Omgangtips met doofblinde mensen

Doofblindheid is een complexe en relatief zeldzame vorm van beperking die in de maatschappij vaak onbekend is. Respectvol omgaan met mensen met doofblindheid kan uitdagend lijken als je niet vertrouwd bent met hun unieke behoeften. Omdat de mate van auditieve en visuele beperking sterk kan variëren, is het van cruciaal belang om de persoon in kwestie te betrekken bij het vinden van de beste manier van omgang en communicatie. Hier zijn uitgebreide omgangstips en richtlijnen om een respectvolle en effectieve interactie met mensen met doofblindheid te bevorderen.

Algemene omgangstips

Zorg voor juiste verlichting

Goede verlichting is essentieel voor mensen met doofblindheid om visuele informatie waar te nemen, als ze nog restvisus hebben. Dit helpt hen zich beter te oriënteren in hun omgeving. Zorg er altijd voor dat de ruimte goed verlicht is. Dit betekent dat zowel natuurlijk licht als kunstmatige verlichting adequaat moeten zijn om een comfortabele en veilige omgeving te creëren.

Informeer naar hun mogelijkheden

Als je de persoon nog niet goed kent, is het een goed idee om te informeren naar hun specifieke auditieve en visuele mogelijkheden. De beperkingen kunnen variëren van persoon tot persoon. Deze informatie is essentieel om de juiste aanpassingen te maken. Door te begrijpen wat ze kunnen horen en zien, kun je een meer empathische en effectieve communicator zijn.

Vraag om richtlijnen

Het is altijd beter om direct aan de persoon te vragen hoe je het beste met hem of haar kunt communiceren en begeleiden. Respecteer hun persoonlijke voorkeuren, want wat voor de één werkt, werkt mogelijk niet voor een ander. Door open te staan voor hun suggesties en behoeften, kun je een omgeving creëren waarin ze zich begrepen voelen.

Aanpassen aan communicatiebehoeften

Bij dove of zwaar slechthorende personen, vraag je wat de voorkeursmethode van communicatie is. Sommigen gebruiken gebarentaal, terwijl anderen vertrouwen op geschreven communicatie of technologische hulpmiddelen zoals een tekst-naar-spraakapp. Door te weten hoe ze het liefst communiceren, kun je effectiever met hen in contact komen.

Jezelf voorstellen

Bij blinde of slechtziende personen is het van belang om jezelf voor te stellen voordat je begint te praten. Hierdoor begrijpen ze wie er met hen communiceert, wat helpt bij het opbouwen van vertrouwen en een gevoel van controle over de situatie.

Respecteer het gezichtsveld

Mensen met doofblindheid hebben vaak een zeer beperkt gezichtsveld (tunnelzicht). Ze kunnen je alleen zien als je je binnen dat gezichtsveld beweegt. Wees geduldig en begripvol als je wacht totdat ze je opmerken, en zorg ervoor dat je jezelf duidelijk en rustig presenteert binnen hun gezichtsbereik.

Hoogte van gebaren bij doven

Als je gebarentaal gebruikt bij dove personen, houd dan de gebaren bij voorkeur op borsthoogte, zodat ze goed zichtbaar zijn voor de persoon. Dit verbetert de zichtbaarheid en begrijpelijkheid van de gebaren, waardoor de communicatie effectiever wordt.

Meld je aanwezigheid

Als iemand met doofblindheid geconcentreerd bezig is, tik dan voorzichtig op hun arm of schouder om je aanwezigheid aan te kondigen voordat je begint te praten. Hierdoor voorkom je onverwachte verstoringen en zorg je ervoor dat ze weten dat je er bent.

Begroeting

Als je een doofblinde persoon tegenkomt die je kent en ze lijken je niet meteen te hebben opgemerkt, wees dan niet beledigd. Loop even naar hen toe en begroet hen vriendelijk. Een vriendelijke begroeting kan een gevoel van verbondenheid en respect overbrengen.

Hulp aanbieden

Bied hulp aan als dat nodig is, maar forceer dit nooit. Respecteer de keuze van de persoon met doofblindheid om al dan niet hulp te aanvaarden. Als je hulp aanbiedt, doe dit dan op een zorgzame en respectvolle manier, en respecteer hun onafhankelijkheid.

Tien tips voor het aanspreken van een doofblinde persoon

Het aanspreken van een doofblinde persoon kan voor velen een uitdaging lijken, maar met enige kennis en empathie kun je de communicatie effectiever en respectvoller maken. Hier zijn tien uitgebreide tips om je te helpen bij het aanspreken en communiceren met doofblinde personen:

Maak zacht fysiek contact

Een lichte aanraking op de arm of schouder van de persoon kan dienen als een vriendelijke manier om je aanwezigheid aan te kondigen voordat je begint te communiceren. Deze aanraking kan geruststellend zijn en onverwachte schrikreacties voorkomen.

Zeg wie je bent of schrijf je naam

Begin de interactie door jezelf voor te stellen. Als de persoon doof én blind is, kun je je naam zeggen en deze ook in hun handpalm schrijven om duidelijk te maken wie je bent. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en herkenning.

Spreek duidelijk en gebruik gebarentaal of hulpmiddelen

Duidelijke communicatie is van vitaal belang. Als de persoon gebarentaal gebruikt, probeer dan basale gebaren te begrijpen en te gebruiken. Als er communicatiehulpmiddelen zoals een brailleleesregel of een communicatiebord worden gebruikt, wees bereid om deze te ondersteunen.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Wees geduldig en neem de tijd

Geef de persoon voldoende tijd om je woorden en acties te begrijpen en te verwerken. Geduld is een essentiële eigenschap bij communicatie met doofblinde personen.

Vraag om hulp en hoe je kunt helpen

Als je denkt dat de persoon hulp nodig heeft, vraag dan eerst op een respectvolle manier hoe je kunt helpen. Luister naar hun behoeften en wacht op hun instructies voordat je handelt.

Respecteer hun autonomie

Respecteer de onafhankelijkheid van de persoon met doofblindheid. Laat hen zelf beslissen of ze hulp willen aanvaarden. Forceer nooit hulp, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarbij het wachten op toestemming onverantwoordelijk zou zijn.

Leg uit wat je gaat doen als hulp wordt aanvaard

Als de persoon besluit om hulp te aanvaarden, leg dan duidelijk uit welke stappen je zult ondernemen voordat je actie onderneemt. Duidelijke communicatie is van essentieel belang om verwarring te voorkomen.

Raak de taststok en persoonlijke voorwerpen niet aan

Een witte stok en persoonlijke bezittingen zijn van cruciaal belang voor de mobiliteit en zelfstandigheid van doofblinde personen. Raak deze hulpmiddelen nooit aan zonder toestemming.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Vraag toestemming om de geleidehond te benaderen

Indien er een geleidehond aanwezig is, vraag dan altijd om toestemming voordat je het dier nadert. De geleidehond is een belangrijk mobiliteitshulpmiddel en mag niet worden afgeleid.

Verwittig als je weggaat

Laat de persoon met doofblindheid weten wanneer je vertrekt door middel van een vriendelijke groet of een zachte aanraking op de arm. Hiermee sluit je de interactie op een respectvolle manier af.

Het volgen van deze uitgebreide tips kan bijdragen aan een respectvolle, effectieve communicatie met doofblinde personen. Het tonen van begrip en respect voor hun behoeften is essentieel voor het bevorderen van succesvolle interacties en het creëren van een inclusievere samenleving. Respect en empathie zijn de hoekstenen van het communiceren met mensen met doofblindheid.

Bron:

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2023 – 07:06