NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

Belastingstelefoon

Telefoonlijn van de Belastingdienst voor vragen over belastingen.
Tel.: (0800)05 43
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 20.00 uur en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Website: http://www.belastingdienst.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 – 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 – 789 10 11
E: info@ciz.nl
Website: http://www.ciz.nl

Het Nationale Zorgnummer

Hebt u vragen of klachten over de zorg? Bij het Nationale Zorgnummer krijgt u heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u MIND en Patiëntenfederatie Nederland, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties.

Het Nationale Zorgnummer
ma t/m do van 9 – 13 uur
Tel.: 0900 2356780 (20 ct per gesprek)
E-mail: info@nationalezorgnummer.nl
Website: https://www.nationalezorgnummer.nl

Kies voor je zorg

Zoek, vergelijk en kiesvoorjezorg.nl!

KiesvoorjeZorg.nl is dé website voor het vinden en vergelijken van een zorginstelling.

KiesvoorjeZorg.nl is een onafhankelijk platform waar de mogelijkheid wordt geboden om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Het gaat dan in de eerste instantie om ouderenzorg en ziekenhuizen & klinieken. Dit jaar volgen meer categorieën zoals thuiszorg, fysiotherapie, kinderopvang, tandartsen en geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van KiesvoorjeZorg.nl is om de toegevoegde waarde van zorginstellingen transparant en zichtbaar te maken. Met een steeds groeiende groep ouderen in Nederland stijgt ook de vraag naar passende zorg. Daarnaast worden mensen met een zorgbehoefte steeds kritischer en willen zij vergelijkend warenonderzoek op internet te plegen. KiesvoorjeZorg.nl maakt dit nu mogelijk.

Op KiesvoorjeZorg.nl kan een bezoeker de verschillende zorginstellingen vergelijken op basis van de door de zorginstellingen zelf opgegeven of gepubliceerde informatie. Een bezoeker kan zo bijvoorbeeld ontdekken welke faciliteiten bij de ene zorginstelling worden aangeboden en bij de ander niet. Op basis van deze informatie helpt KiesvoorjeZorg.nl bij het maken van een keuze voor een bepaalde zorginstelling.

De zorgaanbieders oftewel zorginstellingen kunnen via hun eigen account op KiesvoorjeZorg.nl gegevens invullen zoals adresgegevens, website, emailadres. Ook is er voldoende ruimte om informatie plaatsen waarmee zij zich kunnen onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten zoals; foto’s, brochures, en hun logo’s.

Producten

KiesvoorjeZorg.nl/Ouderenzorg
KiesvoorjeZorg.nl/Ziekenhuis
KiesvoorjeZorg.nl/Fysiotherapie
KiesvoorjeZorg.nl/Thuiszorg
KiesvoorjeZorg.nl/ggz
KiesvoorjeZorg.nl/Esthetische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/Medische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/zzp
KiesvoorjeZorg.nl/voor-zorgaanbieders
KiesvoorjeZorg.nl/webshop/

Kies voor je zorg
Tel.: 023 711 32 02
E-mail: klantenservice@kiesvoorjezorg.nl
E-mail: info@kiesvoorjezorg.nl
Website: http://kiesvoorjezorg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/KiesvoorjeZorg.nl
Twitter: @kiesvoorjezorg
LinkedIn groep: Kiesvoorjezorg: https://www.linkedin.com/groups/8467402

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)-

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)
Postbus 1038
3500 BA Utrecht
Tel.: (030)291 66 22
E-mail: info@patientenfederatie.nl
Website: https://www.aandachtvooriedereen.nl/

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen

Wat is de SKGZ?

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is daarnaast een kenniscentrum op het gebied van Zorgverzekeringen. Alle zorgverzekeraars in Nederlands zijn aangesloten bij de SKGZ.

Ombudsman Zorgverzekeringen

U kunt klachten over de basis- en aanvullende verzekering kunt u indienen bij de SKGZ. Dien altijd eerst schriftelijk uw klacht in bij uw zorgverzekeraar. Komt er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. R.P. van Marwijk Kooy. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Is er geen oplossing gevonden? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen stappen. Deze commissie neemt een besluit waar u en uw zorgverzekeraar zich aan moeten houden. Dit heet een bindend advies. Voor de behandeling van uw zaak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen wordt een entreegeld van € 37,- gevraagd. U ontvangt dit bedrag terug wanneer u in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie bestaat uit:

prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter)
mr. drs. P.J.J. Vonk
mr. drs. Hanneke Strens-Meulemeester

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen
Postadres:
Postbus 291
3700 AG Zeist
Bezoekadres:
Sparrenheuvel 16
3708 JE Zeist
Tel.: (088)900 69 00
Fax: (088)900 69 06
E-mail: info@skgz.nl
Website: http://www.skgz.nl

Terug naar de bossen

Voorgenomen bezuinigingen in de zorg bedreigen gelijke kansen voor iedereen!

Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van de maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen wordt nu bedreigd door voorgenomen bezuinigingen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOCUS, enz.

Tot de jaren ’70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren ’70 werd de roep om deelname aan de samenleving door deze groep steeds luider.

De emancipatie werd vormgegeven door acties. Bijvoorbeeld met de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap. Die tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen – dat totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Integratie Gehandicapten.

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar de bossen”.

Terug naar de bossen
E-mail: terugnaardebosseninfo@gmail.com
Website: https://terugnaardebossen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Terug-naar-de-bossen-171051352958357

Verbond van Verzekeraars

Verbond van verzekeraars dat objectieve informatie geeft over diverse vormen van verzekeringen ook met betrekking tot een visuele beperking.

Verbond van Verzekeraars
Bezoekadres:
Bordewijklaan 2
Mariahoeve – Den Haag
Postadres:
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Tel.: (070)333 85 00
Tel.: (070)333 87 77
E-mail: info@verzekeraars.nl
Website: http://www.verzekeraars.nl

Zorgbelang

In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

E-mailadres: info@zorgbelang-nederland.nl
Website: http://www.zorgbelang-nederland.nl

Zorginstituut Nederland

Coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als uitgangspunt dat de gezondheidszorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

* Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
* Postadres
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel.: (020)797 85 55
Fax: (020)797 85 00
E-mail: info@zin.nl
Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland en is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen delen hier hun ervaringen met de zorg met elkaar. De website biedt je informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij jou past.

De website biedt je de gelegenheid om jouw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee help je andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener. Meer informatie over hoe het proces van het schrijven van een waardering werkt vind je op de website van ZorgkaartNederland.

Andere informatie op ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, bijvoorbeeld in onze vergelijkingshulpen. Deze vergelijkingshulpen kun je gebruikten om te kijken welk ziekenhuis voor jouw aandoening het beste voldoet aan jouw wensen.

Zorgaanbieders kunnen ZorgkaartNederland gebruiken om te zien wat volgens patiënten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van ZorgkaartNederland kunnen in een eigen gedeelte op de website de waarderingen monitoren en zien welke trends er zijn.

Patiënten kunnen hun mening geven

Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem te geven. En daarmee ook invloed op de kwaliteit van zorg. Want in de zorg gaat het om jou. Of je nu vaak of af en toe bij een zorgverlener komt.

Voor vragen over de website, aanmeldingen van zorgverleners, klachten of het doorgeven van wijzigingen kun je een webformulier op de website van ZorgkaartNederland invullen.

E-mail: info@zorgkaartnederland.nl
Website: https://www.zorgkaartnederland.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. PvdA Emmen zet verkiezingsprogramma op Spotify en Youtube30-12-2021 06:12:00
 2. Beter contact met slechtziende en blinde anderstaligen 129-12-2021 06:12:07
 3. Stemmen met een visuele beperking24-12-2021 04:12:59
 4. BE: Coronapremie tot 31 maart 202124-12-2021 01:12:34
 5. De Nederlandssprekende personenweegschaal van Low Vision Design23-12-2021 04:12:21
 6. Hoe kun je mensen met een visuele beperking dingen tóch laten zien?23-12-2021 04:12:55
 7. Stemmal in stemlokaal gemeentehuis Woerden23-12-2021 04:12:22
 8. Stemmal in stemlokaal gemeentehuis Woerden tijdens verkiezingen23-12-2021 04:12:57
 9. Wouter Beke: “Ook volgende regering zal wachtlijsten voor personen met handicap niet kunnen wegwerken”22-12-2021 06:12:02
 10. Snel je spullen vinden met Pennytalks22-12-2021 07:12:14
 11. Met goed licht, de juiste aanpassingen en slimme trucjes doet Huub alles zelf in huis21-12-2021 05:12:28
 12. Marnix Kluiters over de Babbage Academy21-12-2021 12:12:48
 13. Koken zonder kijken (Koninklijke Visio)21-12-2021 11:12:25
 14. Technologische snufjes verrijking voor blinden en slechtzienden21-12-2021 06:12:45
 15. Slush 2021: Hable maakt de smartphone toegankelijk voor blinden20-12-2021 06:12:22
 16. Oriëntatie en hulpmiddelen voor jonge kinderen met een visuele beperking19-12-2021 06:12:00
 17. Nog altijd veel klachten over bereikbaarheid van de Dienst Personen met een handicap: “In januari krijgen we 15 extra personeelsleden”17-12-2021 05:12:45
 18. ‘Erbij horen én betrokken worden, dát is inclusie’17-12-2021 05:12:21
 19. BE: Nog altijd veel klachten over bereikbaarheid van de Dienst Personen met een handicap16-12-2021 08:12:54
 20. Promotie Kyra Frederiks op de Slimme Sok16-12-2021 06:12:59
 21. Koken met… Malou Thijssen – ‘Je leert als slechtziende veel op gevoel te doen.’16-12-2021 06:12:42
 22. Je kind verzorgen met een visuele beperking – de babyfase16-12-2021 06:12:33
 23. Kennis Over Zien onderzocht de ervaringen van slechtziende en blinde kiezers14-12-2021 08:12:05
 24. NL: ‘Onderzoek: Verkiezingen nog altijd onvoldoende toegankelijk’13-12-2021 06:12:27
 25. Aan de slag met Google Home, Nest of Mini – Visio Podcast11-12-2021 07:12:15
 26. NL: Kiezers met een visuele beperking11-12-2021 07:12:33
 27. Aandacht voor audiodescriptie10-12-2021 06:12:33
 28. Ontwikkelingsstimulerende groep De Vlinder van Koninklijke Visio09-12-2021 07:12:27
 29. Bartiméus Fonds vraagt aandacht voor audiodescriptie08-12-2021 07:12:48
 30. ‘Ik kijk mee met AD!’08-12-2021 07:12:10
 31. InsideONE brailletablet08-12-2021 07:12:09
 32. Woerden – Roep om aanschaf stemmal voor gemeenteraadsverkiezingen 202207-12-2021 06:12:41
 33. European Disability Card moet inclusie bevorderen06-12-2021 03:12:43
 34. Een zesde zintuig voor mensen met een visuele beperking05-12-2021 06:12:27
 35. Versterkte European Disability Card in 202303-12-2021 03:12:37
 36. Brailletoetsenbord Hable One wint 4TU Impact challenge03-12-2021 03:12:11
 37. Eindhovens smartphone brailletoetsenbord in de prijzen02-12-2021 06:12:19
 38. Hable wint 4TU Impact Challenge met brailletoetsenbord voor smartphones30-11-2021 06:11:45
 39. Hoe houd je afstand met een visuele beperking?30-11-2021 02:11:16
 40. Omgaan met mensen met een beperking: 5 do’s & don’ts30-11-2021 10:11:52
 41. Schiedam – Stemmal voor slechtzienden bij verkiezingen29-11-2021 06:11:10
 42. Koken met Visio 4 – Boodschappen doen29-11-2021 06:11:54
 43. Koken met Visio 5 – Voorbereiding29-11-2021 06:11:38
 44. Koken met Visio 6 – Rijst koken in een pan29-11-2021 06:11:23
 45. Koken met Visio 7 – Groente en vlees bakken29-11-2021 06:11:07
 46. Koken met Visio 8 – De keuken schoonmaken29-11-2021 06:11:52
 47. Bartiméus – Goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst29-11-2021 06:11:25
 48. Hoe verschoon ik een bed met mijn visuele beperking?27-11-2021 06:11:57
 49. Water koken met de Google assistent en deze waterkoker27-11-2021 06:11:37
 50. BE: Coronavirus – Kamer zet licht op groen voor verlenging tijdelijke premie uitkeringsgerechtigden26-11-2021 07:11:47
 51. Lionel Messi en zijn vrouw schonken een technische bril aan een slechtziende fan: nu kan hij lezen25-11-2021 06:11:14
 52. Kennisoverzien.nl: hét platform voor mensen met een visuele beperking25-11-2021 06:11:54
 53. NL: Onderzoek: mensen met een beperking willen striktere coronaregels24-11-2021 02:11:58
 54. 60 miljoen minder toegekend aan personen met handicap dan eerder was beloofd door Vlaams minister Beke24-11-2021 07:11:30
 55. Hulpmiddelenoverzicht voor doofblinden24-11-2021 06:11:56
 56. Webinar: Technologie voor mensen met een visuele- en meervoudige beperking? Appeltje, Eitje!23-11-2021 11:11:33
 57. Demonstratie hulpmiddelen voor slechtziende mensen22-11-2021 07:11:19
 58. Smartphone toetsenbordjes – Rivo versus Hable One22-11-2021 12:11:55
 59. BE: COVID-19 zelftests in de apotheek22-11-2021 12:11:11
 60. BE: Bijna 1.400 extra budgetten voor personen met handicap18-11-2021 06:11:29
 61. Koken met Visio 1 – Verlichting in de keuken13-11-2021 07:11:58
 62. Koken met Visio 2 – Uitrusting van de keuken13-11-2021 07:11:33
 63. Koken met Visio 3 – Indeling van de keuken13-11-2021 07:11:55
 64. Ermelo – Stemmal bij verkiezingen10-11-2021 06:11:26
 65. Webinar vergroting of spraak – Slechtziend.nl10-11-2021 06:11:20
 66. De nieuwe Nederlands en Engels sprekende keukenweegschaal van Low Vision Design10-11-2021 02:11:37
 67. Tips voor blinden en slechtzienden10-11-2021 06:11:27
 68. Zo zorg je dat je brilglazen niet beslaan als je een mondkapje draagt09-11-2021 03:11:52
 69. Daisyspeler Victor Reader Stratus 4, snel aan de slag09-11-2021 03:11:23
 70. “Bij Visio Het Loo Erf werkte ik aan mijn zelfstandigheid en ontdekte ik wat ik leuk vind”09-11-2021 03:11:49
 71. Verkiezingen Maashorst: vroegstemmen, mobiele stembus en kieslijst in braille06-11-2021 07:11:03
 72. Domotica – Webinar “Apparaten in huis voor je laten werken”04-11-2021 06:11:42
 73. Hoe zoek ik mijn kleding uit met mijn visuele beperking?29-10-2021 07:10:28
 74. Koken met je stem29-10-2021 05:10:58
 75. Bartiméus maakt alle rollators slim29-10-2021 05:10:40
 76. Ook Maastricht gaat stemhulp voor blinden en slechtzienden gebruiken28-10-2021 02:10:39
 77. BE: Personen met een beperking kunnen voortaan tegemoetkoming combineren met inkomen uit arbeid27-10-2021 05:10:25
 78. Mastercard introduceert toegankelijke kaart voor blinden en slechtzienden27-10-2021 05:10:10
 79. Mastercard introduceert toegankelijke kaart voor blinden en slechtzienden26-10-2021 08:10:20
 80. Gemeenteraadsverkiezingen voor nieuwe gemeente Dijk en Waard – Toegankelijkheid stemmers centraal26-10-2021 08:10:26
 81. Hable One: het slimme brailletoetsenbord voor jouw smartphone26-10-2021 08:10:52
 82. Tips: De juiste telefoon kopen als blinde of slechtziende persoon25-10-2021 05:10:23
 83. Ervaringsdeskundigheid steeds belangrijker bij ontwikkeling hulpmiddelen24-10-2021 04:10:49
 84. Verkiezingen met gebarentolk, soundbox en drive-through-stemlokalen. Toegankelijkheid staat centraal24-10-2021 03:10:34
 85. Webinar Hulpmiddelenwijzer: Hendrik Buimer over ervaringsdeskundigheid als voorwaarde voor onderzoek22-10-2021 03:10:23
 86. BE Open brief: Nieuwe screening ivm het zorgbudget22-10-2021 03:10:54
 87. Blinde slimmer op weg met kunstmatig intelligente stok22-10-2021 03:10:43
 88. Ergo Tips – Je woning inrichten met een visuele beperking21-10-2021 06:10:47
 89. Almaar minder mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, krijgen een zorgbudget van de Vlaamse overheid19-10-2021 02:10:35
 90. Luisteren en laten voorlezen. Wat is de meest geschikte oplossing voor slechtzienden en blinden?19-10-2021 01:10:25
 91. BE: VFG wordt Dito!19-10-2021 09:10:34
 92. Slimme thermostaat van Google Nest19-10-2021 05:10:18
 93. Dagelijks zelfstandig lezen met vergrootglazen, beeldschermloepen en voorleesloepen.18-10-2021 05:10:27
 94. Hulp aanbieden aan personen met een visuele beperking15-10-2021 04:10:09
 95. Nederlands sprekende drukknopklok van Low Vision Design14-10-2021 07:10:56
 96. BrailleTech 2021 – Technische hulpmiddelen maken ook koken een pak eenvoudiger14-10-2021 07:10:32
 97. VarioUltra 20 door Ommezien14-10-2021 07:10:57
 98. BE: Belastingvoordelen voor personen met een handicap bij de aankoop en het gebruik van een auto14-10-2021 10:10:40
 99. NL: Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten toegankelijker worden13-10-2021 04:10:03
 100. Uitbreiding van European Disability Card naar alle EU-lidstaten13-10-2021 11:10:48
 101. NL: Merkbaar minder drempels bij verkiezingen13-10-2021 05:10:50
 102. Begeleiding à la carte #2: Op bezoek bij Bartiméus12-10-2021 11:10:42
 103. Omgangstips voor slechtziende mensen08-10-2021 01:10:19
 104. Presentatie Feelware – Tactiele en sprekende keukenapparatuur08-10-2021 01:10:18
 105. Geluid in Zicht bouwt nieuwe audiomaquette voor de Tweede Kamer08-10-2021 01:10:09
 106. Dyslexiepen, bruikbaar voor slechtziende mensen?08-10-2021 05:10:36
 107. Het perron vinden of een kopje koffie halen? Voelbare plattegrond wijst blinden en slechtzienden voortaan de weg in het stationsgebied van Feanwâlden07-10-2021 03:10:04
 108. NL: Feanwâlden – Voelbare plattegrond voor blinden en slechtzienden bij station06-10-2021 01:10:29
 109. Smart Home – Het slimme toilet05-10-2021 07:10:42
 110. Hoe schenk ik drinken in met mijn visuele beperking?01-10-2021 06:10:21
 111. Groningse glasbakken krijgen een upgrade en zijn nu voor iédereen te gebruiken29-09-2021 05:09:57
 112. Glascontainers in stad uitgerust met brailletekst29-09-2021 05:09:37
 113. Groninger glascontainers aangepast voor blinden en slechtzienden28-09-2021 01:09:14
 114. BE: Vooruit wil fiscaal voordeel voor personen met handicap uitbreiden24-09-2021 08:09:22
 115. Krijgt de Nijmeegse ‘deugbrug’ rolstoelliften en braille op de trapleuning? Dat wordt nu onderzocht24-09-2021 05:09:37
 116. Hoe Alexa toegankelijker te maken voor slechtzienden?23-09-2021 05:09:34
 117. Kleur naar Geluid met Arduino: Een kleursensor voor visueel gehandicapten21-09-2021 04:09:26
 118. “152 miljoen euro bedoeld voor wegwerken wachtlijsten personen met handicap blijft liggen”20-09-2021 12:09:16
 119. Hoe kijk ik klok met mijn visuele beperking?17-09-2021 06:09:33
 120. NL: Flinke tekorten bij Bartiméus17-09-2021 06:09:30
 121. Visuele handicap: Ondersteuning na de diagnose15-09-2021 06:09:18
 122. Logitech G onthult lichte en duurzame draadloze gaming-headset met braille-indicatoren15-09-2021 06:09:23
 123. Apple TV, wat is het en wat kun je ermee?14-09-2021 05:09:28
 124. Hable en Higuita komen met volledig audiogedreven campagne en website14-09-2021 05:09:47
 125. Blindeninstituut Bartiméus in zwaar weer: onzekere tijd voor cliënten en medewerkers14-09-2021 05:09:10
 126. Campagne voor blinden en slechtzienden die niets laat zien09-09-2021 06:09:43
 127. Ergo Tips – Nagels verzorgen als je blind of slechtziend bent09-09-2021 05:09:53
 128. Hoe kan je als blinde koken?08-09-2021 06:09:20
 129. De LiDAR-scanner van de iPhone, wat kun je ermee06-09-2021 07:09:24
 130. Martijn kan coronabonus inleveren bij UWV04-09-2021 06:09:03
 131. Hoe doe ik de administratie en handel ik financiële zaken af met mijn visuele beperking?03-09-2021 06:09:48
 132. Koken als je blind bent, hoe doe je dat? Eindhovense ontwerper maakt veilig kookgerei voor blinden02-09-2021 07:09:55
 133. ‘Maak zelfstandig stemmen de norm of vrije keuze voor assistentie mogelijk’02-09-2021 07:09:32
 134. Wat is de Hable One? Eenvoudig fysiek brailletoetsenbord voor smartphone02-09-2021 05:09:36
 135. Wat kan Visio betekenen voor het jonge kind?02-09-2021 05:09:23
 136. Wat is de Hable One?01-09-2021 05:09:12
 137. Hable One, eenvoudig brailletoetsenbord voor smartphone01-09-2021 05:09:48
 138. RIVO Hulpmiddel voor iPhone Tim in ’t Veld01-09-2021 05:09:23
 139. Designer wint prijs met keukenspullen voor mensen met een visuele beperking31-08-2021 06:08:39
 140. Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten30-08-2021 05:08:01
 141. Zorgkosten voor chronisch zieken rijzen de pan uit: Janet en Gregory zijn per maand ruim 900 euro kwijt30-08-2021 03:08:56
 142. BE: Kortingsbon voor energiezuinige wasmachine of koelkast te weinig bekend: “Iedereen met sociaal tarief heeft er recht op”29-08-2021 05:08:38
 143. Haptics of Cooking voor koken met visuele beperking27-08-2021 05:08:54
 144. Ergo Tips – Koken met een visuele beperking26-08-2021 05:08:02
 145. Veiliger koken met visuele beperking: designer uit Eindhoven wint prijs met uitvinding26-08-2021 05:08:43
 146. Visio Oldenhagen Kind & Jeugd voor kinderen met een visuele handicap20-08-2021 05:08:07
 147. Ergo Tips – Zonnebril of pet tegen lichthinder20-08-2021 05:08:46
 148. Test ontwerp van mal voor nieuw model stembiljet20-08-2021 05:08:54
 149. Restaurant ontroert het internet met bijzonder dessert voor blinde Natalie19-08-2021 05:08:48
 150. Blijf op de hoogte met de Orion Webbox 318-08-2021 04:08:34
 151. Een middagje winkelen met een blinde of slechtziende is nooit saai17-08-2021 04:08:11
 152. Demi: “Revalidatie bij Visio Het Loo Erf heeft me een nieuw begin gegeven”14-08-2021 06:08:19
 153. Van beeld naar woord – audiodescriptie12-08-2021 05:08:56
 154. Aanpassingen in huis wanneer je slechtziend of blind bent10-08-2021 05:08:09
 155. Stembiljet moet toegankelijker – Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen09-08-2021 12:08:52
 156. Ergo Tips – Pinnen met de nieuwe geldmaat02-08-2021 06:08:28
 157. Smart Home video 5 – Slimme luidsprekers30-07-2021 05:07:19
 158. Mooi filmpje over Visio De Vlasborch28-07-2021 11:07:29
 159. Impact van corona zichtbaar in zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking27-07-2021 03:07:14
 160. Zintuiglijk gehandicapten hebben zichtbaar last van de impact van corona27-07-2021 05:07:34
 161. Touchbag de hoes voor je taststok27-07-2021 05:07:35
 162. NZa: ‘Impact van corona zichtbaar in zorg voor zintuiglijk gehandicapten’24-07-2021 05:07:06
 163. OrCam Read maakt alle teksten toegankelijk voor dyslectici (en blinden)24-07-2021 05:07:15
 164. Earcatch – Gebruikersvideo van Simone16-07-2021 07:07:04
 165. Predikherenbibliotheek in Mechelen versterkt aanbod voor slechtzienden: “Iedereen moet zich goed kunnen voelen in de bibliotheek”16-07-2021 06:07:06
 166. Hulpmiddelwereld – BBrain Basic – Sprekende Kalenderklok16-07-2021 01:07:40
 167. Mechelen – Predikheren verwelkomt Ommezien: “Ook voor blinden en slechtzienden een uitgelezen plekje”16-07-2021 06:07:47
 168. Mechelen – Ommezien vestigt zich dit najaar in Predikheren16-07-2021 06:07:28
 169. Mechelse bib breekt lans voor mensen met leesbeperking15-07-2021 12:07:42
 170. OrCam lanceert OrCam Read15-07-2021 10:07:46
 171. Vario Ultra, de multifunctionele brailleleesregel15-07-2021 10:07:19
 172. eSight, de bril voor de gebruiker die bewegingsvrijheid nodig heeft15-07-2021 10:07:56
 173. De Omni-Sense laten uitproberen door anderen13-07-2021 04:07:01
 174. Visio Het Loo Erf Apeldoorn heeft ruimte op het Intensieve revalidatietraject13-07-2021 05:07:24
 175. Hulshout – Blind gemeenteraadslid verliest vertrouwenspersoon13-07-2021 05:07:18
 176. Earcatch gebruikersvideo Sam10-07-2021 05:07:36
 177. Hulpmiddelen braille lezen en schrijven10-07-2021 05:07:13
 178. Cloverbook, een nieuwe elektronische loep – Low Vision Shop09-07-2021 06:07:54
 179. Braillemenukaart in iedere Brownies&downieS vestiging08-07-2021 05:07:58
 180. Kellogg gaat Navilens gebruiken om productinformatie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden07-07-2021 06:07:32
 181. Over een jaar kan Koninklijke Visio verhuizen: Start van de bouw begonnen06-07-2021 10:07:43
 182. Ergo Tips: Brood smeren als je blind of slechtziend bent (webinar)02-07-2021 11:07:30
 183. Nieuwe QR-code maakt leven van blinden en slechtziende makkelijker02-07-2021 11:07:14
 184. Zorg voor personen met een handicap!02-07-2021 05:07:49
 185. Werk de wachtlijsten voor mensen met een beperking helemaal weg02-07-2021 05:07:31
 186. Webinar telefoneren met slecht zicht – Slechtziend.nl01-07-2021 07:07:17
 187. Wachtlijst deels weggewerkt maar nog steeds geen perspectief voor bijna 15000 wachtenden01-07-2021 07:07:09
 188. Kellogg’s maakt ontbijtgranendozen toegankelijk voor blinden en slechtzienden01-07-2021 07:07:43
 189. Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen01-07-2021 05:07:26
 190. Kleurige tag op verpakking moet slechtzienden helpen01-07-2021 05:07:52
 191. Zuinige vreugde over sneller budget voor mensen met handicap: “Maar nog altijd 15.000 mensen zonder perspectief”30-06-2021 05:06:05
 192. BE: Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2% vanaf juli 202130-06-2021 04:06:47
 193. “2.700 mensen met handicap krijgen extra budget, maar 15.000 mensen op de wachtlijst”30-06-2021 11:06:41
 194. Het zorginvesteringsplan: Vlaanderen investeert deze legislatuur 1,6 miljard euro om perspectief te geven aan personen met een handicap30-06-2021 11:06:23
 195. Mensen met beperking met hoge zorgnood krijgen sneller financiële hulp: “Binnen 18 maanden persoonsvolgend budget”30-06-2021 06:06:34
 196. Beke belooft dat mensen met handicap die dringend hulp nodig hebben dubbel zo snel budget krijgen30-06-2021 06:06:13
 197. OrCam Read – Draagbaar voorleesapparaat30-06-2021 05:06:45
 198. Slimme speakers, vragen en antwoorden (video)29-06-2021 07:06:14
 199. Earcatch gebruikersvideo’s: film en televisie toegankelijk voor blinden en slechtzienden29-06-2021 07:06:10
 200. Boodschappen doen – slimmer, toegankelijker (webinar)29-06-2021 06:06:09

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022 – 20:28