeltekeningen de wereld te verkennen en zich begrippen eigen te maken. Om docenten beter in staat te stellen voeltekeningen te gebruiken in de klas wordt een speciale leerlijn ontwikkeld met lesmaterialen voor elk leerjaar, toetsen en een uitgebreide docenten­handleiding. De resultaten van dit project vergroten het gebruik van voeltekeningen in het basisonderwijs aanzienlijk, waardoor blinde en slechtziende kinderen beter mee kunnen komen op school.

SteunBartimeus.nl

Bron: Keunen, J.E.E. ; Verezen, C.A. ; Imhof, S. ; Rens, G.H.M.B. van ; Asselbergs, M.B. ; Limburg, J.J., Toename in de vraag naar oogzorg in Nederland 2010-2020. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2011;155:A3461.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Beeldbrengers Tiel – Het Vuurwerkverbod aflevering 2 de oogarts30-12-2021 02:12:24
 2. Oogdruppels in plaats van een leesbril30-12-2021 06:12:50
 3. ‘Kijkdoos’ voor telefoon moet bijziendheid tegengaan28-12-2021 04:12:27
 4. Metro-stelling: ‘Vuurwerk afsteken is een achterlijke traditie’28-12-2021 04:12:19
 5. Chinese en Britse universiteit ontwikkelen techniek voor bionisch oog28-12-2021 04:12:59
 6. Minder druk op thuiszorg door oogdruppelinstructie mantelzorgers en patiënten23-12-2021 04:12:35
 7. Coronavaccinatie en oogaandoeningen22-12-2021 08:12:34
 8. Wat zijn de meest voorkomende oogkwalen?21-12-2021 11:12:06
 9. Oogdruppels kunnen voor velen de leesbril vervangen:20-12-2021 06:12:33
 10. Zo zie je maar – Hoe te voorkomen dat je ogen slechter worden19-12-2021 07:12:57
 11. “Ook je ogen kunnen verbranden door de zon”19-12-2021 07:12:01
 12. Ja, schermtijd is schadelijk voor kinderen, en zo help je ze te minderen19-12-2021 06:12:58
 13. Transplantaties met een hoornvlies van zetmeel en gelatine?17-12-2021 06:12:56
 14. Jane’s beertjes maken kinderen blij16-12-2021 04:12:06
 15. Verband tussen smartphone en tablets en risico van myopie bij kinderen16-12-2021 06:12:39
 16. Is langdurig naar een scherm kijken schadelijk voor je ogen?16-12-2021 06:12:18
 17. Hemianopsie, weer heel leven met half zicht14-12-2021 08:12:30
 18. Welke visuele problemen ondervinden kinderen die scheel kijken? Wat zien kinderen met een lui oog?10-12-2021 06:12:14
 19. BringINsight: Hersenimplantaat voor blinde personen10-12-2021 06:12:53
 20. Gentherapie tegen de blindheid van Leber: een getuigenis van een patiënt09-12-2021 07:12:27
 21. Nieuwe publicatie: 3D geprinte oogprothese08-12-2021 07:12:04
 22. Blinde Hein hoopt weer te kunnen zien met hersenchip07-12-2021 06:12:19
 23. Marij wil nooit meer een operatie aan haar ogen: ‘Ik kon niet werken, autorijden, niets’03-12-2021 03:12:52
 24. Hein (58) werd blind door een val van 15 meter: ‘ik zie mijn kinderen niet langer opgroeien’03-12-2021 07:12:03
 25. Het nieuwe Oogcentrum in Heerhugowaard03-12-2021 07:12:37
 26. Advies: geen tablet of telefoon voor kinderen onder de 2 jaar30-11-2021 08:11:40
 27. Covid doet vreemde dingen met ogen en oren30-11-2021 08:11:03
 28. Oogarts luidt de noodklok: Nederlandse jeugd steeds vaker bijziend29-11-2021 06:11:46
 29. Help Hein weer te zien27-11-2021 06:11:07
 30. Man krijgt eerste 3D-geprint oogimplantaat ter wereld26-11-2021 06:11:32
 31. Man uit Londen krijgt eerste 3D-geprinte oogprothese, productieproces gaat dubbel zo snel25-11-2021 07:11:46
 32. Zussen met zeldzame oogziekte lopen vierdaagse in het donker25-11-2021 06:11:20
 33. Actie ‘Walk4light’ van Fiene, Iefke en Lenne bij start avond4daagse al een groot succes24-11-2021 06:11:19
 34. Hoe komt het dat je soms sterretjes ziet?23-11-2021 06:11:36
 35. Lotte strijdt voor medicijn dat voorkomt dat ze blind wordt22-11-2021 07:11:25
 36. Uren naar je beeldscherm turen: hoe voorkom je computerogen?22-11-2021 12:11:32
 37. iSTAR Medical krijgt Europees groen licht voor oogimplantaat19-11-2021 06:11:25
 38. Deze man kan kleuren horen via een antenne18-11-2021 06:11:48
 39. Daarom draagt Bono altijd een zonnebril18-11-2021 06:11:09
 40. iSTAR Medical krijgt goedkeuring voor de Europese markt voor het glaucoomimplantaat MINIject18-11-2021 06:11:36
 41. Hoornvliesprothese in het Universitair Ziekenhuis van Montpellier: de patiënt kon een week na de operatie weer zien17-11-2021 03:11:23
 42. Belgisch medtechbedrijf gaat de markt op met hightech ‘drainagebuis’ voor het oog17-11-2021 03:11:06
 43. Podcast – Een injectie in je oog?!17-11-2021 06:11:24
 44. De eerste Europeaan die een kunsthoornvlies plaatste bij een blinde patiënt16-11-2021 06:11:25
 45. Zusjes met oogziekte komen in actie16-11-2021 06:11:05
 46. Drie zusjes zien steeds minder door zeldzame erfelijke oogziekte15-11-2021 07:11:04
 47. Van dans tot DNA: terugblik op het Oogcongres 202112-11-2021 07:11:35
 48. Elektrofysiologische onderzoeken meten netvlies of oogzenuw12-11-2021 07:11:07
 49. Blinde 70-jarige kan het licht weer zien dankzij een kunstmatig en super-technologisch netvlies08-11-2021 07:11:09
 50. Onderzoek naar biologicals en genetica moet leiden tot nieuwe behandelopties06-11-2021 12:11:37
 51. Netvliesloslating: Wanneer Moet U Zich Zorgen Maken Over Myodesopieën, De ‘Vliegende Vliegen’05-11-2021 06:11:29
 52. BE: De prioritering in de ziekenhuizen in tijden van pandemie voor personen met een handicap (2021)04-11-2021 02:11:43
 53. Nancy: ‘Ik heb al tien jaar drukkende pijn aan mijn ogen’03-11-2021 06:11:13
 54. Dit zijn de meest voorkomende oogaandoeningen na je veertigste01-11-2021 06:11:11
 55. NL: Drie zusjes met zeldzame oogziekte zien langzaam steeds minder: ‘Dan breekt je hart’31-10-2021 06:10:40
 56. Steeds minder kinderen hebben ‘gezonde’ ogen, blijkt uit onderzoek28-10-2021 02:10:06
 57. Cees verliest langzaam zijn zicht, maar door een tekort is het medicijn niet te krijgen: ‘Ik sta met mijn rug tegen de muur’28-10-2021 02:10:10
 58. NL: Ook na corona blijven we videobellen met de oogarts28-10-2021 04:10:41
 59. Donaties voor onderzoek moet voorkomen dat Alexander (14) zijn zicht verliest24-10-2021 01:10:02
 60. Blinde vrouw kan weer zien dankzij Nederlands-Spaans hersenimplantaat24-10-2021 05:10:10
 61. Over Lisannes ROP, laserbehandeling in Veldhoven en haar slechtziendheid22-10-2021 04:10:12
 62. Op je stuitje vallen, kun je daar blind van worden?22-10-2021 03:10:55
 63. Spaanse wetenschappers testen hersenimplantaat bij blinde vrouw: “Ik kon opnieuw vormen en letters zien”22-10-2021 03:10:48
 64. Familie Hogervorst loopt avond4daagse ‘Walk4light’ om geld in te zamelen voor onderzoek progressieve oogziekte Retinitis Pigmentosa22-10-2021 03:10:17
 65. Bartiméus – Campagne: hersenchip biedt blinde mensen zicht22-10-2021 03:10:39
 66. Weg met de oogsticker: VR-app verhelpt lui oog21-10-2021 02:10:40
 67. Blinde vrouw in staat om eenvoudige vormen te zien met behulp van een hersenimplantaat21-10-2021 06:10:22
 68. Alcoholconsumptie geassocieerd met oogproblemen: een meta-analyse17-10-2021 06:10:40
 69. Astigmatisme: Optische vervorming en mogelijke gevolgen voor leesvaardigheid en oogsamenwerking16-10-2021 05:10:51
 70. Mensen met zeldzame oogziekte krijgen toegang tot therapie in UZ Gent16-10-2021 05:10:19
 71. Minister van VWS bevestigt: Het Oogziekenhuis Rotterdam is expertisecentrum voor diverse zeldzame oogaandoeningen15-10-2021 04:10:51
 72. Hersenchip laat blinde een beetje zien. Pieter Roelfsema heeft 6 miljoen nodig voor cruciale fase baanbrekend onderzoek15-10-2021 04:10:21
 73. UZ Gent start met nieuwe therapie tegen blindheid15-10-2021 04:10:32
 74. Hersenchip kan ervoor zorgen dat Hein weer kan zien, hij werd blind door een klimongeluk15-10-2021 04:10:56
 75. Zichtproblemen bij kinderen toegenomen door coronacrisis15-10-2021 06:10:45
 76. Aandacht voor oogkwalen hard nodig: ‘Steeds meer ouderen én kinderen kampen met zichtproblemen’15-10-2021 06:10:26
 77. PXL-student volgt revolutionaire therapie tegen blindheid14-10-2021 07:10:54
 78. UZ Gent start met nieuwe gentherapie tegen blindheid14-10-2021 07:10:29
 79. UZ Gent voert eerste terugbetaalde operatie voor zeldzame oogziekte uit: “Zonder operatie was ik voor mijn 35e blind”14-10-2021 07:10:11
 80. Eerste terugbetaalde gentherapie voor ernstige zeldzame oogziekte14-10-2021 07:10:46
 81. Week van het Zien: 5 feiten en fabels over ogen14-10-2021 07:10:27
 82. Passende zorg bij maculadegeneratie is winst14-10-2021 07:10:05
 83. 14 oktober is Internationale Dag van het Zicht om aandacht te vragen voor oogzorg14-10-2021 10:10:16
 84. Stop met roken, eet gezond en beweeg elke dag14-10-2021 10:10:35
 85. Essilor lanceert Stellest brillenglanzen tegen myopie14-10-2021 10:10:59
 86. UZ Gent start met nieuwe therapie tegen blindheid (door 150 miljard virussen in het netvlies te injecteren)14-10-2021 06:10:04
 87. Student (21) werd langzaam blind, revolutionaire ingreep voorkomt doemscenario14-10-2021 06:10:36
 88. Gentherapie voor erfelijke netvliesblindheid14-10-2021 05:10:04
 89. Zo slecht is een beeldscherm voor jouw kind: ‘Op 13-jarige leeftijd is een kwart al bijziend!’13-10-2021 05:10:50
 90. Oogartsen en opticiens zien toename bijziendheid door lange schermtijden11-10-2021 05:10:38
 91. Hoop voor miljoenen blinden dankzij enzymes en anonieme schenker11-10-2021 05:10:11
 92. Stijgende trend in myopie reden tot bezorgdheid (oogartsen)11-10-2021 05:10:38
 93. Oogproblemen bij kinderen na lockdown: “Te lang op de iPad gespeeld”11-10-2021 05:10:04
 94. Video: Corona heeft onze ogen geen goed gedaan: meer jongeren bijziend10-10-2021 04:10:38
 95. Kun je blind worden van gamen? 👀09-10-2021 12:10:04
 96. Steeds meer kinderen bijziend, blijkt uit rondvraag bij oogartsen: “Minder schermen, meer buiten ravotten”09-10-2021 12:10:53
 97. Tegen 2025 bijna 1 op de 3 kinderen bijziend volgens studie bij Belgische oogartsen09-10-2021 05:10:40
 98. Voorkom myopie (bijziendheid)07-10-2021 05:10:46
 99. Lijken lantaarnpalen ineens krom? ‘Ga zo snel mogelijk naar de oogarts’07-10-2021 05:10:42
 100. Passende zorg bij maculadegeneratie is winst voor de patiënt24-09-2021 07:09:46
 101. Complexe oogkasproblemen geholpen met nieuwe techniek: 3D geprinte conformers22-09-2021 02:09:13
 102. Speciale Libelle-bijlage over ogen uitgereikt aan Diggy Dex17-09-2021 06:09:37
 103. Oogproblemen leiden vaak tot dementie15-09-2021 11:09:36
 104. Nederlands Herseninstituut: implantaat voor blinden14-09-2021 05:09:52
 105. Kun je blindheid genezen met aardappelen?10-09-2021 02:09:36
 106. Regelmatige oogcontrole is net zo belangrijk als tandartsbezoek10-09-2021 02:09:07
 107. Regelmatige oogcontrole is net zo belangrijk als tandartsbezoek10-09-2021 02:09:21
 108. Progressieve myopie bij kinderen: wat is het en wat kun je doen?09-09-2021 06:09:12
 109. Veel lezen blijft belangrijkste oorzaak bijziendheid07-09-2021 01:09:45
 110. Van maculadegeneratie word je niet blind Bert van der Pol01-09-2021 05:09:19
 111. Onderzoekers kweken minibrein met ‘oogjes’30-08-2021 05:08:16
 112. Augmented reality-lenzen voor slechtzienden zijn niet langer science fiction28-08-2021 05:08:14
 113. Het Klokhuis – Scheelzien25-08-2021 12:08:57
 114. Oogziekte-simulator25-08-2021 05:08:13
 115. Wereldwijd tekort aan oogmedicijn Visudyne, pas begin 2022 weer beschikbaar17-08-2021 04:08:28
 116. Myopie, een groeiend oogprobleem van wereldformaat09-08-2021 04:08:33
 117. Slechts 9 flacons voor 200 patiënten: wereldwijd tekort aan belangrijk medicijn dreigt mensen met zeldzame oogziekte blind te maken09-08-2021 05:08:24
 118. Link tussen meer bijziende kinderen en lockdowns in Hong Kong: hoe zit dat in Nederland?08-08-2021 05:08:46
 119. Na de coronapandemie, de bijziendheidsepidemie?06-08-2021 05:08:18
 120. Blijvende oogschade door tekort Visudyne06-08-2021 05:08:06
 121. Oogproblemen bij je baby of peuter: zo ontdek je het en dit kun je eraan doen05-08-2021 05:08:01
 122. Glaucoom: wat is het en kun je het voorkomen? Wij vroegen het aan de oogarts!05-08-2021 05:08:18
 123. Voor wie geldt dit tekort aan oogmiddel Visudyne04-08-2021 05:08:05
 124. Webinar Hoge Myopie (hoge bijziendheid)03-08-2021 06:08:29
 125. Oogmedicijn voorlopig op: ‘Vreselijk dat mensen hierdoor hun zicht verliezen’01-08-2021 05:08:12
 126. Wereldwijd tekort aan oogmedicijn Visudyne, pas begin 2022 weer beschikbaar01-08-2021 05:08:51
 127. Filmpje over oogaandoening achromatopsie31-07-2021 05:07:07
 128. Tekort aan cruciaal oogmedicijn: ‘Mijn zicht gaat achteruit, niemand kan iets doen’31-07-2021 05:07:43
 129. Deel oogpatiënten kan niet geholpen worden door tekort cruciaal oogmiddel31-07-2021 05:07:16
 130. Cruciaal oogmiddel niet meer beschikbaar: ‘Dit kan zorgen voor blijvende oogschade’30-07-2021 05:07:53
 131. Belangrijk medicijn voor oogziekten dit jaar niet meer verkrijgbaar30-07-2021 05:07:12
 132. Wereldwijd tekort aan cruciaal oogmedicijn Visudyne30-07-2021 05:07:52
 133. Cruciaal oogmiddel niet meer beschikbaar: ‘Dit kan blijvende oogschade veroorzaken’30-07-2021 05:07:37
 134. Ernstig tekort aan Visudyne30-07-2021 05:07:19
 135. Wereldwijd grote zorgen om ernstig tekort aan medicijn Visudyne30-07-2021 05:07:57
 136. Wereldwijd tekort aan belangrijk oogmedicijn30-07-2021 05:07:39
 137. Campagne moet veelvuldig beeldschermgebruik tegengaan: ‘Het wordt tijd dat dit onder de aandacht komt’30-07-2021 05:07:06
 138. Wat is Refsumziekte?18-07-2021 05:07:44
 139. Vervolg InZicht geeft nieuwe impuls wetenschappelijk onderzoek15-07-2021 11:07:39
 140. Vroegdiagnostiek Bartiméus voor jonge kinderen die slechtziend of blind zijn13-07-2021 04:07:52
 141. Waarom preventie van oogproblemen een must is bij diabetes13-07-2021 05:07:33
 142. #ffwegkijken: ‘Als we niets doen, is bijziendheid in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid’11-07-2021 05:07:58
 143. Lancering nieuwe patiëntengroep voor mensen met sterke bijziendheid10-07-2021 05:07:36
 144. Campagne tegen slecht zien door intensief schermgebruik10-07-2021 05:07:18
 145. Gentse start-up haalt 8 miljoen op voor slimme contactlens09-07-2021 06:07:18
 146. Podcast: Als je ogen ouder worden09-07-2021 06:07:44
 147. Zien waar je van houdt!08-07-2021 05:07:36
 148. Aantal patiënten met maculadegeneratie: groeit: ’Ik wil dood zijn voordat ik blind word’06-07-2021 01:07:18
 149. Wat is Myopie06-07-2021 06:07:29
 150. Uniek in Europa: Bartiméus Vroegdiagnostiek02-07-2021 05:07:13
 151. Lancering nieuwe patiëntengroep voor mensen met sterke bijziendheid01-07-2021 07:07:36
 152. Hoe een Zeeuwse oogarts met een minuscuul buisje blindheid voorkomt30-06-2021 05:06:48
 153. Ziezo-online: Oogvereniging – Toegankelijke gezondheidszorg26-06-2021 11:06:49
 154. Ziezo-online: Oogvereniging – Albinisme26-06-2021 11:06:03
 155. Bijziendheid bij jonge kinderen neemt toe: “Niet alleen de schuld van de lockdown”24-06-2021 01:06:40
 156. Marokkaanse artsen ontdekken nieuwe erfelijke ziekte24-06-2021 01:06:19
 157. ‘Ik gun de allerkleinsten de beste oogzorg.’24-06-2021 06:06:14
 158. Oogartsen Marjolijn en Thijs: ‘Als we niet op tijd ingrijpen, is er kans op permanente schade’23-06-2021 05:06:13
 159. Vroegdiagnostiek: nieuwe, unieke dienstverlening voor zeldzame en complexe oogaandoeningen bij baby’s en peuters22-06-2021 12:06:53
 160. Patiëntengroep Uveïtis digitaal in coronatijd22-06-2021 05:06:29
 161. Heleen (71) heeft ernstige oogziekte: ‘Mijn zicht gaat hoe dan ook achteruit’22-06-2021 05:06:02
 162. Blinde man kan na 40 jaar zien dankzij injectie van lichtgevoelige eiwitten20-06-2021 06:06:22
 163. Een brilletje door de lockdown19-06-2021 04:06:41
 164. Bartiméus opent expertisecentrum voor blinde baby’s en kinderen16-06-2021 09:06:39
 165. Medische brochure albinisme14-06-2021 02:06:10
 166. Opening Baby- en Peutercentrum Bartiméus11-06-2021 06:06:33
 167. De beste oogzorg voor de allerkleinsten11-06-2021 06:06:11
 168. Is een hoge inname van cafeïne geassocieerd met een verhoogd risico op blindheid?09-06-2021 05:06:33
 169. Bijzondere operatie in Oostburg: een buisje zo dun als een haar voorkomt dat Ria blind raakt08-06-2021 11:06:33
 170. Van de oorzaken tot de juiste behandeling: dit wil je weten over scheelzien05-06-2021 02:06:58
 171. Hoe schadelijk zijn schermpjes nou echt voor de ogen van je kind?03-06-2021 06:06:56
 172. Niet goed meer kunnen zien na hersenletsel01-06-2021 05:06:08
 173. Dankzij hersenimplantaat kunnen blinden in de toekomst weer zien30-05-2021 07:05:34
 174. Michiel zou blind worden, maar ziet na nieuwe operatie meer dan ooit: ‘Zoveel vrijheid’30-05-2021 07:05:58
 175. Nieuwe blog: gentherapie28-05-2021 06:05:59
 176. Meisje wordt blind door verkoudheid27-05-2021 12:05:30
 177. De blinde man heeft na 40 jaar blindheid gedeeltelijk zijn gezichtsvermogen teruggekregen dankzij optogenetica27-05-2021 06:05:35
 178. Kan nieuw onderzoek met algen het zicht van blinden verbeteren?26-05-2021 12:05:29
 179. Oogbehandeling geeft blinde deels zijn zicht terug26-05-2021 06:05:14
 180. Klinische proef: optogenetica brengt licht terug in het oog24-05-2021 05:05:35
 181. Wetenschappers willen blinden weer laten zien24-05-2021 03:05:16
 182. Oogzorgcentrum Gelderland en Droge Ogen Kliniek Nederland breiden zorg uit24-05-2021 05:05:18
 183. Eerder onderzoek kan lui oog bij kinderen mogelijk voorkomen23-05-2021 06:05:45
 184. Dr. Devroey over slecht zien: “Veel mensen denken dat ze nachtblind zijn, maar het is logisch dat je ’s nachts minder goed ziet”22-05-2021 06:05:59
 185. Meer zicht op oogziekte glaucoom21-05-2021 02:05:01
 186. Kun je staar voorkomen?20-05-2021 03:05:01
 187. Aan déze symptomen herken je glaucoom (en dit kun je dan het best doen)15-05-2021 06:05:23
 188. Het netvlies (vmbo)08-05-2021 07:05:17
 189. Oogprethese: Inzetten, uithalen en enkele richtlijnen04-05-2021 04:05:17
 190. Michiel kan na nieuwe oogoperatie weer zien: ‘Arts moest enthousiasme verbergen’30-04-2021 03:04:44
 191. Het oog: Waarom zien we niet alles op zijn kop?26-04-2021 06:04:59
 192. Demi vertelt over albinisme22-04-2021 05:04:57
 193. Fuchs hoornvliesdystrofie – Het heft (tijdelijk) uit handen geven; een proces van vallen en opstaan22-04-2021 05:04:26
 194. Zijn wortels echt goed voor je ogen? Een oogdokter vertelt16-04-2021 06:04:56
 195. ARGUS II-netvliesimplantaat met warmtegevoelige camera15-04-2021 11:04:04
 196. Oogklachten nemen toe door thuiswerken15-04-2021 05:04:30
 197. Zijn wortels echt goed voor je ogen? Een oogarts geeft antwoord10-04-2021 06:04:37
 198. Een dag met glaucoom08-04-2021 06:04:58
 199. Erasmus MC onderzoekt of bril bij 1-jarige lui oog kan voorkomen08-04-2021 01:04:46
 200. Harmien werd halfblind door een parasiet in water: ‘Ga maar niet googelen, zei de oogarts’05-04-2021 06:04:39

Laatst bijgewerkt op 25 november 2020 – 16:45