BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité

Op 1 januari 2016 heeft de Waalse regering AViQ opgericht, een nieuw agentschap met als bevoegdheden welzijn en gezondheid, sociale bescherming, handicap en families.

AViQ is een nieuwe partner in de sector en is de opvolger van DGO5-SANTÉ en AWIPH. AViQ zal eveneens enkele bevoegdheden overnemen van Direction de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles, FOD Volksgezondheid, INAMI, FOD Sociale Zekerheid en op termijn van Famifed.
Na de zesde staatshervorming werden veel bevoegdheden inzake gezondheid en sociale bescherming naar de regio’s overgedragen. De Waalse regering besliste om de dienstverlening te vereenvoudigen en één agentschap op te richten. Die agentschap heeft als doelstelling synergiën te creëren tussen de verschillende materies en die te beheren om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burgers.

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale
Agence pour une Vie de Qualité
Rue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
info@aviq.be
https://www.aviq.be/

De Blinde vzw

o.a. studiebeurzen voor visueel gehandicapten.

Zuidlaan 142
1000 Brussel
Tel.: (02)508 05 11
Fax: (02)508 05 43

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
0800 98 799 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30): Bel bij voorkeur enkel voor vragen over een genomen beslissing of een terugvordering. Voor andere vragen kun je het contactformulier of het digitale loket My Handicap gebruiken, of langskomen op locatie. Opgelet! Wij ontvangen heel wat telefoontjes per dag, waardoor de wachttijd kan oplopen.

Andere contactinfo

Gelijke Kansen in Vlaanderen

* Algemene reacties
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
Tel.: (02)553 58 46
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be
* Contactpersoon voor het thema toegankelijkheid:
E-mail: ingvar.vanhaelst@kb.vlaanderen.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Troonstraat 30
1000 Brussel
Tel.: (02)229 35 00
Fax: (02)229 35 58
Website: http://www.hziv.be

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen mee beslissen over het beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief deelnemen aan het beleid.

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap
Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel
Tel.: 02 274 00 31
E-mail: info@noozo.be
Website: https://noozo.be/
Facebook: https://www.facebook.com/NOOZO-Vlaamse-adviesraad-handicap-102958308445817

Personne Handicapée Autonomie Recherchée

Bevoegd voor de Franstalige personen met een handicap in Brussel
Tel.: (02)800 82 03
E-mail: info.phare@spfb.brussels

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Tervurenlaan 211
1150 Brussel
* Algemene diensten
Tel.: (02)739 71 11
Fax: (02)739 72 91
* Dienst uitkeringen
Tel.: (02)739 76 90
Fax: (02)739 76 05
* Dienst Geneeskundige Verzorging
Tel.: (02)793 77 36
Fax: (02)739 77 11
* Dienst Revalidatie
Tel.: (02)739 73 76
Website: https://riziv.fgov.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Wat doet het VAPH?

• erkent en subsidieert een rechtstreeks toegankelijk aanbod (begeleiding, dagopvang, verblijf) voor personen met een (vermoeden van) handicap. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
• kent het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen toe: het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee personen met een handicap zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarigen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.
• erkent en vergunt zorgaanbieders die meerderjarige personen met een handicap begeleiden of opvangen.
• kent het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen toe:voor minderjarigen met een handicap die thuis ondersteuning nodig hebben, kan er een persoonlijke-assistentiebudget aangevraagd worden Dit budget wordt gebruikt om de assistentie thuis te organiseren.
• het VAPH erkent en subsidieert multifunctionele centra die minderjarigen diagnosticeren, begeleiden of opvangen.
• geeft een tegemoetkoming aan minderjarigen en meerderjarigen met een handicap voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning en wagen.’

VAPH Contacteer ons

Digitaal loket: mijnvaph.be

Vlaams Ministerie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR)

1700 informatienummer Vlaamse Overheid

1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. 1700 is voor burgers, bedrijven en organisaties het eerste aanspreekpunt voor vragen aan de Vlaamse overheid. Ze kunnen er terecht voor klantgerichte overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers. Het gratis nummer 1700 is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u. Bellen vanuit het buitenland kan ook, maar niet gratis. Gebruik hiervoor het betalende nummer +32 2 553 1700.

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02 553 58 46
Fax: 02 553 51 38
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (OV) Rijksadministratief Centrum

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel
Website: http://www.ond.vlaanderen.be

Vlaamse Ombudsdienst

De Vlaamse ombudsdienst onderzoekt klachten over Vlaamse overheidsdiensten, en in tweede lijn (eerste aanspreekpunt is altijd de dienst zelf).

U hebt vaker dan u denkt met de Vlaamse overheid te maken.

De crèche van uw kleinkind, de studiebeurs van uw jongste dochter, de stedenbouwkundige vergunning voor uw verbouwing, uw renovatiepremie, de onroerende voorheffing, het VDAB-dossier van uw vrouw, de gewestweg voor uw huis en ga zo maar door. Telkens weer hebt u te maken met een Vlaamse overheidsdienst.

Meestal gaat dat allemaal goed, maar niet altijd. Als het misgaat, gaat u klagen bij die dienst. Maar als dat niets uithaalt, dan kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht.

Vlaamse Ombudsdienst
Tel.: 1700 (gratis)
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/uw-klacht

Vlaamse overheid, Agentschap Overheidspersoneel (AgO), Dienst Diversiteitsbeleid

Dienst Diversiteitsbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 33
1000 Brussel
E-mail: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be
Website: https://overheid.vlaanderen.be/diversiteitsbeleid
Voor de gegevens van de teamleden: https://overheid.vlaanderen.be/contacteer-het-team-van-diversiteitsbeleid

Deel dit:
Advertenties

  1. BE: Sociale en fiscale voordelen en rechten voor blinden en slechtzienden21-06-2020 06:06:39
  2. NL Hulpmiddelenbeurzen07-10-2015 02:10:32
  3. BE Hulpmiddelenbeurzen14-09-2015 11:09:31
  4. BE Hulpmiddelenverstrekkers voor blinden en slechtzienden27-07-2014 05:07:25
  5. NL Hulpmiddelenleveranciers voor blinden/slechtzienden04-06-2011 08:06:55
  6. NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:44
  7. NL PersoonsGebonden Budget (PGB)04-06-2011 08:06:54
  8. BE Bijstandsorganisaties Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) of Persoonsvolgend Budget (PVB)04-06-2011 05:06:41
  9. BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:59
  10. BE Hulpmiddelenleveranciers voor blinden/slechtzienden04-06-2011 05:06:27

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2024 – 17:31