Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden

Waarom kunnen mensen niet altijd hulp bieden aan blinden en slechtzienden?

Het niet kunnen aanbieden van hulp aan blinden en slechtzienden komt niet altijd voort uit desinteresse, maar soms uit praktische beperkingen die buiten iemands controle liggen:

Tijdsgebrek

Mensen hebben vaak drukke schema’s en kunnen het gevoel hebben dat ze geen tijd hebben om te helpen, zelfs als ze dat zouden willen. Dit kan vooral gelden voor situaties waarin hulp mogelijk wat meer tijd vergt, zoals het begeleiden van iemand in een drukbevolkte winkel met personeelsgebrek.

Eigen beperkingen

Mensen kunnen zelf fysieke beperkingen of gezondheidsproblemen hebben die hen verhinderen om actieve hulp te bieden aan anderen. Dit kan variëren van mobiliteitsbeperkingen tot medische aandoeningen.

Voorbeeld: Je hebt een blessure aan je armen en kunt daardoor geen fysieke ondersteuning bieden bij het oversteken van de straat, zelfs als je dat graag zou willen.

Fysieke onmogelijkheid

Soms kan de omgeving of de situatie het fysiek onmogelijk maken om hulp te bieden aan blinden en slechtzienden. Bijvoorbeeld als iemand zich op een plek bevindt waar je niet bij kunt komen of als de omstandigheden te gevaarlijk zijn.

Voorbeeld: Je ziet iemand die hulp nodig heeft bij het zoeken van de weg in een drukke menigte, maar je kunt niet dicht genoeg bij hen komen vanwege de drukte.

Onbekendheid met de omgeving

In sommige situaties kunnen mensen de omgeving niet goed kennen en daardoor niet weten hoe ze effectief hulp kunnen bieden aan iemand met een visuele beperking.

Voorbeeld: Je bent op reis en bevindt je in een onbekende stad, waardoor je niet zeker weet hoe je de persoon met een visuele beperking het beste kunt helpen bij het vinden van bezienswaardigheden.

Waarom willen en/of durven mensen niet altijd hulp bieden aan blinden en slechtzienden?

Overbelasting

Mensen kunnen soms al overbelast zijn door hun eigen verantwoordelijkheden en stressvolle situaties. Dit kan het moeilijk maken om ook nog eens hulp aan anderen te bieden.

Voorbeeld: Je hebt een drukke dag gehad en je voelt je uitgeput, waardoor het lastig is om nog meer energie te investeren in het bieden van hulp.

Onzichtbare beperkingen

Mensen kunnen terughoudend zijn om hulp aan te bieden omdat ze de visuele beperking van iemand mogelijk niet direct herkennen. Als iemand geen traditionele tekenen van een visuele beperking vertoont, kan het voor anderen lastig zijn om te bepalen of hulp nodig is.

Voorbeeld: Je ziet iemand die ogenschijnlijk normaal loopt en denkt dat ze geen hulp nodig hebben, zonder te beseffen dat ze een visuele beperking hebben die hen moeite kan laten hebben met het navigeren in drukke omgevingen.

Persoonlijke ruimte en privacy

Sommige mensen willen de persoon met een visuele beperking niet het gevoel geven dat ze hun persoonlijke ruimte binnendringen of hun privacy schenden. Ze kunnen aarzelen om hulp aan te bieden uit angst om zich ongepast te gedragen.

Voorbeeld: Je ziet iemand die hulp zou kunnen gebruiken bij het vinden van een specifiek gebouw, maar je wilt niet te dichtbij komen en hun ruimte binnendringen.

Eigen ongemak

Soms kan het aanbieden van hulp aan iemand met een visuele beperking herinneringen oproepen aan hun eigen kwetsbaarheid of aan moeilijke ervaringen met mensen met vergelijkbare beperkingen.

Voorbeeld: Je hebt persoonlijke herinneringen aan iemand met een visuele beperking in je leven en voelt een zekere mate van ongemak wanneer je geconfronteerd wordt met vergelijkbare situaties.

Sociale ongemakkelijkheid

Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen bij interacties met anderen, vooral als ze niet weten hoe ze moeten reageren op iemands blind- of slechtziendheid. Dit kan leiden tot terughoudendheid om hulp aan te bieden.

Voorbeeld: Je weet niet zeker hoe je moet communiceren met iemand die blind is en bent bang dat je iets verkeerds zult zeggen, dus je vermijdt het helemaal.

Onzekerheid

Mensen kunnen bang zijn om onbedoeld iets verkeerds te doen, zoals de verkeerde richting aanwijzen of de persoon met een visuele beperking beledigen. Deze onzekerheid kan ertoe leiden dat ze helemaal geen hulp aanbieden.

Voorbeeld: Stel je voor dat je iemand met een witte stok ziet en twijfelt of je hen moet aanbieden om te helpen oversteken. Je zou kunnen denken dat ze wellicht boos kunnen worden als je het verkeerd aanpakt.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Gebrek aan kennis

Een gebrek aan begrip over hoe iemand blind of slechtziend dagelijkse taken uitvoert, kan leiden tot het idee dat hulp niet nodig is. Mensen denken soms dat de visueel beperkte persoon wel zelf zal aangeven als ze hulp nodig hebben.

Voorbeeld: Je ziet iemand met een visuele beperking in een supermarkt en denkt dat ze het wel alleen zullen redden bij het vinden van hun boodschappen, zonder te beseffen dat ze misschien hulp kunnen gebruiken bij het lokaliseren van specifieke artikelen.

Angst om ongemakkelijkheid te creëren

Sommige mensen vrezen dat het aanbieden van hulp als opdringerig kan worden ervaren. Ze willen de privacy en onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden respecteren en niet inbreuk maken.

Voorbeeld: Je ziet iemand die moeite heeft om een bepaalde plek te vinden, maar je aarzelt om te vragen of je kunt helpen omdat je niet zeker weet of ze het als betuttelend zullen ervaren.

Onbekendheid met hulpverlening

Soms zijn mensen simpelweg niet bekend met de juiste manieren om hulp te bieden aan mensen met een visuele beperking. Ze kunnen bang zijn om iets verkeerd te doen en de situatie mogelijk te verergeren.

Voorbeeld: Je weet niet zeker hoe je een persoon met een visuele beperking op een drukke plek kunt begeleiden en voelt je onzeker over hoe je moet handelen.

Sociale normen en etiquette

Mensen kunnen terughoudend zijn om hulp aan te bieden omdat ze geloven dat het onbeleefd kan zijn om zichzelf op te dringen. Ze willen de ander niet het gevoel geven dat ze afhankelijk zijn.

Voorbeeld: Je hebt geleerd dat het ongepast kan zijn om vreemden ongevraagd te helpen, en je wilt de persoon met een visuele beperking niet in verlegenheid brengen.

Sociale druk en peer pressure

Soms voelen mensen zich onder druk gezet om zich aan te passen aan de reacties van anderen om hen heen. Als ze denken dat hun acties opvallen of kritiek kunnen uitlokken, kunnen ze terughoudend zijn om hulp te bieden.

Voorbeeld: Je bent met vrienden die sceptisch kunnen reageren als je hulp aanbiedt aan iemand met een visuele handicap, dus je besluit om niets te zeggen.

Eerdere ervaringen

Persoonlijke ervaringen in het verleden, zowel positief als negatief, kunnen van invloed zijn op hoe mensen reageren op situaties waarin hulp nodig is. Eerdere interacties kunnen hun houding beïnvloeden.

Voorbeeld: Je hebt ooit hulp aangeboden aan iemand met een visuele beperking en kreeg een negatieve reactie, dus je bent nu terughoudend om het opnieuw te proberen.

Gevolgen van het niet krijgen van nodige hulp

Het niet krijgen van de gevraagde hulp kan fysieke en mentale gevolgen hebben voor blinde en slechtziende personen. Deze gevolgen kunnen variëren afhankelijk van de situatie en de specifieke behoeften van de persoon. Hier zijn enkele mogelijke fysieke en mentale gevolgen:

Fysieke gevolgen

Fysiek gevaar

Het ontbreken van de juiste begeleiding en ondersteuning kan leiden tot fysiek gevaar voor mensen met een visuele beperking. Ze kunnen moeite hebben om obstakels te vermijden, veilig over te steken of de weg te vinden in drukke omgevingen.

Ongevallen

Wanneer mensen geen hulp krijgen wanneer ze hun weg zoeken op onbekende of gevaarlijke plaatsen, kan het risico op ongevallen vergroten. Dit kan variëren van struikelen en vallen tot het verzeild raken in gevaarlijke situaties.

Verlies van onafhankelijkheid

Het gebrek aan ondersteuning kan de onafhankelijkheid van mensen met een visuele beperking verminderen. Ze kunnen zich beperkt voelen in hun vermogen om dagelijkse taken zelfstandig uit te voeren.

Mentale gevolgen

Frustratie en stress

Wanneer mensen de nodige hulp niet krijgen, leidt dit mogelijk tot frustratie en stress. Mensen met visuele beperkingen kunnen zich overweldigd voelen door de uitdagingen om hun weg te vinden in een visueel gerichte wereld zonder de juiste ondersteuning.

Gevoelens van isolement

Het gebrek aan hulp kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Mensen kunnen het gevoel hebben dat anderen hen niet begrijpen of ondersteunen, wat kan bijdragen aan een gevoel van afstandelijkheid.

Verlies van zelfvertrouwen

Het niet kunnen krijgen van de benodigde hulp kan het zelfvertrouwen van mensen met visuele beperkingen aantasten. Ze kunnen gaan twijfelen aan hun vermogen om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

Angst voor nieuwe situaties

Het gebrek aan ondersteuning kan leiden tot angst voor nieuwe en onbekende situaties. Mensen kunnen aarzelen om nieuwe plaatsen te verkennen of nieuwe activiteiten uit te proberen uit angst dat ze zichzelf in gevaar zouden kunnen brengen.

Neerslachtigheid

De cumulatieve effecten van het constant worstelen zonder voldoende hulp kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Mensen kunnen zich hopeloos en machteloos voelen als ze het gevoel hebben dat hun behoeften niet worden begrepen of aangepakt.

Hoe blinden en slechtzienden kunnen omgaan met geweigerde hulp

Om effectief om te gaan met de terughoudendheid van anderen om hulp aan te bieden, kunnen blinden en slechtzienden de volgende benaderingen overwegen:

Open communicatie

Neem het initiatief om vriendelijk en duidelijk aan te geven wanneer je hulp nodig hebt. Door open te zijn over je behoeften, maak je het anderen gemakkelijker om te begrijpen hoe ze kunnen helpen.

Voorbeeld: Als je merkt dat je de straat moet oversteken en je weet dat je dit veiliger kunt doen met assistentie, kun je iemand vragen: “Zou je me alsjeblieft willen helpen oversteken?”

Educatie

Neem de tijd om mensen kort en vriendelijk uit te leggen hoe ze het beste kunnen helpen. Dit kan variëren van het aanbieden van een arm om op te leunen tijdens het lopen tot het beschrijven van de omgeving.

Voorbeeld: Als iemand je vraagt hoe ze je kunnen helpen, kun je uitleggen: “Als we een drukke straat naderen, zou ik het op prijs stellen als je me aanbiedt om mijn arm vast te houden terwijl we oversteken.”

Dankbaarheid tonen

Wees altijd dankbaar en toon oprechte waardering wanneer iemand hulp aanbiedt of verleent. Dit creëert een positieve interactie en moedigt anderen aan om in de toekomst te helpen.

Voorbeeld: Als iemand je helpt om een voorwerp te vinden, kun je vriendelijk zeggen: “Dank je wel voor je hulp. Het maakt mijn dag zoveel gemakkelijker.”

Hoe blinden en slechtzienden kunnen reageren op geweigerde hulp

Wanneer je hulp vraagt en deze wordt geweigerd, kun je de volgende stappen ondernemen:

Blijf respectvol

Blijf rustig en beleefd, zelfs als hulp wordt geweigerd. Laat je niet ontmoedigen door de afwijzing.

Voorbeeld: Als iemand je aanbod om te helpen vriendelijk afwijst, glimlach dan en zeg: “Bedankt voor je begrip.”

Toon begrip

Probeer te begrijpen dat mensen soms aarzelen uit onzekerheid of andere redenen. Toon begrip voor hun perspectief.

Voorbeeld: Als iemand aangeeft dat ze zich ongemakkelijk voelen bij het aanbieden van hulp, kun je antwoorden: “Dat begrijp ik helemaal, en ik waardeer je openheid.”

Bedank toch

Bedank de persoon voor hun eerlijke reactie en tijd. Laat zien dat je hun overweging waardeert, zelfs als hulp op dat moment niet mogelijk is.

Voorbeeld: Als iemand zegt dat ze niet kunnen helpen, antwoord dan met: “Dank je wel voor je eerlijkheid en voor het overwegen van mijn verzoek.”

Bied alternatieven

Als je denkt dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor hulp, kun je vriendelijk vragen of er andere manieren zijn waarop ze zouden kunnen bijdragen zonder zich ongemakkelijk te voelen.

Voorbeeld: Als iemand aangeeft dat ze niet kunnen helpen met een specifiek verzoek, kun je vragen: “Zou een andere manier van hulp aanbieden voor jou comfortabeler zijn?”

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 2. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 3. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 4. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 5. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 6. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 7. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 8. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 9. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 10. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 11. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 12. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 13. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 14. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 15. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 16. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 17. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 18. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 19. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 20. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 21. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 22. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 23. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 24. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 25. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 26. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 27. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 28. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 29. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 30. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 31. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 32. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 33. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 34. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 35. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 36. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 37. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 38. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 39. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 40. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 41. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 42. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 43. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 44. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 45. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 46. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 47. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 48. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 49. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 50. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 51. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 52. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 53. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 54. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 55. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 56. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 57. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 58. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 59. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 60. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 61. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 62. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 63. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 64. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 65. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 66. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 67. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 68. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 69. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 70. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 71. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 72. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 73. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 74. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 75. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 76. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 77. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 78. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 79. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 80. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 81. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 82. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 83. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 84. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 85. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 86. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 87. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 88. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 89. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 90. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 91. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 92. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 93. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 94. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 95. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 96. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 97. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 98. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 99. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 100. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 101. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 102. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 103. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 104. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 105. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 106. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 107. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 108. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 109. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 110. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 111. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 112. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 113. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 114. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 115. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 116. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 117. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 118. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 119. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 120. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 121. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 122. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 123. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 124. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 125. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 126. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 127. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 128. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 129. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 130. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 131. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 132. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 133. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 134. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 135. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 136. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 137. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 138. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 139. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 140. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 141. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 142. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 143. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 144. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 145. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 146. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 147. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 148. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 149. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 150. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 151. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 152. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 153. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 154. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 155. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 156. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 157. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 158. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 159. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 160. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 161. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 162. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 163. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 164. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 165. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 166. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 167. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 168. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 169. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 170. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 171. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 172. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 173. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 174. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 175. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 176. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 177. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 178. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 179. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 180. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 181. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 182. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 183. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 184. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 185. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 186. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 187. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 188. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 189. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 190. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 191. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 192. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 193. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 194. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 195. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 196. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 197. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 198. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 199. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22
 200. Hoe doe je boodschappen als je blind of slechtziend bent?08-08-2023 06:08:16

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 06:31