BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap

4 Example vzw

Onze missie is om minder mobielen te helpen, zowel in woord als in daad. Of het nu gaat van vervoer voor minder mobielen of het samen invullen van een activiteit, wij staan altijd paraat om oplossingen te vinden.

Paul Krügerstraat 12
Blankenberge
GSM: (0493)93 64 46
E-mail: info@4example.be
Website: https://www.4example.be

Adviesraad personen met een beperking Tremelo

De adviesraad voor personen met een beperking Tremelo zal zich vooral bekommeren om de belangen van de doelgroep te verdedigen.

De adviesraad zal:

 • de gemeente adviseren rond concrete problemen en behoeften van personen met een beperking
 • het gemeentelijk beleid inzake personen met een beperking mee vorm geven
 • de plaatselijke werking rond personen met een beperking stimuleren in de vorm van het plannen aan activiteiten en het geven van informatie

Deze adviesraad is samengesteld uit een 15-tal personen:

 • personen met een beperking die in Tremelo wonen
 • ouders, familieleden of professionele hulpverleners van personen met een beperking die in Tremelo wonen
 • afgevaardigden van instellingen en verenigingen voor personen met beperking, actief in Tremelo

Missie

Tremelo, Baal, toegankelijkheid, advies, nieuws, aangepaste parkeerplaatsen, bewindvoering, mantelzorg, drempelhulp, informatie, activiteiten…

http://www.drempelhulpkopen.nl/rubberen-drempelhulpen-met-schuine-zijvlakken-scheluw-zijvlakken
http://www.inter.vlaanderen/
https://toevla.vlaanderen.be/

Adviesraad personen met een beperking Tremelo
Pastoriestraat 39
3128 Baal
E-mail: lieven.callewaert@huizedeveuster.be

Contactinfo
Gemeentehuis
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo
016 53 16 66
016 52 54 09
E-mail: info@tremelo.be
Website: http://www.tremelo.be
Facebook: https://www.facebook.com/toegankelijktremelo

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

De ‘Dienst Ondersteuningsplan’ (DOP) bestaat 10 jaar en ontstond op initiatief van de Vlaamse regering. Zowel kinderen als volwassenen met een (vermoeden van) handicap, gedrags- of emotionele moeilijkheden (GES) als chronische psychische kwetsbaarheid kunnen er een beroep op doen.

Waarvoor kun je bij DOP terecht?

Je hebt een (vermoeden van) beperking en zit met vragen over je toekomst. Je wilt bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of je wilt werken en weet niet wat de mogelijkheden zijn. Je hebt veel vrije tijd, verveelt je en weet niet goed waar je terecht kunt. Je wilt op reis, maar vindt niet de gepaste formule. Je wilt je vriendenkring uitbouwen of een relatie beginnen, maar dat lukte tot nu toe moeilijk. Je kind heeft een (vermoeden van) handicap en je vindt geen gepaste ondersteuning. Met deze en veel meer vragen kun je terecht bij DOP.

Wat doet DOP?

Een DOP-medewerker helpt jou en de personen die voor jou en je omgeving belangrijk zijn om een duidelijk zicht te krijgen op al je vragen. Wat wil je precies? Hoe zie je je toekomst? Wat is een goed leven? De medewerker vormt zich een beeld van je mogelijkheden, dromen en verlangens en bekijkt samen met jou en de mensen die jij erbij wilt, hoe jullie dat zouden kunnen realiseren.

Samen met personen uit je omgeving (familie, vrienden, buren) maak je een plan en wie wat hierin wil opnemen. Jullie bepalen zelf waarin jullie hulp en ondersteuning wensen van hulpverleners. Dat kan bv. een organisatie in de buurt die activiteiten organiseert, een thuiszorgdienst zijn die meehelpt in het huishouden, een dienst die je helpt om je geld te beheren, een mobiele of ambulante dienst vanuit geestelijke gezondheidszorg of VAPH, tot dagcentra en woonvormen,… .

De bedoeling is dat de DOP-medewerker jullie ondersteunt zodat jij samen met je netwerk een plan kan maken dat jou een antwoord biedt en waarmee je aan de slag kunt.

Voorbeelden van vragen die je aan DOP kunt voorleggen:

* Je wilt nadenken over hoe je wilt wonen, welke dagbesteding of tewerkstellingsmogelijkheden er zijn of hoe je je vrije tijd kunt invullen en wie jou daarbij kan helpen.
* Je wilt contacten uitbouwen in jouw buurt.
* Je weet wel waar en hoe je wilt wonen, maar niet welke ondersteuning er allemaal bestaat.
* Je kind komt net van de schoolbanken en je vraagt je af wat de toekomst kan brengen op het vlak van dagbesteding, werk, vrije tijd, wonen, financieel beheer enz.
* Je wilt een zo gewoon mogelijk leven uitbouwen, maar weet niet welke diensten jou kunnen ondersteunen.
* Na een ongeval heb je een blijvende handicap en je stelt je de vraag hoe je je leven met de nodige ondersteuning kunt uitbouwen.
* Je bent niet tevreden over je huidige woon- of werksituatie.
* Je hebt vragen, dromen en verwachtingen en vindt het moeilijk om in je eentje antwoorden te vinden.
* Je kindje van drie kreeg een bepaalde diagnose en je weet niet hoe het nu verder moet of wie je kan helpen bij het organiseren van ondersteuning thuis.
* Je wordt een jaartje ouder en maakt je zorgen over de toekomst van je dochter met een handicap die nog thuis woont. Vrienden en familieleden zijn ook bekommerd. Je zou graag samen met hen en met je dochter een gesprek aangaan om een aantal zaken te plannen, maar je weet niet waar en hoe te beginnen.
* Je staat al lang op de wachtlijst van de dienst begeleid wonen, maar wilt samen met je zus en enkele kennissen een planning maken om zo vlug mogelijk te kunnen samenwonen met je vriend.

Wat je zeker nog moet weten:

* De dienstverlening is gratis en tijdelijk
* Regionaal heeft het DOP contactpunten, waar je na afspraak terecht kunt. Ook de vlaamsoogpunten zijn contactpunten, waar cliënten van Blindenzorg Licht en Liefde samen met hun netwerk ontvangen kunnen worden. Medewerkers kunnen ook bij je thuis langs komen.

Aanvragen van een PersoonsVolgend Budget

Blijkt uit het traject dat je veel of handicapspecifieke hulp nodig hebt (en is RTH onvoldoende) ? In dat geval kan DOP de eerste stappen zetten om een PVB aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Aan de hand van een aantal gesprekken doorlopen we – samen met jou en de mensen die je wil betrekken – een proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning.

Contact

Naast de vlaamsoogpunten zijn er nog een reeks regionale DOP-contactpunten. Hier volgen de adressen:

* Binkomstraat 2, 3210 Lubbeek, 016 56 56 30, leuven@dop-vbb.be (Team Leuven)
* Itterbeeksebaan 210, 1701 Dilbeek, 02/460 69 60, hallevilvoorde@dop-vbb.be (Team Halle-Vilvoorde)
* Koningsstraat 294, 1210 Sint-Joost-Ten-Node, 02/201 76 43, brussel@dop-vbb.be (Team Brussel)
* Kempische Steenweg 293 bus 37, Corda Campus gebouw 7, 3500 Hasselt, 011 35 34 10, welkom@doplimburg.be, https://www.doplimburg.be/, https://www.facebook.com/DienstOndersteuningsPlanLimburg/, https://www.linkedin.com/company/dienst-ondersteuningsplan-limburg-vzw/
* Proeftuinstraat 84A, 9000 Gent, 0473/ 73 87 68, info@dop-ovl.be
* Tillegemstraat 81, 8200 Brugge, 0490/44.34.04, info@dop-wvl.be (Hoofdzetel Noord West-Vlaanderen)
* Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk, 0490/44.34.04, info@dop-wvl.be (Hoofdzetel Zuid West- Vlaanderen)
* Liersebaan 52, 2240 Zandhoven, 03 366 29 93, info@doppa.be

Dito vzw

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel.: (02)515 02 61
E-mail: info@ditovzw.be
Website: https://www.ditovzw.be
Facebook: http://www.facebook.com/Ditovzw

Gehandicaptenvereniging De Zonne – Wielsbeke

“DE ZONNE” is een vereniging van en voor andersvaliden zonder een onderscheid te willen maken in leeftijd, rang, stand of opvatting. Om het dagdagelijks leven van zijn leden wat eenvoudiger of aangenamer te maken, heeft de vereniging een aantal doelstellingen zoals o.a.: mindervaliden helpen en begeleiden inzake administratie en wetgeving, financiële bijstand te verlenen aan mindervaliden waar het nodig en billijk blijkt, activiteiten organiseren enz.

Gehandicaptenvereniging “De Zonne”
Veen 6
8710 Wielsbeke
Tel.: (056)66 87 12
E-mail: info@dezonne.be
Website: http://www.dezonne.be

Gezin en Handicap vzw

Gezin en Handicap is er voor jou en je gezin.

Willen kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen groeien, zich ontwikkelen en in de samenleving wortelen? Dan hebben ze een voldoende veerkrachtige bodem nodig: hun gezin, familie en directe omgeving.

Daarom gaat Gezin en Handicap voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter.

Met heldere informatie, vormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krachtige handvaten aan. We luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen. Zo worden zij als gezin samen weerbaarder en gaan ze als zelfbewuste ervaringsdeskundigen in dialoog met hun omgeving. Zodat iedere (jonge) mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in de samenleving kan staan.

Wat doen we?

Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met een handicap, en zijn of haar recht op inclusie in de samenleving.

Hierop mag je rekenen:

– Je hebt een aanspreekpunt: stel ons gerust je vragen rond leven met een handicap. We geven je graag duidelijke, juiste en volledige antwoorden.
– Je krijgt de kans om verhelderende vormingsmomenten, webinars, … te volgen over onderwijs, erfrecht, bewindvoering, communicatie, enz. Vragen als ‘Wat na ons?’, ‘Wie beslist?’, … gaan wij niet uit de weg.
– Je vindt een schat aan informatie: ons rijk documentatiecentrum dat we geregeld updaten en uitbreiden staat als bibliotheek voor je open.
– Je krijgt heldere inzichten: tijdens onze regionale infoavonden deel je je ervaringen met anderen, je krijgt nieuw perspectief en frisse moed. De inzichten en inbreng van ouders verrijken onze kennis en ervaring, die wij op onze beurt delen met wie antwoorden zoekt.
– Je vindt je weg: we tonen jou, je ouders en begeleiders de weg: we beantwoorden je vragen of verwijzen je naar organisaties die je wegwijs maken in de doolhof van hulpverlening, instanties en uitkeringen.
– Je netwerk krijgt onze steun: we ondersteunen jeugdbewegingen, verenigingen, scholen of voorzieningen waarvan jij deel uit wil maken. Wij geven hen werkbaar advies en nodigen hen uit voor specifieke vormingsmomenten: ‘Bij de pinken’, ‘kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap’, enz.
– Je krijgt een stem: we verdedigen jouw standpunten en je recht op inclusie en gelijkwaardigheid bij beleidsvormers, commissies en organisaties.

Voor wie?

Ben jij een ouder, broer, zus of familielid van iemand met een handicap? Begeleid jij een kind, jongere of volwassenen met een handicap? Of ben jij als vriend(in) of vrijwilliger bij zijn/haar netwerk betrokken? Gezin en Handicap is er voor jou.

Een geïnformeerde ouder is er twee waard!

Wij luisteren naar je en geven een zo helder mogelijk antwoord. Vanuit jouw vragen organiseren we verhelderende infomomenten en cursussen. Deskundigen reiken je de actuele, relevante informatie aan die je nodig hebt. Je krijgt nieuwe inzichten. En: je ontmoet andere ouders die hun ervaringen met je delen of je tips aanreiken. Zo krijg je weer perspectief en breid jij je netwerk uit.

Daarnaast gidsen we je door administratieve en juridische doolhoven, of verwijzen je naar de juiste hulpverleners door.

Ook voor professionelen

Gezin en Handicap is er voor iedereen die als professional ook de gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een handicap ondersteunt. Ook scholen, organisaties, verenigingen, jeugdbewegingen en voorzieningen mogen op ons rekenen. Met advies, gerichte vorming en documentatie zorgen wij ervoor dat je beter uitgerust bent om een persoon met een handicap in je netwerk op te nemen.

Gezin en Handicap
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
E-mail: info@gezinenhandicap.be
Website: https://www.gezinenhandicap.be

Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats voor enerzijds ouderen, personen met een beperking, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies), en anderzijds hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers). Dagelijks helpen wij hulpvragers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken (trouwens betaalbaar met een PVB). Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunen we de administratieve rompslomp.

We zijn momenteel actief in Groot Antwerpen en Groot Gent. Half september gaan we Brussel lanceren en nadien een 4de centrumstad. Nadien gaan we netwerken openen in heel Vlaanderen, en zelfs België.

Reeds bestaande matchen van helppies en helppers kunnen sowieso gebruik maken van ons platform om dit meer officieel, transparant en verzekerd te maken. Ze hoeven hiervoor niet binnen onze actieve regio’s te wonen.

Voor meer informatie verwijs ik door naar: http://www.helpper.be

Leuk en kort animatiefilmpje om de werking van Helpper te verduidelijken: https://vimeo.com/235327239

En enkele getuigenissen van:
– helppie Viviane: https://www.youtube.com/watch?v=tLuhXkBC4U0
– helppie Hilda: https://www.youtube.com/watch?v=Foh4P6hgIZc

– helpper Vera: https://www.youtube.com/watch?v=W9JgBhEcvLE
– helpper Lydie: https://www.youtube.com/watch?v=2ct9y6KGaHI

We denken dat Helpper een waardevolle en aanvullende ondersteuning van hulp voor blinden en slechtzienden door buren kan aanbieden. Een helpper in de buurt kan de zorg mee helpen dragen.

Indien u nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om te contacteren via telefoon of mail. Graag horen we uw feedback over verdere stappen.

Met vriendelijke groeten,
Pascale
Pascale Mokangi
Team Helpper
http://www.helpper.be
+ 32 496 52 06 64
https://www.facebook.com/helpper/

Kando (vroegere naam: Katholieke Vereniging Gehandicapten KVG)

Vereniging voor mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn.
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
E-mail: info@kando.be
Website: https://kando.be
Facebook: https://www.facebook.com/kandovzw

Kandopunt Antwerpen
Plantin en Moretuslei 128
2018 Antwerpen
Tel.: (03)235 85 57
E-mail: antwerpen@kando.be

Kandopunt Kempen
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel.: (014)40 33 60
E-mail: kempen@kando.be

Kandopunt Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
Tel.: (09)227 34 41
E-mail: oost-vlaanderen@kando.be

Kandopunt Limburg
Landwaartslaan 32
3600 Genk
Tel.: (011)23 22 04
E-mail: limburg@kando.be

Kandopunt Vlaams-Brabant en Brussel
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven
Tel.: (016)23 51 61
E-mail: vlaams-brabant@kando.be

Kandopunt West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
Tel.: (051)24 88 06
E-mail: west-vlaanderen@kando.be

KONEKT vzw

Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via vorming, activiteiten, dans en sensibilisering versterken we personen met een beperking, maar ook hun netwerk.

Ze geven personen met een beperking de kans om los te komen van hun dagdagelijkse ritme, patronen en omgeving. Een nieuwe context schept kansen om te leren.

Tine Michem
Administratief medewerker
T +32 (0)9 261 57 50
Lijnmolenstraat 153 – 9040 Gent
http://www.konekt.be | Facebook vzw Konekt

InclusieAmbassade vzw

InclusieAmbassade is een samenwerkingsverband van vier vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

De vier lidorganisaties:

* zetten sensibiliseringsinitiatieven op
* wenden hun kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap
* organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek
* stellen informatie ter beschikking via hun documentatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties elk vanuit hun specifieke invalshoek en deskundigheid:

Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

InclusieAmbassade ondersteunt de lidorganisaties in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de lidorganisaties voldoen aan de decretale vereisten.

InclusieAmbassade zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.

InclusieAmbassade respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten lidorganisaties.

InclusieAmbassade
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: (09)343 83 46
E-mail: info@inclusieambassade.be
Website: http://www.inclusieambassade.be
Facebook: https://www.facebook.com/InclusieAmbassade/

Directeur
Koen Browaeys
E-mail: koen@inclusieambassade.be
Website: http://www.inclusieambassade.be
Facebook: https://www.facebook.com/InclusieAmbassade/

Krijtlijn vzw

… Laat twijfel nooit je dromen in de weg staan …
… Leer van het verleden, leef in het heden en geloof in de toekomst …

Krijtlijn vzw is een non-profit organisatie met als doel het organiseren van workshops en coaching-sessies voor kansarmen. Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen met een beperking in de breedste zin van het woord en andere mensen die het in onze maatschappij minder goed hebben en moeten rondkomen met een uitkering.

Voor alle activiteiten die we organiseren, hebben we ervoor gezorgd dat alle letterlijke (toegankelijkheid) en figuurlijke (financieel) drempels zijn weggehaald.

Soortgelijke activiteiten zullen ook opgezet worden in andere Europese landen onder de Engelse benaming Chalkline.

Tevens zullen we projecten opzetten in ontwikkelingslanden, samen met NGO’s zoals Handicap International

E-mail: info@krijtlijn.be
Website: http://www.krijtlijn.be

Marjan vzw

Marjan is een letterwoord dat is samengesteld uit de volgende woorden:

Meer
Aandacht
Richten
Jegens
Andere
Naasten

Doelgroep

Onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er wordt van elke persoon verwacht dat hij/zij individueel leeft en problemen aanpakt. Maar je kan het niet alleen, daarom richten wij ons tot jullie, personen met een handicap, maar ook iedereen die zich vragen stelt of informatie wenst. Samen kunnen wij een verschil een maken. Wij leggen ons toe op belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, netwerkvorming en public relations.

VZW Marjan
Merodestraat 51
2570 Duffel
Tel.: (015)31 27 85
GSM: (0476)41 66 06
E-mail: info@vzwmarjan.be
Website: http://www.vzwmarjan.be

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen mee beslissen over het beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief deelnemen aan het beleid.

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap
Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel
Tel.: 02 274 00 31
E-mail: info@noozo.be
Website: https://noozo.be/
Facebook: https://www.facebook.com/NOOZO-Vlaamse-adviesraad-handicap-102958308445817

Persephone vzw

Vereniging die vrouwen met een handicap met elkaar in contact brengt om ervaringen uit te wisselen, informatie doorgeeft aan al wie er nood aan heeft en aan belangenverdediging doet.

Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België. Ze organiseert activiteiten in volgende regio’s: Antwerpen, Boom, Leuven, Gent of Oostende.

Persephone vzw
Ann Van den Buys
Solvijnsstraat 30
2018 Antwerpen 1
Tel.: (03)322 46 40 (Ria Van Meenen)
E-mail: info@persephonevzw.org
Website: http://www.persephonevzw.org
Facebook: https://www.facebook.com/persephonevzw

Resonans vzw

Begeleidt personen met een handicap wonende in de provincie Vlaams-Brabant en in het Brusselse Gewest.

Resonans vzw
Leuvensesteenweg 510 bus 45 – Gebouw 6
1930 Zaventem
Tel.: (02)420 22 44
Fax: (02)305 56 45
E-mail: informatie@resonansvzw.be
Website: https://www.resonansvzw.be

Snel op weg – Één loket voor al je vragen over om het even welke beperking

Heb je zelf een beperking of wil je meer informatie voor een familielid? Ben je op professioneel actief in de zorg? Op 4 locaties in de Westhoek (Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide) kun je terecht bij een Snel op weg – loket voor al je vragen over om het even welke beperking.

E-mail: info@snelopweg.be
Website: https://www.snelopweg.be/

SOM, de federatie van sociale ondernemingen vzw

Werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen.

SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

Als erkende werkgeversfederatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is de belangenbehartiger van leden en sectoren, op vraag en op maat. Op SOM kan je rekenen.

De federatie van sociale ondernemingen denkt vooruitstrevend en werkt pluralistisch. Voor SOM is de som van de delen de meerwaarde van sociaal ondernemen.

SOM, de federatie van sociale ondernemingen vzw
Sint-Jansstraat 30,
3de verdieping
1000 Brussel
Telefoon +32 490 11 98 20
E-mail info@som.be
Website: https://www.som.be
Facebook: https://www.facebook.com/somondernemingen
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/som-de-federatie-van-sociale-ondernemingen-vzw/
Twitter: https://twitter.com/SOMfederatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw

Opdracht en missie

Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot (één van) de volgende doelgroepen:

* personen met autisme
* personen met een visuele beperking
* personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
* personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen

We leggen daarbij de focus op expertiseontwikkeling en -verspreiding.

Steunpunt Mens en Samenleving
Eliaertsstraat 20 bus
2140 Borgerhout
Tel.: 03 270 32 10
E-mail: info@samvzw.be
Website: https://www.samvzw.be/

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en ondersteuning van personen met een handicap. De werkgeversorganisatie vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 30.000 werknemers.

Guimardstraat 1
1040 Brussel
Tel.: (02)511 44 70
Fax: (02)513 85 14
E-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be
Website: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be
Facebook: https://www.facebook.com/Vlaamswelzijnsverbond
Twitter: https://twitter.com/Welzijnsverbond
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vlaamswelzijnsverbond/

Zichtbare Handicap

Herken je dit:
aangestaard worden,
vermeden worden,
nieuwsgierige vragen,
ongepaste opmerkingen
Reacties uit onbegrip, onmacht, schrik
of onwetendheid
kunnen het leven met een afwijkend uiterlijk
behoorlijk lastig maken.
Wil je hierover praten,
hiermee beter leren omgaan,
hier iets aan doen ?
Hoe kunnen we de buitenwereld duidelijk maken
hoe wij graag benaderd worden?
Hoe maken we het leven met een zichtbare handicap
voor alle partijen
leefbaar?

Samen met de werkgroep kwamen tot de volgende 3 doelstellingen om hieraan te werken:

* Sensibiliseren:
door affiches en folders. Het thema van onze campagne is: Anders, maar niet minder
– interactieve site

* Ontmoetingen:
lotgenotencontact
– gespreksavonden

* Weerbaarheid: door thema-avonden over:
– zichtbare handicap en psychologische ondersteuning
– de rol van het uiterlijk
– assertiviteit
– tips
– getuigenissen
– wegwijs in de medische wereld, ziekenfondsen, hulpmiddelen…

Wil je hieraan meewerken of heb je ideeën aarzel niet om ons deze door te geven via het forum of bel naar 0476/936144 of stuur een email naar Yvonne.dendooven@telenet.be

Yvonne
Tel.: (089)24 04 36
GSM (0476)93 61 44
E-mail: yvonne.dendooven@telenet.be
E-mail: Johanvermeir@skynet.be
Website: https://www.zichtbarehandicap.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 17:38