Iriscopie: wat uw ogen vertellen over uw gezondheid

Iriscopie: wat uw ogen vertellen over uw gezondheid

Onze ogen zijn niet alleen de spiegels van onze ziel, maar ook van ons lichaam. Sommige artsen en natuurgeneeskundigen stellen dat het hele lichaam in de iris van het oog wordt gereflecteerd. Door ze te bestuderen kunnen zij onze sterke en zwakke punten registreren, die diepere oorzaken van klachten achterhalen en preventief werken aan onze gezondheid.

Irisscopie bestaat al eeuwen, al is het niet onder die benaming.

De Azteken keken elkaar diep in de ogen om zo iemands gezondheidstoestand te onderzoeken en zelfs Hypocrates zou een primitieve vorm van Iriscopie aan zijn leerlingen gedoceerd hebben.

In 1670 verscheen een eerste publicatie over Iriscopie, daarna was het lange tijd stil. Pas in de 19e eeuw werd één en ander in wetten en vormen neergeschreven door de Hongaarse arts Ignatis Von Peskely. Als jongen nam hij veranderingen waar in het oog van een uil die herstelde van een gebroken poot. Dat intrigeerde hem en zette hem aan tot verder onderzoek. Hij publiceerde zijn theorieën in 1880 en spoedig daarna voegde de Zweedse arts Nils Liddenkwisk zijn ervaringen daaraan toe.

De theorieën vonden veel weerklank in Duitsland en de eerste topografische kaarten van de iris werden samengesteld.

De Franse arts en professor Jossin, die als de pionier van de hedendaagse Iridologie wordt beschouwd, tekende nieuwe iridologische kaarten die tot op vandaag veelvuldig worden gebruikt.

Iriscopie is het bekijken van de iris om zo tot een hulpdiagnose te komen. Iridologie is de wetenschap die dit fenomeen bestudeert. Iridologen gaan ervan uit dat je ogen je hele lichaam reflecteren. Je kunt hen wel vergelijken met voetreflexologen, die het lichaam bekijken op basis van de voeten.

Vlekken, stipjes, verkleuringen, witte of zwarte lijntjes, het kan allemaal op problemen of verstoringen in je lichaam wijzen. Zelfs erfelijke ziekten en emotionele en gezondheidsproblemen zouden van onze ogen af te lezen zijn.

Het linkeroog correspondeert met de linkerkant van het lichaam en zegt iets meer over ons verleden. Het rechteroog correspondeert met de rechterkant en verwijst naar de toekomst.

De iris wordt onderverdeeld in verschillende ringen en sectoren. Over het algemeen situeren de bovenste organen en lichaamsdelen zich boven in de irissectoren, en de onderste onderin.

De lichaamssystemen zoals spijsvertering en bloedsomloop, zenuwstelsel, lymfe, klieren en organen, spieren skelet en huid, zijn in zes ringen rondom de pupil gerangschikt.

Iridologen onderzoeken de iris met een iriscoop. Dit is een lampje met vergrootglas of maken een foto of dia die uitvergroot wordt.

Op deze manier komen ze niet alleen tot een hulpdiagnose, die een bestaande diagnose kan bevestigen of ondersteunen, maar ook tot een algemeen beeld over erfelijke aanleg en voorbestemdheid.

In België zijn er slechts enkele artsen die Iridologie beoefenen. Dat zijn meestal natuurgeneeskundigen omdat de methode naadloos aansluit met hun manier van werken.

“Een klassieke diagnose stelt symptomen vast en daarop wordt de behandeling geënt. Wij proberen de diepere oorzaken te achterhalen” dat zegt Georges Braem, natuurgeneeskundige en docent aan de Europese Academie voor Complementaire Gezondheidszorg.

“Het bestuderen van de iris is daarbij een belangrijk hulpmiddel omdat je in de iris vaak aanwijzingen vindt van wat je patiënt in aanleg heeft. Deze manier om tot een diagnose te komen werkt goed bij vage klachten, waar de klassieke geneeskunde niet altijd een antwoord op vindt, omdat er geen uitgesproken ziektebeeld is. Als wij met behulp van iriscopie iemands erfelijke voorbestemdheid kunnen constateren, zullen we proberen te vermijden dat die voorbestemdheid ooit actueel wordt.”

“Iemand met iristekens die duiden op een zwakke maag hoeft nog geen maagproblemen. Wij behandelen de patiënt preventief. We geven hem voedingsadvies en sporen hem aan om gezonder te leven. Geven de tekens echter aan dat de maagproblemen snel zullen ontaarden in een maagzweer, dan verwijzen we meteen door naar een arts voor een klassieke diagnose. Is die eenmaal gesteld, dan kunnen we de patiënt verder op een natuurgeneeskundige manier ondersteunen in zijn genezingsproces. Ik hoed mij er wel voor om een ernstige voorbestemdheid als kanker of een verzwakt hart mee te delen want dat schept angst en angst maakt ons ziek.”

Iriscopie mag dan heel wat informatie geven, toch sluit dit geen labonderzoeken uit. Braem zegt: “ik kan in de pupil wel zien dat teveel cholesterol of glucose door het lichaam wordt aangemaakt, maar alleen een labonderzoek kan dit teveel aan cholesterol of glucose meten.”

Dat iriscopie de klassieke geneeskunde niet uitschakelt, bevestigt ook dokter Bonne. Hij is arts en iridoloog en geeft les aan kinesisten, osteopaten en natuurkundigen. In zijn praktijk worden patiënten met homeopathie, voedingssupplementen, kruiden– en plantenpreparaten en acupunctuur behandeld. “Iriscopie mag geen andere onderzoeken uitsluiten. Het is een hulpmiddel dat een al bestaande diagnose kan bijsturen, vervolledigen of bevestigen. Beschouw het als een soort postbus waarin je allerlei berichten over je patiënt kunt lezen. De tekens zijn aankondigers van een mogelijke kwaal van een zwak orgaan. Al vanaf onze geboorte staan er tekens in onze iris: die zijn en blijven onveranderlijk. Let wel: zwakke punten of lacunes op zeg maar de lever of hartplek, duiden niet per definitie op een toekomstige levercyrose of hartinfarct. Het zijn alarmbelletjes die je in de gaten moet houden.”

Bij een consult bekijk ik de irissen van mijn patiënt altijd op een uitvergrote dia. Ik kom vaak dingen te weten die mijn patiënt me niet heeft verteld. Bij iriscopie ligt het accent dus duidelijk op preventie. Mogelijke problemen in de toekomst kunnen vermeden worden door een volledige aanpak van lichaam en geest. Het irisonderzoek maakte deel uit van een volledig consult. Na bevraging van de patiënt onderzoekt de arts of natuurkundige de irissen met een iriscoop die de iris tot wel 50 keer vergroot. Op die manier worden zelfs de kleinste afwijkingen of onregelmatigheden opgemerkt. Het onderzoek gaat snel en is pijnloos.”

“Je moet degelijk opgeleid zijn om bepaalde tekens te kunnen interpreteren. Een afwijking in de iris hoeft geen onheilsteken te zijn.. Ga dus niet zelf op onderzoek uit: u zou zich nodeloos kunnen verontrusten.”

Iriscopie is een eenvoudige, pijnloze techniek om een hulpdiagnose te kunnen stellen. Het onderzoek duurt enkele minuten. Iriscopie kan tijdig voorbestemde kwalen opsporen en zo heel wat leed voorkomen. Iridologen zijn vaak natuurgeneeskundigen die de vastgestelde kwalen behandelen met voedingsadvies, voedingssupplementen, massages, aromatherapie en vele andere.

Uw lichaam wordt holistisch benaderd. Niet alleen de symptomen, ook en vooral de oorzaken worden aangepakt om zo uw lichaam op een zachte manier bij te sturen of te genezen.

Als u niet bij een arts-iridoloog terecht kunt, kies dan voor een gediplomeerd natuurgeneeskundige. U kunt hiervoor adressen opvragen bij de beroepsvereniging voor gezondheidstherapeuten op het nummer 016-44 36 95 of 03-322 58 58.

Bron: Fit en Gezond, Februari 2001

Algemene informatie over iriscopie

Iriscopie, ook wel bekend als iridologie, is een alternatieve diagnostische techniek die beweert dat de patronen, kleuren en structuren van de iris van het oog informatie kunnen onthullen over de gezondheidstoestand van het hele lichaam. Hoewel het niet wetenschappelijk is bewezen en geen vervanging kan zijn voor traditionele medische diagnosemethoden, blijft het een interessant en controversieel onderwerp binnen de wereld van complementaire en alternatieve geneeskunde.

Hoe werkt een iriscopie?

Iridologen geloven dat de iris, het gekleurde deel van het oog, een soort ‘kaart’ is die informatie bevat over de organen, weefsels en systemen van het lichaam. Verschillende delen van de iris zouden overeenkomen met verschillende lichaamsdelen en -systemen. Door de kleur, vorm, lijnen en andere kenmerken van de iris te bestuderen, proberen iriscopisten mogelijke gezondheidsproblemen te identificeren.

Tijdens een iriscopie-sessie onderzoekt de iriscopist de ogen van een persoon met behulp van een iriscoop, een speciaal apparaat met een vergrootglas en lichtbron. De iriscopist kan de patronen en kleuren van de iris bekijken en aandacht besteden aan eventuele afwijkingen, vlekken, lijnen, verkleuringen en andere kenmerken.

Iriszones en hun betekenis

De iris wordt vaak verdeeld in verschillende zones, ringen en sectoren, elk geassocieerd met bepaalde organen en lichaamssystemen. Een veelvoorkomende indeling omvat:

 1. De structuurzone: Deze zone bevindt zich in het midden van de iris en wordt geassocieerd met het zenuwstelsel en de ruggengraat.
 2. De organenzone: Deze zone omringt de structuurzone en correspondeert met specifieke organen en systemen, zoals het hart, de longen, de lever, de nieren, enzovoort.
 3. De eliminatiezone: Gelegen aan de buitenrand van de iris, wordt dit gebied in verband gebracht met de eliminatieprocessen van het lichaam, zoals de darmen en nieren.
 4. De lymfezone: Deze zone bevindt zich tussen de organen- en eliminatiezone en vertegenwoordigt het lymfestelsel.

De kleurveranderingen, lijnen en patronen in deze zones zouden volgens iriscopisten informatie kunnen bieden over de gezondheidstoestand van de bijbehorende organen en systemen.

Kritiek en beperkingen

Hoewel iriscopie interessant klinkt, is het belangrijk om de beperkingen en kritiek te begrijpen die ermee gepaard gaan:

 1. Gebrek aan wetenschappelijk bewijs: Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om de beweringen van iriscopie te ondersteunen. De connectie tussen specifieke iriskenmerken en gezondheidsproblemen is niet wetenschappelijk vastgesteld.
 2. Subjectiviteit: Interpretaties van iriscopie kunnen sterk variëren tussen verschillende iriscopisten. Er zijn geen gestandaardiseerde richtlijnen voor interpretatie.
 3. Natuurlijke variatie: De kleur en patronen van de iris variëren van persoon tot persoon, en sommige kenmerken zijn simpelweg het gevolg van natuurlijke genetische variatie.
 4. Gezondheidsdiagnose: Iriscopie kan de traditionele medische diagnosemethoden niet vervangen. Het negeren van reguliere medische behandelingen kan gevaarlijk zijn.

Toepassing

Binnen de wereld van iriscopie zijn er verschillende benaderingen en methoden die iriscopisten kunnen gebruiken bij het bestuderen van de iris. Enkele belangrijke aspecten van hoe iriscopie wordt toegepast, zijn onder andere:

 1. Irisfoto’s en beeldanalyse: Naast het direct observeren van de iris met een iriscoop, maken sommige iriscopisten gebruik van geavanceerde technologie, zoals digitale camera’s, om gedetailleerde foto’s van de iris te maken. Deze beelden worden vervolgens geanalyseerd met behulp van software die bepaalde kenmerken en patronen in kaart brengt.
 2. Onderzoek van kleur en structuur: Iriscopisten letten op de kleur van de iris, variaties in kleur en eventuele verkleuringen. Ze observeren ook de aanwezigheid van lijnen, vlekken, vlekjes en andere patronen in de iris. Deze kenmerken worden geïnterpreteerd in relatie tot mogelijke gezondheidsproblemen.
 3. Voorgeschiedenis en symptomen: Voorafgaand aan een iriscopie-sessie kan de iriscopist informatie verzamelen over de medische voorgeschiedenis van de persoon, evenals huidige symptomen en klachten. Hoewel deze informatie niet direct wordt afgelezen van de iris, kan het de iriscopist helpen om specifieke gebieden van de iris te onderzoeken.
 4. Interpretatie: Het interpreteren van irispatronen en kleuren is een complexe taak die afhankelijk is van de kennis en ervaring van de iriscopist. Er zijn geen uniforme normen voor interpretatie, en verschillende iriscopisten kunnen tot verschillende conclusies komen op basis van dezelfde iris.
 5. Combinatie met andere therapieën: Iriscopie wordt vaak gebruikt als onderdeel van een holistische benadering van gezondheid. Iridologen kunnen aanvullende therapieën aanbevelen, zoals voedingsadvies, kruiden, supplementen, massage, acupunctuur en meer, op basis van hun interpretaties van de iris.

Waar vind je iridologen?

Iridologen kunnen verschillende achtergronden hebben, zoals natuurgeneeskunde, complementaire geneeskunde, homeopathie en meer. Ze kunnen in klinieken of privépraktijken werken. Het is belangrijk om bij het kiezen van een iriscopist te letten op hun opleiding, ervaring en reputatie. Veel iriscopisten zijn lid van beroepsverenigingen voor alternatieve geneeskunde.

Voorzichtigheid en overleg met medische professionals

Mensen die geïnteresseerd zijn in iriscopie moeten zich bewust zijn van de beperkingen en de mogelijk controversiële status van deze praktijk. Het is belangrijk om te onthouden dat iriscopie geen traditionele medische diagnosemethoden kan vervangen en dat het geen wetenschappelijk bewijs heeft om zijn effectiviteit te ondersteunen.

Voordat je besluit om iriscopie te ondergaan of te verkennen, is het raadzaam om met een gekwalificeerde medische professional te overleggen. Medische aandoeningen moeten worden beoordeeld en behandeld door opgeleide artsen, en het negeren van medisch advies kan gevaarlijk zijn.

Conclusie

Iriscopie blijft een intrigerende en veelbesproken praktijk binnen de alternatieve geneeskunde. Terwijl sommige mensen er baat bij kunnen hebben als aanvulling op hun gezondheidszorg, moeten personen voorzichtig zijn en altijd samenwerken met medische professionals voor nauwkeurige diagnose en behandeling. Het begrijpen van de theoretische basis, methoden en beperkingen van iriscopie is essentieel voordat je besluit om deze benadering van gezondheid te verkennen.

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 6 april 2024 – 04:34