BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap

4 Example vzw

Onze missie is om minder mobielen te helpen, zowel in woord als in daad. Of het nu gaat van vervoer voor minder mobielen of het samen invullen van een activiteit, wij staan altijd paraat om oplossingen te vinden.

Paul Krügerstraat 12
Blankenberge
GSM: (0493)93 64 46
E-mail: info@4example.be
Website: https://www.4example.be

Adviesraad personen met een beperking Tremelo

De adviesraad voor personen met een beperking Tremelo zal zich vooral bekommeren om de belangen van de doelgroep te verdedigen.

De adviesraad zal:

 • de gemeente adviseren rond concrete problemen en behoeften van personen met een beperking
 • het gemeentelijk beleid inzake personen met een beperking mee vorm geven
 • de plaatselijke werking rond personen met een beperking stimuleren in de vorm van het plannen aan activiteiten en het geven van informatie

Deze adviesraad is samengesteld uit een 15-tal personen:

 • personen met een beperking die in Tremelo wonen
 • ouders, familieleden of professionele hulpverleners van personen met een beperking die in Tremelo wonen
 • afgevaardigden van instellingen en verenigingen voor personen met beperking, actief in Tremelo

Missie

Tremelo, Baal, toegankelijkheid, advies, nieuws, aangepaste parkeerplaatsen, bewindvoering, mantelzorg, drempelhulp, informatie, activiteiten…

http://www.drempelhulpkopen.nl/rubberen-drempelhulpen-met-schuine-zijvlakken-scheluw-zijvlakken?gclid=CjwKEAiAkb-zBRC2upezwuyguQ4SJADZG08vivwXYaq7qLiApODGuZLC__l5QsrGJEcHPh9_MR6JDRoCSdfw_wcB
http://www.inter.vlaanderen/
http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/start

Adviesraad personen met een beperking Tremelo
Pastoriestraat 39
3128 Baal
E-mail: lieven.callewaert@huizedeveuster.be

Contactinfo
Gemeentehuis
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo
016 53 16 66
016 52 54 09
E-mail: info@tremelo.be
Website: http://www.tremelo.be
Facebook: https://www.facebook.com/toegankelijktremelo

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

De ‘Dienst Ondersteuningsplan’ (DOP) is een nieuw initiatief van de Vlaamse regering. Zowel kinderen als volwassenen met een (vermoeden van) handicap kunnen er een beroep op doen.

Waarvoor kun je bij DOP terecht?

Je hebt een (vermoeden van) beperking en zit met vragen over je toekomst. Je wilt bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of je wilt werken en weet niet wat de mogelijkheden zijn. Je hebt veel vrije tijd, verveelt je en weet niet goed waar je terecht kunt. Je wilt op reis, maar vindt niet de gepaste formule. Je wilt je vriendenkring uitbouwen of een relatie beginnen, maar dat lukte tot nu toe moeilijk. Je kind heeft een (vermoeden van) handicap en je vindt geen gepaste ondersteuning. Met deze en veel meer vragen kun je terecht bij DOP.

Wat doet DOP?

Een DOP-medewerker helpt jou en de personen die voor jou belangrijk zijn om een duidelijk zicht te krijgen op al je vragen. Wat wil je precies? Hoe zie je je toekomst? De medewerker vormt zich een beeld van je mogelijkheden, dromen en verlangens en bekijkt samen met jou en de mensen die jij erbij wilt, hoe je dat zou kunnen realiseren.

In de eerste plaats wordt nagegaan of personen uit je omgeving (familie, vrienden, buren) je kunnen helpen en ondersteunen. Als die hulp onvoldoende blijkt, wordt bekeken welke specifieke diensten bijkomende hulp kunnen bieden. Dat kan bv. een thuiszorgdienst zijn die meehelpt in het huishouden of een dienst die je helpt om je geld te beheren. Als dat nog niet voldoende is, kan ondersteuning via een dienst begeleid wonen, een dagcentrum of andere een oplossing zijn.

De bedoeling is dat de DOP-medewerker samen met jou een plan maakt dat jou een antwoord biedt en waarmee je aan de slag kunt.

Voorbeelden van vragen die je aan DOP kunt voorleggen:

* Je wilt nadenken over hoe je wilt wonen, welke dagbesteding of tewerkstellingsmogelijkheden er zijn of hoe je je vrije tijd kunt invullen en wie jou daarbij kan helpen.
* Je wilt contacten uitbouwen in jouw buurt.
* Je weet wel waar en hoe je wilt wonen, maar niet welke ondersteuning er allemaal bestaat.
* Je kind komt net van de schoolbanken en je vraagt je af wat de toekomst kan brengen op het vlak van dagbesteding, werk, vrije tijd, wonen, financieel beheer enz.
* Je wilt een zo gewoon mogelijk leven uitbouwen, maar weet niet welke diensten jou kunnen ondersteunen.
* Na een ongeval heb je een blijvende handicap en je stelt je de vraag hoe je je leven met de nodige ondersteuning kunt uitbouwen.
* Je bent niet tevreden over je huidige woon- of werksituatie.
* Je hebt vragen, dromen en verwachtingen en vindt het moeilijk om in je eentje antwoorden te vinden.
* Je kindje van drie kreeg een bepaalde diagnose en je weet niet hoe het nu verder moet of wie je kan helpen bij het organiseren van ondersteuning thuis.
* Je wordt een jaartje ouder en maakt je zorgen over de toekomst van je dochter met een handicap die nog thuis woont. Vrienden en familieleden zijn ook bekommerd. Je zou graag samen met hen en met je dochter een gesprek aangaan om een aantal zaken te plannen, maar je weet niet waar en hoe te beginnen.
* Je staat al lang op de wachtlijst van de dienst begeleid wonen, maar wilt samen met je zus en enkele kennissen een planning maken om zo vlug mogelijk te kunnen samenwonen met je vriend.

Wat je zeker nog moet weten:

* De dienstverlening is gratis en tijdelijk (gemiddeld twaalf contacten, gespreid over twaalf maanden).
* Regionaal heeft het DOP contactpunten, waar je na afspraak terecht kunt. Ook de vlaamsoogpunten zijn contactpunten, waar cliënten van Blindenzorg Licht en Liefde samen met hun netwerk ontvangen kunnen worden.

Aanvragen van een PersoonsVolgend Budget

Heb je veel hulp nodig die specifiek te maken heeft met je handicap? In dat geval kan DOP de eerste stappen zetten om deze hulp aan te vragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Aan de hand van een aantal gesprekken doorlopen we – samen met jou en de mensen die je wil betrekken – een proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning.

We maken een OndersteuningsPlan PersoonsVolgend Budget (of een OP-PVB) op.

Dit is het aanvraagdocument voor intensieve en handicapspecifieke hulp en ondersteuning. Dit document is de eerste stap om bij het VAPH een Persoonsvolgend Budget aan te vragen.

Contact

Naast de vlaamsoogpunten zijn er nog een reeks regionale DOP-contactpunten. Hier volgen de adressen:

* Binkomstraat 2, 3210 Lubbeek, 016 56 56 30, leuven@dop-vbb.be  (Team Leuven)
* Itterbeeksebaan 210, 1701 Dilbeek, 02/460 69 60, hallevilvoorde@dop-vbb.be (Team Halle-Vilvoorde)
* Koningsstraat 294, 1210 Sint-Joost-Ten-Node, 02/201 76 43, brussel@dop-vbb.be (Team Brussel)
* Kempische Steenweg 293 bus 37, 011 35 34 10, info@doplimburg.be
* Proeftuinstraat 84A, 9000 Gent, 0473/ 73 87 68, info@dop-ovl.be
* Tillegemstraat 81, 8200 Brugge, 0490/44.34.04, info@dop-wvl.be (Hoofdzetel Noord West-Vlaanderen)
* Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk, 0490/44.34.04, info@dop-wvl.be (Hoofdzetel Zuid West- Vlaanderen)
* Liersebaan 52, 2240 Zandhoven, 03 366 29 93, info@doppa.be

Dito vzw

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel.: (02)515 02 61
E-mail: info@ditovzw.be
Website: https://www.ditovzw.be
Facebook: http://www.facebook.com/Ditovzw

Gehandicaptenvereniging De Zonne – Wielsbeke

“DE ZONNE” is een vereniging van en voor andersvaliden zonder een onderscheid te willen maken in leeftijd, rang, stand of opvatting. Om het dagdagelijks leven van zijn leden wat eenvoudiger of aangenamer te maken, heeft de vereniging een aantal doelstellingen zoals o.a.: mindervaliden helpen en begeleiden inzake administratie en wetgeving, financiële bijstand te verlenen aan mindervaliden waar het nodig en billijk blijkt, activiteiten organiseren enz.

Gehandicaptenvereniging “De Zonne”
Veen 6
8710 Wielsbeke
Tel.: (056)66 87 12
E-mail: info@dezonne.be
Website: http://www.dezonne.be

Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats voor enerzijds ouderen, personen met een beperking, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies), en anderzijds hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers). Dagelijks helpen wij hulpvragers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken (trouwens betaalbaar met een PVB). Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunen we de administratieve rompslomp.

We zijn momenteel actief in Groot Antwerpen en Groot Gent. Half september gaan we Brussel lanceren en nadien een 4de centrumstad. Nadien gaan we netwerken openen in heel Vlaanderen, en zelfs België.

Reeds bestaande matchen van helppies en helppers kunnen sowieso gebruik maken van ons platform om dit meer officieel, transparant en verzekerd te maken. Ze hoeven hiervoor niet binnen onze actieve regio’s te wonen.

Voor meer informatie verwijs ik door naar: http://www.helpper.be

Leuk en kort animatiefilmpje om de werking van Helpper te verduidelijken: https://vimeo.com/235327239

En enkele getuigenissen van:
– helppie Viviane: https://www.youtube.com/watch?v=tLuhXkBC4U0
– helppie Hilda: https://www.youtube.com/watch?v=Foh4P6hgIZc

– helpper Vera: https://www.youtube.com/watch?v=W9JgBhEcvLE
– helpper Lydie: https://www.youtube.com/watch?v=2ct9y6KGaHI

We denken dat Helpper een waardevolle en aanvullende ondersteuning van hulp voor blinden en slechtzienden door buren kan aanbieden. Een helpper in de buurt kan de zorg mee helpen dragen.

Indien u nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om te contacteren via telefoon of mail. Graag horen we uw feedback over verdere stappen.

Met vriendelijke groeten,
Pascale
Pascale Mokangi
Team Helpper
http://www.helpper.be
+ 32 496 52 06 64
https://www.facebook.com/helpper/

Katholieke Vereniging Gehandicapten KVG

Vereniging voor mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn.
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
E-mail: post@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG-nationaal

Gezin en Handicap vzw

Wie met andere ouders zijn ervaringen kan delen, krijgt perspectief, kan weer een eind verder…Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders, broers en zussen, … kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun vragen en ervaringen. Bij Gezin en Handicap komen de belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving op de eerste plaats. Hiervoor wil Gezin en Handicap ouders, personen met een handicap, vrijwilligers en professionelen via alle mogelijke middelen (ter beschikking stellen van documentatie, eigen publicaties, vormingsinitiatieven, …) informeren zodat zij zoveel ‘mee zijn’ wat betreft nieuwe evoluties in de gehandicaptensector. Ook vindt Gezin en Handicap het belangrijk ouders en personen met een handicap voldoende weerbaar te maken zodat zij zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding/de opvang van hun kind en als ‘ervaringsdeskundige’ op een evenwaardige wijze het gesprek kunnen aangaan met diverse professionelen, beleidsverantwoordelijken, …

Gezin en Handicap:

* wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders, broers en zussen,… kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun ervaringen en vragen. De belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving komen op de eerste plaats.
* organiseert informatie- en vormingsmomenten over alles wat met handicap te maken heeft, verspreid over heel Vlaanderen. Tijdens deze vormingsmomenten krijgen de aanwezigen gerichte informatie, wisselen zij ervaringen uit en wordt er veel tijd uitgetrokken voor individuele vragen.
* beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum met meer dan 3.700 boeken, artikels, tijdschriften, video’s en dvd’s, … over het ruime thema handicap. Personen met een handicap, ouders, studenten, leerkrachten en begeleiders kunnen het materiaal ter plaatse raadplegen en (meestal) ontlenen. Graag een seintje voor je langskomt. Op de website van Gezin en Handicap krijg je een zicht op wat in het documentatiecentrum voorhanden is.
* geeft publicaties uit in begrijpelijke taal over concrete thema’s. (kinderbijslag, snoezelen, verlengd minderjarigheid, …)
* geeft advies en ondersteuning aan verenigingen, zelfhulpgroepen, organisaties, oudercomités, … die een vormingsmoment willen organiseren i.v.m. handicap of die een persoon met een handicap willen opnemen in hun werking. Lid worden van Gezin en Handicap? Je kunt lid worden van Gezin en Handicap als ouder of op naam van je kind. Daarvoor noteer je bij het betalen van je lidgeld duidelijk op de overschrijving dat je lid wenst te zijn van Gezin en Handicap. Leden van Gezin en Handicap worden geïnformeerd over het aanbod, betalen voor de activiteiten een verminderde deelnameprijs en zijn automatisch lid van KVG. Je krijgt dus ook maandelijks het tijdschrift Handiscoop en je kunt gebruik maken van de uitgebreide KVG-dienstverlening (waaronder rechtsbijstand bij beroepszaken).

Voor 2014 bedraagt het lidmaatschap 21 euro.

Gezin en Handicap
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
E-mail: gezinenhandicap@kvg.be
Website: https://kvg.be/

JKVG vzw

JKVG vzw overkoepelt drie afdelingen:
1. Hannibal is een initiatief van JKVG vzw.
Hannibal organiseert vakanties voor jongeren van 6 tot 30 jaar, met en zonder (ernstige) beperking. Deze vakanties zijn  zowel in het binnen- als buitenland. We hechten veel belang aan de individuele noden van onze deelnemers. Onze vakanties worden omkaderd door vrijwilligers.
2. Het Steunpunt Handicap en Arbeid wil er zijn om consulenten te versterken en te ondersteunen die vragen hebben over handicap en arbeid: .
Van Vaerenberghstraat 6
2600 Berchem
Tel.: (03)609 54 40
E-mail: info@hannibalvakanties.be
Website: https://hannibalvakanties.be/

KVG Vorming vzw

KVG-Vorming vzw is de grootste vereniging van en voor personen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Met meer dan 200 lokale afdelingen en een heleboel vrijetijdswerkingen organiseren we boeiende activiteiten en infomomenten, ook bij jou in de buurt. KVG-Vorming vzw maakt deel uit van de KVG-groep.

1. De Vereniging bouwt afdelingen uit met behulp van vrijwilligers met en zonder handicap.
* Antwerpen
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
E-mail: antwerpen@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG-nationaal

* Antwerpen en Mechelen
Joris Kun
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
Tel.: (03)235 85 57
Fax: (03)272 58 89
E-mail: antwerpen@kvg.be
Website: http://www.kvg-antwerpenmechelen.be
Facebook: Facebook KVG Antwerpen-Mechelen

* Limburg
Jelle Sidarow
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
Tel.: (011)23 22 04
Tel.: (011)23 22 05
Fax: (011)23 37 16
E-mail: vorming.limburg@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG Limburg

* Oost-Vlaanderen
KVG Oost-Vlaanderen
Lieven Jacobs
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
Tel.: (09)227 34 41
E-mail: oost-vlaanderen@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG Oost-Vlaanderen

* Turnhout
Lore Stessens
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel.: (014)40 33 60
Fax: (014)40 33 65
E-mail: turnhout@kvg.be
Website: https://kvg.be/

* Vlaams-Brabant & Brussel
Paul Arnauts
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven
Tel.: (016)23 51 61
Fax: (016)23 51 67
E-mail: vlaams-brabant@kvg.be
Website: http://kvg-vlaamsbrabant.be/
Facebook: Facebook KVG Vlaams-Brabant

* West-Vlaanderen
Flore Deprez
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
Tel.: (051)24 88 06
Fax: (051)20 51 89
E-mail: west-vlaanderen@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG West-Vlaanderen

2. KVG Vrijetijdswerking
De vrijetijdswerking van KVG organiseert clubwerkingen en informeert en begeleidt je bij vrijetijdsvragen.

Griet Reyniers
Coördinator vrijetijdswerkingen
GSM: (0494)64 19 58
Website: https://kvg.be/

* Antwerpen en Mechelen
KVG Antwerpen en Mechelen vrijetijdswerking
Jitske Sysmans en Kyra Visser
Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
Tel.: (03)235 85 57
E-mail: antwerpen@kvg.be
Website: http://www.kvg-antwerpenmechelen.be
Facebook: Facebook KVG Antwerpen-Mechelen

* Limburg
KVG Limburg vrijetijdswerking
Hannelore Dewil en Rebekka Holtzem
Rederijkersstraat 53
3500 Hasselt
Tel.: (011)23 22 04
Tel.: (011)23 22 05
E-mail: vrijetijd.limburg@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG Limburg

* Oost-Vlaanderen
KVG Oost-Vlaanderen vrijetijdswerking
Tom Danssaert en Liesbeth De Vos
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
Tel.: (09)227 34 41
GSM: (0497)60 19 57
E-mail: oost-vlaanderen@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG Oost-Vlaanderen

* Turnhout
Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen
Annick Loos en Liese van Loy
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel.: (014)40 33 62
E-mail: info@svgk.be
E-mail: steunpuntvrijetijd@kvg.be
Website: http://www.svgk.be
Facebook: https://www.facebook.com/steunpuntvrijetijd.gehandicaptenkempen

* Vlaams-Brabant
Sarah Bosmans of Gwen Dekeuleneer
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven
Tel.: (016)23 51 61
Fax: (016)23 51 67
E-mail: vrijetijd.vlaams-brabant@kvg.be
Website: http://kvg-vlaamsbrabant.be/
Facebook: Facebook KVG Vlaams-Brabant

’t Mankement
In ’t Mankement in Zellik kan je je snoezelavontuur aangaan in de snoezelruimte. De snoezelruimte is er voor iedereen met een handicap. Dit wil zeggen voor personen met een verstandelijke handicap, fysieke handicap, auditieve of visuele handicap, autisme of personen met een ziekte, aandoening, ongeval, … die daardoor een bepaalde handicap verworven hebben.  Ze is er voor personen van 0 tot 130 jaar of ouder en voor hun familieleden, begeleiders, … Let wel, er worden enkel groepen van maximum 9 snoezelaars in de snoezelruimte toegelaten. Ben je benieuwd, wil je meer uitleg, een kijkje komen nemen of direct een afspraak neem dan gerust met ons contact op om te kijken wat er mogelijk is.
Noorderlaan 4
1731 Zellik
Tel.: (02)466 77 82
E-mail: betty.deprins@kvg.be

* West-Vlaanderen
Geert Vantournhout
Ardooisesteenweg 73
8800 Roeselare
Tel.: (051)24 88 06
Fax: (051)20 51 89
E-mail: west-vlaanderen@kvg.be
Website: https://kvg.be/
Facebook: Facebook KVG West-Vlaanderen

Absoluut vzw

Absoluut vzw ondersteunt personen met een handicap die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) hebben of willen.
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
E-mail: info@absoluutvzw.be
Website: http://www.absoluutvzw.be
Facebook: https://www.facebook.com/pages/absoluut-vzw/180326218714672?fref=ts

KVG Sociaal dienstbetoon

Sociaal dienstbetoon beantwoordt jouw vraag over sociale wetgeving en handicap.
* Antwerpen
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
Website: https://kvg.be/
* Alle regionale secretariaten (zie bovenaan)

KONEKT vzw

Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Ze krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via vorming, activiteiten, dans en sensibilisering versterken we personen met een beperking, maar ook hun netwerk.

Ze geven personen met een beperking de kans om los te komen van hun dagdagelijkse ritme, patronen en omgeving. Een nieuwe context schept kansen om te leren.

Tine Michem
Administratief medewerker
T +32 (0)9 261 57 50
Lijnmolenstraat 153 – 9040 Gent
http://www.konekt.be | Facebook vzw Konekt

Krijtlijn vzw

… Laat twijfel nooit je dromen in de weg staan …
… Leer van het verleden, leef in het heden en geloof in de toekomst …

Krijtlijn vzw is een non-profit organisatie met als doel het organiseren van workshops en coaching-sessies voor kansarmen. Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen met een beperking in de breedste zin van het woord en andere mensen die het in onze maatschappij minder goed hebben en moeten rondkomen met een uitkering.

Voor alle activiteiten die we organiseren, hebben we ervoor gezorgd dat alle letterlijke (toegankelijkheid) en figuurlijke (financieel) drempels zijn weggehaald.

Soortgelijke activiteiten zullen ook opgezet worden in andere Europese landen onder de Engelse benaming Chalkline.

Tevens zullen we projecten opzetten in ontwikkelingslanden, samen met NGO’s zoals Handicap International

E-mail: info@krijtlijn.be
Website: http://www.krijtlijn.be

Marjan vzw

Marjan is een letterwoord dat is samengesteld uit de volgende woorden:

Meer
Aandacht
Richten
Jegens
Andere
Naasten

Doelgroep

Onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er wordt van elke persoon verwacht dat hij/zij individueel leeft en problemen aanpakt. Maar je kan het niet alleen, daarom richten wij ons tot jullie, personen met een handicap, maar ook iedereen die zich vragen stelt of informatie wenst. Samen kunnen wij een verschil een maken. Wij leggen ons toe op belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, netwerkvorming en public relations.

VZW Marjan
Merodestraat 51
2570 Duffel
Tel.: (015)31 27 85
GSM: (0476)41 66 06
E-mail: info@vzwmarjan.be
Website: http://www.vzwmarjan.be

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen mee beslissen over het beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief deelnemen aan het beleid.

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap
Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel
Tel.: 02 274 00 31
E-mail: info@noozo.be
Website: https://noozo.be/
Facebook: https://www.facebook.com/NOOZO-Vlaamse-adviesraad-handicap-102958308445817

Persephone vzw

Vereniging die vrouwen met een handicap met elkaar in contact brengt om ervaringen uit te wisselen, informatie doorgeeft aan al wie er nood aan heeft en aan belangenverdediging doet.

Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België. Ze organiseert activiteiten in volgende regio’s: Antwerpen, Boom, Leuven, Gent of Oostende.

Persephone vzw
Ann Van den Buys
Solvijnsstraat 30
2018 Antwerpen 1
Tel.: (03)322 46 40 (Ria Van Meenen)
E-mail: info@persephonevzw.org
Website: http://www.persephonevzw.org
Facebook: https://www.facebook.com/persephonevzw

Resonans vzw

Begeleidt personen met een handicap wonende in de provincie Vlaams-Brabant en in het Brusselse Gewest.

Resonans vzw
Sterrenveld 27
1970 Wezembeek-Oppem
Tel.: (02)420 22 44
E-mail: bianca.van.hoof@resonansvzw.be
Website: https://www.resonansvzw.be

SOM, de federatie van sociale ondernemingen vzw

Werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen.

SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

Als erkende werkgeversfederatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is de belangenbehartiger van leden en sectoren, op vraag en op maat. Op SOM kan je rekenen.

De federatie van sociale ondernemingen denkt vooruitstrevend en werkt pluralistisch. Voor SOM is de som van de delen de meerwaarde van sociaal ondernemen.

SOM, de federatie van sociale ondernemingen vzw
Sint-Jansstraat 30,
3de verdieping
1000 Brussel
Telefoon +32 490 11 98 20
E-mail info@som.be
Website: https://www.som.be
Facebook: https://www.facebook.com/somondernemingen
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/som-de-federatie-van-sociale-ondernemingen-vzw/
Twitter: https://twitter.com/SOMfederatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw

Opdracht en missie

Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot (één van) de volgende doelgroepen:

* personen met autisme
* personen met een visuele beperking
* personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
* personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen

We leggen daarbij de focus op expertiseontwikkeling en -verspreiding.

Steunpunt Mens en Samenleving
Eliaertsstraat 20 bus
2140 Borgerhout
Tel.: 03 270 32 10
E-mail: info@samvzw.be
Website: https://www.samvzw.be/

Vijftact vzw

Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

De vijf lidorganisaties:

* zetten sensibiliseringsinitiatieven op
* wenden hun kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap
* organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek
* stellen informatie ter beschikking via hun documentatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties elk vanuit hun specifieke invalshoek en deskundigheid:

Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Vijftact ondersteunt de lidorganisaties in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de lidorganisaties voldoen aan de decretale vereisten.

Vijftact zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.

Vijftact respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten lidorganisaties.

Vijftact vzw
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: (09)343 83 46
E-mail: info@vijftact.be
Website: http://www.vijftact.be

Algemeen coördinator
Greet Firlefyn
E-mail: greet.firlefyn@vijftact.be
Website: http://www.vijftact.be

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, kinderopvang en ondersteuning van personen met een handicap. De werkgeversorganisatie vertegenwoordigt 750 voorzieningen en organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 30.000 werknemers.

Guimardstraat 1
1040 Brussel
Tel.: (02)511 44 70
Fax: (02)513 85 14
E-mail: post@vlaamswelzijnsverbond.be
Website: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be

Zichtbare Handicap

Herken je dit:
aangestaard worden,
vermeden worden,
nieuwsgierige vragen,
ongepaste opmerkingen
Reacties uit onbegrip, onmacht, schrik
of onwetendheid
kunnen het leven met een afwijkend uiterlijk
behoorlijk lastig maken.
Wil je hierover praten,
hiermee beter leren omgaan,
hier iets aan doen ?
Hoe kunnen we de buitenwereld duidelijk maken
hoe wij graag benaderd worden?
Hoe maken we het leven met een zichtbare handicap
voor alle partijen
leefbaar?

Samen met de werkgroep kwamen tot de volgende 3 doelstellingen om hieraan te werken:

* Sensibiliseren:
door affiches en folders. Het thema van onze campagne is: Anders, maar niet minder
– interactieve site

* Ontmoetingen:
– lotgenotencontact
– gespreksavonden

* Weerbaarheid: door thema-avonden over:
– zichtbare handicap en psychologische ondersteuning
– de rol van het uiterlijk
– assertiviteit
– tips
– getuigenissen
– wegwijs in de medische wereld, ziekenfondsen, hulpmiddelen…

Wil je hieraan meewerken of heb je ideeën aarzel niet om ons deze door te geven via het forum of bel naar 0476/936144 of stuur een email naar Yvonne.dendooven@telenet.be

Yvonne
Tel.: (089)24 04 36
GSM (0476)93 61 44
E-mail: yvonne.dendooven@telenet.be
E-mail: Johanvermeir@skynet.be
Website: http://www.zichtbarehandicap.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2022 – 17:38