Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden

Helaas zijn er mensen die misbruik maken van de kwetsbaarheid van blinde of slechtziende personen. Deze mensen profiteren op oneerlijke wijze van de beperking, wat kan leiden tot emotionele, financiële en soms zelfs fysieke schade.

Voorbeelden uit het dagelijkse leven

 • Poetshulp: De poetshulp maakt bewust bepaalde plekken in huis niet schoon, terwijl de blinde of slechtziende persoon hier niet (meteen) achter komt.
 • Winkelklant: Een klant legt een product in het winkelmandje van iemand die blind of slechtziend is, laat dit afrekenen en neemt het product vervolgens snel terug zonder dat de blinde of slechtziende persoon dit in de gaten heeft.
 • Zorgverlener: Een zorgverlener steelt geld van de bankrekening in de veronderstelling dat de visueel gehandicapte persoon niet naar de bankrekening kan of zal kijken.
 • Zich voordoen als iemand anders: Iemand doet zich voor als een professionele hulpverlener, zoals een klusjesman, en rekent hoge tarieven voor diensten die niet of onjuist worden uitgevoerd.
Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

De complexe redenen achter profiteren van visueel gehandicapte personen

Profiteren van visueel gehandicapte personen is helaas een grimmige realiteit. De redenen achter dit misbruik zijn complex en divers, en vereisen een diepgaander begrip van de verschillende factoren die hierbij een rol spelen.

Gebrek aan bewustzijn en vooroordelen

 • Onbegrip: Sommige mensen begrijpen simpelweg niet de uitdagingen waarmee visueel gehandicapte personen te maken krijgen, wat kan leiden tot onbewuste discriminatie en misbruik.
 • Stereotypen: Negatieve stereotypen over visueel gehandicapte personen, zoals dat ze kwetsbaar, naïef of afhankelijk zijn, kunnen misbruikers aanmoedigen om hen te zien als gemakkelijke prooi.

Machtsongelijkheid en kwetsbaarheid

 • Afhankelijkheid: Visueel gehandicapte personen kunnen in bepaalde situaties meer afhankelijk zijn van anderen, wat hen kwetsbaarder maakt voor misbruik door mensen in een machtspositie, zoals zorgverleners of familieleden.
 • Gebrek aan controle: Door hun visuele beperking kunnen visueel gehandicapte personen minder controle hebben over hun omgeving en hun interacties met anderen, waardoor misbruik moeilijker te herkennen en te stoppen is.

Opportunisme en hebzucht

 • Financiële uitbuiting: Sommige mensen misbruiken de kwetsbaarheid van visueel gehandicapte personen voor financieel gewin, door hen te bedriegen, te bestelen of oneerlijke contracten te laten tekenen.
 • Manipulatie: Anderen manipuleren visueel gehandicapte personen emotioneel om hun eigen behoeften te bevredigen, of om te profiteren van hun hulpvaardigheid en vertrouwen.

Psychische aandoeningen en verslavingen

 • Gebrek aan empathie: Misbruikers kunnen psychische aandoeningen hebben die hun vermogen tot empathie en gewetenswroeging aantasten, waardoor ze minder gevoelig zijn voor de gevolgen van hun acties.
 • Verslavingsproblemen: Verslavingen aan middelen of gokken kunnen leiden tot wanhopige maatregelen om geld te krijgen, waarbij visueel gehandicapte personen worden gezien als een kwetsbaar doelwit.
Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten

Hoe herken je misbruik?

Misbruik kan zich op verschillende manieren voordoen. Wees alert op de volgende signalen:

 • Financiële uitbuiting: Iemand die je onder druk zet om geld te geven, dure producten te kopen die je niet nodig hebt, of valse facturen stuurt.
 • Emotionele manipulatie: Iemand die inspelt op jouw gevoelens van eenzaamheid, angst of kwetsbaarheid om emotionele steun te krijgen, valse beloftes doet, leugens vertelt of emotionele chantage gebruikt.
 • Fysieke mishandeling of verwaarlozing: Iemand die je lichamelijk letsel toebrengt, je verwaarloost of je vrijheid beperkt.

Gevolgen van misbruik op blinde en slechtziende personen

Misbruik van blinde of slechtziende personen heeft verregaande en vaak onherstelbare gevolgen die hun leven op alle vlakken beïnvloeden. De emotionele, psychologische, financiële en sociale schade kan enorm zijn.

Emotionele en psychologische gevolgen

 • Trauma: Profiteren van blinde en slechtziende personen kan leiden tot ernstige trauma’s met gevoelens van angst, woede, schaamte, verwarring en hulpeloosheid. Slachtoffers kunnen posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angststoornissen en andere psychische problemen ontwikkelen.
 • Verlies van vertrouwen: Misbruik kan het vertrouwen in anderen, zelfs in naasten, ernstig aantasten. Dit kan leiden tot sociale isolatie, eenzaamheid en gevoelens van onveiligheid.
 • Verminderd zelfvertrouwen: De ervaring van misbruik kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van slachtoffers aantasten. Ze kunnen zich waardeloos, machteloos en onwaardig voelen.

Financiële gevolgen

 • Financiële verliezen: Misbruikers kunnen slachtoffers financieel uitbuiten door geld te stelen, valse facturen te sturen of hen te dwingen dure producten of diensten te kopen die ze niet nodig hebben. Dit kan leiden tot armoede, schulden en financiële afhankelijkheid.
 • Verlies van controle: Misbruik kan slachtoffers het gevoel geven dat ze de controle over hun eigen leven verliezen. Ze kunnen afhankelijk worden van hun misbruikers voor geld, voedsel, onderdak of andere basisbehoeften.

Sociale gevolgen

 • Sociale isolatie: Door angst, schaamte en wantrouwen kunnen slachtoffers zich terugtrekken uit sociale contacten en zich isoleren van familie en vrienden. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en leegte.
 • Vermijding van hulp: Slachtoffers van misbruik kunnen bang zijn om hulp te zoeken uit angst voor represailles, oordeel of ongeloof. Dit kan de genezing en het herstel bemoeilijken.

Naast bovenstaande directe gevolgen kan het profiteren van personen met een visuele beperking ook leiden tot:

 • Gezondheidsproblemen: De chronische stress en spanning die gepaard gaan met misbruik kunnen een negatieve invloed hebben op de fysieke gezondheid van slachtoffers.
 • Verslavingen: Slachtoffers kunnen middelenmisbruik of gokken gebruiken als een manier om met de pijn en het trauma om te gaan.
 • Zelfmoordgedachten: In extreme gevallen kunnen gevoelens van hopeloosheid en wanhoop leiden tot zelfmoordgedachten of -pogingen.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke persoon misbruik anders ervaart en dat de gevolgen per persoon kunnen variëren. Echter, de impact van misbruik op blinde en slechtziende personen is vaak diepgaand en langdurig.

Wat kun je doen als je blind of slechtziend bent?

 • Wees alert op de signalen van misbruik.
 • Vertrouw niemand blindelings.
 • Neem contact op met de politie wanneer je iets of iemand niet vertrouwt.
 • Laat je informeren over de verschillende vormen van misbruik en hoe je je hiertegen kunt beschermen.
 • Volg trainingen over zelfverdediging en assertiviteit.
 • Bouw een sterk netwerk op van mensen die je kunt vertrouwen.
 • Wees niet bang om hulp te vragen aan mensen die je vertrouwt.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 – 12:17