Definitie: Wat is blind en wat is slechtziend?

Wanneer is iemand slechtziend?

De World Health Organisation (WHO) spreekt van slechtziendheid wanneer de visus (=gezichtsscherpte) < 0,3 en ≥ 0,05 en/of de diameter van het gezichtsveld <30 en ≥ 10 graden en een ‘gewone’ bril of contactlenzen deze gezichtsafwijking niet meer kunnen corrigeren.

Daarnaast kunnen ook andere afwijkingen zoals bijvoorbeeld slecht contrast zien, moeilijk kunnen aanpassen aan licht en donker of een visus tussen de 0,5 en de 0,3 in onze visueel ingestelde maatschappij leiden tot visuele beperkingen. De richtlijn van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de beroepsvereniging van de oogartsen in Nederland, stelt daarom dat ook vaak in deze gevallen sprake kan zijn van slechtziendheid.
http://www.lowvisionspecialist.nl/

Definities van blindheid, slechtziendheid en doofblindheid

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gaat ervan uit dat er in Nederland bijna 1 miljoen mensen zijn die een matige of ernstige visuele beperking hebben. Matig houdt in: iemand kan de kleine lettertjes in de krant moeilijk lezen en gezichten aan de andere kant van de kamer met moeite herkennen. Ernstig houdt in: kleine lettertjes lezen lukt niet meer, gezichten herkennen ook niet. Problemen met zien komen volgens het SCP veel vaker voor bij ouderen dan bij jongeren en vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Een visuele beperking is voor het SCP niet hetzelfde als blindheid of slechtziendheid.

Wanneer ben je ‘officieel’ blind, slechtziend of doofblind?

Het SCP hanteert voor blindheid en slechtziendheid de volgende criteria*:

Criteria blindheid

Een visus van minder dan 0.05 in het beste oog of een gezichtsveld van 10 graden of minder. Het SCP gaat ervan uit dat er in Nederland 76.000 blinde mensen zijn.

Criteria slechtziendheid

Visus minder dan 0.3 of een gezichtsveld van 30 graden of minder. Het SCP gaat er vanuit dat er in Nederland circa 222.000 slechtziende mensen zijn.

Bron: factsheet Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen:
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=32816&type=org

Definitie doofblindheid

Het SCP geeft geen definitie van doofblindheid. Toch wordt door de overheid en gespecialiseerde organisaties erkend dat mensen met beperkingen in zien én horen behoren tot de doelgroep ‘doofblinden’. Omdat de twee zintuiglijke beperkingen elkaar versterken, vraagt de advisering en begeleiding van doofblinde mensen om een specifieke benadering.

Wanneer ben je officieel doofblind?

De website doofblind.nl, die verzorgd wordt door gespecialiseerde zorginstellingen, geeft drie definities van doofblindheid:
* “Doofblind is een gehoorverlies van 35 decibel of meer, een gezichtsverlies in scherpzien van 0.30 of minder en/of een gezichtsveld van 30 graden of minder.”
* “Doofblind betekent dat je (steeds meer) aangewezen bent op hulp van anderen en op hulpmiddelen.”
* “Doofblind is een combinatie van niet (goed) kunnen horen en niet (goed) kunnen zien. Daardoor ervaar je moeilijkheden met communicatie, de toegang tot informatie en mobiliteit.”

Wat betreft hoe vaak doofblindheid voorkomt, lopen de schattingen sterk uiteen: van 4.000 tot 35.000 personen. Bij alle schattingen is er overeenstemming over de leeftijdsopbouw – de meeste doofblinde mensen zijn ouder dan 55 jaar.

(Bron: Oogvereniging.nl )

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. Maatschappelijk blind (juridisch blind): Classificatie08-06-2017 03:06:55
  2. Wat ziet iemand met een oogaandoening?09-11-2016 01:11:33
  3. Blind/Slechtziend: Algemene informatie over visuele handicap23-08-2015 10:08:42
  4. Definitie: Wat is blind en wat is slechtziend?20-11-2014 06:11:09
  5. Visus-woordenboek: Medische termen rond oog & zien04-06-2011 08:06:47

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015 – 18:04