NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

Belastingstelefoon

Telefoonlijn van de Belastingdienst voor vragen over belastingen.
Tel.: (0800)05 43
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 20.00 uur en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Website: http://www.belastingdienst.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 – 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 – 789 10 11
E: info@ciz.nl
Website: http://www.ciz.nl

Het Nationale Zorgnummer

Hebt u vragen of klachten over de zorg? Bij het Nationale Zorgnummer krijgt u heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u MIND en Patiëntenfederatie Nederland, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties.

Het Nationale Zorgnummer
ma t/m do van 9 – 12.30 uur
Tel.: 0900 2356780 (20 ct per gesprek)
E-mail: info@nationalezorgnummer.nl
Website: https://www.nationalezorgnummer.nl

Kies voor je zorg

Zoek, vergelijk en kiesvoorjezorg.nl!

KiesvoorjeZorg.nl is dé website voor het vinden en vergelijken van een zorginstelling.

KiesvoorjeZorg.nl is een onafhankelijk platform waar de mogelijkheid wordt geboden om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Het gaat dan in de eerste instantie om ouderenzorg en ziekenhuizen & klinieken. Dit jaar volgen meer categorieën zoals thuiszorg, fysiotherapie, kinderopvang, tandartsen en geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van KiesvoorjeZorg.nl is om de toegevoegde waarde van zorginstellingen transparant en zichtbaar te maken. Met een steeds groeiende groep ouderen in Nederland stijgt ook de vraag naar passende zorg. Daarnaast worden mensen met een zorgbehoefte steeds kritischer en willen zij vergelijkend warenonderzoek op internet te plegen. KiesvoorjeZorg.nl maakt dit nu mogelijk.

Op KiesvoorjeZorg.nl kan een bezoeker de verschillende zorginstellingen vergelijken op basis van de door de zorginstellingen zelf opgegeven of gepubliceerde informatie. Een bezoeker kan zo bijvoorbeeld ontdekken welke faciliteiten bij de ene zorginstelling worden aangeboden en bij de ander niet. Op basis van deze informatie helpt KiesvoorjeZorg.nl bij het maken van een keuze voor een bepaalde zorginstelling.

De zorgaanbieders oftewel zorginstellingen kunnen via hun eigen account op KiesvoorjeZorg.nl gegevens invullen zoals adresgegevens, website, emailadres. Ook is er voldoende ruimte om informatie plaatsen waarmee zij zich kunnen onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten zoals; foto’s, brochures, en hun logo’s.

Producten

KiesvoorjeZorg.nl/Ouderenzorg
KiesvoorjeZorg.nl/Ziekenhuis
KiesvoorjeZorg.nl/Fysiotherapie
KiesvoorjeZorg.nl/Thuiszorg
KiesvoorjeZorg.nl/ggz
KiesvoorjeZorg.nl/Esthetische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/Medische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/zzp
KiesvoorjeZorg.nl/voor-zorgaanbieders
KiesvoorjeZorg.nl/webshop/

Kies voor je zorg
Tel.: 023 711 32 02
E-mail: klantenservice@kiesvoorjezorg.nl
E-mail: info@kiesvoorjezorg.nl
Website: http://kiesvoorjezorg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/KiesvoorjeZorg.nl
Twitter: @kiesvoorjezorg
LinkedIn groep: Kiesvoorjezorg: https://www.linkedin.com/groups/8467402

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)-

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)
Postbus 1038
3500 BA Utrecht
Tel.: (030)291 66 22
E-mail: info@patientenfederatie.nl
Website: https://www.aandachtvooriedereen.nl/

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen

Wat is de SKGZ?

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is daarnaast een kenniscentrum op het gebied van Zorgverzekeringen. Alle zorgverzekeraars in Nederlands zijn aangesloten bij de SKGZ.

Ombudsman Zorgverzekeringen

U kunt klachten over de basis- en aanvullende verzekering kunt u indienen bij de SKGZ. Dien altijd eerst schriftelijk uw klacht in bij uw zorgverzekeraar. Komt er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. R.P. van Marwijk Kooy. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Is er geen oplossing gevonden? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen stappen. Deze commissie neemt een besluit waar u en uw zorgverzekeraar zich aan moeten houden. Dit heet een bindend advies. Voor de behandeling van uw zaak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen wordt een entreegeld van € 37,- gevraagd. U ontvangt dit bedrag terug wanneer u in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie bestaat uit:

prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter)
mr. drs. P.J.J. Vonk
mr. drs. Hanneke Strens-Meulemeester

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen
Postadres:
Postbus 291
3700 AG Zeist
Bezoekadres:
Sparrenheuvel 16
3708 JE Zeist
Tel.: (088)900 69 00
Fax: (088)900 69 06
E-mail: info@skgz.nl
Website: http://www.skgz.nl

Terug naar de bossen

Voorgenomen bezuinigingen in de zorg bedreigen gelijke kansen voor iedereen!

Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van de maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen wordt nu bedreigd door voorgenomen bezuinigingen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOCUS, enz.

Tot de jaren ’70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren ’70 werd de roep om deelname aan de samenleving door deze groep steeds luider.

De emancipatie werd vormgegeven door acties. Bijvoorbeeld met de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap. Die tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen – dat totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Integratie Gehandicapten.

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar de bossen”.

Terug naar de bossen
E-mail: terugnaardebosseninfo@gmail.com
Website: https://terugnaardebossen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Terug-naar-de-bossen-171051352958357

Verbond van Verzekeraars

Verbond van verzekeraars dat objectieve informatie geeft over diverse vormen van verzekeringen ook met betrekking tot een visuele beperking.

Verbond van Verzekeraars
Bezoekadres:
Bordewijklaan 2
Mariahoeve – Den Haag
Postadres:
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Tel.: (070)333 85 00
Tel.: (070)333 87 77
E-mail: info@verzekeraars.nl
Website: http://www.verzekeraars.nl

Zorgbelang

In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

E-mailadres: info@zorgbelang-nederland.nl
Website: http://www.zorgbelang-nederland.nl

Zorginstituut Nederland

Coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als uitgangspunt dat de gezondheidszorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

* Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
* Postadres
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel.: (020)797 85 55
Fax: (020)797 85 00
E-mail: info@zin.nl
Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland en is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen delen hier hun ervaringen met de zorg met elkaar. De website biedt je informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij jou past.

De website biedt je de gelegenheid om jouw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee help je andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener. Meer informatie over hoe het proces van het schrijven van een waardering werkt vind je op de website van ZorgkaartNederland.

Andere informatie op ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, bijvoorbeeld in onze vergelijkingshulpen. Deze vergelijkingshulpen kun je gebruikten om te kijken welk ziekenhuis voor jouw aandoening het beste voldoet aan jouw wensen.

Zorgaanbieders kunnen ZorgkaartNederland gebruiken om te zien wat volgens patiënten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van ZorgkaartNederland kunnen in een eigen gedeelte op de website de waarderingen monitoren en zien welke trends er zijn.

Patiënten kunnen hun mening geven

Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem te geven. En daarmee ook invloed op de kwaliteit van zorg. Want in de zorg gaat het om jou. Of je nu vaak of af en toe bij een zorgverlener komt.

Voor vragen over de website, aanmeldingen van zorgverleners, klachten of het doorgeven van wijzigingen kun je een webformulier op de website van ZorgkaartNederland invullen.

E-mail: info@zorgkaartnederland.nl
Website: https://www.zorgkaartnederland.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blog: een onvergetelijk vuur – Tanguy le Breton31-12-2022 07:12:21
 2. Telecom moet vanaf 2025 toegankelijk zijn voor mensen met beperking28-12-2022 02:12:20
 3. Vanaf 2025 meer inclusiviteit voor mensen met beperking28-12-2022 01:12:17
 4. ‘Niemand mag buiten de boot vallen’27-12-2022 06:12:45
 5. NL: Jaarlijks een miljoen euro extra voor audiodescriptie23-12-2022 06:12:57
 6. Blijf lezen met de Daisybox22-12-2022 06:12:34
 7. Veilige Auditieve Omgeving (VAO)22-12-2022 06:12:10
 8. Webinar: Op naar toegankelijke verkiezingen20-12-2022 06:12:27
 9. Brailleliga – 100 jaar (en meer)15-12-2022 07:12:55
 10. Onderzoek: slimme speaker zorgt voor onafhankelijkheid bij mensen met handicap14-12-2022 05:12:56
 11. Bartiméus Fonds – Jaarlijks 1 miljoen euro extra voor audiodescriptie14-12-2022 07:12:17
 12. Het recht op toegankelijke informatie14-12-2022 07:12:13
 13. Nieuwe website voor European Disability Card voor personen met een handicap14-12-2022 07:12:45
 14. Nieuwe website moet European Disabilty Card meer bekendheid geven14-12-2022 07:12:00
 15. Tienen – European Disability Card14-12-2022 07:12:10
 16. Een nieuwe gebruiksvriendelijke website promoot de European Disability Card voor personen met een handicap14-12-2022 07:12:03
 17. Jaarlijks een miljoen euro extra voor audiodescriptie12-12-2022 02:12:10
 18. Visio zet handtekening onder Green Deal 3.009-12-2022 07:12:25
 19. Recensie: Brailletoetsenbord Hable One09-12-2022 07:12:46
 20. Het VAPH ondersteunt elk jaar meer personen met een handicap09-12-2022 07:12:28
 21. N-VA wil meer aandacht voor European Disability Card bij hulpdiensten en opleidingsscholen08-12-2022 04:12:35
 22. Mensen met beperking botsen op strenge procedure voor noodsituaties: “Als mijn ouders waren omgekomen bij een ongeval, had ik wel budget gekregen”03-12-2022 07:12:57
 23. BE: Steile klim naar steun02-12-2022 08:12:06
 24. W13 promoot European Disability Card: “Meer begrip voor mensen met onzichtbare beperking”02-12-2022 06:12:25
 25. Low budget scan standaards voor telefoon of tablet02-12-2022 06:12:24
 26. Video: Zuid-West-Vlaamse gemeenten zetten hun schouders onder European Disability Card01-12-2022 06:12:13
 27. Druppelbril geeft oogpatiënt meer vrijheid29-11-2022 06:11:32
 28. Politieke partijen: NPO moet toegankelijker worden voor blinden28-11-2022 05:11:18
 29. Deel Kamer wil geld vrijmaken om tv toegankelijk te maken voor slechtzienden28-11-2022 05:11:03
 30. Werner: Meer tv-programma’s toegankelijk maken voor mensen met visuele beperking28-11-2022 05:11:26
 31. Den Brillenman werkt samen met Ommezien om mensen met visuele beperking te helpen26-11-2022 06:11:01
 32. Federaal Actieplan Handicap: 48 van de 145 maatregelen na anderhalf jaar volledig uitgevoerd23-11-2022 01:11:17
 33. Maak kennis met het toegankelijkheidsaanbod van VRT22-11-2022 06:11:54
 34. Wat is het nut van braille op trapleuningen?20-11-2022 06:11:38
 35. Zorgwijs.be breidt uit met het aanbod van rechtsreeks toegankelijke hulp18-11-2022 02:11:45
 36. Oogfonds Mieps Fontein Prijs voor het eerst uitgereikt, winnaar Stichting Vier het Leven17-11-2022 06:11:49
 37. Koninklijk bezoek op Oogfondsgala in Flint17-11-2022 06:11:12
 38. Audio: Stukjes en beetjes – De Blindshell Classic 2 (deel 1)15-11-2022 06:11:44
 39. Viering 75-jarig jubileum oogfonds12-11-2022 06:11:56
 40. Vernieuwde handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ voor toegankelijke verkiezingen gelanceerd12-11-2022 06:11:36
 41. Koninklijk bezoek in Amersfoort bij 75e verjaardag Oogfonds11-11-2022 06:11:57
 42. Mantelzorger Nielai (11) staat altijd klaar voor haar moeder: ‘Ik doe het met heel mijn hart’11-11-2022 06:11:28
 43. TV-ondertiteling lezen of luisteren, de mogelijkheden11-11-2022 06:11:50
 44. Verlichting in huis voor personen die slecht zien10-11-2022 06:11:09
 45. ‘Met de nachtzichtbril heb ik er in de winter een halve dag bij!’09-11-2022 05:11:43
 46. Optelec beeldschermloep voor vergroting, contrast en voorlezen08-11-2022 06:11:50
 47. Optelec elektronische handloep voor vergroting en contrast08-11-2022 06:11:32
 48. Optelec toegankelijke mobiele telefoon Blindshell08-11-2022 06:11:54
 49. Optelec mobiele beeldschermloep voor vergroting, contrast en voorlezen08-11-2022 06:11:38
 50. Optelec Daisyspelers voor het gesproken boek08-11-2022 06:11:23
 51. Optelec voorgelezen en vergrote televisie-ondertiteling08-11-2022 06:11:36
 52. Optelec loeplamp voor vergroting en verlichting08-11-2022 06:11:09
 53. Optelec PowerMag vergrootglazen met verlichting08-11-2022 06:11:55
 54. Optelec voorleesapparaat voor het voorlezen van gedrukte tekst08-11-2022 06:11:41
 55. Hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid04-11-2022 06:11:56
 56. Met deze ‘slimme bril’ kan blinde Ronald golfen03-11-2022 05:11:17
 57. Optiekzaak Den Brillenman start samenwerking met Ommezien: “Mensen met visuele beperking en blinden kunnen bij ons terecht”03-11-2022 05:11:04
 58. Maatbeker met gaatjes: Simon Dogger maakt voorwerpen toegankelijk voor blinde mensen03-11-2022 04:11:12
 59. Studenten helpen blinde golfer Ronald Boef met slimme bril aan meer zelfstandigheid03-11-2022 11:11:49
 60. Bifocale bril helpt kinderen met Downsyndroom03-11-2022 06:11:56
 61. Kennis en advies toegankelijkheid vormt de gouden graal01-11-2022 07:11:29
 62. BE: 20 miljoen euro extra voor 1100 deelbudgetten01-11-2022 07:11:43
 63. ‘Alsof het dag is!’ Leen test de nachtzichtbril01-11-2022 07:11:24
 64. Energie besparen, heeft het zin om de lampen uit te doen?31-10-2022 06:10:42
 65. Revalidatie hoeft geen eenzame reis te zijn28-10-2022 05:10:42
 66. BE: Wachtlijst voor mensen met een handicap in de hoogste prioriteitengroep zo goed als weggewerkt27-10-2022 10:10:21
 67. BE: Versneld persoonsvolgend budget voor meer dan 400 personen met handicap27-10-2022 10:10:44
 68. Matias met syndroom van Down is dolblij met zijn speciale bril: ‘Ik kan nu lezen’24-10-2022 11:10:04
 69. Een simpel stickertje maakt het verschil23-10-2022 05:10:33
 70. Feest en herinneringen tijdens jubileum Bartiméus Doorn13-10-2022 04:10:37
 71. European Disability Card (EDC-kaart) vervallen?12-10-2022 05:10:56
 72. NL: Meer risico op langdurige financiële problemen voor jongeren met een beperking12-10-2022 05:10:26
 73. Blinde Betje in de kantoortuin12-10-2022 05:10:25
 74. Kleding herkennen en opbergen als je slechtziend of blind bent10-10-2022 05:10:32
 75. NL: Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?07-10-2022 05:10:36
 76. BrailleTech 2022: Top 10 van de BrailleShop: de beste basishulpmiddelen06-10-2022 04:10:10
 77. Veel belangstelling voor Koninklijke Visio op ZieZo-beurs 202204-10-2022 05:10:59
 78. Nieuwsbrief Dorestad Services oktober 202203-10-2022 12:10:22
 79. NL: Ontmoeting voor en door slechtziende mensen03-10-2022 05:10:05
 80. Bartiméus: Hulp aan senioren met oogaandoeningen03-10-2022 05:10:44
 81. Brasserie uit Deinze heeft nu ook menukaart in braille28-09-2022 05:09:07
 82. Praktische tips voor ouders met een visuele beperking27-09-2022 05:09:20
 83. Deinze – Brasserie Torck heeft menukaart in braille: “Iedereen moet zich hier welkom voelen”26-09-2022 02:09:56
 84. Willeke Alberti treedt op tijdens 110-jarig bestaan woonzorgcentrum Het Schild23-09-2022 03:09:02
 85. NL: Ieder(in) stelt vijf noodmaatregelen voor om mensen met een beperking nu al te helpen21-09-2022 04:09:30
 86. Hoe maak ik schoon met mijn visuele beperking?17-09-2022 05:09:02
 87. NL: Meer risico op langdurige financiële problemen voor jongeren met een beperking17-09-2022 05:09:11
 88. Siemens presenteert Smart Kitchen Dock met spraakbediening07-09-2022 05:09:05
 89. Zonwering tegen lichthinder31-08-2022 05:08:41
 90. “Aantal functies van elektronische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden neemt toe”25-08-2022 03:08:39
 91. Het Kennisportaal nu ook op de Webbox beschikbaar24-08-2022 04:08:31
 92. ‘Politiek is de weg als je dingen voor elkaar wil krijgen’19-08-2022 05:08:20
 93. Able2 Europe B.V. en Worldwide Vision slaan de handen ineen!05-08-2022 06:08:15
 94. Kaart moet personen met niet zichtbare handicap helpen: “Dacht dat ik in een film was beland”02-08-2022 06:08:21
 95. Sensotec staat ook op YouTube27-07-2022 12:07:04
 96. Crevits start met deelbudgetten voor personen met handicap18-07-2022 03:07:21
 97. Zonnebril of pet tegen lichthinder17-07-2022 05:07:03
 98. Snel aan de slag met Hable One13-07-2022 05:07:35
 99. Basalt en Visio gaan samenwerken in de revalidatie voor mensen met hersenletsel11-07-2022 05:07:21
 100. De nieuwe Milestone 312 Ace wifi07-07-2022 04:07:00
 101. Bartiméus Fonds – Onze inspiratie – Rosita van Oostenbrugge07-07-2022 06:07:37
 102. Ieder(in) doet verbetervoorstellen voor meer toegankelijke televisie06-07-2022 07:07:01
 103. Turnhout – Europese gehandicaptenkaart onderwerp van politiek spelletje op gemeenteraad06-07-2022 10:07:31
 104. Ieder(in) doet verbetervoorstellen voor meer toegankelijke televisie06-07-2022 09:07:18
 105. De keuken inrichten voor personen met een visuele beperking05-07-2022 05:07:05
 106. Babbage – Hable One smartphone controller05-07-2022 05:07:20
 107. Visio gaat nu echt stappen maken van Echten naar Hoogeveen, onderzoek naar mogelijkheden aan de Amshoffweg02-07-2022 05:07:08
 108. Wolfheze – Bewoners en personeel kunnen blijven na overname Het Schild30-06-2022 04:06:32
 109. Bijeenkomst Baby- en Peutercentrum van Bartiméus28-06-2022 05:06:03
 110. Nog veel onzekerheid binnen woonzorgcentrum Het Schild ondanks overname27-06-2022 06:06:49
 111. Oogarts Arlette van Sorge: “Visio speelt een belangrijke rol in het traject na de diagnose“24-06-2022 05:06:33
 112. Brugge – Europese kaart voor mensen met een handicap nu ook uitgebreider te gebruiken22-06-2022 12:06:06
 113. Brugge is partner van de European Disability Card (EDC) om gehandicapten beter te helpen22-06-2022 12:06:10
 114. European Disability Card is goede stap in de participatie van mensen van een beperking21-06-2022 02:06:11
 115. “European Disability Card moet ook in wereld van zorg beter ingeburgerd raken”21-06-2022 02:06:50
 116. Zwembrillen en duikbrillen, uitleg en tips20-06-2022 12:06:16
 117. Visio de Vlasborch viert vijfentwintigjarig jubileum20-06-2022 12:06:14
 118. Margot Scheltema nieuwe voorzitter Oogvereniging18-06-2022 04:06:13
 119. De heer Vreeburg uit Zoetermeer Koninklijk onderscheiden18-06-2022 04:06:42
 120. Experimenten met stembiljetten moeten verkiezingen toegankelijker maken18-06-2022 05:06:18
 121. Koninklijke Visio – Jaarbeeld 2021 online!16-06-2022 12:06:41
 122. BE: Uw sociale voordelen binnen handbereik: MyBEnefits15-06-2022 05:06:26
 123. Ed laat zien hoe hij als blind persoon zijn mobiele telefoon gebruikt (met audiodescriptie)14-06-2022 10:06:16
 124. Bijzondere mensen, bijzondere talenten14-06-2022 05:06:53
 125. Curator zoekt partij die blindeninstituut Het Schild ongewijzigd wil voortzetten12-06-2022 05:06:06
 126. KPN Interactieve TV toegankelijker voor klanten met visuele beperking08-06-2022 05:06:24
 127. Woonzorgcentrum Het Schild is failliet07-06-2022 04:06:25
 128. Woonzorgcentrum Het Schild is failliet, blinde bewoners en 110 medewerkers in onzekerheid02-06-2022 07:06:30
 129. Experimenten met stembiljetten moeten verkiezingen toegankelijker maken01-06-2022 07:06:57
 130. Eerste Kamer aanvaardt Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten01-06-2022 05:06:44
 131. Hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid31-05-2022 06:05:28
 132. Bartiméus Kwaliteit in 2021: ‘Samen ertegenaan’30-05-2022 05:05:24
 133. Ergo Tips – Koken met een visuele beperking26-05-2022 05:05:57
 134. Het activiteitenverslag 2021 van de Brailleliga is ook beschikbaar als podcast25-05-2022 05:05:58
 135. Voor wie is de Hable One geschikt? | Hable One – Alles over Hable24-05-2022 02:05:47
 136. Terugblik 100% Bartiméus Live!14-05-2022 04:05:52
 137. Het verhaal van Leonie: “Ik heb geleerd mijn beperking te accepteren en te kijken wat ik wel kan”12-05-2022 02:05:38
 138. Verhaal van Athittiya: “Ik ben anders naar mijn visuele beperking gaan kijken” – Visio Het Loo Erf12-05-2022 01:05:27
 139. Het verhaal van Demi: “Nu kan ik léven” – Visio Het Loo Erf11-05-2022 05:05:55
 140. Molenaarsgraaf – Voorlopig nog geen pinautomaat met spraakfunctie11-05-2022 05:05:44
 141. Leerlingen ontwerpen rugzak voor blinden en vallen in de prijzen10-05-2022 05:05:37
 142. Ook met een (visuele) handicap moet Tweede Kamer te vinden zijn09-05-2022 05:05:36
 143. Bartiméus in beeld! – met audiodescriptie03-05-2022 04:05:05
 144. Video’s: Koken met een visuele beperking met Visio30-04-2022 04:04:46
 145. Hoe lees ik met mijn visuele beperking?30-04-2022 04:04:55
 146. Technologie voor mensen met een beperking29-04-2022 01:04:52
 147. Nieuw bij Dorestad Services: Braille op plastic!28-04-2022 04:04:53
 148. Kent u de hulpmiddelendatabank al?27-04-2022 04:04:47
 149. SGP stelt verdwenen spraakfunctie pinautomaat Molenaarsgraaf aan de kaak26-04-2022 10:04:08
 150. De Orcam van receptionist Gijs25-04-2022 03:04:40
 151. Drinken inschenken, koffie en thee zetten met een visuele handicap25-04-2022 05:04:44
 152. Ferkan (27) maakt een bril die blinden laat ‘zien’: “Stevie Wonder test de bril nu!”22-04-2022 05:04:28
 153. 1 jarig-jubileum: 100% onze plek gevonden in Amsterdam21-04-2022 07:04:08
 154. School voor blinden en slechtzienden werkt aan Geluidenatlas19-04-2022 04:04:17
 155. Hoe herken en gebruik ik medicatie met mijn visuele beperking?15-04-2022 06:04:06
 156. Bril van Nederlands bedrijf helpt blinden en slechtzienden, Stevie Wonder test ‘m15-04-2022 05:04:18
 157. Video: Vanessa Vigar en Richard Koster over de ‘slimme bril’ voor blinden en slechtzienden14-04-2022 04:04:45
 158. Slimme bril zorgt voor enthousiaste Stevie Wonder13-04-2022 07:04:39
 159. Rachel ontwerpt een kledinglijn voor blinden13-04-2022 07:04:23
 160. Rachel ontwerpt kleding voor blinden: ‘Winkels zijn niet toegankelijk’12-04-2022 05:04:55
 161. Deze kleding is speciaal gemaakt voor blinden12-04-2022 05:04:13
 162. Contant betalen moet mogelijk blijven voor senioren, blinden en slechtzienden12-04-2022 06:04:34
 163. Gebruik jij de Hable One al?09-04-2022 05:04:15
 164. Met OrCam wordt lezen voor iedereen toegankelijk gemaakt08-04-2022 06:04:51
 165. Visie op Zorgtechnologie | Bestuurder Julianne Meijers van Bartiméus07-04-2022 08:04:04
 166. Blinden en slechtzienden naar Tweede Kamer geleid07-04-2022 05:04:49
 167. Braillereling beschrijft uitzicht Pier Scheveningen06-04-2022 06:04:44
 168. Kamer onthult audiomaquette en blindegeleidelijn05-04-2022 06:04:58
 169. Blinden en slechtzienden kunnen dankzij speciale strook weg vinden naar Tweede Kamer05-04-2022 06:04:43
 170. BE: Kortingsbon voor aankoop energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries03-04-2022 02:04:28
 171. Stevie Wonder heeft ‘m al: Hable, Nederlandse vinding die blinden smartphone laat bedienen03-04-2022 06:04:38
 172. Tijdelijke Tweede Kamer wordt toegankelijker voor blinden en slechtzienden01-04-2022 08:04:40
 173. Envision presenteert nieuwe generatie slimme brillen voor blinden en slechtzienden01-04-2022 08:04:04
 174. Hoe kijken blinde mensen televisie? | Vragen van Kinderen01-04-2022 08:04:22
 175. Braille op De Pier01-04-2022 08:04:20
 176. NL: Tweede Kamer – Opening audiomaquette en blindegeleidelijn01-04-2022 06:04:29
 177. Het verhaal van ambulant specialistisch begeleider Lidy: “Ik bouw een team om mensen heen”01-04-2022 06:04:56
 178. Het verhaal van Hans (75): “Nooit stress dankzij Ivonne”31-03-2022 05:03:03
 179. Blinding-in – Online boodschappen doen? Hoe toegankelijk zijn de apps?30-03-2022 12:03:14
 180. Het verhaal van Naigel (55): “Rosa biedt een luisterend oor” – ambulante specialistische begeleiding30-03-2022 05:03:59
 181. Hoe kijken blinde mensen tv? Televisie kijken met audiodescriptie29-03-2022 07:03:04
 182. Het verhaal van Yvonne (81): “Zij wijst de weg” – ambulante specialistische begeleiding29-03-2022 06:03:43
 183. HELP! Of toch liever zelf proberen?29-03-2022 06:03:16
 184. Het verhaal van Ellen (58): “We zijn een team” – ambulante specialistische begeleiding29-03-2022 06:03:44
 185. Brailleliga en The Crew vieren My Independence Day25-03-2022 07:03:04
 186. Hoe herken je slechtziendheid?25-03-2022 07:03:28
 187. Veel positieve meldingen over toegankelijkheid bij verkiezingen25-03-2022 06:03:53
 188. Week van de Brailleliga 2022: teaser24-03-2022 07:03:09
 189. Sam ging van snuffelstage bij het CDA naar kandidaat-raadslid in Houten17-03-2022 03:03:46
 190. Week van de Brailleliga: het interview van Maarten17-03-2022 07:03:29
 191. Ondersteuning inburgeraars met zintuiglijke beperking geborgd17-03-2022 06:03:48
 192. Kapelle – Stemmen als slechtziende is geen pretje; ‘Ik voelde me doodongelukkig’17-03-2022 06:03:25
 193. Blinde raadskandidaat kan niet zelf stemmen: “Je verwacht dat er werk van wordt gemaakt”17-03-2022 06:03:43
 194. Tolk gebarentaal en stemmal in Arnhem: ‘Ik kan nu stemmen op gevoel’16-03-2022 09:03:44
 195. Slechtziende Esther kan eindelijk weer stemmen in speciaal stembureau16-03-2022 06:03:29
 196. Stemmen met de stemmal, een uitkomst voor slechtzienden16-03-2022 06:03:59
 197. Week van de Brailleliga 2022: radiospot15-03-2022 09:03:19
 198. Week van de Brailleliga 2022: André (met audiodescriptie)15-03-2022 08:03:09
 199. Week van de Brailleliga 2022: Maarten (met audiodescriptie)15-03-2022 08:03:49
 200. Speciaal stemhokje voor blinden en slechtzienden15-03-2022 08:03:05

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023 – 20:28