Betekenis van eigen uiterlijk en zich opmaken door blinden en slechtzienden

Het uiterlijk speelt een intrinsieke rol in de vorming van identiteit, zelfwaardering en sociale interacties. Deze dimensies van het eigen uiterlijk zijn ook van grote waarde voor blinden en slechtzienden, waarbij visuele waarneming ontbreekt. Ondanks dit gebrek aan visuele feedback, ervaren zij een diepgaande en rijke perceptie van zichzelf, gevormd door tastzin, auditieve prikkels en sociale interacties. De inspanningen die blinden en slechtzienden ondernemen om hun uiterlijk te verbeteren, gaan verder dan alleen esthetische overwegingen en weerspiegelen psychologische en sociale behoeften.

Betekenis van eigen uiterlijk

Identiteit en uiterlijk

Identiteit is een veelzijdig begrip dat de manier weerspiegelt waarop personen zichzelf waarnemen en begrijpen. Voor blinden en slechtzienden is identiteit samengesteld uit een combinatie van tastbare en auditieve prikkels, evenals sociale interacties. Ze exploreren zichzelf door middel van tastzin, waarbij ze hun eigen lichaam verkennen en tactiele informatie interpreteren, zoals textuur en vorm. Bovendien dragen auditieve signalen, zoals stemgeluid en resonantie, bij aan hun zelfbeeld.

De rol van tastzin

Tastzin vervult een cruciale functie in het vormen van de perceptie van het eigen uiterlijk. Personen met een visuele beperking gebruiken hun handen om hun gezicht, lichaam en kleding te verkennen. Door dit proces kunnen ze een gedetailleerd inzicht ontwikkelen in hun fysieke kenmerken en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ze kunnen informatie afleiden over textuur, huidconditie, kapsel en lichaamshouding door middel van tastzin, wat bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde en zelfbewustzijn.

Auditieve signalen en innerlijke representatie

Auditieve signalen, zoals de eigen stem en lichaamsgeluiden, voegen een extra laag toe aan de zelfwaarneming van blinden en slechtzienden. De resonantie van de eigen stem en hoe anderen reageren op auditieve signalen dragen bij aan het gevoel van eigenwaarde en zelfbeeld. Door het beluisteren van voetstappen, ademhaling en stemgeluid kunnen ze een innerlijk beeld van zichzelf creëren dat verder gaat dan louter uiterlijke kenmerken.

Sociale interacties en identiteitsvorming

Sociale interacties spelen een centrale rol in de vorming van identiteit, ongeacht het gezichtsvermogen. Voor blinden en slechtzienden bieden deze interacties waardevolle informatie over hun uiterlijk en hoe anderen hen waarnemen. Feedback van vrienden, familie en vertrouwde personen ondersteunt de opbouw van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Sociale interacties bieden kansen om te begrijpen hoe anderen hun uiterlijk ervaren en waarderen.

Zelfexpressie en persoonlijke stijl

Net als bij ziende personen, heeft persoonlijke stijl en zelfexpressie een belangrijke rol voor blinden en slechtzienden. Ze maken keuzes op basis van textuur, comfort en persoonlijke voorkeur bij het selecteren van kleding, kapsels en accessoires. Hierdoor kunnen ze hun individualiteit en stijl tot uitdrukking brengen, zelfs zonder visuele bevestiging.

Streven naar uiterlijke verbetering bij blinden en slechtzienden

Zelfexpressie door make-up en verzorging

Make-up en persoonlijke verzorging hebben diepgaande betekenis voor blinden en slechtzienden. Velen van hen gebruiken make-up als een vorm van zelfexpressie en creativiteit, waarbij het aanbrengen van make-up een tastbare en sensorische ervaring is om hun identiteit en persoonlijkheid tot uiting te brengen, ondanks het gebrek aan visuele resultaten.

Het belang van zelfvertrouwen en zelfwaardering

Streven naar uiterlijke verbetering heeft aanzienlijke psychologische implicaties voor blinden en slechtzienden. Net als bij ziende personen, kan het gebruik van make-up en persoonlijke verzorging bijdragen aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het gevoel van verzorgd zijn en er goed uitzien versterkt hun zelfwaardering en helpt hen zich zelfverzekerder te voelen in sociale situaties.

Sociale aspecten van uiterlijke verbetering

Voor blinden en slechtzienden bevat uiterlijke verbetering ook sociale dimensies. Het helpt hen om zich te presenteren volgens sociale normen en verwachtingen, wat kan bijdragen aan acceptatie en inclusie. Het resulterende zelfvertrouwen kan van invloed zijn op interpersoonlijke interacties en relaties.

Eigenwaarde en empowerment

Inspanningen om het uiterlijk te verbeteren kunnen worden gezien als vormen van empowerment voor blinden en slechtzienden. Hierdoor kunnen ze controle uitoefenen over hun presentatie en hoe ze worden waargenomen door anderen. Dit gevoel van controle en eigenwaarde heeft positieve effecten op hun mentale welzijn en levenskwaliteit.

Meer informatie

Bronvermelding:

 • Barnes, C., & Mercer, G. (2010). Exploring Disability. Polity.
 • Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (Eds.). (2002). Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. Guilford Press.
 • Crispin, M., & Kauffman, G. (2002). Mirror, mirror on the wall: The effect of subjective and objective self-awareness on appearance-related behaviors. Body Image, 1(4), 385-397.
 • Gibson, J. J. (1986). The ecological approach to visual perception. Houghton Mifflin Harcourt.
 • Grogan, S. (2016). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Routledge.
 • Heffernan, K. J. (2010). The blind person’s face: Vision and touch. In The Oxford Handbook of the Face (pp. 473-494). Oxford University Press.
 • Klatzky, R. L., Lederman, S. J., & Reed, C. (1987). There’s more to touch than meets the eye: The salience of object attributes for haptics with and without vision. Journal of Experimental Psychology: General, 116(4), 356-369.
 • Moss, H. E., Tyler, C. W., & Ellison, A. (1997). The time course of visual processing: Backward masking and natural scene categorisation. Vision Research, 37(6), 675-686.
 • Swami, V. (Ed.). (2013). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Routledge.
 • Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. American Psychological Association.
 • Ullman, S., & Sargent, D. J. (1974). Discrimination of relative surface roughness by active touch. Perception & Psychophysics, 15(4), 578-580.
 • Wong, E. Y. (2010). Clothing preferences, tactile sensitivity and aesthetics among blind people in Hong Kong. Clothing and Textiles Research Journal, 28(3), 157-172.
Deel dit:
Advertenties

 1. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 2. Mensen moeten verder kijken dan de handicap06-12-2023 01:12:10
 3. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 4. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 5. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 6. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 7. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 8. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 9. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 10. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 11. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 12. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 13. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 14. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 15. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 16. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 17. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 18. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 19. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 20. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 21. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 22. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 23. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 24. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 25. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 26. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 27. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 28. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 29. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 30. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 31. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 32. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 33. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 34. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 35. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 36. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 37. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 38. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 39. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 40. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 41. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 42. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 43. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 44. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 45. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 46. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 47. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 48. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 49. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 50. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 51. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 52. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 53. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 54. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 55. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 56. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 57. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 58. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 59. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 60. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 61. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 62. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 63. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 64. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 65. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 66. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 67. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 68. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 69. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 70. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 71. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 72. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 73. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 74. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 75. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 76. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 77. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 78. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 79. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 80. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 81. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 82. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 83. Betekenis van eigen uiterlijk en zich opmaken door blinden en slechtzienden27-08-2023 03:08:41
 84. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 85. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 86. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 87. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 88. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 89. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 90. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 91. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 92. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 93. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 94. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 95. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 96. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 97. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 98. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 99. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 100. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 101. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023 – 15:08